Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Περιοδικός Πίνακας Λιόντος Ιωάννης Lio.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Περιοδικός Πίνακας Λιόντος Ιωάννης Lio."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Περιοδικός Πίνακας Λιόντος Ιωάννης Lio

2 Ο Περιοδικός Πίνακας περιέχει ταξινομημένα όλα τα χημικά στοιχεία : 1
Ο Περιοδικός Πίνακας περιέχει ταξινομημένα όλα τα χημικά στοιχεία : 1. Κατά αύξοντα Ατομικό Αριθμό (Ζ). 2. Έτσι ώστε τα στοιχεία που παρουσιάζουν παρόμοιες χημικές ιδιότητες να βρίσκονται στην ίδια κατακόρυφη στήλη, η οποία ονομάζεται ομάδα του Π.Π. Η κατάταξη των χημικών στοιχείων στον Π.Π. γίνεται με την χρήση της ηλεκτρονιακής δομής τους. Lio

3 Ηλεκτρονιακή δομή και θέση στον Π.Π.
1 2 2 , 1 2 , 2 2 , 3 2 , 4 2 , 5 2 , 6 2 , 7 2 , 8 2 , 8 , 1 2 , 8 , 2 2 , 8 , 3 2 , 8 , 4 2 , 8 , 5 2 , 8 , 6 2 , 8 , 7 2 , 8 , 8 2 , 8 , 8 , 1 2 , 8 , 8 , 2 H He Li Be B IA IIA IIIA IVA VA VIA VIIA VIIIA C N O 1 2 F Ne Na 2, 1 2, 2 2, 3 2, 4 2, 5 2, 6 2, 7 2, 8 Mg Al Si 2, 8, 1 2, 8, 2 2, 8, 3 2, 8, 4 2, 8, 5 2, 8, 6 2, 8, 7 2, 8, 8 P S Cl 2, 8, 8, 1 2, 8, 8, 2 Ar K Ca Lio

4 Παρουσίαση των ομάδων Ομάδες είναι οι κατακόρυφες στήλες .
Παρουσίαση των ομάδων Ομάδες είναι οι κατακόρυφες στήλες . Οι ομάδες είναι συνολικά 18 . ( 8 κύριες και 10 δευτερεύουσες ) . Στοιχεία που ανήκουν στην ίδια κύρια ομάδα έχουν τον ίδιο αριθμό ηλεκτρονίων στην εξωτερική τους στιβάδα, ο οποίος ταυτίζεται με τον λατινικό αριθμό της ομάδας . Για τον λόγο αυτό έχουν παρόμοιες χημικές ιδιότητες . Lio

5 Παρουσίαση των περιόδων
Παρουσίαση των περιόδων Περίοδοι είναι οι οριζόντιες γραμμές . Οι περίοδοι είναι 7 . Στοιχεία που ανήκουν στην ίδια περίοδο έχουν ηλεκτρόνια στον ίδιο αριθμό στιβάδων, ο οποίος ταυτίζεται με τον αριθμό της περιόδου . Lio

6 Περιοδικός Πίνακας των στοιχείων (κύριες ομάδες)
Περιοδικός Πίνακας των στοιχείων (κύριες ομάδες) 13η 14η 15η 16η 17η 18η IA. ΙΙΑ IIIA IVB VA VIA VIIA VIIIA 1 H 2 He 3 Li 4 Be 5 B 6 C 7 N 8 O 9 F 10 Ne 11 Νa 12 Mg 13 Al 14 Si 15 P 16 S 17 Cl 18 Ar 19 K 20 Ca 31 Ga 32 Ge 33 As 34 Se 35 Br 36 Kr Για τα στοιχεία μέχρι και ατομικό αριθμό 20 το τελευταίο ηλεκτρόνιο μπαίνει στην εξωτερική στιβάδα, και τα στοιχεία αυτά κατατάσσονται στις κύριες ομάδες. Από το στοιχείο Sc (Ζ=21) μέχρι και τον Ζn (Z=30) το τελευταίο ηλεκτρόνιο μπαίνει στην προτελευταία στιβάδα και τα στοιχεία κατατάσσονται στις δευτερεύουσες ομάδες. Στη συνέχεια τα επόμενα στοιχεία κατατάσσονται πάλι σε κύριες ομάδες κ.ο.κ. Lio

