Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ   « Πάντα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να βλέπει κανείς να μπαίνει τάξη σε μια μάζα δεδομένων. Το περιοδικό σύστημα ήταν υπέρτατο παράδειγμα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ   « Πάντα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να βλέπει κανείς να μπαίνει τάξη σε μια μάζα δεδομένων. Το περιοδικό σύστημα ήταν υπέρτατο παράδειγμα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ   « Πάντα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να βλέπει κανείς να μπαίνει τάξη σε μια μάζα δεδομένων. Το περιοδικό σύστημα ήταν υπέρτατο παράδειγμα τέτοιας τάξης.» C.A. Coulson

2 Η λογική της «περιοδικότητας» όπως αυτή εμφανίζεται στην κατασκευή του κελύφους ενός σαλιγκαριού.

3 Mendeleev το 1869: «…όταν κατατάσσω τα στοιχεία κατά μέγεθος του ατομικού του βάρους, αρχίζοντας από το μικρότερο, παρατηρώ να εμφανίζεται ένα είδος περιοδικότητας στις ιδιότητές τους. Την αμοιβαία αυτή σχέση μεταξύ ιδιοτήτων των στοιχείων και ατομικών βαρών ονομάζω νόμο της περιοδικότητας των στοιχείων….».

4 Στο σύγχρονο περιοδικό σύστημα η κατάταξη των στοιχείων γίνεται σύμφωνα με τον περιοδικό νόμο του Mosley (1913): Οι ιδιότητες των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατομικού αριθμού τους.

5

6 Οι διαφωνίες για τον περιοδικό πίνακα:
1. Έχουν προταθεί τρία διαφορετικά συστήματα αρίθμησης των ομάδων του περιοδικού πίνακα: α) το «Αμερικάνικο παραδοσιακό», με λατινικούς αριθμούς από Ι έως VIII β) το «Ευρωπαϊκό παραδοσιακό» επίσης με λατινικούς αριθμούς από Ι έως VIII και γ) το σχετικά πρόσφατα προταθέν από την IUPAC, με αραβικούς αριθμούς από 1 έως 18. 2. Η δεύτερη διαφωνία αφορά τη θέση του υδρογόνου στον περιοδικό πίνακα. Οι περισσότεροι επιστήμονες τοποθετούν το υδρογόνο στην 1η ομάδα (ΙΑ) μαζί με τα αλκάλια, αφού έχουν ανάλογη ηλεκτρονιακή διαμόρφωση. Ωστόσο, το υδρογόνο είναι αέριο και όχι μέταλλο, συνεπώς η τοποθέτηση του με τα αλκάλια θεωρείται ανάρμοστη. Έτσι, πολλοί επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η σωστή θέση του υδρογόνου είναι έξω από το «κύριο σώμα» του περιοδικού πίνακα, μόνο του, υπό μορφή παραρτήματος (όπως συμβαίνει με τις λαναθανίδες

7 Οι διαφωνίες για τον περιοδικό πίνακα:
3. Η τρίτη διαφωνία αφορά το παράρτημα που βρίσκεται στο κάτω μέρος του περιοδικού πίνακα και αφορά τις λανθανίδες και ακτινίδες. Ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η θέση του λανθανίου (La) είναι στο κύριο σώμα του περιοδικού πίνακα (ομάδα 3, περίοδος 6), ενώ άλλοι ότι βρίσκεται στο αριστερό άκρο του παραρτήματος των λανθανίδων. Οι ίδιες αντιρρήσεις διατυπώνονται για και για το ακτίνιο (Ac). Η ίδια ασυμφωνία δυστυχώς επεκτείνεται και στο άλλο άκρο του παραρτήματος (το τελευταίο στοιχείο) των λανθανίδων. Ορισμένοι ερευνητές διατείνονται ότι το στοιχείο λουτέτσιο (Lu) θα πρέπει να αποτελεί το δεξιό άκρο του παραρτήματος των λανθανίδων και ορισμένοι υποστηρίζουν ότι η θέση του είναι στο κύριο σώμα του περιοδικού πίνακα (ομάδα 3, περίοδος 7). Το ίδιο ισχύει και για το στοιχείο λωρέντσιο (Lr).

8 ΣΧΗΜΑ 5.4 Σχετική αφθονία στοιχείων στην επιφάνεια της γης και το ανθρώπινο σώμα.

9 ΣΧ. 5.5 Κατανομή μετάλλων και αμετάλλων στον περιοδικό πίνακα.
ΣΧ Κατανομή μετάλλων και αμετάλλων στον περιοδικό πίνακα.

