Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου-Κορδελιού και Βερτίσκου Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2016 Παρουσίαση : Χαϊδευτός Κλεάνθης

2 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ
Πηγές πληροφόρησης των μετρήσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-ημερήσιες μετρήσεις-Ετήσια Έκθεση ΥΠΕΚΑ ( Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας)- Ετήσια Έκθεση Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης με τα δεδομένα των μετρήσεων Δήμος Θεσσαλονίκης- 6 σταθμοί μέτρησης Δήμος Δέλτα – 3 σταθμοί μέτρησης Δήμος Παύλου Μελά – 1 σταθμό μέτρησης Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)- Βάση δεδομένων AIRBASE Επιστημονικές μελέτες ερευνητών- Συγκεντρωτικά στοιχεία Πρόγραμμα ενημέρωσης «AIRTHESS»- έπαψε να λειτουργεί Σ.Δ.Π.Α. Σύστημα διαχείρισης της ποιότητας του αέρα, για τη Μητροπολιτική Περιοχή Θεσσαλονίκης- έπαψε να λειτουργεί

3 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ
Βασική Νομοθεσία για την ατμοσφαιρική ρύπανση Για την προστασία του περιβάλλοντος υπάρχει πλούσια νομοθεσία, με βασικό νομοθέτημα τον Νόμο 1650/1986 (ΦΕΚ160Α/ ). Ειδικά για την ατμοσφαιρική ρύπανση οι σημαντικότερες αποφάσεις είναι οι: Σημαντικό νομοθέτημα που καθορίζει τις οριακές τιμές των ρύπων είναι η ΚΥΑ ΗΠ.14122/549/Ε.103/2011 (ΦΕΚ 488Β). Με την ΚΥΑ αυτή ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο, η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/50/ΕΚ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και τον καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη. Πρόσφατη σημαντική απόφαση, σχετικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση είναι η ΚΥΑ (ΦΕΚ 3272Β/ ) με θέμα «Βραχυπρόθεσμα σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση ατμοσφαιρικής ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια». Παλαιοτέρα η απόφαση της Π.Κ.Μ. 9452/ (ΦΕΚ 1652/Β/2008) αφορά την λήψη έκτακτων μέτρων, σε επεισόδια ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης.

4 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ
Ο Σταθμός μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης του Κορδελιού Βρίσκεται στην αυλή των συγκροτήματος των 2ου-3ου Δημοτικών Σχολείων Ελευθερίου-Κορδελιού στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου. Είναι χαρακτηρισμένος ως αστικός- βιομηχανικού τύπου Ξεκίνησε να λειτουργεί στις Μετρούμενοι ρύποι: PM10, NO2, SO2, O3, CO Πληροφορίες για τις μετρήσεις στην ιστοσελίδα : Η λειτουργία του σταθμού εποπτεύεται, από τις 2 Νοεμβρίου 2011, από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Προγενέστερα την αρμοδιότητα είχε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης

5 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ
Οι σταθμοί μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης της ΠΚΜ στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης 1 «Αγ. Σοφίας» 2 «Α.Π.Θ.» 3 «Πανόραμα» 4 «Καλαμαριά» 5 «Κορδελιό» 6 «Σίνδος» 7 «Νεοχωρούδα» Είναι σημαντικό να υπάρχουν αρκετοί σταθμοί μέτρησης στην πόλη για να μπορεί να καθοριστεί η αιτία της ρύπανσης (αυτοκίνητα, βιομηχανία, τζάκια κλπ.)

6 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ
Δήμος Θεσσαλονίκης. Δημοτικό Δίκτυο Σταθμών Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης Ο Δήμος Θεσσαλονίκης δημοσιοποιεί στην ιστοσελίδα του, τις καθημερινές ημέρες, δελτία τύπου για την ατμοσφαιρική ρύπανση, με τα στοιχεία των έξι σταθμών μέτρησης, που έχει υπό την εποπτεία του, «Εγνατίας», «Μαρτίου», «Λαγκαδά», «Επταπυργίου», «Τούμπας» και «Δημαρχείου». Οι ρύποι οι οποίοι εξετάζονται είναι οι: SO2 σε μg/m3, PM10 σε μg/m3, CO σε mg/m3, NO2 μg/m3 O3 σε μg/m3 (γίνονται μετρήσεις για τα PM2,5 αλλά δεν ανακοινώνονται).

