Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση
Κάντε κλικ για να προσθέσετε σημειώσεις

2 Εισαγωγή Τα διάφορα εκπαιδευτικά συστήματα εισήγαγαν στην αρχή την Πληροφορική και κατόπιν τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών μέσω διαδικασιών Οι διαδικασίες ένταξης ήταν/είναι συνάρτηση πολλών παραμέτρων

3 Παράμετροι που επηρέασαν
Με τα αναλυτικά προγράμματα (δηλαδή με το τι διδάσκεται) και το πλαίσιο προγράμματος σπουδών Με τη βαθμίδα της εκπαίδευσης (προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια) που αφορά η εισαγωγή και η ένταξη. Με τους προς επίτευξη διδακτικούς και γνωστικούς στόχους. Οι στόχοι διαφοροποιούνται ανάλογα με τη βαθμίδα Με τις οικονομικές, πολιτισμικές και κοινωνικές συγκυρίες. Με το επίπεδο της τεχνολογικής ανάπτυξης. Με τις φιλοσοφικές και ιδεολογικές θεωρήσεις των πρωτεργατών της ένταξης.

4 Ο διαχωρισμός των όρων Εισαγωγή, ένταξη και ενσωμάτωση
Εισαγωγή : η ύπαρξη κάποιων μαθημάτων Πληροφορικής και περιστασιακές χρήσεις Πληροφορικής και ΤΠΕ σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα Ένταξη : η ύπαρξη ενός συνόλου μαθημάτων σχετικών με την Πληροφορική στο πρόγραμμα σπουδών όσο και η χρήση των ΤΠΕ σαν εκπαιδευτικό μέσο σε μεγάλο ποσοστό του προγράμματος σπουδών. Ενσωμάτωση : η τακτική χρήση των ΤΠΕ από την πλειονότητα των εκπαιδευτικών για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου με σκοπό να βελτιώνεται η εκπαιδευτική διαδικασία

5 Φάσεις ένταξης της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση

6 Φάση της εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και των διδακτικών μηχανών (πριν το 1970)
Προσπάθεια ένταξης media στα σχολεία Ραδιόφωνο Τηλεόραση video Σχετίζεται με τη χρήση διαφόρων συσκευών γενικής χρήσης στην εκπαίδευση καθώς και γίνεται η αρχή της συζήτησης για τη δημιουργία ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ για την επίτευξη του αναλυτικού προγράμματος

7 Φάση της Πληροφορικής Προσέγγισης (1970 – 1980)
Σχετίζεται με την πληροφοριοποίηση της κοινωνίας Σε αναπτυγμένες χώρες σιγά-σιγά εντάσσεται το μάθημα της πληροφορικής στα σχολεία (λύκεια) Η επιστήμη της Πληροφορικής γίνεται αυτόνομη Έμφαση για τη διδασκαλία του προγραμματισμού. Δημιουργία μαθημάτων που διδάσκονται με τη βοήθεια υπολογιστή.

8 Φάση της Πληροφορικής ως γνωστικό αντικείμενο και ως εκπαιδευτικό μέσο (1980 – 1990)
Η φάση αυτή σχετίζεται με μια σφαιρική προσέγγιση που προτείνει τη γενικότερη εισαγωγή της Πληροφορικής και των τεχνολογιών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Η πληροφορική στα σχολεία γίνεται αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο Το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα αναλαμβάνει να είναι ο κατεξοχήν αρμόδιος θεσμός εκπαίδευσης και μόρφωσης σε θέματα πληροφορικής

9 Φάση όπου οι ΤΠΕ γίνονται μέσο διδασκαλίας και μάθησης (μετά το 1990)
Υπάρχουν/συμβαίνουν δύο χαρακτηριστικά: Υποβάθμιση της πληροφορικής ως γνωστικού αντικειμένου από τα σχολεία σε πολλές χώρες (Γαλλία) αλλά όχι στην Ελλάδα Η γενικότερη ένταξη των ΤΠΕ στις διάφορες πτυχές της εκπαιδευτικής δραστηριότητας και η προσπάθεια ενσωμάτωσης των ΤΠΕ σε όλο το εύρος του προγράμματος σπουδών και στη καθημερινή σχολική πρακτική

