Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ - τι διδάσκουμε...

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ - τι διδάσκουμε..."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ - τι διδάσκουμε...
ΑριθμοΣ– Σταθερα Avogadro NA ? ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΟΥΣΙΑΣ n MOLE (mol) ? Βασικό μέγεθος του SI από το 1971 μονάδα το mole (mol) Ορισμός : ποσότητα ουσίας ενός συστήματος, που περιέχει τόσες στοιχειώδεις οντότητες όσα είναι τα άτομα σε 0,012 kg του άνθρακα 12 (αδέσμευτου, σε ηρεμία και σταθερή κατάσταση) Θεμελιώδης Φυσική Σταθερά NA= N/ n (οντότητες ανά mole) =  141 29(27)x10 23 mol-1    σχετ. τυπική αβεβαιότητα (± 4.4 x 10-8) Πώς προκύπτει αυτός ο μυστηριώδης αριθμός;; οντότητες = άτομα, μόρια, ιόντα, ηλεκτρόνια, άλλα σωματίδια ή καθορισμένα συγκροτήματα τέτοιων σωματιδίων

2 Οι περιπέτειες των ορισμών
σχετική ατομική – μοριακή μάζα, Αr –Mr ποσότητα ουσίας, mole, n αριθμός – σταθερά Avogadro, NA Μια σύντομη αναδρομή στην εξέλιξη των ορισμών Και πού έχουμε φτάσει…

3 i. σχετική ατομική – μοριακή μάζα, Αr –Mr
Ορισμός Ar(X) = m(X)/mu σήμερα μονάδα ατομικής μάζας mu = 1u = 1Da= (1/12m12C) Οι ποσότητες χημικών στοιχείων ή ενώσεων προσδιορίζονται αρχικά με έννοιες- μονάδες όπως το "γραμμοάτομο" και "γραμμομόριο", που συνδέονταν άμεσα με τα "ατομικά βάρη" και "μοριακά βάρη"= σχετικές μάζες. 19ος αιώνας: Εμπνευστής της "συγκριτικής" κλίμακας στα ΑΒ ο Dalton 1803–5, με την παραδοχή ΑΒ(Η) =1 (O=5.5) , H=1 (O=15) Αvogadro & Davy, 1811 , το οξυγόνο ως βάση σύγκρισης λόγω της ευκολίας του να ενώνεται με τα περισσότερα στοιχεία, O=10 Wollaston, 1813 , O=1 Thomson, 1813, 1825, O=100 Berzelius, 1814, O=4 Griffin, 1834, O=16 Clarke, 1893, C=12 Hinrichs, 1893 20ος αιώνας: με ισότοπα AB( 16O)=16 Aston, 1931, Ar12C=12 , 1961 ασυμφωνία: φυσικοί AB( 16O)=16 IUPAP vs χημικοί AB(O)=16 IUPAC στο μείγμα των ισοτόπων, 16, 17 και 18, όπως συναντάται αυτό στο φυσικό στοιχείο οξυγόνο ( Jensen 2010) νονός

4 νονός Maxwell

5 Σχετικές Ατομικές Μάζες και σύσταση ισοτόπων για όλα τα Στοιχεία
Σχετικές Ατομικές Μάζες και σύσταση ισοτόπων για όλα τα Στοιχεία  

6 iii. Ορισμός της έννοιας του NA
Εξ ορισμού του mole το πλήθος των καθορισμένων στοιχειωδών οντοτήτων που υπάρχει στο mole κάθε καθαρής χημικής ουσίας ισούται πάντα με το πλήθος των ατόμων που υπάρχει σε kg του 12C (1 mol 12C) και δεν είναι άλλο από τη σταθερά του Avogadro. θεμελιώδης φυσική σταθερά από το 1971, NA ή L = Ν / n = 6, (27) × mol -1 με βαθμό αβεβαιότητας 4,4.10-8 ή 1 mole οποιασδήποτε ουσίας περιέχει πάντα ΝΑ δομικά σωματίδια Ο συμβολισμός L, συνηθίζεται στη γερμανική βιβλιογραφία λόγω της συσχέτισης με τη σταθερά Loschmidt (no =Ν/V= NA/Vm,),που προσδιορίστηκε πρώτη ιστορικά. νονός Ο αριθμός Avogadro ορίστηκε αρχικά από τον Perrin το ως ο αριθμός των μορίων σε ένα γραμμoμόριο ( το σημερινό mole) του οξυγόνου (m=MBg =32g).

