Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ορισμοσ management Ο όρος «Management» αποδίδετε με τον ελληνικό όρο «Δίοικηση Επιχειρήσεων». Management είναι η χρησιμοποίηση των υλικών, ανθρώπινων και.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ορισμοσ management Ο όρος «Management» αποδίδετε με τον ελληνικό όρο «Δίοικηση Επιχειρήσεων». Management είναι η χρησιμοποίηση των υλικών, ανθρώπινων και."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ορισμοσ management Ο όρος «Management» αποδίδετε με τον ελληνικό όρο «Δίοικηση Επιχειρήσεων». Management είναι η χρησιμοποίηση των υλικών, ανθρώπινων και οικονομικών πόρων σε συνδυασμό με τη σχεδίαση, τη δομή και την ανάπτυξη του οργανισμού, καθώς επίσης και ο καθορισμός στόχων και η επιλογή κριτηρίων για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του. Το Management ορίζει τα πρότυπα, καταρτίζει προϋπολογισμούς, καταστρώνει σχέδια, πραγματοποιεί ελέγχους, συντονίζει, κατευθύνει, παρακινεί τα στελέχη και τέλος παίρνει αποφάσεις.

2 Οι λειτουργιεσ του Management (functions of management)
Προγραμματισμός (Planning) – Επιλογή στόχων και λήψη αποφάσεων Οργάνωση (Organizing) - Οργανώνει τη δομή της εργασίας, θέλει να πετύχει το άριστο εργασιακό περιβάλλον που θα προσφέρει να μέγιστα στους εργαζόμενους. Στελέχωση (Staffing) – Κατάλληλοι άνθρωποι στις ανάλογες θέσεις. Διεύθυνση (Leading) – Ηγεσία, καθορίζει τις διαπροσωπικές σχέσεις management και εργαζόμενων. Έλεγχος (Controlling) – Αξιολόγηση και έλεγχος όλων των αποφάσεων και ενεργειών. Συντονισμός (Coordination) – Συντονισμός όλων των λειτουργιών.

3 Η εξελιξη του Management (1)
Παράλληλα, παρατηρώντας τις διάφορες μορφές εξουσίας όπως ιερείς, βασιλείς κτλ. με την ανάλογη αυλή έδωσε τη δυνατότητα στους επιστήμονες να αναφερθούν και στο ρόλο της Ηγεσίας.

4 Η εξελιξη του Management (2)
Οι Σουμέριοι ιερείς είχαν ένα εξελιγμένο σύστημα φορολόγησης και εισέπρατταν με αυτό τον τρόπο τεράστιες ποσότητες και προϊόντα, εισοδήματα και άλλα είδη, τα οποία διαχειρίζονταν κατά βούληση. Οι Αιγύπτιοι ανέπτυξαν ογκώδεις αρχιτεκτονικές κατασκευές και γενικά ο πολιτισμός τους, μας βεβαιώνει ότι υπήρχε σημαντική ανάπτυξη στον τομέα του Σχεδιασμού, της Οργάνωσης της Δημόσιας Διοίκησης και του Ελέγχου. Η επιστημονική βάση για την Οργάνωση και Διοίκηση τέθηκε από τους Έλληνες. Βρίσκουμε στοιχεία που αναφέρονται σε θέματα Οργάνωσης της παραγωγής και Διοίκησης της Κοινωνίας σε έργα του Ομήρου, του Ξενοφώντα, του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη.

5 Η εξελιξη του Management (3)
Μέθοδοι σχεδιασμού και εκτέλεσης χρησιμοποιήθηκαν από πολλούς Έλληνες Ηγέτες, κυρίως στρατιωτικούς. Τελειοποιήθηκαν όμως κυρίως κατά την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο τελευταίος τελειοποίησε τη λεγόμενη μέθοδο λειτουργίας με «Επιτελεία». Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία έθεσε τις βάσεις για την ανάπτυξη της παραγωγικής δομής και βρίσκουμε δείγματα εφαρμογής του «Know How» μέσα από τις διοικητικές εμπειρίες. Μεταξύ του 15ου και του 18ου αιώνα παρατηρούμε την ανάπτυξη της επιστήμης της Οργάνωσης και Διοίκησης με την ανακάλυψη του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

6 Η εξελιξη του Management (4)
Ο 17ος αιώνας χαρακτηρίζεται από τη βιομηχανική επανάσταση και συγκεκριμένα στα τέλη του αιώνα μέσα το βιβλίο «ο πλούτος των Εθνών» του Adam Smith ορίζονται οι νέες τάσεις στην επιστήμη της Οργάνωσης και Διοίκησης. Η ανάπτυξη και η πρόοδος της επιστήμης του Management συνεχίστηκε και τον 18ο αιώνα μέσα από την ανάπτυξη των μέσων συγκοινωνίας και της πρόοδου της τεχνολογίας. Ο 19ος αιώνας χαρακτηρίζεται από το ότι η παγκόσμια παραγωγή πλησίασε τη ζήτηση και σύντομα την ξεπέρασε. (Πρόβλημα εύρεσης νέων αγορών για τοποθέτηση των προϊόντων κάτι το οποίο δημιούργησε πολλά προβλήματα και εντάσεις στον κόσμο των επιχειρήσεων)

7 Η εξελιξη του Management (5)

