Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πληροφοριακά Συστήματα

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πληροφοριακά Συστήματα"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πληροφοριακά Συστήματα

2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σύστημα: σύνολο στοιχείων που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους για να επιτύχουν ένα σκοπό.

3 Στοιχεία Συστήματος Ανάδραση: Δεδομένα σχετικά με την απόκλιση της εξόδου επαναεισάγονται στο σύστημα, αναγκάζοντάς το να αλλάξει τρόπο λειτουργίας ή συμπεριφορά

4 Βασικές έννοιες Περιβάλλον: οτιδήποτε είναι έξω από το σύστημα αλλά επηρεάζει τη συμπεριφορά του πχ οι πελάτες μιας επιχείρησης Ανοιχτό Σύστημα: Σύστημα που αλληλεπιδρά με το περιβάλλον Κλειστό Σύστημα: δεν υπάρχει αλληλεπίδραση με το περιβάλλον

5 Πληροφοριακό Σύστημα Είναι ένα ανοιχτό Σύστημα που έχει σκοπό την συλλογή δεδομένων και τη μετατροπή τους σε πληροφορίες έτσι ώστε να διευκολύνονται οι καθημερινές συναλλαγές μιας επιχείρησης/οργανισμού καθώς και η λήψη αποφάσεων

6 Πληροφοριακό Σύστημα Περιλαμβάνει
Αρχές, διαδικασίες, οργανωτική δομή Ανθρώπους δεδομένα Υλικό, εγκαταστάσεις, δίκτυα επικοινωνιών και λογισμικό Που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και με το περιβάλλον με σκοπό την παραγωγή και διαχείριση πληροφορίας για την υποστήριξη των λειτουργιών ενός οργανισμού.

7 Παραδείγματα Πληροφοριακών Συστημάτων
Το ΠΣ μιας τράπεζας Το ΠΣ taxis του υπουργείου οικονομικών Το ΠΣ μιας αποθήκης Το ΠΣ ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (υπουργείο υγείας) Το ΠΣ myschool του υπουργείου Παιδείας

8 Ρόλος των ΠΣ Τα πληροφοριακά συστήματα προσφέρουν:
Ένα πληροφοριακό σύστημα βοηθά μια επιχείρηση ή οργανισμό στον έλεγχο, στο συντονισμό, στην ανάλυση προβλημάτων, στη λήψη αποφάσεων και στην ανάπτυξη νέων προ'ι'όντων. Τα πληροφοριακά συστήματα προσφέρουν: ταχύτατη και ακριβή επεξεργασία δεδομένων μεγάλη αποθηκευτική ικανότητα και ταχύτατη επικοινωνία μεταξύ τοποθεσιών

9 Στοιχεία Πληροφοριακού Συστήματος
Δεδομένα Άνθρωποι Υλικό Λογισμικό Διαδικασίες

10 Άνθρωποι Ρόλοι Χρήστες Χειριστές Δημιουργοί
Τελικοί χρήστες, προϊστάμενοι, ιδιοκτήτης Χειριστές Δημιουργοί Προγραμματιστές, αναλυτές, σχεδιαστής βάσεων δεδομένων, ειδικός δικτύων, project manager

11 Δεδομένα - διαδικασίες
Τα δεδομένα που επεξεργάζεται το Π.Σ. εξαρτώνται από τη φύση του οργανισμού και τις απαιτήσεις των χρηστών του. Οι διαδικασίες είναι οδηγίες για τους ανθρώπους που ανήκουν στο Π.Σ. Ανάλογα με το είδος του συστήματος μεταβάλλεται και η πολυπλοκότητα των διαδικασιών.

12 Λογισμικό Συστήματος (για τη λειτουργία του συστήματος)
Εφαρμογών (βιβλιοθήκης, λογιστικής, μισθοδοσίας) Παραγωγικότητας (εργαλεία διαχείρισης Β.Δ., γλώσσες τέταρτης γενεάς και CASE tools, επεξεργαστές κειμένου)

13 Παράδειγμα: το ΠΣ ενός ταχυμεταφορέα
Tο ΠΣ της εταιρείας παρακολουθεί τα δέματα κατά τη μεταφορά τους από τον αποστολέα στον παραλήπτη.

14 Στην εικόνα βλέπετε έναν υπολογιστή χειρός, τη Συσκευή Συλλογής Πληροφοριών Παραδόσεων (DIAD), με την οποία οι οδηγοί της εταιρείας ταχυμεταφοράς εισάγουν αυτόματα τις υπογραφές των πελατών μαζί με πληροφορίες για την παραλαβή, παράδοση του

15 Ποιες είναι οι είσοδοι, η επεξεργασία και οι έξοδοι του συστήματος παρακολούθησης δεμάτων της εταιρείας; Τι αποθηκεύει; Τι πληροφορία θα ανακτούμε από το ΠΣ; –Τη θέση του δέματος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τι δεδομένα εισάγονται αρχικά στο ΠΣ; –Στοιχεία αποστολής (δέμα, πελάτης, παραλήπτης) Τι θα πρέπει να αποθηκευθεί στο ΠΣ; –Στοιχεία αποστολής –Στοιχεία για το δέμα. Στοιχεία για τον πελάτη. Στοιχεία για τον παραλήπτη. –Θέση του δέματος σε καθορισμένους σταθμούς της διαδρομής –ταυτοποίηση του δέματος στους καθορισμένους σταθμούς της διαδρομής.

