Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

NUOŽULNIOSIOS PLOKŠTUMOS NAUDINGUMO KOEFICIENTO SKAIČIAVIMAS

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "NUOŽULNIOSIOS PLOKŠTUMOS NAUDINGUMO KOEFICIENTO SKAIČIAVIMAS"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 NUOŽULNIOSIOS PLOKŠTUMOS NAUDINGUMO KOEFICIENTO SKAIČIAVIMAS
Kauno r. Šlienavos pagrindinė mokykla Darbo autorius Gabija Dručiūnaitė, 8 klasė Mokytoja Aistė Florentina Kantautienė 2016 m. Konkursas „Fizikos bandymai aplink mus 2016“

2 Konkursas „Fizikos bandymai aplink mus 2016“
TURINYS Tikslas Uždaviniai Kas yra nuožulnioji plokštuma? Nuožulniosios plokštumos apskaičiavimas Nuožulniosios plokštumos naudingumo koeficientas Praktinis pritaikymas Uždavinių sprendimo pavyzdžiai Praktinis darbas Testas Naudota literatūra Konkursas „Fizikos bandymai aplink mus 2016“

3 Konkursas „Fizikos bandymai aplink mus 2016“
TIKSLAS Įgyti ir gilinti gamtos mokslų žinias ir įgūdžius, juos taikyti atliekant praktinį darbą ir tobulinant gamtamokslines kompetencijas Konkursas „Fizikos bandymai aplink mus 2016“

4 Konkursas „Fizikos bandymai aplink mus 2016“
UŽDAVINIAI Nagrinėjant paprastuosius mechanizmus, įgyti teorinių žinių apie nuožulniąją plokštumą ir jos naudingumo koeficientą Taikant įgytas teorines žinias, atlikti praktinį darbą ir išsiaiškinti nuožulniosios plokštumos taikymą praktikoje Gilinti IKT kompetenciją ruošiant pristatymą ir naudojantis virtualia literatūra Konkursas „Fizikos bandymai aplink mus 2016“

5 KAS YRA NUOŽULNIOJI PLOKŠTUMA
Prietaisai, skirti žmogaus darbui palengvinti, vadinami paprastaisiais mechanizmais. Vienas iš jų yra nuožulnioji plokštuma. Plokštuma, sudaranti smailųjį kampą su horizontu, vadinama nuožulniąja. Konkursas „Fizikos bandymai aplink mus 2016“

6 NUOŽULNIOSIOS PLOKŠTUMOS SKAIČIAVIMAS
Darbas, reikalingas pakelti kūną vertikaliai į aukštį h, apskaičiuojamas pagal formulę: A1 = P ∙ h Darbas, reikalingas užstumti kūną nuožulniąja plokštuma į aukštį h, apskaičiuojamas pagal formulę: A2 = F ∙ l Sulyginę tas pačias atlikto darbo vertes gauname, kad P ∙ h = F ∙ l Iš darbų lygybės išplaukia, tokia santykių lygybė: h – nuožulniosios plokštumos aukštis l – nuožulniosios plokštumos ilgis F – jėga, kuria stumiamas kūnas (karutis) P – kūną (karutį) veikianti svorio jėga Karučiui užstumti nuožulniąja plokštuma reikia tiek kartų mažiau jėgos, kiek kartų plokštumos ilgis didesnis už jos aukštį. Nuožulnioji plokštuma padeda tą patį darbą atlikti panaudojant gerokai mažesnę jėgą. Nuožulniąja plokštuma darbo nelaimime — kiek kartų laimime jėgos, tiek kartų pralaimime kelio. Konkursas „Fizikos bandymai aplink mus 2016“

7 NUOŽULNIOSIOS PLOKŠTUMOS NAUDINGUMO KOEFICIENTAS
Darbas, kuris atliekamas tolygiai vertikaliai keliant kūną, vadinamas naudinguoju darbu: An = P ∙ h Darbas, kuris atliekamas pritaikant paprastuosius mechanizmus, vadinamas visu darbu: Av = F ∙ l Naudingo ir viso atlikto darbo santykis vadinamas naudingumo koeficientu: Naudingumo koeficientas visada yra mažesnis už vienetą (0 < η < 1) Naudingumo koeficientas – bedimensinis dydis, bet jo skaitinę reikšmę padauginę iš 100 %, gauname dydį išreikštą procentais (%) Konkursas „Fizikos bandymai aplink mus 2016“

8 PRAKTINIS PRITAIKYMAS
Kirviai, kaltai, pleištai, peilių ašmenys. Nuožulnūs takeliai privažiavimui vežimėliais prie parduotuvių ar kitų pastatų. Eskalatoriai, laiptai. Užvažiavimai ant viadukų. Treniruokliai – bėgimo takeliai. Varžto sriegis. ir t. t. Konkursas „Fizikos bandymai aplink mus 2016“