10 Δύο γεγονότα χαρακτηρίζουν την εξέλιξη ως προς το θέμα:
Η Πληροφορική ως γνωστικό αντικείμενο, εποπτικό μέσο διδασκαλίας – γνωστικό αντικείμενο (1/3) Δύο γεγονότα χαρακτηρίζουν την εξέλιξη ως προς το θέμα: Η αναγκαία και ενίοτε αναγκαστική ένταξη των ΤΠΕ λόγω της εξέλιξης της κοινωνίας. Αυτό ονομάζεται ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. (Κοινωνία της Πληροφορίας). Η σχεδόν καθολική αποδοχή ότι υπάρχει ανοικτή κρίση του εκπαιδευτικού συστήματος και επιταγή για παιδαγωγική ανανέωση και πολλοί προσδοκούν ότι η ανανέωση αυτή θα έρθει με τα συστήματα ΤΠΕ

11 Η Πληροφορική ως γνωστικό αντικείμενο, εποπτικό μέσο διδασκαλίας – γνωστικό αντικείμενο (2/3)

12 Η Πληροφορική ως γνωστικό αντικείμενο, εποπτικό μέσο διδασκαλίας – γνωστικό αντικείμενο (3/3)

13 Το τεχνοκεντρικό πρότυπο (1/2)
Χαρακτηρίζεται από τεχνολογικό ντετερμινισμό ο οποίος προσεγγίζει την Πληροφορική ως ανεξάρτητο γνωστικό αντικείμενο στο πρόγραμμα σπουδών. Το πρότυπο αυτό συνάδει με την αντίληψη ότι οι μαθητές πρέπει να αποκτήσουν στέρεες βάσεις σους υπολογιστές Το πρότυπο αυτό σχετίζεται άμεσα με το επίπεδο ανάπτυξης της ίδιας της επιστήμης της Πληροφορικής

14 Το τεχνοκεντρικό πρότυπο (2/2)
Η ένταξη της Πληροφορικής ως γνωστικού αντικειμένου στα σχολεία απαιτεί απαντήσεις στα εξής ερωτήματα: Ποιες βαθμίδες της εκπαίδευσης αφορά η ένταξη αυτή Ποιο θα είναι το πλαίσιο του προγράμματος σπουδών δηλαδή ποιες γνώσεις θα οικοδομηθούν Ποιοι εκπαιδευτικοί θα διδάξουν το μάθημα αυτό Ποιες διδακτικές μεθοδολογίες θα πρέπει να ακολουθηθούν Πως αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της τεχνολογικής υποδομής.

15 Το ολοκληρωμένο ή ολιστικό πρότυπο
Το πρότυπο αυτό εκφράζει την αντίληψη ότι η Πληροφορική και οι ΤΠΕ αποτελούν εργαλείο μάθησης σε όλο το εύρος του προγράμματος σπουδών και συνιστούν έκφραση μιας ολιστικής διαθεματικής προσέγγισης της μάθησης δηλαδή μια διεπιστημονική μέθοδο εργασίας. Το πρότυπο προϋποθέτει διαφορετικές παιδαγωγικές αντιλήψεις τόσο στην επιλογή της γνώσης και της διδακτικής πρακτικής όσο και στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών

16 Το πραγματολογικό πρότυπο
«Ας αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα» Στηρίζεται στα δύο προηγούμενα πρότυπα Συνιστά ένα συμβιβασμό ανάμεσα στις δύο προσεγγίσεις δηλαδή τι είναι εφικτό να κάνουμε με βάση την δική μας πραγματικότητα Συνδυάζει τα παιδαγωγικά πλεονεκτήματα της ολοκληρωμένης προσέγγισης με τους όρους του εφικτού

17 Η εκπαίδευση στην Πληροφορική
Εσείς το γνωρίζετε καλύτερα Συζήτηση στην τάξη Επίπεδο εκπαιδευτικών Πως επιλέγονται οι εκπαιδευτικοί της Πληροφορικής Έχουν αρκετή γνώση οι Πληροφορικοί?

18 Η διδασκαλία της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση - ΣΤΟΧΟΙ
Επίλυση προβλημάτων Διατύπωση υποθέσεων και επαλήθευση Δυνατότητα αναζήτησης, εντοπισμού και αξιολόγησης γνώσεων μέσα από ένα πεδίο πληροφοριών Αντιμετώπιση περίπλοκων καταστάσεων του περιρρέοντος χώρου Αυτονομία αντιμετώπισης προβλημάτων και καταστάσεων Ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων Επαγωγική προσέγγιση της γνώσης Ανάπτυξη μοντέλων και διερεύνηση των ορίων εγκυρότητας τους Ανάπτυξη κριτικής σκέψης Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας


Κατέβασμα ppt "Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google