Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

POGON SA ASINHRONIM MOTOROM

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "POGON SA ASINHRONIM MOTOROM"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 POGON SA ASINHRONIM MOTOROM
Proučavaćemo samo pogone sa trofaznim motorom. Najčešće korišćeni pogon. Asinhroni motor: - prosta konstrukcija; - jeftin; - efikasan.

2 KAVEZNI ROTOR NAMOTANI ROTOR NAMOTAJI LAMINIRANO JEZGRO BAKARNE ŠIPKE METALNI PRSTEN

3 ROTOR ASINHRONOG MOTORA NAJČEŠĆE IMA ZAKOŠENE ŽLEBOVE DA BI SE MINIMIZIRALE PULSACIJE MOMENTA

4 POPREČNI PRESEK ASINHRONOG MOTORA

5 STATIKA POGONA Ekvivalentna šema motora ( po fazi ).
Us rs s Is rm Im M E 'r r'r I'r Rotorske veličine su svedene na stator!

6 Ostale karakteristične veličine:
fS - statorska učestanost; fr rotorska učestanost; - kružna učestanost statora; - kružna učestanost rotora; - ugaona brzina; P broj pari polova; - mehanička ugaona brzina; - klizanje.

7 BAZNE VREDNOSTI Ub = Usnomeff ; Ib = Isnomeff ; b = 2  fs nom ;
Zb = Ub / Ib ; Pb = q Ub Ib = 3 Ub Ib ; Mb = Pb / (b/P) ;

8 TOKOVI SNAGE - snaga statora, snaga uzeta iz izvora;
- snaga gubitaka u bakru statora; - snaga gubitaka u gvožđu - snaga obrtnog magnetnog polja; - snaga gubitaka u bakru rotora; - mehanička snaga; - snaga gubitaka na trenje i ventilaciju; - korisna mehanička snaga. Ps PsCu PFe Po PrCu Pr Ptr P Napomena: Snaga Ptr prenosi se u opterećenje!

9 U PREDSTOJEĆOJ ANALIZI PREDPOSTAVIMO DA JE E = const. !!!!
Elektromagnetni moment: U PREDSTOJEĆOJ ANALIZI PREDPOSTAVIMO DA JE E = const. !!!! MEHANIČKA KARAKTERISTIKA Me = Me ()

10 Funkcija Me (s) ima ekstremum koji se može naći iz:
Momenat u tački ekstremuma naziva se "PREVALNI MOMENAT" (Mp), a odgovarajuće klizanje "PREVALNO KLIZANJE" (sp ). KLOSS - ova FORMULA Važno:

11 STATIČKE KARAKTERISTIKE STRUJA

12 Momenat, E=const s G M =0 ASK kočnica me(s) |E(s)| s

13 |Is(s)| Re(Is(s)) Re(Ir(s)) Im(Is(s)) Im(Ir(s)) |Im(s)| s
Struje, E=const. |Is(s)| Re(Is(s)) Re(Ir(s)) Im(Is(s)) Im(Ir(s)) |Im(s)| s

14 RAZMOTRIMO REALAN SLUČAJ E ≠ const; Us = const.
Dve predpostavke: 1. PFe = 0       rm → ∞ 2. (sasvim realna predpostavka) Us rs s Im M 'r I'r

15 Sada se može napisati: znaci: motorni režim; − - generatorski režim. Dijagrami koji se dobijaju su isti kao u predhodnom slučaju ( po obliku!!).

16 E ≠ const; Us =Usnom= const.
me(s) |E(s)| s

17 |Is(s)| Re(Is(s)) Re(Ir(s)) Im(Is(s)) Im(Ir(s)) |Im(s)| s
E ≠ const; Us =Usnom= const. |Is(s)| Re(Is(s)) Re(Ir(s)) Im(Is(s)) Im(Ir(s)) |Im(s)| s

18 Kod velikih mašina je rs ≈ 0 !!!!!!!
Sada je: Veoma slično kao kod E=const. Može se izvesti KLOSS - ova formula.

19 E ≠ const; Us =Usnom= const.
me(s) |E(s)| Rs=0

20 Rs=0 |Is(s)| Re(Is(s)) Re(Ir(s)) Im(Is(s)) Im(Ir(s)) |Im(s)| s
E ≠ const; Us =Usnom= const. |Is(s)| Re(Is(s)) Re(Ir(s)) Im(Is(s)) Im(Ir(s)) |Im(s)| s Rs=0

21 STRUJNO NAPAJANJE ASINHRONOG MOTORA
Ovakav način napajanja pruža nove mogućnosti kod napajanja iz invertora. U analizi zanemarujemo gubitke u gvožđu ( PFe = 0 ). rs s Im M 'r I'r Is= const

22 Strujni generator? Z Regulisani Naponski izvor u i i* -

23 Važne relacije:

24 Funkcija M (s) ima ekstremum koji se može naći iz:
Ekstremne - prevalne vrednosti su: Pomoću ovih prevalnih vrednosti može se izvesti odgovarajuća KLOSS-ova formula. Mehanička karakteristika kod strujnog napajanja ima isti oblik kao i kod naponskog napajanja, ali se karakteristične vrednosti razlikuju.

25 Is = 1 me(s) men(s) s naponska karakteristika ZOOM
strujna karakteristika

26 me(s) men(s)

27 Is = 1 |Is(s)| Re(Is(s)) Re(Ir(s)) Im(Is(s)) Im(Ir(s)) |Im(s)| s

28 STATIČKA KARAKTERISTIKA NAPONA
Uz uvažavanje činjenice M >> λr' može se napisati: jer:

29 Napon statora kod strujno napajanog ask m, Is nominalno!
|Us(s)| Is = 1


Κατέβασμα ppt "POGON SA ASINHRONIM MOTOROM"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google