8 Οι θεμελιωτεσ του management (1)
Frederic Winston Taylor, δημιούργησε ένα εναρμονισμένο σύστημα παραγωγής, συνδυάζοντας τις διάφορες τεχνικές και ιδέες που υπήρχαν γύρω από την παραγωγή και την Διοίκηση. Ο στόχος του, ήταν να αυξήσει την οργανωσιακή παραγωγικότητα και να πετύχει μέγιστη παραγωγικότητα. Ασχολήθηκε κυρίως με τους χρόνους και τις κινήσεις των εργατών στην παραγωγική διαδικασία. Henry L. Gantt, υποστηρικτής του Taylor, συνέβαλε στη διατύπωση αρχών προγραμματισμού και ελέγχου της εργασίας καθώς και στη διαμόρφωση συστημάτων αμοιβής των εργαζομένων. Υποστήριξε ότι η αναποτελεσματικότητα της εργασίας οφείλεται κυρίως στην αδυναμία της Διεύθυνσης να διαμορφώσει ρεαλιστικά πρότυπα απόδοσης.

9 Οι θεμελιωτεσ του management (2)
Frederic Winston Taylor, δημιούργησε ένα εναρμονισμένο σύστημα παραγωγής, συνδυάζοντας τις διάφορες τεχνικές και ιδέες που υπήρχαν γύρω από την παραγωγή και την Διοίκηση. Ο στόχος του, ήταν να αυξήσει την οργανωσιακή παραγωγικότητα και να πετύχει μέγιστη παραγωγικότητα. Ασχολήθηκε κυρίως με τους χρόνους και τις κινήσεις των εργατών στην παραγωγική διαδικασία. Henry L. Gantt, υποστηρικτής του Taylor, συνέβαλε στη διατύπωση αρχών προγραμματισμού και ελέγχου της εργασίας καθώς και στη διαμόρφωση συστημάτων αμοιβής των εργαζομένων. Υποστήριξε ότι η αναποτελεσματικότητα της εργασίας οφείλεται κυρίως στην αδυναμία της Διεύθυνσης να διαμορφώσει ρεαλιστικά πρότυπα απόδοσης. Διάγραμμα χρονικού προγραμματισμού Gantt.

10 Οι θεμελιωτεσ του management (3)
Frank και Lillian Gilbreth, πρωτεργάτες στις μελέτες της κίνησης (κινησιομετρία) για τη βελτίωση της απόδοσης των εργαζομένων. Mary Parker Follet, βασική αρχή της φιλοσοφίας της είναι ότι η εργασία, ο άνθρωπος, οι επιθυμίες, οι φόβοι, οι ανησυχίες και οι φιλοδοξίες του θα πρέπει να εξετάζονται ενιαία. Η εντολή είναι εύκολο να δωθεί σημασία όμως έχει ο τρόπος με τον οποίο λαμβάνεται και αν είναι εφικτή, οι άνθρωποι έχουν ανάγκη από εξουσία εκείνο το οποίο όμως έχει μεγάλη σημασία είναι ο τρόπος άσκησης της εξουσίας όταν έχουν την αρμοδιότητα ή εξουσιοδότηση άσκησής τους. Αναγνώριση του ατόμου ως τον πυρήνα ανάπτυξης και αναγνώρισε την ικανοποίηση των επιθυμιών και αναγκών του ως μέσω επίλυσης των προβλημάτων.

11 Οι θεμελιωτεσ του management (4)
Henry Fayol, το ενδιαφέρον του επικεντρώθηκε στην προσπάθεια βελτίωσης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας όλων των συμμετεχόντων στις επιχειρήσεις. Ένα άτομο θεωρείται ως Manager όχι επειδή κατέχει τον τίτλο της θέσης, αλλά επειδή οι αρμοδιότητές του αναφέρονται σε διευθυντικές λειτουργίες – λειτουργίες Management. Harrington Emerson, κατ’ αυτόν «ο επιτελής προγραμματίζει και αναπτύσσει μεθόδους, ενώ το διοικητικό όργανο εκτελεί την απόφαση, η οποία θεμελιώνεται στο πρόγραμμα». Elton Mayo, ανέπτυξε τη θεωρία του σε σχέση με την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων στον εργασιακό χώρο, εξέτασε τις κοινωνικο-ψυχολογικές πλευρές της λειτουργίας των ατόμων σε μια επιχείρηση.

12 Οι θεμελιωτεσ του management (5)
Max Weber, πατέρας της Γραφειοκρατίας, δεν αντιμετώπισε το πρόβλημα της Οργάνωσης στην πράξη, υπέθεσε ότι το θεμελιώδες πρόβλημα στην Οργάνωση αποτελεί η αναγνώριση και η χρήση της εξουσίας, η οποία θα εφαρμόζεται μέσω γραφείων, που θα αναλαμβάνουν μέρος μιας ολοκληρωμένης εργασίας και θα συντονίζονται μεταξύ τους μέσω μιας ανώτερης αρχής. Henry Ford, ενδιαφέρθηκε για θέματα προσωπικού και η επίδραση των αμοιβών στην παραγωγικότητά τους. Εφαρμογή της μεθόδου 3S (Simplification- Specification- Standardization, Απλοποίηση – Εξειδίκευση - Τυποποίηση) στην παραγωγική διαδικασία για προϊόντα μαζικής παραγωγής. Εφαρμογή γραμμής παραγωγής.


Κατέβασμα ppt "Ορισμοσ management Ο όρος «Management» αποδίδετε με τον ελληνικό όρο «Δίοικηση Επιχειρήσεων». Management είναι η χρησιμοποίηση των υλικών, ανθρώπινων και."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google