Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 14/10/11 Εγγλεζάκη Φρίντα

2 Ο ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Η He Li Be B C N O F Ne Na Mg Al Si P S Cl Ar K Ca Ti Fe Cu Zn Br Kr Rb Sr Ag I Xe Cs Ba Au Hg At Rn Fr Ra 14/10/11 Εγγλεζάκη Φρίντα

3 ΜΕΤΑΛΛΑ 14/10/11 Εγγλεζάκη Φρίντα

4 Ποιο ή ποια χρώματα του περιοδικού πίνακα αντιστοιχούν στα μέταλλα;
Η He Li C N O F Ne Na Mg Al Si P S Cl K Ca Ti Fe Cu Zn Br Ag I Au Hg Ελέγξτε την απάντησή σας 14/10/11 Εγγλεζάκη Φρίντα

5 Μέταλλα Πράσινα Κίτρινα Μπλε
14/10/11 Εγγλεζάκη Φρίντα

6 Ποιο ή ποια χρώματα του περιοδικού πίνακα αντιστοιχούν στα αμέταλλα;
Η He Li C N O F Ne Na Mg Al Si P S Cl K Ca Ti Fe Cu Zn Br Ag I Au Hg Ελέγξτε την απάντησή σας 14/10/11 Εγγλεζάκη Φρίντα

7 Αμέταλλα Ροζ Μωβ Πορτοκαλί
14/10/11 Εγγλεζάκη Φρίντα

8 Ελέγξτε την απάντησή σας
Ποιο χρώμα του περιοδικού πίνακα αντιστοιχεί στα αλκάλια και ποιο στις αλκαλικές γαίες; Η He Li C N O F Ne Na Mg Al Si P S Cl K Ca Ti Fe Cu Zn Br Ag I Au Hg Ελέγξτε την απάντησή σας 14/10/11 Εγγλεζάκη Φρίντα

9 Αλκαλικές γαίες Κίτρινες Αλκάλια Πράσινα
14/10/11 Εγγλεζάκη Φρίντα

10 Ελέγξτε την απάντησή σας
Ποιο χρώμα του περιοδικού πίνακα αντιστοιχεί στα αλογόνα και ποιο στα ευγενή αέρια; Η He Li C N O F Ne Na Mg Al Si P S Cl K Ca Ti Fe Cu Zn Br Ag I Au Hg Ελέγξτε την απάντησή σας 14/10/11 Εγγλεζάκη Φρίντα

11 Αλογόνα Μωβ Ευγενή αέρια Πορτοκαλί
14/10/11 Εγγλεζάκη Φρίντα

12 Πώς κατατάσσονται τα χημικά στοιχεία στο σύγχρονο περιοδικό πίνακα;
Ελέγξτε την απάντησή σας 14/10/11 Εγγλεζάκη Φρίντα

13 Κατατάσσονται κατά αύξοντα ατομικό αριθμό
Κατατάσσονται κατά αύξοντα ατομικό αριθμό 14/10/11 Εγγλεζάκη Φρίντα

14 Να διατυπώσετε το νόμο της περιοδικότητας
Ελέγξτε την απάντησή σας 14/10/11 Εγγλεζάκη Φρίντα

15 Οι ιδιότητες των χημικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατομικού τους αριθμού
14/10/11 Εγγλεζάκη Φρίντα

16 στο σύγχρονο περιοδικό πίνακα;
Πώς ονομάζονται οι οριζόντιες γραμμές και πόσες είναι αυτές στο σύγχρονο περιοδικό πίνακα; Ελέγξτε την απάντησή σας 14/10/11 Εγγλεζάκη Φρίντα

17 Ονομάζονται Περίοδοι και είναι 7
Ονομάζονται Περίοδοι και είναι 7 14/10/11 Εγγλεζάκη Φρίντα

18 Ελέγξτε την απάντησή σας
Πώς ονομάζονται οι κατακόρυφες στήλες και πόσες είναι αυτές στο σύγχρονο περιοδικό πίνακα; Ελέγξτε την απάντησή σας 14/10/11 Εγγλεζάκη Φρίντα

19 Ονομάζονται Ομάδες και είναι 18
14/10/11 Εγγλεζάκη Φρίντα

20 Υδρογόνο (Η) Λίθιο (Li) Οξυγόνο (O)
Να γράψετε τους ατομικούς αριθμούς των παρακάτω χημικών στοιχείων με τη βοήθεια του περιοδικού πίνακα. Υδρογόνο (Η) Λίθιο (Li) Οξυγόνο (O) 14/10/11 Εγγλεζάκη Φρίντα

21 Ελέγξτε την απάντησή σας
Η He Li Be B C N O F Ne Na Mg Al Si P S Cl Ar K Ca Ti Fe Cu Zn Br Kr Rb Sr Ag I Xe Cs Ba Au Hg At Rn Fr Ra Ελέγξτε την απάντησή σας 14/10/11 Εγγλεζάκη Φρίντα