9 Konkursas „Fizikos bandymai aplink mus 2016“
1 UŽDAVINYS Žmogus, nuožulniai padėjęs 1 m ilgio lentas, jomis į 0,5 m aukštį užstūmė 60 kg karutį akmenų. Stumdamas jis atliko 0,75 kJ darbą. Koks nuožulniosios plokštumos naudingumo koeficientas? SPRENDIMAS Konkursas „Fizikos bandymai aplink mus 2016“

10 Konkursas „Fizikos bandymai aplink mus 2016“
2 UŽDAVINYS 100 g masės tašelis 0,5 N jėga tolygiai tempiamas aukštyn nuožulnia plokštuma, kurios aukštis – 0,2 m, o ilgis – 0,5 m. Apskaičiuokite nuožulnios plokštumos naudingumo koeficientą. SPRENDIMAS Konkursas „Fizikos bandymai aplink mus 2016“

11 Konkursas „Fizikos bandymai aplink mus 2016“
3 UŽDAVINYS 900 N svorio kūnas 125 N jėga nuožulniąja plokštumas traukiamas į 5,4 m aukštį. Plokštumos naudingumo koeficientas 38 %. Koks nuožulniosios plokštumos ilgis? SPRENDIMAS Konkursas „Fizikos bandymai aplink mus 2016“

12 Konkursas „Fizikos bandymai aplink mus 2016“
4 UŽDAVINYS Ant estakados, kurios pagrindo ilgis 6,5 m, aukštis 2 m, tempiamas 1,5 t masės automobilis. Kokia jėga reikia tempti automobilį, jeigu nuožulniosios plokštumos koeficientas lygus 35 %? SPRENDIMAS Konkursas „Fizikos bandymai aplink mus 2016“

13 Konkursas „Fizikos bandymai aplink mus 2016“
5 UŽDAVINYS Kokios masės krovinį 200 N jėga galima užtraukti 4 m ilgio nuožulniąja plokštuma, kurios naudingumo koeficientas 50 %, į 50 cm aukštį? SPRENDIMAS Konkursas „Fizikos bandymai aplink mus 2016“

14 PRAKTINIS DARBAS „NUOŽULNIOSIOS PLOKŠTUMOS NAUDINGUMO KOEFICIENTO APSKAIČIAVIMAS “ Konkursas „Fizikos bandymai aplink mus 2016“

15 Konkursas „Fizikos bandymai aplink mus 2016“
PROBLEMA Nežinau, kaip apskaičiuoti nuožulniosios plokštumos naudingumo koeficientą. TIKSLAS Apskaičiuoti skirtingo aukščio nuožulniųjų plokštumų naudingumo koeficientą, keliant aptakų tašelį. Apskaičiuoti skirtingo aukščio nuožulniųjų plokštumų naudingumo koeficientą, keliant stačiakampį gretasienį kūną (3 sukabintus tašelius). Gautus rezultatus palyginti ir padaryti išvadą. Konkursas „Fizikos bandymai aplink mus 2016“

16 Konkursas „Fizikos bandymai aplink mus 2016“
HIPOTEZĖ Manau, kad naudingiausia bus tašelius tempti aukščiausia nuožulniąja plokštuma, nes mano manymu jos naudingumo koeficientas bus didžiausias. TYRIMO PRIEMONĖS Dinamometras Tašeliai Liniuotė Priemonės, reikalingos sukonstruoti skirtingų aukščių nuožulniąsias plokštumas Konkursas „Fizikos bandymai aplink mus 2016“

17 Konkursas „Fizikos bandymai aplink mus 2016“
TYRIMO EIGA Sukonstruoju nuožulniąją plokštumą. Išmatuoju nuožulniosios plokštumos aukštį h ir ilgį l. Dinamometru išmatuoju aptakios formos tašelio svorį P ir apskaičiuoju naudingą darbą An, kurį atlikau pakeldama tašelį į aukštį h. Tolygiai tempdama tašelį nuožulniąja plokštuma į aukštį h, išmatuoju jėgą F ir apskaičiuoju visą darbą Av, kurį atlikau tempdama tašelį. Apskaičiuoju nuožulniosios plokštumos naudingumo koeficientą. 1-5 veiksmus kartoju dar su dviem skirtingais aukščiais. Kartoju 1-6 veiksmus, tik traukdama stačiakampį gretasienį kūną (3 sukabinti tašeliai). Matavimo duomenis ir skaičiavimo rezultatus surašau į lentelę. Nubrėžiu nuožulniosios plokštumos naudingumo koeficiento priklausomybės nuo aukščio stulpelinę diagramą. Padarau išvadą, kaip keitėsi nuožulniosios plokštumos naudingumo koeficientas, didinant jos aukštį ir keliant skirtingo svorio ir formos kūnus. Konkursas „Fizikos bandymai aplink mus 2016“

18 Konkursas „Fizikos bandymai aplink mus 2016“
DUOMENŲ IR REZULTATŲ ANALIZĖ Kaip pasikeis vieno aptakaus tašelio tempimas į skirtingus aukščius (mažas kūno lietimosi paviršius): Nr. h, m P, N An, J l, m F, N Av, J η, % 1. 0,125 0,6 0,075 0,45 0,25 0,1125 67 2. 0,095 0,057 0,2 0,09 63 3. 0,04 0,024 0,1 0,045 53 Išvada: Naudingiausia kūną temti pirma (aukščiausia) nuožulniąja plokštuma. Konkursas „Fizikos bandymai aplink mus 2016“

