Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

15/10/2017 Σχέδιο Δράσης 3C Πιλοτική εφαρμογή του Βιβλίου: «Οικονομική ευημερία για άτομα ώριμης ηλικίας» Lifelong Learning programme Φεβρουάριος 2013.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "15/10/2017 Σχέδιο Δράσης 3C Πιλοτική εφαρμογή του Βιβλίου: «Οικονομική ευημερία για άτομα ώριμης ηλικίας» Lifelong Learning programme Φεβρουάριος 2013."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 15/10/2017 Σχέδιο Δράσης 3C Πιλοτική εφαρμογή του Βιβλίου: «Οικονομική ευημερία για άτομα ώριμης ηλικίας» Lifelong Learning programme Φεβρουάριος 2013

2 Σχέδιο δράσης 3c Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης, υποπρόγραμμα Grundtvig
Διακρατική συνεργασία 6 εταίρων από 5 διαφορετικές χώρες (Πολωνία, Αγγλία, Ελλάδα, Ισπανία και Ολλανδία) Βιβλίο Εργασίας (Εγχειρίδιο για την οικονομική ευημερία ατόμων ώριμης ηλικίας Οδηγός Εκπαίδευσης (για επαγγελματίες που ασχολούνται με την προώθηση στην απασχόληση) Ιστοσελίδα: Lifelong Learning programme Φεβρουάριος 2013

3 Το Βιβλίο Εργασίας Κεφ.1 Απολογισμός (που βρίσκομαι τώρα, τι είναι σημαντικό για μένα Κεφ.2 Το Εργασιακό πλαίσιο (το οικονομικό περιβάλλον στο οποίο ζω και εργάζομαι) Κεφ. 3 Μορφές Εργασίας σήμερα Κεφ.4 Εκμάθηση δεξιοτήτων Κεφ.5 Ανάληψη δράσης (ημιτελές) Lifelong Learning programme Φεβρουάριος 2013

4 Κεφ.1 Απολογισμός Που βρίσκεστε στη ζωή σας και ποιοι είναι οι στόχοι σας Τι πρέπει να κάνετε για να βελτιώσετε την κατάστασή σας Ποιες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες έχουν επιπτώσεις στις επιλογές σας Τι ευκαιρίες υπάρχουν για εσάς Ποια επιπρόσθετα προσόντα θα χρειαστείτε για να πετύχετε τους στόχους σας Lifelong Learning programme Φεβρουάριος 2013

5 Κεφ.2 Το Εργασιακό πλαίσιο στην Ελλάδα (στοιχεία βάση μελέτης σε ετερόκλητο τμήμα εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας) Έλλειψη υποστήριξης από κρατικές ή τοπικές αρχές Τακτική εκπαίδευση, ωστόσο δυσκολία στην αλλαγή επαγγελματικού αντικειμένου Διακρίσεις για λόγους ηλικίας Έλλειψη χρηματοδότησης για κοινωνικές ή τοπικές δράσεις (βλ. πχ κοινωνικών επιχειρήσεων) Ανάγκη για καλύτερη διακυβέρνηση (βλ. διαφάνεια, καταστολή διαφθοράς) κριτική στο ρόλο της Ε.Ε. και της εθνικής οικονομικής πολιτικής Δυσκολία στην κάλυψη των βασικών αναγκών Μαύρη εργασία Εθελοντική εργασία (ανάγκη για συντονισμό των υφιστάμενων δικτύων) Απασχόληση και υγεία. Κίνδυνος επιδείνωσης της ψυχική υγείας στην Ελλάδα Lifelong Learning programme Φεβρουάριος 2013

6 Μορφές Απασχόλησης Συνέχιση της αμειβόμενης Εργασίας Αυτοαπασχόληση
Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Συμμετοχή στα κοινά Πρακτική άσκηση: προγράμματα ανταλλαγών αυτοβοήθεια Lifelong Learning programme Φεβρουάριος 2013

7 ΟΑΕΔ http://www.oaed.gr/
Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών), για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 55−64 ετών Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων που βρίσκονται στο στάδιο πλησίον της σύνταξης (ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 1) Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών για την απασχόληση και κατάρτιση δικαιούχων «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» Συμβουλευτικές υπηρεσίες Lifelong Learning programme Φεβρουάριος 2013

8 Κοινωνική Οικονομία Κοινωνική Οικονομία είναι το σύνολο των οικονομικών, επιχειρηματικών, παραγωγικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αναλαμβάνονται από νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, των οποίων ο καταστατικός σκοπός είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων. Lifelong Learning programme Φεβρουάριος 2013