7 Κύριες ομάδες Κύριες ονομάζονται οι ομάδες :
Κύριες ομάδες Κύριες ονομάζονται οι ομάδες : 1η , 2η , 13η , 14η , 15η , 16η , 17η , 18η . Τα στοιχεία που κατατάσσονται στις κύριες ομάδες τοποθετούν το τελευταίο ηλεκτρόνιό τους στην εξωτερική τους ηλεκτρονική στιβάδα . Τα στοιχεία της ίδιας κύριας ομάδας έχουν τον ίδιο αριθμό ηλεκτρονίων στην εξωτερική τους στιβάδα (ηλεκτρόνια σθένους) . Lio

8 Δευτερεύουσες ομάδες Δευτερεύουσες ονομάζονται οι ομάδες :
Δευτερεύουσες ομάδες Δευτερεύουσες ονομάζονται οι ομάδες : 3η , 4η , 5η , 6η , 7η , 8η , 9η , 10η , 11η , 12η . Τα στοιχεία που κατατάσσονται στις δευτερεύουσες ομάδες τοποθετούν το τελευταίο ηλεκτρόνιό τους στην προτελευταία ηλεκτρονική στιβάδα . Lio

9 Παράγοντες που καθορίζουν την χημική συμπεριφορά των ατόμων
1. Ο αριθμός ηλεκτρονίων της εξωτερικής στιβάδας : Άτομα με 1 ή 2 ή 3 ηλεκτρόνια σθένους είναι μέταλλα , ενώ με 4 ή 5 ή 6 ή 7 είναι αμέταλλα 2. Η ατομική ακτίνα : Όσο μεγαλύτερη είναι η ατομική ακτίνα τόσο πιο δραστικό είναι ένα μέταλλο και λιγότερο δραστικό ένα αμέταλλο. Lio

10 ------------------------
Ηλεκτρόνια σθένους H He Li Be B C N O F Ne Na Mg Al Si P S Cl Ar Ο αριθμός των ηλεκτρονίων της εξωτερικής στιβάδας στα στοιχεία των κύριων ομάδων Lio 10

11 Ηλεκτρόνια σθένους και χημική συμπεριφορά
Ηλεκτρόνια σθένους και χημική συμπεριφορά Όλα τα χημικά στοιχεία έχουν την τάση να συμπληρώσουν την εξωτερική τους στιβάδα με 8 ηλεκτρόνια (πλην του Η που συμπληρώνει την Κ με 2) και να αποκτήσουν την σταθερή ηλεκτρονιακή δομή των ευγενών στοιχείων : 1. Τα χημικά στοιχεία τα οποία έχουν 1 ή 2 ή 3 ηλεκτρόνια σθένους είναι κυρίως ΜΕΤΑΛΛΑ (εξαίρεση αποτελεί το Η) και παρουσιάζουν την τάση να αποβάλλουν τα ηλεκτρόνια σθένους τους, οπότε μετατρέπονται σε ΚΑΤΙΟΝΤΑ. Για τον λόγο αυτό ονομάζονται ηλεκτροθετικά στοιχεία. 2. Τα χημικά στοιχεία τα οποία έχουν 4 ή 5 ή 6 ή 7 ηλεκτρόνια σθένους είναι κυρίως ΑΜΕΤΑΛΛΑ και παρουσιάζουν την τάση να προσλάβουν ηλεκτρόνια, οπότε μετατρέπονται σε ΑΝΙΟΝΤΑ. Για τον λόγο αυτό ονομάζονται ηλεκτραρνητικά στοιχεία. Lio

12 Ηλεκτρόνια σθένους και φορτίο ιόντος .
Ηλεκτρόνια σθένους και φορτίο ιόντος . Στοιχεία με 1 ηλεκτρόνιο σθένους αποβάλλουν το ηλεκτρόνιο αυτό και μετατρέπονται σε κατιόντα με Φορτίο +1 π.χ. Li+1 , Να+1 , Κ+1 Στοιχεία με 2 ηλεκτρόνια σθένους αποβάλλουν τα ηλεκτρόνια αυτά και μετατρέπονται σε κατιόντα με Φορτίο +2 π.χ. Βe+2 , Mg+2 , Ca+2 Στοιχεία με 3 ηλεκτρόνια σθένους αποβάλλουν τα ηλεκτρόνια αυτά και μετατρέπονται σε κατιόντα με Φορτίο +3 π.χ. Al+3 Lio

