Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την Υποχρεωτική Ασφάλιση Οχημάτων

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την Υποχρεωτική Ασφάλιση Οχημάτων"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την Υποχρεωτική Ασφάλιση Οχημάτων

2 Νέες ρυθμίσεις στην υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων
Νέες ρυθμίσεις στην υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων Θέσπιση νέων ρυθμίσεων Ν.4261/2014 (άρθρο 169) με τον οποίο επέρχονται σημαντικές αλλαγές στην υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων (τροποποίηση του Π.Δ.237/1986, με το οποίο έχει κωδικοποιηθεί ο Ν. 489/76) Έναρξη ισχύος νέων ρυθμίσεων 5 Μαΐου (ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ του νέου Νόμου) Πεδίο Εφαρμογής νέων ρυθμίσεων Ισχύουν για όλες τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τους αλληλασφαλιστικούς συνεταιρισμούς που παρέχουν στην Ελλάδα την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης οχημάτων 2 2

3 Νέες ρυθμίσεις στην υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων
Νέες ρυθμίσεις στην υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων Τι αλλάζει; H υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων καθίσταται πλέον σύμβαση ορισμένης διάρκειας δηλαδή η ασφάλιση μεταξύ ασφαλιστή & ασφαλισμένου ισχύει ακριβώς για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο (συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα έναρξης & λήξης) Όμως, το θύμα ενός τροχαίου ατυχήματος εξακολουθεί να καλύπτεται από τον ασφαλιστή για επιπλέον 16 ημέρες από τη λήξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου 3 3

4 Νέες ρυθμίσεις στην υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων
Τι αλλάζει; Αναγνώριση πληρωμής ασφαλίστρου ως απαραίτητης προϋπόθεσης για την έναρξη της ασφαλιστικής κάλυψης Ανανέωση της ασφαλιστικής σύμβασης ή σύναψη νέας ασφάλισης επιτρέπεται μόνον αφού προηγηθεί η καταβολή από τον ασφαλισμένο του οφειλόμενου για την παρεχόμενη κάλυψη ασφαλίστρου Προς διασφάλιση των παραπάνω, ο Νόμος απαγορεύει ρητά στις ασφαλιστικές εταιρίες να παραδίδουν ασφαλιστήρια συμβόλαια, εάν προηγουμένως δεν έχουν εισπράξει το ασφάλιστρο που αναλογεί στην παρεχόμενη κάλυψη. 4 4

5 Νέες ρυθμίσεις στην υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων
Τι αλλάζει; Αποδεικτικό της σύμβασης ασφάλισης έγγραφο θα είναι εφεξής : το ασφαλιστήριο και πριν την παράδοση του ασφαλιστηρίου, η απόδειξη πληρωμής του ασφαλίστρου σε συνδυασμό με σχετικό έγγραφο της ασφαλιστικής εταιρίας (για το διάστημα των 5 πρώτων ημερών της κάλυψης) καταργείται το αυτοκόλλητο σήμα ασφάλισης καταργείται η προσωρινή ασφάλιση 5 5

6 Νέες ρυθμίσεις στην υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων
Νέες ρυθμίσεις στην υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων Τι αλλάζει; Θεσμική αναγνώριση ηλεκτρονικής επικοινωνίας ασφαλιστή με λήπτη ασφάλισης / ασφαλισμένο / δικαιούχο αποζημίωσης Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι η επικοινωνία αυτή μπορεί να γίνεται : με επιστολή με ηλεκτρονική αλληλογραφία με τηλεομοιοτυπία με αποστολή μηνύματος σε συσκευή κινητής τηλεφωνίας σε στοιχεία επικοινωνίας που τα πρόσωπα αυτά έχουν δηλώσει εγγράφως ή με νόμιμα ηχογραφημένη συνομιλία ότι επιθυμούν μέσω αυτών να συναλλάσσονται με τον ασφαλιστή. 6 6

7 Νέες ρυθμίσεις στην υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων
Νέες ρυθμίσεις στην υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων Τι αλλάζει; Αίτηση αποζημίωσης με αίτηση αποζημίωσης εξομοιώνονται εφεξής : η δήλωση ατυχήματος από τον ασφαλισμένο η φιλική δήλωση διακανονισμού (ΣΑΠ) κάθε εν γένει ενημέρωση (με επιστολή ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία ή με fax) προς τον ασφαλιστή από τον ασφαλισμένο ή το λήπτη της ασφάλισης ή το δικαιούχο αποζημίωσης ότι επήλθε ο κίνδυνος η αιτιολογημένη προσφορά ή η αιτιολογημένη άρνηση θα είναι ΕΦΕΞΗΣ «έγγραφη», η δε τρίμηνη προθεσμία για την υποβολή τους άρχεται πλέον από την κοινοποίηση όλων των ανωτέρω εγγράφων στον ασφαλιστή 7 7