7 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ
Δήμος Δέλτα. Σταθμοί μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης Διαβατών, Σίνδου, Καλοχωρίου Ο Δήμος Δέλτα δημοσιοποιεί στην ιστοσελίδα του, τις καθημερινές ημέρες, δελτία τύπου για την ατμοσφαιρική ρύπανση, με τα στοιχεία των τριών σταθμών μέτρησης, που έχει υπό την εποπτεία του, «Διαβατών», «Σίνδου», «Καλοχωρίου». Είναι εξοπλισμένοι με αυτόματα όργανα που μετρούν τους παρακάτω ρύπους: ∆ιοξείδιο του Θείου (SO2) ∆ιοξείδιο του Αζώτου (NO2) Μονοξείδιο του Αζώτου (NO) Όζον (O3) Αιωρούμενα σωματίδια (PM10) αλλά και οι ρύποι που ανακοινώνονται μόνο στις ετήσιες εκθέσεις: Βενζόλιο (C6H6) στους σταθμούς ∆ιαβατών και Καλοχωρίου Τολουόλιο (C7H8) στους σταθμούς ∆ιαβατών και Καλοχωρίου Αιθυλοβενζόλιο (C8H10) στους σταθμούς ∆ιαβατών και Καλοχωρίου Ξυλόλια - m+p ξυλόλιο και ο ξυλόλιο - (C8H10) στους σταθμούς ∆ιαβατών και Καλοχωρίου Μεθάνιο (CH4) στο σταθμό ∆ιαβατών Σύνολο υδρογονανθράκων πλην μεθανίου (TNMHC) στο σταθμό ∆ιαβατών

8 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ
Ευρωβαρόμετρο. Οι θέσεις των ελλήνων για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και το περιβάλλον Το 2012 η Ε.Ε. πραγματοποίησε δημοσκόπηση με θέμα τη θέση των Ευρωπαίων πολιτών ως προς την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Tον Απρίλιο και τον Μάιο του 2014, η Ε.Ε. πραγματοποίησε δημοσκόπηση με θέμα, τη θέση τους ως προς το περιβάλλον. Οι θέσεις των ελλήνων είναι:  Το 94% πιστεύουν πως οι βιομηχανίες πως δεν κάνουν αρκετά για την προστασία του περιβάλλοντος Το 93% δηλώνει πως τα περιβαλλοντικά προβλήματα έχουν άμεση επίδραση στην καθημερινή τους ζωή Το 59% δηλώνει την ατμοσφαιρική ρύπανση ως το κυριότερο περιβαλλοντικό πρόβλημα για το οποίο ανησυχεί Το 91% πιστεύουν πως η κυβέρνηση πως δεν κάνουν αρκετά για την προστασία του περιβάλλοντος Το 77% των ελλήνων πιστεύουν πως η Περιφέρειά τους, δεν κάνει αρκετά για την προστασία του περιβάλλοντος Το 73% πιστεύουν πως η πόλη τους δεν κάνει αρκετά για την προστασία του περιβάλλοντος

9 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ
Ευρωβαρόμετρο. Οι θέσεις των ελλήνων για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και το περιβάλλον Οι θέσεις των ελλήνων είναι:  Το 91% (1η θέση) πιστεύει πως οι αρχές δεν κάνουν το σωστό για την καλυτέρευση της ποιότητας του αέρα Το 89%(1η θέση) δεν γνωρίζει τα standards για την ποιότητα του αέρα Το 75% πιστεύει πως οι παραγωγοί ενέργειας δεν κάνουν το σωστό για την καλύτερη ποιότητα του αέρα Το 74% πιστεύει πως οι βιομηχανίες είναι η κύρια απειλή για την ποιότητα του αέρα Το 69% (2η θέση) πιστεύει πως η ΕΕ πρέπει να εστιάσει στο μέλλον στην ρύπανση από τις βιομηχανίες Το 73% δηλώνει πως τα τελευταία δέκα χρόνια η ποιότητα του αέρα επιδεινώθηκε Το 61% πιστεύει πως πρέπει να μειωθούν τα ανώτατα όρια για την ρύπανση Το 53%(3η θέση) πιστεύει πως η ΕΕ πρέπει να λάβει πρόσθετα μέτρα για την ατμοσφαιρική ρύπανση και θα ήθελαν να εκφράσουν τις απόψεις τους για τα μέτρα αυτά Το 59% δηλώνει όχι καλά ή καθόλου καλά ενημερωμένο για την ποιότητα του αέρα Το 53% πιστεύει πως πρέπει να γίνουν αυστηρότεροι έλεγχοι στις βιομηχανίες για την ρύπανση