13 Ηλεκτρόνια σθένους και φορτίο ιόντος .
Ηλεκτρόνια σθένους και φορτίο ιόντος . Στοιχεία με 4 ηλεκτρόνια σθένους συνήθως προσλαμβάνουν άλλα 4 ηλεκτρόνια και μετατρέπονται σε ανιόντα με Φορτίο - 4 π.χ. C 4 , Si 4 Στοιχεία με 5 ηλεκτρόνια σθένους προσλαμβάνουν άλλα 3 ηλεκτρόνια και μετατρέπονται σε ανιόντα με Φορτίο - 3 π.χ. Ν 3 , P 3 Στοιχεία με 6 ηλεκτρόνια σθένους προσλαμβάνουν άλλα 2 ηλεκτρόνια και μετατρέπονται σε ανιόντα με Φορτίο - 2 π.χ. O 2 , S 2 Στοιχεία με 7 ηλεκτρόνια σθένους προσλαμβάνουν άλλo 1 ηλεκτρόνιo και μετατρέπονται σε ανιόντα με Φορτίο - 1 π.χ. F 1 , Cl 1 , Br 1 , l 1 . Lio

14 Ατομική ακτίνα Εξαρτάται από :
1. Τον αριθμό των στιβάδων στις οποίες έχει ηλεκτρόνια το άτομο : Όσο περισσότερες είναι οι στιβάδες τόσο μεγαλύτερη η ατομική ακτίνα. 2. Τον ατομικό αριθμό (Ζ) για στοιχεία με τον ίδιο αριθμό στιβάδων : Όσο μεγαλύτερος είναι ο Ζ τόσο μικρότερη η ατομική ακτίνα. Lio

15 Ατομική ακτίνα και δραστικότητα
Ατομική ακτίνα και δραστικότητα Όσο μεγαλύτερη είναι η ατομική ακτίνα του χημικού στοιχείου τόσο δραστικότερο Μέταλλο είναι . Όσο μικρότερη είναι η ατομική ακτίνα του χημικού στοιχείου τόσο δραστικότερο Αμέταλλο είναι . Lio

16 Ατομική ακτίνα των στοιχείων στον Π.Π.
Αύξηση ατομικής ακτίνας 1 H 2 He 3 Li 4 Be 5 B 6 C 7 N 8 O 9 F 10 Ne 11 Νa 12 Mg 13 Al 14 Si 15 P 16 S 17 Cl 18 Ar 19 K 20 Ca 21 Sc 22 Ti 23 V 24 Cr 25 Mn 26 Fe 27 Co 28 Ni 29 Cu 30 Zn 31 Ga 32 Ge 33 As 34 Se 35 Br 36 Kr 37 Rb 38 Sr 39 Y 40 Zr 41 Nb 42 Mo 43 Tc 44 Ru 45 Rh 46 Pd 47 Ag 48 Cd 49 In 50 Sn 51 Sb 52 Te 53 I 54 Xe 55 Cs 56 Ba 57 La 72 Hf 73 Ta 74 W 75 Re 76 Os 77 Ir 78 Pt 79 Au 80 Hg 81 Tl 82 Pb 83 Bi 84 Po 85 At 86 Rn 87 Fr 88 Ra 89 Ac 104 Rf 105 Db 106 Sg 107 Bh 108 Hs 109 Mt 110 111 112 113 114 115 116 117 118 Αύξηση ατομικής ακτίνας Lio

17 Ο ηλεκτροθετικός χαρακτήρας των μετάλλων
Ο ηλεκτροθετικός χαρακτήρας των μετάλλων Όσο πιο αριστερά σε μία περίοδο και πιο κάτω σε μία ομάδα βρίσκεται ένα στοιχείο τόσο πιο έντονος ο μεταλλικός του χαρακτήρας , δηλαδή τόσο πιο ηλεκτροθετικό είναι το στοιχείο. Lio