8 Νέες ρυθμίσεις στην υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων
Νέες ρυθμίσεις στην υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων Χρόνος καταβολής αποζημίωσης! Τι αλλάζει ; Επικυρώνεται με νόμο προηγούμενη απόφαση της ΤτΕ που ορίζει ότι ο χρόνος πληρωμής της ζημιάς δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις 10 ημέρες από την ημερομηνία της προσφοράς, εκτός αντίθετης ειδικής συμφωνίας των μερών. Σε περίπτωση αυτούσιας αποκατάστασης της ζημιάς, ο χρόνος αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20 ημέρες από τη συμφωνία, εκτός αντίθετης ειδικής συμφωνίας των μερών. 8 8

9 Νέες ρυθμίσεις στην υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων
Τι δεν αλλάζει; Η τήρηση της υπόσχεσής μας προς τον ασφαλισμένο μας & το κοινωνικό σύνολο 9 9

10 Χρήσιμες οδηγίες για τον καταναλωτή
Διαβάζουμε προσεκτικά τις ενημερωτικές επιστολές της ασφαλιστικής μας εταιρίας Ελέγχουμε και γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή την ημερομηνία και ώρα λήξης της ασφάλισής μας και φροντίζουμε για την έγκαιρη ανανέωσή της ή για τη σύναψη νέας ασφάλισης Δεν μένουμε ούτε για μία (1) ώρα ανασφάλιστοι Δεν θέτουμε ούτε για μία (1) ώρα τους εαυτούς μας και τους συμπολίτες μας σε κίνδυνο 10 10

11 Υφιστάμενες διαδικασίες ελέγχου κυκλοφορίας ανασφάλιστων οχημάτων
Υφιστάμενες διαδικασίες ελέγχου κυκλοφορίας ανασφάλιστων οχημάτων επιτόπιοι έλεγχοι Αστυνομικών Αρχών νέα διαδικασία ηλεκτρονικών ελέγχων (άρθρο 5α ν.489/1976, το οποίο προστέθηκε με ν.4141/2013) με επιμέλεια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 11 11

12 Διοικητικές Κυρώσεις για ιδιοκτήτες & οδηγούς ανασφάλιστων οχημάτων
Διοικητικές Κυρώσεις για ιδιοκτήτες & οδηγούς ανασφάλιστων οχημάτων Άρθρο 5 παρ. 4 ν. 489/1976, όπως ισχύει τροποποιημένος Αφαίρεση διπλώματος, άδειας κυκλοφορίας οχήματος & πινακίδων κυκλοφορίας οχήματος για 6 μήνες Ειδικά στην περίπτωση ανασφάλιστων οχημάτων που εμπλέκονται σε ατύχημα, οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας αφαιρούνται για 2 χρόνια και επί υποτροπής για 3 χρόνια Στους παραβάτες επιβάλλονται επιπλέον και τα ακόλουθα διοικητικά πρόστιμα: € για τα λεωφορεία και τα φορτηγά δημόσιας χρήσης, € 500 για τα επιβατηγά και άλλα οχήματα € 250 για τα δίκυκλα. 12 12

13 Ποινική ευθύνη ιδιοκτητών & οδηγών ανασφάλιστων οχημάτων
Ποινική ευθύνη ιδιοκτητών & οδηγών ανασφάλιστων οχημάτων Άρθρο 12 ν.489/1976, όπως ισχύει τροποποιημένος, σε συνδυασμό με άρθρο 31 παρ. 2 ν.3904/2010 Ο κύριος ή ο κάτοχος οχήματος που το θέτει σε κυκλοφορία ή ανέχεται να το κυκλοφορεί άλλος χωρίς να είναι ασφαλισμένο, καθώς και όποιος θέτει σε κυκλοφορία όχημα που δεν ανήκει σε αυτόν και δεν είναι ασφαλισμένο, τιμωρούνται με πρόστιμο μέχρι € 3.000 Ο καταλογισμός τυχόν ποινικής ευθύνης και η επιβολή του προσήκοντος προστίμου είναι αρμοδιότητα των κατά τόπους πταισματοδικείων 13 13

14 Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας. Στη διάθεσή σας για ερωτήσεις.
14


Κατέβασμα ppt "Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την Υποχρεωτική Ασφάλιση Οχημάτων"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google