22 Υδρογόνο 1 Λίθιο 3 Οξυγόνο 8
14/10/11 Εγγλεζάκη Φρίντα

23 Η He Li C N O F Ne Na Mg Al Si P S Cl K Ca Ti Fe Cu Zn Br Ag I Au Hg Να επιλέξετε ποιες ερωτήσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες λανθασμένες (Λ) και να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας Τα στοιχεία λίθιο (Li) και νάτριο (Na) έχουν παρόμοιες ιδιότητες με το κάλιο (Κ), ενώ το χλώριο (Cl) έχει παρόμοιες ιδιότητες με το βρώμιο (Br). Τα στοιχεία οξυγόνο (Ο) και θείο (S) βρίσκονται στην ίδια περίοδο. Ο ατομικός αριθμός του ασβεστίου (Ca) είναι 21. Ο χαλκός (Cu) βρίσκεται στην 4η ομάδα του Π.Π. Όλα τα μέταλλα είναι στερεά. Το βρώμιο (Br) είναι μέταλλο και είναι υγρό. To υδρογόνο (Η) ανήκει στα μέταλλα και έχει ατομικό αριθμό 1. Απαντήσεις 14/10/11 Εγγλεζάκη Φρίντα

24 1 Σ Το λίθιο, το νάτριο και το κάλιο έχουν παρόμοιες ιδιότητες γιατί ανήκουν όλα στην 1η ομάδα του Π.Π., ενώ το χλώριο με το βρώμιο έχουν και αυτά παρόμοιες ιδιότητες μεταξύ τους γιατί ανήκουν και τα δύο στην 17η ομάδα. 2 Λ Τα στοιχεία οξυγόνο και θείο για να βρίσκονται στην ίδια περίοδο πρέπει να βρίσκονται στην ίδια οριζόντια γραμμή του Π.Π. 3 Λ Τα χημικά στοιχεία κατατάσσονται στον Π.Π. κατά αύξοντα ατομικό αριθμό. Ξεκινώντας τη μέτρησή μας από το υδρογόνο με ατομικό αριθμό 1, καθώς κινούμαστε οριζόντια στον Π.Π., θα καταλήξουμε στο ασβέστιο που βρίσκεται στη θέση με ατομικό αριθμό 20 και όχι 21. 14/10/11 Εγγλεζάκη Φρίντα

25 4 Λ 5 Λ Ο χαλκός βρίσκεται στην 11η ομάδα του περιοδικού πίνακα.
Όλα τα μέταλλα είναι στερεά εκτός από τον υδράργυρο (Hg) που είναι υγρός. 6 Λ Το βρώμιο ανήκει στα αμέταλλα και πράγματι είναι υγρό. 14/10/11 Εγγλεζάκη Φρίντα

26 7 Λ Το υδρογόνο δεν ανήκει στα μέταλλα παρόλο που βρίσκεται στο αριστερό μέρος του περιοδικού πίνακα. Ο ατομικός του αριθμός είναι πράγματι 1. 14/10/11 Εγγλεζάκη Φρίντα

27 Ποια από τις δύο εικόνες δείχνει ότι το μέταλλο είναι ελατό και ποια ότι είναι όλκιμο. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας; Εικόνα 2 Εικόνα 1 Σωστή απάντηση 14/10/11 Εγγλεζάκη Φρίντα

28 Το μέταλλο είναι ελατό γιατί είναι φύλλο Εικόνα 2
Εικόνα 1 Το μέταλλο είναι ελατό γιατί είναι φύλλο Εικόνα 2 Το μέταλλο είναι όλκιμο γιατί είναι σύρμα 14/10/11 Εγγλεζάκη Φρίντα

29 Να απαντήσετε τις ερωτήσεις
1. To μοναδικό μέταλλο που είναι υγρό είναι ο υδράργυρος (Hg). Κατά τη γνώμη σας είναι καλός αγωγός του ηλεκτρισμού; 2. Aν ρίξουμε ένα σιδερένιο καρφί σε νερό τότε αυτό βυθίζεται. Γιατί; 3. Είναι το υδρογόνο μέταλλο; 4. Ποιο είναι το χρώμα του χαλκού και ποιο του χρυσού; 5. Ποιο έχει μεγαλύτερη πυκνότητα; O χρυσός ή το νάτριο; 6. Τι χρώμα έχουν τα περισσότερα μέταλλα; Απαντήσεις 14/10/11 Εγγλεζάκη Φρίντα

30 ηλεκτρισμού έστω και αν είναι υγρός; Χρησιμοποιείται μάλιστα σήμερα
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Ναι ο υδράργυρος, σαν μέταλλο, είναι πολύ καλός αγωγός του ηλεκτρισμού έστω και αν είναι υγρός; Χρησιμοποιείται μάλιστα σήμερα ευρέως σε λάμπες οικονομίας.   2. Ναι αν ρίξουμε ένα σιδερένιο καρφί σε νερό τότε αυτό βυθίζεται γιατί έχει μεγαλύτερη πυκνότητα από το νερό Όχι το υδρογόνο δεν είναι μέταλλο;   4. Ο χαλκός είναι κόκκινος-καφέ και ο χρυσός κίτρινος. 5. O χρυσός έχει μεγαλύτερη πυκνότητα από το νάτριο. Το νάτριο επιπλέει στο νερό.   6. Τα περισσότερα μέταλλα έχουν χρώμα αργυρόλευκο.  14/10/11 Εγγλεζάκη Φρίντα


Κατέβασμα ppt "ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google