10 ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
ΣΧ Ο περιοδικός πίνακας συγκροτείται από τέσσερις περιοχές. Η καθεμιά αποτελείται από 2, 6, 10 και 14 στήλες, όσος είναι ο αριθμός των ηλεκτρονίων που χωρούν αντίστοιχα οι υποστιβάδες s, p, d και f.

11 ΣΧ. 5.7 Σειρά πλήρωσης υποστιβάδων κατά μήκος μιας περιόδου.
ΣΧ Σειρά πλήρωσης υποστιβάδων κατά μήκος μιας περιόδου.

12 Τομέας περιοδικού πίνακα είναι ένα σύνολο στοιχείων των οποίων τα άτομα έχουν το ίδιο είδος ηλεκτρονίων σθένους (ηλεκτρονίων με τη μεγαλύτερη ενέργεια) π.χ. s, p, d ή f.

13 ΣΧ. 5.9 Συμπλήρωση στοιχείων 2ης περιόδου του περιοδικού πίνακα.
ΣΧ Συμπλήρωση στοιχείων 2ης περιόδου του περιοδικού πίνακα.

14 ΣΧ 5.10 Συμπλήρωση στοιχείων 3ης περιόδου του περιοδικού πίνακα

15 ΣΧΗΜΑ 5.11 Συμπλήρωση στοιχείων 4ης και 5ης περιόδου.
ΣΧΗΜΑ Συμπλήρωση στοιχείων 4ης και 5ης περιόδου.

16 ΣΧΗΜΑ 5.12 Συμπλήρωση στοιχείων της 6ης περιόδου.
ΣΧΗΜΑ Συμπλήρωση στοιχείων της 6ης περιόδου.

17 ΣΧΗΜΑ 5.13 Συμπλήρωση στοιχείων της 7ης περιόδου.
ΣΧΗΜΑ Συμπλήρωση στοιχείων της 7ης περιόδου.

18 r = n* 2 αο / Ζ* ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΚΤΙΝΑ n*: ο δραστικός κβαντικός αριθμός
αο: η ακτίνα του Bohr (= 53pm) Z*: το δραστικό πυρηνικό φορτίο του τελευταίου κατά την ηλεκτρονιακή δόμηση ηλεκτρονίου (αυτού με τη μέγιστη ενέργεια), το οποίο υπολογίζεται με βάση τους κανόνες του Slater

19 ΣΧΗΜΑ 5.18 Η ομοιοπολική ακτίνα (rcov) σε σύγκριση με την ακτίνα van der Waals (rvdw).

20 ΣΧΗΜΑ 5.20 Συγκριτική παρουσίαση του μεγέθους του ατόμου Na και του κατιόντος Νa+.

21   ΣΧΗΜΑ 5.21 Συγκριτική παρουσίαση του μεγέθους του ατόμου Cl και του ανιόντος Cl-

22 ΣΧΗΜΑ 5.24 Η περιοδικότητα της ατομικής ακτίνας.
ΣΧΗΜΑ Η περιοδικότητα της ατομικής ακτίνας.

23 Ενέργεια πρώτου ιοντισμού

24 Ei 2 > Ei 1

25 ΣΧΗΜΑ 5.26 Διαγραμματική απεικόνιση της περιοδικότητας Ei 1.

26 Διαδοχικές ενέργειες ιοντισμού των στοιχείων της δεύτερης περιόδου

27 Ενθαλπία δέσμευσης ηλεκτρονίου

28 Ηλεκτρονιοσυγγένεια

29

30 Ηλεκτραρνητικότητα (electronegativity), χ, ενός στοιχείου είναι ένα εμπειρικό μέτρο της τάσης που έχει το άτομο ενός μορίου να έλκει προς το μέρος του ηλεκτρόνια. Προσδιορισμός ηλεκτραρνητικότητας κατά Pauling Προσδιορισμός ηλεκτραρνητικότητας κατά Allred και Rochow Προσδιορισμός ηλεκτραρνητικότητας κατά Mulliken Φασματοσκοπικής ηλεκτραρνητικότητα κατά Allen

31 Τρισδιάστατη απεικόνιση μέρους του περιοδικού πίνακα με τις τιμές της ηλεκτραρνητικότητας κατά Pauling.


Κατέβασμα ppt "ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ   « Πάντα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να βλέπει κανείς να μπαίνει τάξη σε μια μάζα δεδομένων. Το περιοδικό σύστημα ήταν υπέρτατο παράδειγμα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google