10 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ
Ευρωβαρόμετρο. Οι θέσεις των ελλήνων για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και το περιβάλλον Στη ερώτηση αν οι ελληνικές αρχές, επί του παρόντος, κάνουν το σωστό για την προώθηση της καλύτερης ποιότητας του αέρα, το 91% (1η θέση) των ελλήνων απαντά πως δεν κάνουν αρκετά και μόλις το 7% ότι κάνουν το σωστό

11 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ
Επιδημιολογική έρευνα για τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη Θεσσαλονίκη Μια μεγάλη αναδρομική επιδημιολογική έρευνα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατά την οποία μελετήθηκαν δεκάδες χιλιάδες φάκελοι ασθενών του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, έχει πραγματοποιηθεί στο παρελθόν . Είναι ίσως η μόνη επιδημιολογική μελέτη που αφορά θέματα ρύπανσης στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Συντονιστής της έρευνας ήταν ο πρώην καθηγητής Αιματολογίας του Α.Π.Θ., κ. Παντελής Μακρής. Η έρευνα αυτή έρχεται να δείξει ότι «η σύνδεση των περιβαλλοντικών επιδράσεων και της αύξησης των θανάτων τα τελευταία χρόνια είναι ίσως μεγαλύτερη απ’ ότι έως τώρα είχε εκτιμηθεί». Με την πάροδο των ετών, παρατηρείται σταδιακή αύξηση της συχνότητας θρομβοεμβολικών νοσημάτων επί των νοσηλευόμενων ασθενών, από 0,89% που ήταν το 1953 να έχει φτάσει το 10,07% το 2002. Οι υπεύθυνοι της μελέτης κατέληξαν στο συμπέρασμα «ότι το ποσοστό των θανάτων από νεοπλασίες παρέμεινε σταθερό στη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια των τελευταίων 40 ετών, σε αντίθεση με το ποσοστό θανάτων από θρομβοεμβολικά αίτια, τα οποία διπλασιάστηκαν στη βιομηχανική της περιοχή». Τα αποτελέσματα έδειξαν σημαντική αύξηση των θανάτων από θρομβοεμβολικά νοσήματα (καρδιαγγειακά, ισχαιμικά και εγκεφαλικά επεισόδια κ.ά.) στις δυτικές περιοχές, με την αύξηση να αγγίζει το 1/3 του συνολικού αριθμού θανάτων. Προέκυψε επίσης σημαντική αύξηση τόσο των θρομβοεμβολικών νοσημάτων όσο και των νεοπλασιών κατά την διάρκεια των τελευταίων πέντε δεκαετιών. Ο αριθμός των ασθενών με κακοήθεια αυξήθηκε κατά 7,66 φορές, ενώ ο αριθμός των ασθενών με θρομβοεμβολικά νοσήματα κατά 59,20 φορές. Σε συνέντευξη του ο κ. Μακρής σε εκπομπή της ΕΤ1 το 2006 με τίτλο «ΠΕΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ, ΠΕΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΑΝ ΧΩΡΑ» έχει αναφερθεί δημόσια στα συμπεράσματα της έρευνάς του.

12 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ
Επιδημιολογική έρευνα για τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη Θεσσαλονίκη

13 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ
Έρευνα. Ποσοστό 71% της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, στη Δυτική Θεσσαλονίκη προέρχεται από την βιομηχανία Στις δημοσιεύτηκε η μελέτη με θέμα : «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΧΗΜΙΚΗΣ ΑΕΡΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» που συντάχθηκε από τους Χ. Βλαχοκώστα, Ν. Μουσιόπουλο, Χ. Αχίλλα, Γ. Μπανιά και Κ. Καλογερόπουλο από το Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής – Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Α.Π.Θ. Στην εργασία εκτιμώνται οι επιπτώσεις της σωματιδιακής και φωτοχημικής αέριας ρύπανσης στη δημόσια υγεία και το κοινωνικό κόστος που αυτή συνεπάγεται στην Ευρύτερη Περιοχή της Θεσσαλονίκης (ΕΠΘ). Για το έτος 2002, υπολογίζονται περισσότερα από Χαμένα Έτη Ζωής (Years of Life Lost – YOLL) που είναι δυνατόν να αποδοθούν στη μακροχρόνια έκθεση στα αντίστοιχα επίπεδα ρύπανσης των PM10. Επίσης, εκτιμώνται περίπου 450 νέα περιστατικά χρόνιας βρογχίτιδας σε ενήλικες ηλικίας 27 ετών και άνω (ποσοστό 66% του συνολικού πληθυσμού για την ΕΠΘ), που είναι δυνατόν να αποδοθούν στη μακροχρόνια έκθεση στα αντίστοιχα επίπεδα ρύπανσης των PM10. Το «κοινωνικό κόστος» που αποδίδεται στην αέρια ρύπανση είναι εξαιρετικά υψηλό για το έτος 2002 και αγγίζει τα € (περισσότερο από 5% του ΑΕΠ της ΕΠΘ για το ίδιο έτος).