18 Ο ηλεκτραρνητικός χαρακτήρας των αμετάλλων
Ο ηλεκτραρνητικός χαρακτήρας των αμετάλλων Όσο πιο δεξιά σε μία περίοδο και πιο πάνω σε μία ομάδα βρίσκεται ένα στοιχείο τόσο πιο έντονος ο αμεταλλικός του χαρακτήρας , δηλαδή τόσο πιο ηλεκτραρνητικό είναι το στοιχείο. Lio

19 Αύξηση ηλεκτροθετικότητας Αύξηση ηλεκτραρνητικότητας
Δραστικότητα H He Li Be B C N O F Ne Na Mg Al Si P S Cl Ar Αύξηση ηλεκτροθετικότητας Αδρανή Αύξηση ηλεκτραρνητικότητας 19

20 Υδρογόνο Σύμβολο : H Ατομικός αριθμός : 1 Ατομική μάζα : amu Σημείο τήξεως : °C Σημείο Βρασμού : °C 1 πρωτόνιο 0 νετρόνια 1 ηλεκτρόνιο Ηλεκτρονική δομή : Κ : 1 Υδρογόνο (Το άτομο του Η) Lio

21 Ήλιο Σύμβολο: He Ατομικός αριθμός : 2 Ατομική μάζα : amu Σημείο τήξεως : °C Σημείο Βρασμού : °C 2 πρωτόνια 2 νετρόνια 2 ηλεκτρόνια Ηλεκτρονική δομή : Κ : 2 Ήλιο (Το άτομο του Ηe) Lio

22 Λίθιο Σημείο Βρασμού : 1347,0 °C 3 πρωτόνια 4 νετρόνια 3 ηλεκτρόνια
Σύμβολο : Li Ατομικός αριθμός : 3 Ατομική μάζα : amu Σημείο τήξεως : 180,54 °C Σημείο Βρασμού : 1347,0 °C 3 πρωτόνια 4 νετρόνια 3 ηλεκτρόνια Ηλεκτρονική δομή : K : 2 , L : 1 (Το άτομο του Li) Lio

23 Βηρύλλιο Σύμβολο : Be Ατομικός αριθμός : 4 Ατομική μάζα : amu Σημείο τήξεως : °C Σημείο Βρασμού : °C 4 πρωτόνια 5 νετρόνια 4 ηλεκτρόνια Ηλεκτρονική δομή : K : 2 , L : 2 Βηρύλιο (Το άτομο του Be) Lio

24 Βόριο Σύμβολο : B Ατομικός αριθμός : 5 Ατομική μάζα : amu Σημείο τήξεως : °C Σημείο Βρασμού : °C 5 πρωτόνια 10 νετρόνια 5 ηλεκτρόνια Ηλεκτρονική δομή : K : 2 , L : 3 Βόριο (Το άτομο του B) Lio

25 Άνθρακας Ατομικός αριθμός : 6
Σύμβολο : C Ατομικός αριθμός : 6 Ατομική μάζα : amu Σημείο τήξεως : °C Σημείο Βρασμού : 4827,0°C 6 πρωτόνια 6 νετρόνια 6 ηλεκτρόνια Ηλεκτρονική δομή : K : 2 , L : 4 (Το άτομο του C) Lio

26 Άζωτο Ατομικός αριθμός : 7
Σύμβολο : Ν Ατομικός αριθμός : 7 Ατομική μάζα : amu Σημείο τήξεως : °C Σημείο Βρασμού : °C 7 πρωτόνια 7 νετρόνια 7 ηλεκτρόνια Ηλεκτρονική δομή : K : 2 , L : 5 (Το άτομο του N) Lio

27 Oξυγόνο Σύμβολο : O Ατομικός αριθμός : 8
Ατομική μάζα : amu Σημείο τήξεως : °C Σημείο Βρασμού : °C 8 πρωτόνια 8 νετρόνια 8 ηλεκτρόνια Ηλεκτρονική δομή : K : 2 , L : 6 (Το άτομο του O) Lio

