Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

NIKE DI SAMOTRACIA Nike di Samotracia Nike di Samotracia

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "NIKE DI SAMOTRACIA Nike di Samotracia Nike di Samotracia"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 NIKE DI SAMOTRACIA Nike di Samotracia Nike di Samotracia
Realizzato da Anna Galbiati, Alessia Busi e Sara D’Anna

2 La Nike di Samotracia è una scultura di marmo che ha realizzato Pitocrito, antico scultore greco, a Rodi tra il 200 ed il 180 a.C. E’ stata ritrovata sull’isola di Samotracia il 15 Aprile 1836 ed oggi la possiamo ammirare al museo del Louvre a Parigi. The Nike of Samothrace is a marble sculpture that Pitocrito, an ancient greek sculptor, made in Rhodes between 200 and 180 B.C. It was found on the island of Samothrace on 15 th April 1836 and today we can admire it at the Louvre in Paris. La Victoire de Samothrace est une statue en marbre réalisée par Pitocrito, ancien sculpteur grec, à Rhodes entre 200 et 180 av.J.C. Elle a été trouvée sur l’île de Samothrace le 15 Avril, et aujourd’hui on peut admirer la statue au Louvre à Paris.

3 La Nike è una giovane dea alata figlia del Titano Pallante e della ninfa Stige. E’ la dea della vittoria. E’ molto alta e magra. Ha gli occhi chiari e le labbra rosse. Ha i capelli marroni, lisci e raccolti e in testa ha una corona di fiori rosa. Ha un lungo vestito verde e dietro la schiena ha due grandi ali rosse e arancioni.

4 Nike est une jeune déesse ailée, fille du Titan Pallas et de la nymphe Styx. Elle est la déesse de la victoire. Elle est très grande et mince. Elle a les yeux clairs et les lèvres rouges. Elle a les cheveux marrons, raides et collectés et sur la tête elle a une couronne rose. Elle a une longue robe verte et derrière le dos elle a deux grandes ailes rouges et oranges.

5 Nike is a young winged Goddess, daughter of the Titan Pallas and of the nymph Styx. She is the Goddess of victory. She’s very tall and slim. She has blue eyes and red lips. She has brown, straight and collected hair and on her head she has a crown of pink flowers. She wears a long green dress and behind her back she has two big red and orange wings.

6 ʿ ʿΗ Νίκη ἡ νέα καὶ μετά τῶν πτερῶν θεά ἐστί, θυγάτηρ τοῦ Τιτᾶνος Πάλλαντος καὶ τῆς θεᾶς Στυγός. ʿΗ Θεά τῆς νίκης ἐστί. Μεγάλη καὶ λεπτή ἐστί. Τά ὄμματα γλαυκὰ καὶ τὰ χείλη ῥοδοειδῆ ἔχει. Τὰς μέλαιναν καί λεῖαν κόμην δεωμένην ἔχει καί τὸν στέφανον τῶν ἀνθῶν ἐν κεφαλῇ ἔχει. Τὸν μακρὸν καί πάντως χλορόν πέπλον ἔχει καί ἐν νώτῳ τὰ δύο πυρρά καί μηδικά πτερά ἔχει.

7 Nike iuvenis dea cum alis est, Titanis Pallantis et nymphae Stygis filia. Dea victoriae est. Magna et exilis est. Oculos caeruleos et labra rosea habet. Capillos nigros, leves, coactos habet et sertum roseum in capite habet. Longam tunicam totam caesiam habet et duas magnas flammeas et luteas alas in dorso habet.


Κατέβασμα ppt "NIKE DI SAMOTRACIA Nike di Samotracia Nike di Samotracia"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google