14 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ
Έρευνα. Ποσοστό 71% της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, στη Δυτική Θεσσαλονίκη προέρχεται από την βιομηχανία Στο τμήμα της μελέτης «ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΓΙΑ ΤΑ PM10» παρατίθεται ο παρακάτω πίνακας

15 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ
Έρευνα. Οι βιομηχανικοί ρυπαντές στη Δυτική Θεσσαλονίκη Το 2011 παρουσιάστηκε η εργασία «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» των Κακοσίμου Κ.Ε., Κατσαρού Α.Σ. και Ασσαέλ Μ.Ι. Η εργασία εξετάζει το διάστημα 2003 έως 2007, όπου αναφέρονται στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης οι 14 κύριες πηγές PM10, Στον παρακάτω σχήμα αποτυπώνονται οι 14 κύριοι ρυπαντές, σε ένα χάρτη της Ευρύτερης Περιοχής της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τη μελέτη λαμβάνοντας υπόψη τις μέσες ετήσιες συγκεντρώσεις, αποκλειστικά από τη συνεισφορά των βιομηχανικών δραστηριοτήτων, μπορούν να γίνουν συνολικά οι εξής παρατηρήσεις: Στις περιοχές πλησίον των πηγών η συγκέντρωση ανέρχεται ως και 130 μg/m3. Στο κέντρο της πόλης η συνεισφορά της βιομηχανίας ανέρχεται στα 8 μg/m3, ενώ στα 16 μg/m μg/m3 στα δυτικά προάστια της ΕΠΘ. Προφανώς τα υψηλά αυτά επίπεδα οφείλονται στο ότι το δυτικό τμήμα της ΕΠΘ είναι ουσιαστικά περικυκλωμένο από τις πηγές ρύπανσης. Στο τμήμα της μελέτης όπου παρουσιάζονται τα αποτέλεσμα της, υπάρχει χάρτης όπου αποτυπώνονται γραφικά η μέση ετήσια συγκέντρωση PM10 για το έτος 2007. Στo χάρτη, στο μέσον του ακριβώς, βρίσκονται οι εγκαταστάσεις των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ. Εκεί, λοιπόν, σύμφωνα με την μελέτη, υπάρχουν συγκεντρώσεις που ανέρχονται μέχρι και 130 μg/m3, ετήσια συγκέντρωση σωματιδίων PM10, κατά πολύ μεγαλύτερη από ετήσια οριακή τιμή των 40 μg/m3.

16 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ
Έρευνα. Οι βιομηχανικοί ρυπαντές στη Δυτική Θεσσαλονίκη

17 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ
Έρευνα. Οι βιομηχανικοί ρυπαντές στη Δυτική Θεσσαλονίκη

18 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ
Ρύπανση από εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής καύσης φυσικού αερίου. Αύξηση των τιμών του όζοντος Στις έλαβε άδεια λειτουργίας ο θερμοηλεκτρικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 390 Mwe της εταιρείας ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. στο βιομηχανικό συγκρότημα των ΕΛ.ΠΕ. στο 7ο χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Βέροιας. Το παραπάνω εργοστάσιο λειτουργεί χρησιμοποιώντας ως καύσιμο, φυσικό αέριο. Η Αμερικανική Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος υπολογίζει ότι 77% των αιωρούμενων σωματιδίων από εγκαταστάσεις φυσικού αερίου είναι επικίνδυνα πολύ μικρές. Αυτά τα λεπτά αιωρούμενα σωματίδια έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στην ανθρώπινη υγεία, διότι διαπερνούν τα φυσικά φίλτρα του αναπνευστικού συστήματος και καταλήγουν βαθιά στους πνεύμονες. Το 2005, το Υπουργείου Ενέργειας του Οντάριο ανέθεσε την ανάλυση κόστους-ωφέλειας, του σχεδίου της, να αντικαταστήσει μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με καύση λιθάνθρακα, με εγκαταστάσεις φυσικού αερίου. Η ανάλυση αυτή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι "η κατασκευή νέων εγκαταστάσεων παραγωγής φυσικού αερίου πιο κοντά σε αστικά κέντρα θα προκαλέσει τοπική υποβάθμιση της ποιότητας του αέρα όσον αφορά τις συγκεντρώσεις του όζοντος» και τα επίπεδα του όζοντος στην περιοχή του Τορόντο θα αυξηθούν