28 To ηλεκτραρνητικότερο στοιχείο στον Π.Π.
Φθόριο Σύμβολο : F Ατομικός αριθμός : 9 Ατομική μάζα : amu Σημείο τήξεως : °C Σημείο Βρασμού : °C 9 πρωτόνια 10 νετρόνια 9 ηλεκτρόνια Ηλεκτρονική δομή : K : 2 , L : 7 (Το άτομο του F) Lio

29 To ηλεκτραρνητικότερο στοιχείο στον Π.Π.
Φθόριο Σύμβολο : F Ατομικός αριθμός : 9 9 πρωτόνια 9 ηλεκτρόνια Ηλεκτρονική δομή : K : 2 , L : 7 Ανήκει στην VIIΑ ομάδα και στην 2η περίοδο του Π.Π. Έχει την μικρότερη ατομική ακτίνα και την μεγαλύτερη ενέργεια 1ου ιοντισμού από όλα τα μέχρι σήμερα γνωστά δραστικά χημικά στοιχεία (δηλαδή πλην των ευγενών), με αποτέλεσμα να είναι το πιο δραστικό Αμέταλλο. (Το άτομο του F) Lio

30 Νέο Σύμβολο : Ne Ατομικός αριθμός : 10
Ατομική μάζα : amu Σημείο τήξεως : °C Σημείο Βρασμού : °C 10 πρωτόνια 10 νετρόνια 10 ηλεκτρόνια Ηλεκτρονική δομή : K : 2 , L : 8 (Το άτομο του Ne) Lio

31 Νάτριο Σύμβολο : Na Ατομικός αριθμός : 11
Ατομική μάζα : amu Σημείο τήξεως : 97.8°C Σημείο Βρασμού : 552.9°C 11 πρωτόνια 12 νετρόνια 11 ηλεκτρόνια Ηλεκτρονική δομή : K : 2 , L : 8 , M : 1 Lio

32 Μαγνήσιο Σύμβολο : Mg Ατομικός αριθμός : 12
Ατομική μάζα : 24,305 amu Σημείο τήξεως : 650,0°C Σημείο Βρασμού : 1107,0°C 12 πρωτόνια 12 νετρόνια 12 ηλεκτρόνια Ηλεκτρονική δομή : K : 2 , L : 8 , M : 2 Lio

33 Αργίλιο Σύμβολο : Al Ατομικός αριθμός : 13
Ατομική μάζα : 26,9815 amu Σημείο τήξεως : 660,37°C Σημείο Βρασμού : 2467,0°C 13 πρωτόνια 14 νετρόνια 13 ηλεκτρόνια Ηλεκτρονική δομή : K : 2 , L : 8 , M : 3 Lio

34 Πυρίτιο Σύμβολο : Si Ατομικός αριθμός : 14
Ατομική μάζα : 28,0855 amu Σημείο τήξεως : 1410,0°C Σημείο Βρασμού : 2355,0°C 14 πρωτόνια 14 νετρόνια 14 ηλεκτρόνια Ηλεκτρονική δομή : K : 2 , L : 8 , M : 4 Lio

35 Φώσφορος Σύμβολο : P Ατομικός αριθμός : 15
Ατομική μάζα : amu Σημείο τήξεως : 44,1°C Σημείο Βρασμού : 280,0°C 15 πρωτόνια 16 νετρόνια 15 ηλεκτρόνια Ηλεκτρονική δομή : K : 2 , L : 8 , M : 5 Lio

36 Θείο Σύμβολο : S Ατομικός αριθμός : 16
Ατομική μάζα : 32,066 amu Σημείο τήξεως : 112,8°C Σημείο Βρασμού : 444,6°C 16 πρωτόνια 16 νετρόνια 16 ηλεκτρόνια Ηλεκτρονική δομή : K : 2 , L : 8 , M : 6 Lio

37 Χλώριο Σύμβολο : Cl Ατομικός αριθμός : 17
Ατομική μάζα : 35,4527 amu Σημείο τήξεως : -100,98°C Σημείο Βρασμού : -34,6°C 17 πρωτόνια 18 νετρόνια 17 ηλεκτρόνια Ηλεκτρονική δομή : K : 2 , L : 8 , M : 7 Lio