9 1. Τί είναι η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση;
Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) είναι αστικός συνεταιρισμός κοινωνικού σκοπού με περιορισμένη ευθύνη των μελών του και διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα. Η Κοιν.Σ.Επ. είναι επιχείρηση, η οποία διοικείται ισότιμα από τα μέλη της και η λειτουργία της βασίζεται στην επιδίωξη συλλογικού οφέλους, ενώ το κέρδος της προκύπτει από δράσεις που εξυπηρετούν αποκλειστικά το κοινωνικό συμφέρον. Πληροφορίες:  Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, (Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40, Αθήνα (2ος όροφος) Τ.Κ , Τηλέφωνα επικοινωνίας: , , Ιστοσελίδα: από όπου θα προμηθευτώ τα έντυπα που χρειάζεται να συμπληρωθούν για την εγγραφή στο Μητρώο. Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία (ΕΥ ΚΕΚΟ) Κοραή 4, Αθήνα - τηλ: –360 –349– φαξ: , και Τοπικό εμπορικό επιμελητήριο Γραφεία συμβουλευτικής Τοπικές αρχές Διαδίκτυο (βλ. Διαδικασίες Ίδρυσης-Σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης και Lifelong Learning programme Φεβρουάριος 2013

10 2. Πόσες κατηγορίες Κοιν.Σ.Επ. υπάρχουν;
Ένταξης: Αποσκοπούν στην ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή των ατόμων που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (ΑμεΑ, εξαρτημένοι, απεξαρτημένοι, οροθετικοί, φυλακισμένοι, αποφυλακισμένοι, ανήλικοι παραβάτες). Σε μια Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης, 40% κατ’ ελάχιστον των εργαζομένων θα πρέπει να ανήκει υποχρεωτικά στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Κοινωνικής Φροντίδας: Αποσκοπούν στην παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών κοινωνικού – προνοιακού χαρακτήρα που απευθύνονται σε ομάδες πληθυσμού όπως ηλικιωμένοι, βρέφη, παιδιά, ΑμεΑ και άτομα με χρόνιες παθήσεις. Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού: Αποσκοπούν στην προαγωγή του τοπικού και συλλογικού συμφέροντος, στην απασχόληση, στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης. Ενδεικτικά, μπορούν να δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως ο πολιτισμός, το περιβάλλον, η οικολογία, η εκπαίδευση, οι παροχές κοινής ωφέλειας, η αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, η διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.ά. Lifelong Learning programme Φεβρουάριος 2013

11 Συμμετοχή στα κοινά Το μοντέλο αυτό για τη χώρα μας παραπέμπει σε μοντέλα κοινοτισμού τα οποία δεν υφίστανται πλέον αλλά υπήρξαν στον τόπο μας στον 19ο αιώνα και επί τουρκοκρατίας. Τα μοντέλα αυτά, έχουν αποδομηθεί μέσα από την ιδιωτικοποίηση και τον ατομικισμό της καπιταλιστικής ανάπτυξης της αγοράς. Τώρα αυτά τα μοντέλα αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις ομάδες που βρίσκονται σε συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού και αποτελούν λύση και ευκαιρία για την ανάπτυξη ενός δικού τους συστήματος αλληλοϋποστήριξης τοπικού, δικτυακού, θεματικού ή γενικού). Εθελοντική εργασία (οφέλη για τον εαυτό μου, την μελλοντική μου καριέρα, την κοινότητα) Πολιτική δραστηριότητα Αειφόρος οικολογική δραστηριότητα Lifelong Learning programme Φεβρουάριος 2013

12 ΜΚΟ - προγράμματα www.50plus.gr (πρόγραμμα εκμάθησης νέων τεχνολογιών)
(για άτομα άνω των 55 και σπουδαστές τρίτης ηλικίας) (Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων) Lifelong Learning programme Φεβρουάριος 2013

13 Πολιτική δραστηριότητα – Δομές κοινωνικής αλληλεγγύης
Θεσμικές και μη θεσμικές Χρήσιμες ιστοσελίδες – Δικτυώσεις (πάνω από 210 δομές) & Συλλογικές κουζίνες – Διανομή τροφής - Δήμος Αθηναίων βλ. προγράμματα ΚΥΑΔΑ - «Ο Άλλος Άνθρωπος» πλ. Αττικής Στέκι αλληλεγγύης Νέου κόσμου, Μαστραχα 11, Χωρίς μεσάζοντες (βλ. Βύρωνας, Γαλάτσι Ελευσίνα, Αργυρούπολη κλπ) Κοινωνικά παντοπωλεία (βλ. Δήμος Αθηναίων και Αλληλέγγυο εμπόριο (Ομάδα Εναλλακτικού και Αλληλέγγυου Εμπορίου Νοσότρος ) κ.α. Lifelong Learning programme Φεβρουάριος 2013