19 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ
Στοιχεία από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος για την ατμοσφαιρική ρύπανση Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (Ε.Ο.Π.) συγκεντρώνει τα στοιχεία των μετρήσεων από όλους τους σταθμούς μέτρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα στοιχεία των σταθμών μέτρησης της Ελλάδας τα μεταβιβάζει στον Ε.Ο.Π. το Υ.Π.Ε.Κ.Α. Ο Ε.Ο.Π. διαθέτει μια βάση δεδομένων με τα στοιχεία αυτά, την «AIRBASE», προσβάσιμη στο κοινό. Στη βάση δεδομένων υπάρχουν όλα τα ετήσια δεδομένα όλων των σταθμών μέτρησης στην Ελλάδα, από το 1984 μέχρι το 2012, οι γενικές πληροφορίες για τους σταθμούς μέτρησης καθώς και οι ρυθμίσεις των σταθμών μέτρησης και τεχνικές πληροφορίες και η μεθοδολογία που γίνονται μετρήσεις. Στην βάση δεδομένων του Ε.Ο.Π. είναι καταγεγραμμένοι 37 σταθμοί μέτρησης της Ελλάδας, από τους οποίους σε λειτουργία βρίσκονται οι 31 σταθμοί.

20 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ
Στοιχεία από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος για την ατμοσφαιρική ρύπανση Τα γενικά συμπεράσματα που προκύπτουν από τα στοιχεία του ΕΟΠ είναι: Διαχρονικά οι μεγαλύτερες τιμές ετήσιας συγκέντρωσης, για τα PM10, καταγράφονται σε 2 σταθμούς της Θεσσαλονίκης, του «Κορδελιού» και «Αγίας Σοφίας» καθώς στους σταθμούς μέτρησης της Αθήνας, «Λυκόβρυση» και «Πειραιάς-1». Διαχρονικά ο μεγαλύτερος αριθμός υπερβάσεων της ημερήσιας οριακής τιμής των 50 μg/m3.καταγράφεται στους σταθμούς μέτρησης «Λυκόβρυση», «Κορδελιό», «Αριστοτέλους», «Αγίας Σοφίας», «Σίνδος» και «Μαρούσι». Διαχρονικά σχεδόν όλοι οι σταθμοί μέτρησης έχουν πληρότητα καταγραφής PM10 μικρότερη του 90% Στην περιοχή του σταθμού μέτρησης του «Κορδελιού» ένα δωδεκάχρονο παιδί από το 2001 έως το 2012 έχει ζήσει, την μισή του ζωή, σε συνθήκες υπέρβασης της ημερήσιας οριακής τιμής των 50 μg/m3 για τα μικροσωματίδια PM10. Στην περιοχή του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου, τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2001, μέχρι το 2012 έχουν ζήσει 2 περίπου χρόνια, σε συνθήκες αυξημένων τιμών του όζοντος Στο σταθμό μέτρησης του «Κορδελιού», μετά το 2009, καταγράφεται μία αυξητική τάση της μέσης ετήσιας συγκέντρωσης για το NO καθώς των οξειδίων του αζώτου ΝΟx με τιμές πάνω από τον μέσο όρο σε όλη την Ελλάδα.

21 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ
Στοιχεία από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος για την ατμοσφαιρική ρύπανση

22 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ
Στοιχεία από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος για την ατμοσφαιρική ρύπανση

23 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ
Στοιχεία από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος για την ατμοσφαιρική ρύπανση

24 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ
Στοιχεία από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος για την ατμοσφαιρική ρύπανση

25 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ
Στοιχεία από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος για την ατμοσφαιρική ρύπανση

26 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ
Στοιχεία από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος για την ατμοσφαιρική ρύπανση

27 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ
Στοιχεία από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος για την ατμοσφαιρική ρύπανση

28 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ
ΥΠΕΚΑ. Ετήσια έκθεση ατμοσφαιρική ρύπανση Το Κορδελιό έχει σχεδόν τον καθαρότερο αέρα της Ελλάδας, λείπουν όμως 100 ημέρες μετρήσεων των PM10.