38 Αργό Σύμβολο : Αr Ατομικός αριθμός : 18
Ατομική μάζα : 39,948 amu Σημείο τήξεως : -189,3°C Σημείο Βρασμού : -186,0°C 18 πρωτόνια 22 νετρόνια 18 ηλεκτρόνια Ηλεκτρονική δομή : K : 2 , L : 8 , M : 8 Lio

39 Κάλιο Σύμβολο : Κ Ατομικός αριθμός : 19
Ατομική μάζα : amu Σημείο τήξεως : 63.65°C Σημείο Βρασμού : 774.0°C 19 πρωτόνια 20 νετρόνια 19 ηλεκτρόνια Ηλεκτρονική δομή : K : 2 , L : 8 , M : 8 , N : 1 Lio

40 Ασβέστιο Σύμβολο : Ca Ατομικός αριθμός : 20
Ατομική μάζα : amu Σημείο τήξεως : 839.0°C Σημείο Βρασμού : °C 20 πρωτόνια 20 νετρόνια 20 ηλεκτρόνια Ηλεκτρονική δομή : K : 2 , L : 8 , M : 8 , N : 2 Lio

41 Σκάνδιο Σύμβολο : Sc Ατομικός αριθμός : 21
Ατομική μάζα : amu Σημείο τήξεως : °C Σημείο Βρασμού : °C 21 πρωτόνια 23 νετρόνια 21 ηλεκτρόνια Ηλεκτρονική δομή : K : 2 , L : 8 , M : 9 , N : 2 Lio

42 Τιτάνιο Σύμβολο : Τι Ατομικός αριθμός : 22
Ατομική μάζα : amu Σημείο τήξεως : °C Σημείο Βρασμού : °C 22 πρωτόνια 26 νετρόνια 22 ηλεκτρόνια Ηλεκτρονική δομή : K : 2 , L : 8 , M : 10 , N : 2 Lio

43 IA ομάδα του Π.Π. Τα στοιχεία της ΙΑ ή 1ης ομάδας του Π.Π. έχουν όλα 1 ηλεκτρόνιο στην εξωτερική τους στιβάδα (1 ηλεκτρόνιο σθένους). Είναι μέταλλα , ονομάζονται Αλκάλια (πλην του Η, το οποίο είναι Αμέταλλο) και μετατρέπονται σε κατιόντα με φορτίο +1 . 3 Li : K=2 , L=1 11 Na : K=2 , L=8 , M=1 19 K : K=2 , L=8 , M=8 , N=1 (συνέχεια) Lio

44 Ομάδα 1η ή ΙΑ : Η ομάδα των Αλκαλίων
Ομάδα 1η ή ΙΑ : Η ομάδα των Αλκαλίων Li Na K Rb Cs Fr

45 IIA ομάδα του Π.Π. Τα στοιχεία της ΙIΑ ή 2ης ομάδας του Π.Π. έχουν όλα 2 ηλεκτρόνια στην εξωτερική τους στιβάδα (2 ηλεκτρόνια σθένους). Είναι μέταλλα , ονομάζονται Αλκαλικές γαίες και μετατρέπονται σε κατιόντα με φορτίο +2 . 4 Βe : K=2 , L=2 12 Mg : K=2 , L=8 , M=2 20 Ca : K=2 , L=8 , M=8 , N=2 (συνέχεια) Lio

46 Ομάδα 2η ή ΙΙΑ : Η ομάδα των Αλκαλικων γαιών
Ομάδα 2η ή ΙΙΑ : Η ομάδα των Αλκαλικων γαιών

47 IIIA ομάδα του Π.Π. Τα στοιχεία της ΙIIΑ ή 13ης ομάδας του Π.Π. έχουν όλα 3 ηλεκτρόνια στην εξωτερική τους στιβάδα (3 ηλεκτρόνια σθένους). To 1ο στοιχείο το Bόριο (Β) είναι αμέταλλο , τα υπόλοιπα μέταλλα και μετατρέπονται σε κατιόντα με φορτίο +3 . 5 Β : K=2 , L=3 13 Al : K=2 , L=8 , M=3 21 Ga : K=2 , L=8 , M=8 , N=3 (συνέχεια) Lio