7 Η αβεβαιότητα που υπάρχει στη μέτρηση ΝΑ
Η αβεβαιότητα που υπάρχει στη μέτρηση ΝΑ Αλήθεια τι σημαίνει αβεβαιότητα για τον τεράστιο αριθμό Avogadro;; x 6, (18) x 10 23= 1, ≈ 12044,28 τρισεκατομμύρια!! Άτομα ΚΟΚΚΟΙ ή ΣΩΡΟΣ; Καταλαβαίνουμε τώρα ότι δεν πρόκειται για αμελητέα ποσότητα και μπορούμε να αντιληφθούμε πού οφείλεται το διεθνές ενδιαφέρον των επιστημόνων (Project Avogadro).

8 Η ΣΤΑΘΕΡΑ AVOGADRO KAI ΠΑΛΙ ΕΠΙΚΑΙΡΗ !
NA , kg , mol ,… αλλάζουν στο Διεθνές Σύστημα Προσχέδιο 14 σελίδων (DRAFT, Chapter 2 – BIPM SI Brochure,2010 Από η CGPM – έχει κατατεθεί στην επιστημονική κοινότητα, 24η CGPM (17-21/10/2011) - συζητείται Καταληκτική ημερομηνία στο (25η CGPM) 15 χρόνια! Πολλά ή λίγα; (Mohr et al., 2010)

9

10 νέοι ορισμοί των βασικών μονάδων στο SI
Ποιες μονάδες αλλάζουν; Για ποιες φυσικές σταθερές κλειδώνεται η τιμή ; ακριβώς kilogram mole ampere Kelvin h= X×10−34J·s e = X× 10−19 C kΒ= X×10−23 J·K−1 NA= X×1023 mol−1 Με "X" στο τέλος του αριθμού συμβολίζεται το τελικό ψηφίο που θα συμφωνηθεί τελικά Από το 1960 ξεκίνησε με τον ορισμό του second με τη συχνότητα του 133Cs (1968) και τον ορισμό του μέτρου με τη σταθερά της ταχύτητας του φωτός c.

11 ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ SI ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥΣ NEOYΣ ΟΡΙΣΜΟΥΣ

12 το πρωτότυπο χιλιόγραμμο, είναι πλέον 130 χρονών
Η μόνη μονάδα που έμενε αυθαίρετη, να μη συνδέεται με μια αμετάβλητη ιδιότητα της φύσης, ήταν το χιλιόγραμμο kg! Επιπλέον το πρωτότυπο χιλιόγραμμο, παρουσιάζει απώλειες κάθε χρόνο της τάξης των kg, όταν συγκρίνεται με τη μάζα των αντιγράφων του (Mohr et al.,2010 ΕΔΩ). Η διάρκειά του στο χρόνο δεν είναι εξασφαλισμένη… Ο νέος ορισμός για το kilogram η μάζα συνδέεται με τη συχνότητα ενός φωτονίου μέσω των σχέσεων E = mc2 and E = hν, οπότε m = hv/c2. m=1kg ↔ v= (c2/ h) s-1 η συχνότητα de Broglie- Compton ενός σώματος μάζας ενός kg)

13 Ο νέος ορισμός για το mole
Τρέχων Ορισμός: Το mole,….όσα και τα άτομα σε kilogram του άνθρακα 12…. Επειδή όμως ο αριθμός ατόμων που περιέχονται σε kg του 12C, είναι το ΝΑ, που έχει πλέον προσεγγιστεί με μεγάλη ακρίβεια προτείνεται να αποσυνδεθεί το mole από το kg ώστε να απλοποιηθεί ο ορισμός του Προτεινόμενος Ορισμός το mole είναι η ποσότητα ουσίας… που περιέχει X×1023 συγκεκριμένα στοιχειώδη σωματίδια. … Γίνεται επίσης μια πολύ σημαντική υπόδειξη: Χάριν απλούστευσης μπορεί να αντικαθίσταται η λέξη «ουσίας» από το μοριακό χημικό τύπο της π.χ. ποσότητα βενζολίου, n(C6H6). Μια συνέπεια η M(12C) δεν είναι πια ακριβώς kg/mol, αλλά με σχετική αβεβαιότητα (1,4 ×10-9) Το ίδιο ισχύει για την ατομική μονάδα μάζας mu, δηλαδή το 1/12 της m(12C). Δηλαδή η μάζα του C12, δεν θα είναι πια ακριβώς 12 ή 12 dalton.


Κατέβασμα ppt "ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ - τι διδάσκουμε..."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google