Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

RAD I SNAGA ELEKTRIČNE STRUJE

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "RAD I SNAGA ELEKTRIČNE STRUJE"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 RAD I SNAGA ELEKTRIČNE STRUJE
8 RAD I SNAGA ELEKTRIČNE STRUJE Šibenik

2

3 W = ΔE = Qt (toplina)

4 W = ΔE = W elektromotor

5 Izvor energije obavlja rad (W)!
Sva trošila pretvaraju električnu energiju u neki drugi oblik energije! Izvor energije obavlja rad (W)! Pretvorba energije po proteklome naboju

6

7 Vrijedi:

8

9 Na svim električnim uređajima navedena je njihova snaga!

10 Prisjetimo se gradiva SNAGA iz sedmog razreda!
Snaga čovjeka ili stroja jednaka je količniku rada i vremena u kojem se taj rad obavio.

11 Vrijedi:

12 Mjerna jedinica za snagu: vat, W
Veća jedinice snage: Kilovat : kW = 1000 W

13 Mjerna jedinica „utrošene” električne energije
džul, J džul = voltampersekunda: J = V A s džul = vatsekunda: J = W s U svakodnevnici je u uporabi kilovatsat – kWh (kao mjerna jedinica za energiju ili rad električne struje), jer kWh = 1000 W · 3600 s = J

14 Računi za obračun električne energije dolaze nam iskazani u kilovatsatima.

15 PRIMJER Električna grijalica snage 2500 W uključena je dva sata.
Kolika je pritom pretvorena električna energija? Koliko ćemo platiti za „utrošenu” električnu energiju, ako je cijena 1 kWh 1,06 kn? Rješenje: a) W = P·t = 2500 W · 2 h = 5000 Wh = 5 kWh Taj se rad električne struje pretvara u toplinu. b) 5 kWh · 1,06 kn / kWh = 5,3 kn.

16 PRIMJER a) Odredite snagu žaruljice za džepnu bateriju prema podatcima očitanima na žaruljici. b) Izračunajte pretvorenu električnu energiju baterije ako žaruljica svijetli jednu minutu.

17 PRIMJER 1. Na priključcima električne žarulje napon je 10 V i žaruljom teče struja 0,4 A. Koliki je rad električne struje u žarulji tijekom 60 sekundi? Rješenje: U = 10 V I = 0,4 A t = 60 s W = ? W = U · I · t W = 10 V · 0,4 A · 60 s W = 240 J

18 1. Koliko topline izrači žarulja ako je uključena
1. Koliko topline izrači žarulja ako je uključena 5 sati na napon 220 V, a njezina snaga je 100 W? 2. Kolika je snaga žarulje koja je priključena na napon 9 V i njome teče struja jakosti 240 mA?


Κατέβασμα ppt "RAD I SNAGA ELEKTRIČNE STRUJE"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google