19 Konkursas „Fizikos bandymai aplink mus 2016“
DUOMENŲ IR REZULTATŲ ANALIZĖ Kaip pasikeis stačiakampio gretasienio formos kūno, sudaryto iš 3 tašelių tempimas į skirtingus aukščius: Nr. h, m P, N An, J l, m F, N Av, J η, % 1. 0,125 3 0,375 0,45 1,3 0,585 64 2. 0,095 0,285 1,1 0,495 57 3. 0,04 0,12 0,7 0,315 38 Išvada: Naudingiausia kūną temti pirma (aukščiausia) nuožulniąja plokštuma. Konkursas „Fizikos bandymai aplink mus 2016“

20 Konkursas „Fizikos bandymai aplink mus 2016“
DUOMENŲ IR REZULTATŲ ANALIZĖ Nubraižau nuožulniosios plokštumos naudingumo koeficiento priklausomybės nuo aukščio stulpelinę diagramą: Konkursas „Fizikos bandymai aplink mus 2016“

21 Konkursas „Fizikos bandymai aplink mus 2016“
IŠVADOS Atliktas bandymas ir skaičiavimai patvirtina hipotezę: Didėjant nuožulniosios plokštumos aukščiui, didėja jos naudingumo koeficientas. Naudingiausia tašelius tempti aukščiausia nuožulniąja plokštuma, nes jos naudingumo koeficientas abiem atvejais gavosi didžiausias. Konkursas „Fizikos bandymai aplink mus 2016“

22 Konkursas „Fizikos bandymai aplink mus 2016“
TESTAS Kuri matematinė išraiška teisinga? l = F·P/h P = F·l/h h = P·l/F Kokio dydžio trūksta formulėje P/F = .../h? S l m Nuožulnioji plokštuma yra: mokslinis mechanizmas astronominis mechanizmas elementarus mechanizmas Kroviniui pakelti nuožulniąja plokštuma reikia tiek kartų mažiau jėgos, kiek kartų ta plokštuma kūno nueitas kelias yra: ilgesnis už kūno pakilimo aukštį trumpesnis už kūno pakilimo aukštį lygus kūno pakilimo aukščiui Konkursas „Fizikos bandymai aplink mus 2016“

23 Konkursas „Fizikos bandymai aplink mus 2016“
Nuožulniąja plokštuma darbo nelaimima, nes: kiek kartų laimima jėgos, tiek kartų pralaimima laiko; kiek kartų laimima kelio, tiek kartų laimima jėgos; kiek kartų laimima jėgos, tiek kartų pralaimima kelio. Kas yra nuožulnioji plokštuma? Plokštuma, sudaranti smailą kampą su horizontu; Plokštuma, sudaranti kampą su kritimo ir atspindžio kampais; Plokštuma, sudaranti buką kampą su horizontu. Kuris pavyzdys nenusako nuožulniosios plokštumos? Varžtų sriegis; Viadukas; Elektrinis ekskavatorius. Nuožulniosios plokštumos ilgis žymimas raide: l; h; P. Konkursas „Fizikos bandymai aplink mus 2016“

24 Konkursas „Fizikos bandymai aplink mus 2016“
Naudingumo koeficientas visada yra: < 1; > 1; = 1. Naudingumo koeficientas žymimas raide: m; k; η. Kuri lygybė teisinga? η = Av/An; η = An/Av; η = An · Av. Į 4 m aukštį reikia pakelti 100 N sveriantį krovinį. Kokią jėgą reikėtų naudoti jam užstumti nuožulniąja plokštumą? < 100 N; > 100 N; = 100 N. Konkursas „Fizikos bandymai aplink mus 2016“

25 JŪS ATSAKĖTE TEISINGAI!
Grįžti į turinį 1-4 5-8 9-12 testo klausimus Konkursas „Fizikos bandymai aplink mus 2016“

26 JŪS ATSAKĖTE NETEISINGAI!
Grįžti į turinį 1-4 5-8 9-12 testo klausimus Konkursas „Fizikos bandymai aplink mus 2016“

27 Konkursas „Fizikos bandymai aplink mus 2016“
NAUDOTA LITERATŪRA O. Vaščenkienė, I. Adomaitis Fizika. Vadovėlis 8 klasei. Šviesa. 2012 S. Jakutis, L. Ragulienė, J. Sitonytė, V. Šlekienė Fizikos uždavinynas VII-X klasei. Šviesa. 1998 Konkursas „Fizikos bandymai aplink mus 2016“

28 Konkursas „Fizikos bandymai aplink mus 2016“
DĖKOJU UŽ DĖMESĮ! Konkursas „Fizikos bandymai aplink mus 2016“


Κατέβασμα ppt "NUOŽULNIOSIOS PLOKŠTUMOS NAUDINGUMO KOEFICIENTO SKAIČIAVIMAS"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google