29 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ
Ο μύθος της σκόνης από την Σαχάρα Η ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία για ορθή καταμέτρηση των επιπέδων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, επιτρέπει η συμβολή φυσικών πηγών εκπομπών ρύπων (π.χ. σκόνη από την Σαχάρα) να μην συνυπολογίζονται κατά την εκτίμηση της συμμόρφωσης προς τις οριακές τιμές για την ποιότητα του αέρα. Το «παραθυράκι» αυτό της νομοθεσίας το εκμεταλλεύτηκε στο έπακρον το ΥΠΕΚΑ από το 2006 και μετά, έτσι ώστε να εμφανίζει σε πολλούς σταθμούς μέτρησης, μειωμένα τα επίσημα επίπεδα των συγκεντρώσεων των σωματιδίων PM10. Προκειμένου να δοθεί «επιστημοσύνη» στην απάτη αυτή, συμμετείχαν με πλήθος μελετών αρκετοί επιστημονικοί φορείς. Ο καθηγητής Χημείας Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ., κ. Κώστας Φυτιάνος το 2012 ομολόγησε την «απάτη», δηλώνοντας πως έγινε προκειμένου να αποφύγει η Ελλάδα τα πρόστιμα και την καταδίκη από την Ε.Ε. λόγω των αυξημένων τιμών των PM10. O καθηγητής κ. Φυτιάνος, στον «Αγγελιοφόρο της Κυριακής» στις αναφέρει ότι: « ..η Πολιτεία δε δίστασε να παρουσιάσει μοντέλο, έναντι αδρότατης αμοιβής, με το οποίο ισχυριζόταν ότι τα μικροσωματίδια προέρχονται από τη Σαχάρα, προκειμένου να αποφύγει πρόστιμο και καταδίκη από την ΕΕ. Το ότι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (πρόκειται για καρκινογόνες ενώσεις) και τοξικά βαρέα μέταλλα ανιχνεύονται από το Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. στα αιωρούμενα σωματίδια στη Θεσσαλονίκη, καταρρίπτει το μύθο της Σαχάρας και αποτελεί ένδειξη ότι προέρχονται από τα καυσαέρια των αυτοκινήτων…»

30 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ
Ο μύθος της σκόνης από την Σαχάρα Είναι προφανές, ότι η συμβολή της σκόνης από την Σαχάρα ή άλλων φυσικών πηγών, μπορεί πολύ απλά να διαπιστωθεί, από την χημική ανάλυση της σύστασης των PM10. Από το 2008 υπάρχει παραπομπή της Ελληνικής Δημοκρατίας για την μη συμμόρφωση με τα όρια για την ατμοσφαιρική ρύπανση, της Οδηγίας 2008/50/ΕΚ (παράβαση 2008/2192). Στα υπομνήματα της Ελλάδας προς την Ε.Ε. η σκόνη από την Σαχάρα διαρκώς «ενοχοποιείται» για τα αυξημένα επίπεδα των PM10. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιλήφθηκε το ενδεχόμενο «απάτη», η οποία ίσως να συνέβαινε και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και για τον λόγο αυτό πραγματοποίησε έρευνα, για τα έτη 2008 και 2009, για να διαπιστώσει την πραγματική συμβολή των φυσικών πηγών εκπομπών ρύπων, στην διαμόρφωση των επιπέδων των τιμών των PM10. Η έρευνα ανέδειξε την Ελλάδα στην πρώτη θέση, χρησιμοποίησης των φυσικών εκπομπών, ως αιτιολογία για την μείωση των επίσημων συγκεντρώσεων των PM10. Λόγω της διενέργειας της έρευνας από την Ε.Ε. για δύο χρόνια, τα έτη 2011 και το ΥΠΕΚΑ ελαχιστοποίησε την συμβολή της σκόνης από την Σαχάρα, όμως το 2013, το έτος της αιθαλομίχλης, και πάλι το ΥΠΕΚΑ, σε μεγάλo βαθμό, τη χρησιμοποίησε για να μειώσει τα πραγματικά επίπεδα των τιμών των PM10.