14 Δομές κοινωνικής αλληλεγγύης - Υγεία
Κοινωνικά ιατρεία φαρμακεία (δήμοι και ανεξάρτητες δομές) - Νέος Κόσμος, Παιδιατρείο στο Στέκι Αλληλεγγύης Νέου Κόσμου, Μαστραχα 11 Πατήσια, Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης του κινήματος Δεν Πληρώνω, Καυτατζόγλου 35 Πετράλωνα, Κοινωνικός χώρος για την Υγεία, Κατάληψη ΠΙΚΠΑ. Τιμωδήμου και Αντωνιάδου Ιλίσια, Κοινωνικό Καρδιολογικό Ιατρείο, Ποταμιάνου 6 ΜΚΟ Γιατροί του Κόσμου, Σαπφούς 12, ΠΡΑΞΗΣ, Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης και Ιατρικής συνεργασίας, Στουρνάρη 57 Lifelong Learning programme Φεβρουάριος 2013

15 Δομές κοινωνικής αλληλεγγύης - Παιδεία
Χρήσιμες ιστοσελίδες - κοινωνικά φροντιστήρια δήμων και δομών - μαθήματα, Σχολεία – μαθήματα Αλληλεγγύης (βλ Νέος Κόσμος, Μαστραχά 11, Βύρωνας, Νίκαια. Χαϊδάρι κ.α.) Lifelong Learning programme Φεβρουάριος 2013

16 Δομές κοινωνικής αλληλεγγύης – συλλογικότητες ανέργων
Δικαίωμα – Δίκτυο Αλληλεγγύης Εργαζομένων και ανέργων, Ρεθύμνου 11 και Ιουλιανού, Δίκτυο Επισφαλώς Εργαζομένων και Ανέργων, Πανελλήνια Ένωση Αδιόριστων Εκπαιδευτικών, ΤΘ 46857, ΤΚ τηλ Αθήνα – Άνεργοι – Άνεργες από τις γειτονιές της Αθήνας Συλλογική κουζίνα Ανέργων, Αυτόνομο Στέκι, Ζωοδόχου Πηγής 95-97 Συνέλευση Ανέργων Σωματείου Μισθωτών. Πλ. Αγίου Γεωργίου Καρύτση, Σωματείο Βάσης Ανέργων και Επισφαλώς Εργαζομένων (Σω.Β.Α.) Lifelong Learning programme Φεβρουάριος 2013

17 Δομές κοινωνικής αλληλεγγύης – υποστήριξη μεταναστών
Στέκι Μεταναστών, Κοινωνικό Κέντρο, Τσαμαδού 13-15, Εξάρχεια ΜΚΟ, Ελληνικό Συμβούλιο για τους πρόσφυγες, Σολωμού 25 Εξάρχεια Ομάδα δικηγόρων για τα δικαιώματα προσφύγων και μεταναστών, Ρεθύμνου 11 και Ιουλιανού Μαθήματα γλώσσας, Κυριακάτικο σχολείο μεταναστών, Άργους 145, Κολωνός Lifelong Learning programme Φεβρουάριος 2013

18 Δομές κοινωνικής αλληλεγγύης – εναλλακτικά νομίσματα- ανταλλακτικά δίκτυα – χαριστικά παζάρια – τράπεζες χρόνου- πολιτιστικές συλλογικότητες Το Πελίτι – Πανελλαδικό δίκτυο ανταλλαγής αγαθών και υπηρεσιών χωρίς χρήμα – Μεσοχώρι Παρανεστίου τηλ Αθήνα, Δίκτυο ανταλλαγή και Αλληλεγγύης – Το Φασούλι Αθήνα, Ο Σκόρος, Ζ. Πηγής και Ερεσού, Τράπεζα χρόνου, πλ. Συντάγματος, Μοσχάτο, Το σπίτι της Μεσοποταμίας, Πλάτωνος 13, τηλ Αθήνα, κίνηση Μαβίλη, θέατρο Εμπρός, Ρήγα παλαμήδου 2, Ψυρή Αθήνα, Κοινωνικό Ωδείο, Αθήνα, Ταξίδι χωρίς χάρτη, Αριστοβούλου 16, Κ. Πετράλωνα Lifelong Learning programme Φεβρουάριος 2013

19 Δομές κοινωνικής αλληλεγγύης – συνεργατικές εναλλακτικές κοινότητες
Αθήνα, Στην Πρίζα Αθήνα, Συνεταιρισμός Αλληλέγγυας Οικονομίας «Συν Άλλοις» Νηλέως 35 Θησείο Καφενείο, Το παγκάκι, Γ. Ολυμπίου Κουκάκι Συνεργατικό Καφενείο Ακαδημίας Πλάτωνος, Μοναστηρίου 140 και Τηλεφάνους Lifelong Learning programme Φεβρουάριος 2013

20 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΣΧΗ ΣΑΣ! Lifelong Learning programme
Φεβρουάριος 2013


Κατέβασμα ppt "15/10/2017 Σχέδιο Δράσης 3C Πιλοτική εφαρμογή του Βιβλίου: «Οικονομική ευημερία για άτομα ώριμης ηλικίας» Lifelong Learning programme Φεβρουάριος 2013."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google