48 Ομάδα 13η ή ΙΙΙΑ : Η ομάδα του Βορίου
Ομάδα 13η ή ΙΙΙΑ : Η ομάδα του Βορίου

49 IVA ομάδα του Π.Π. Τα στοιχεία της ΙVΑ ή 14ης ομάδας του Π.Π. έχουν όλα 4 ηλεκτρόνια στην εξωτερική τους στιβάδα (4 ηλεκτρόνια σθένους). To 1ο στοιχείο ο άνθρακας (C) είναι αμέταλλο , τα υπόλοιπα μεταλλοειδή και μέταλλα και μετατρέπονται σε ανιόντα με φορτίο –4 ή σε κατιόντα με φορτίο +4 . 6 C : K=2 , L=4 14 Si : K=2 , L=8 , M=4 22 Ge : K=2 , L=8 , M=8 , N=4 (συνέχεια) Lio

50 Ομάδα 14η ή ΙVΑ : Η ομάδα του Άνθρακα

51 VA ομάδα του Π.Π. Τα στοιχεία της VΑ ή 15ης ομάδας του Π.Π. έχουν όλα 5 ηλεκτρόνια στην εξωτερική τους στιβάδα (5 ηλεκτρόνια σθένους) . Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει Αμέταλλα (Ν , P), Μεταλλοειδή (As , Sb) και Μέταλλα (Bi) Συνήθως μετατρέπονται σε ανιόντα με φορτίο –3 Ονομάζεται ομάδα του αζώτου. 7 Ν : K=2 , L=5 15 P : K=2 , L=8 , M=5 23 As : K=2 , L=8 , M=8 , N=5 (συνέχεια) Lio

52 Ομάδα 15η ή VΑ : Η ομάδα του Αζώτου

53 VΙA ομάδα του Π.Π. 8 Ο : K=2 , L=6 16 S : K=2 , L=8 , M=6
Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει Αμέταλλα (Ο , S , Se) και Μεταλλοειδή Ονομάζεται ομάδα του οξυγόνου. 8 Ο : K=2 , L=6 16 S : K=2 , L=8 , M=6 24 Se : K=2 , L=8 , M=8 , N=6 (συνέχεια) Lio

54 Ομάδα 16η ή VΙΑ : Η ομάδα του Οξυγόνου

55 VΙΙA ομάδα του Π.Π. 9 F : K=2 , L=7 17 Cl : K=2 , L=8 , M=7
Τα στοιχεία της VΙIΑ ή 17ης ομάδας του Π.Π. έχουν όλα 7 ηλεκτρόνια στην εξωτερική τους στιβάδα (7 ηλεκτρόνια σθένους). Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει Αμέταλλα , τα οποία ονομάζονται Αλογόνα. 9 F : K=2 , L=7 17 Cl : K=2 , L=8 , M=7 35 Br : K=2 , L=8 , M=18 , N=7 53 I : K=2 , L=8 , M=18 , N=18 , O=7 (συνέχεια) Lio

56 Ομάδα 17η ή VIIA : Η ομάδα των Αλογόνων
F Cl Br I At

57 VΙΙΙA ομάδα του Π.Π. Τα στοιχεία της VΙΙΙΑ ή 18ης ομάδας του Π.Π. έχουν όλα συμπληρωμένη την εξωτερική τους στιβάδα με 8 ηλεκτρόνια πλην του He το οποίο συμπληρώνει την στιβάδα Κ με 2 ηλεκτρόνια. Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει αδρανή στοιχεία , τα οποία ονομάζονται ευγενή στοιχεία . 2 Ηe : K=2 10 Ne : K=2 , L=8 18 Ar : K=2 , L=8 , M=8 36 Kr : K=2 , L=8 , M=18 , N=8 (συνέχεια) Lio

58 Ομάδα 18η ή VΙΙΙΑ : Η ομάδα των Ευγενών αερίων

59 1η περίοδος Τα στοιχεία που βρίσκονται στην 1η περίοδο (είναι μόνο 2 : Η και He) τοποθετούν τα ηλεκτρόνιά τους μόνο στην 1η στιβάδα την Κ. 1Η : Κ=1 2Ηe : K=2 Lio