16 Η δομή ενός οργανισμού Στρατηγικό επίπεδο (ανώτατα στελέχη)
Λήψη αποφάσεων Διοικητικό - τακτικό επίπεδο Λήψη αποφάσεων επεξεργασία δεδομένων και συναλλαγών και εξαγωγή πληροφοριών, επικοινωνία μεταξύ χρηστών Λειτουργικό επίπεδο

17 λειτουργίας τοποθεσίας προϊόντος/υπηρεσίας
Τμηματοποίηση : είναι ο τρόπος με τον οποίο εργασία και άτομα ομαδοποιούνται. Υπάρχουν τρεις κύριες μορφές τμηματοποίησης λειτουργίας τοποθεσίας προϊόντος/υπηρεσίας

18 Η τμηματοποίηση βάσει λειτουργίας βασίζεται στο είδος της εργασίας, έτσι μια επιχείρηση/οργανισμός μπορεί να κατανεμηθεί σε οργανωτικές μονάδες με βάση τα διάφορα είδη εργασίας όπως π.χ. πωλήσεις, αποθήκη λογιστήριο κ.ά.

19 Η τμηματοποίηση βάσει τοποθεσίας αναφέρεται στην οργανωτική δομή που είναι χωροταξικά διαχωρισμένη π.χ. ανά χώρα, ζώνη, περιφέρεια, πόλη, περιοχή κ.ά.

20 Η τμηματοποίηση βάσει προϊόντος αναφέρεται στη διαμόρφωση τμημάτων/γραφείων σύμφωνα με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που αυτά παρέχουν.

21 Πληροφοριακή Αρχιτεκτονική» μιας επιχείρησης / οργανισμού

22 Πληροφοριακή Αρχιτεκτονική : είναι αλληλένδετη με την οργανωτική δομή της Έτσι:
η ανωτάτη διοίκηση έχει ανάγκη ειδικών πληροφοριών για την υποστήριξη του στρατηγικού σχεδιασμού και της διαμόρφωσης πολιτικής, τα διευθυντικά στελέχη έχουν ως αντικείμενο τον προγραμματισμό της επιχείρησης και το διοικητικό της έλεγχο και χρειάζονται κατάλληλες πληροφορίες, οι εργάτες γνώσης βοηθούν τα στελέχη που διαχειρίζονται πληροφορίες για απλούστευση διαδικασιών τα στελέχη λειτουργίας υποστηρίζουν με τη βοήθεια κατάλληλων Πληροφοριακών Συστημάτων την καθημερινή λειτουργία του οργανισμού.

23 Διαστάσεις των πληροφοριακών συστημάτων

24 Αλληλεπίδραση Οργανωτικών δομών και Πληροφοριακών Συστημάτων
Σε μια επιχείρηση / οργανισμό συνυπάρχουν πολλών ειδών Πληροφοριακά Συστήματα που εξυπηρετούν τις πληροφοριακές ανάγκες αυτής προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Σε μια επιχείρηση / οργανισμό συνυπάρχουν πολλών ειδών Πληροφοριακά Συστήματα που εξυπηρετούν τις πληροφοριακές ανάγκες αυτής προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της

25 Διαλειτουργικότητα Είναι η δυνατότητα δύο ή περισσότερων συστημάτων να μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορία και να μπορούν να την ερμηνεύσουν και να τη Χρησιμοποιήσουν. Βασίζεται στην συμμόρφωση με ένα κοινά συμφωνημένο σύνολο προτύπων. Πρότυπα: σύνολο κοινών κανόνων και τρόπων αναπαράστασης της πληροφορίας. Μέσω των προτύπων αποφεύγονται ασάφειες, ασυμβατότητες και λανθασμένες ερμηνείες των δεδομένων.

26 Λειτουργίες Π.Σ. στον οργανισμό
Συλλογή, επεξεργασία και εξαγωγή κρίσιμων πληροφοριών από μεγάλο όγκο δεδομένων Συστήματα επεξεργασίας δεδομένων (DPR) Συστήματα επεξεργασίας συναλλαγών (on-line) Συστήματα Πραγματικού χρόνου (real time systems, air traffic control) Λήψη αποφάσεων Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης (MIS) Συστήματα στήριξης αποφάσεων (DSS) Πληροφοριακά συστήματα ανώτερης διεύθυνσης (EIS) Έμπειρα συστήματα (ES, KBS) Συστήματα Διαχείρισης επιχειρηματικών πόρων (ERP)

27 Ανακεφαλαίωση Το πληροφοριακό σύστημα
Είναι ο συνεκτικός κρίκος των υποσυστημάτων ενός οργανισμού (απαίτηση για ευελιξία) Λειτουργεί όπως το κυκλοφοριακό σύστημα σε ένα οργανισμό Στοχεύει στη βέλτιστη λειτουργία του όλου συστήματος Συνεισφέρει στη δημιουργία αλλαγών ώστε ο οργανισμός να προσαρμόζεται στο περιβάλλον του (απαίτηση για προσαρμοστικότητα)


Κατέβασμα ppt "Πληροφοριακά Συστήματα"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google