60 2η περίοδος Τα στοιχεία που βρίσκονται στην 2η περίοδο (είναι 8 : Li, Be, B, C, N, O, F, Ne) τοποθετούν τα ηλεκτρόνιά τους στις δύο πρώτες στιβάδες Κ και L. 3Li : Κ=2 , L= N : K=2 , L=5 4Be : K=2 , L= O : K=2 , L=6 5B : K=2 , L= F : K=2 , L=7 6C : K=2 , L= Ne : K=2 , L=8 Lio

61 3η περίοδος Τα στοιχεία που βρίσκονται στην 3η περίοδο (είναι 8 : Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ar) τοποθετούν τα ηλεκτρόνιά τους στις τρεις πρώτες στιβάδες Κ , L και Μ. 11Na : Κ=2 , L=8 , M= P : K=2 , L=8 , M=5 12Mg : K=2 , L=8 , M= S : K=2 , L=8 , M=6 13Al : K=2 , L=8 , M= Cl : K=2 , L=8 , M=7 14Si : K=2 , L=8 , M= Ar : K=2 , L=8 , M=8 Lio

62 4η περίοδος Τα στοιχεία που βρίσκονται στην 4η περίοδο (είναι 18 : Κ , Ca , …. ,) τοποθετούν τα ηλεκτρόνιά τους στις τέσσερεις πρώτες στιβάδες Κ , L , Μ και Ν. 19K : Κ=2 , L=8 , M=8 , N=1 20Ca : K=2 , L=8 , M=8 , N=2 ……………….. 34Se : K=2 , L=8 , M=18 , N=6 35Br : K=2 , L=8 , M=18 , N=7 36Kr : K=2 , L=8 , M=18 , N=8 Lio

63 5η περίοδος Τα στοιχεία που βρίσκονται στην 5η περίοδο (είναι 18 : Rb , Sr , …. ,) τοποθετούν τα ηλεκτρόνιά τους στις πέντε πρώτες στιβάδες Κ , L , Μ , Ν και Ο. 37Rb : Κ=2 , L=8 , M=18 , N=8 , O=1 38Sr : K=2 , L=8 , M=18 , N=8 , O=2 Lio

64 6η περίοδος Τα στοιχεία που βρίσκονται στην 6η περίοδο (είναι 32 : Cs , Ba , …. ,) τοποθετούν τα ηλεκτρόνιά τους στις έξι πρώτες στιβάδες Κ , L , Μ , Ν , Ο και P. 55 Cs : Κ=2 , L=8 , M=18 , N=18 , O=8 , P=1 56 Ba : K=2 , L=8 , M=18 , N=18 , O=8 , P=2 ……………………. Lio

65 7η περίοδος Τα στοιχεία που βρίσκονται στην 7η περίοδο (είναι 32 : Fr , Ra , …. ,) τοποθετούν τα ηλεκτρόνιά τους στις έξι πρώτες στιβάδες Κ , L , Μ , Ν , Ο και P. 87 Fr : Κ=2 , L=8 , M=18 , N=32 , O=18 , P=8 , Q=1 88 Ra : K=2 , L=8 , M=18 , N=32 , O=18 , P=8 , Q=2 …………………. Lio

66 Υδρογόνο (1H) 66

67 Ήλιο (2He) 67

68 Λίθιο (3Li) 68

69 Βηρύλλιο (4Be) 69

70 Βόριο (5Β) 70

71 Άνθρακας (6C) 71

72 Άζωτο (7Ν) 72

73 Οξυγόνο (8Ο) 73

74 Φθόριο (9F) Αλογόνο 74

75 Νέο (10Νe) Ευγενές αέριο Αδρανές αέριο 75

76 Τ Ε Λ Ο Σ Οι διαφάνειες οι οποίες δεν έχουν το διακριτικό Lio έχουν ληφθεί από άλλα sites και είναι εργασία άλλων. Lio


Κατέβασμα ppt "Περιοδικός Πίνακας Λιόντος Ιωάννης Lio."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google