31 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ
Ο μύθος της σκόνης από την Σαχάρα

32 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ
Ο μύθος της σκόνης από την Σαχάρα

33 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ
Συνέχεις οι υπερβάσεις του ορίου για το όζον στο Κορδελιό. Το ΥΠΕΚΑ αποκρύπτει τα στοιχεία Το ΥΠΕΚΑ σε συνεργασία με την Π.Κ.Μ. εδώ και χρόνια αποκρύπτουν τις πραγματικές τιμές των ρύπων στον σταθμό μέτρησης του Κορδελιού αλλά και σε άλλους σταθμούς μέτρησης στην Ελλάδα. Αυτό επιτυγχάνεται με την ελλειμματική συγκέντρωση μετρήσεων, με την απόκρυψη των πραγματικών μετρήσεων για το όζον, και με τη μη συγκέντρωση μετρήσεων των ρύπων τις ημέρες της έντονης ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Όλα τα παραπάνω είναι συμπεράσματα που εξάγονται από τα στοιχεία των Ετήσιων Εκθέσεων Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης του Υ.Π.Ε.Κ.Α. και τις Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το Υ.Π.Ε.Κ.Α. γνωρίζει πως υπάρχει καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για παραβιάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας από την Ελλάδα, και με κάθε τρόπο αποκρύπτει τα πραγματικά στοιχεία της ρύπανσης. Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 2009 του Υ.Π.Ε.Κ.Α. το 2009 υπήρξαν στον σταθμό μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης του «Κορδελιού» για μόνο για 10 ημέρες υπερβάσεις του ορίου ενημέρωσης του κοινού των 120 μg/m3. Αποκρύπτεται όμως πως τα δεδομένα για το σταθμό του «Κορδελιού» για το όζον έχουν πληρότητα μετρήσεων μόλις 84%, για όλο το 2009, και το γεγονός ότι εντελώς «τυχαία» δεν υπάρχουν οι μετρήσεις από τις 15 Αυγούστου μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του 2009, τις 45 ημέρες δηλαδή που η πιθανότητα για αυξημένες τιμές για το όζον είναι μεγάλη. Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 2010 του Υ.Π.Ε.Κ.Α. το 2009 υπήρξαν στον σταθμό μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης του «Κορδελιού» για μόνο για 10 ημέρες υπερβάσεις του ορίου ενημέρωσης του κοινού των 120 μg/m3.

34 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ
Συνέχεις οι υπερβάσεις του ορίου για το όζον στο Κορδελιό. Το ΥΠΕΚΑ αποκρύπτει τα στοιχεία Εντελώς «τυχαία» και πάλι η πληρότητα των μετρήσεων για το όζον είναι για όλο το έτος είναι μόλις 58% στον σταθμό μέτρησης του «Κορδελιού» ενώ δεν υπάρχουν οι μετρήσεις από τις 16 Ιουλίου μέχρι τις 5 Αυγούστου καθώς και καμία μέτρηση από τις 20 Σεπτεμβρίου ως τις 31 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με την Ετήσιας Έκθεσης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 2011 του ΥΠΕΚΑ υπήρξαν 15 υπερβάσεις του ορίου για το όζον των 180 μg/m3 στον σταθμό μέτρησης του «Κορδελιού». Στο κείμενο της Έκθεσης του Υ.Π.Ε.Κ.Α. αναφέρεται πως υπάρχει μικρή πληρότητα μετρήσεων κατά το έτος 2011 για τον σταθμό του Κορδελιού. Το Υ.Π.Ε.Κ.Α. στην δημοσιοποίηση των δεδομένων μέτρησης του έτους 2011 για τον σταθμό μέτρησης του «Κορδελιού» δεν δίνει κανένα αρχείο μετρήσεων. Σύμφωνα με την Έκθεση Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 2011 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στον σταθμό μέτρησης του «Ελευθέριου»-ή «Κορδελιού»- με πληρότητα μετρήσεων είναι μόλις 32.70% για το έτος 2011, δηλαδή υπάρχουν μετρήσεις μόνο για 120 ημέρες και υπερβάσεις του ορίου των 120 μg/m3 υπάρχουν για 86 ημέρες από τις 120, ενώ υπερβάσεις του ορίου των για 21 ημέρες από τις 120. Σύμφωνα με δεκάδες ανακοινώσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας τους θερινούς μήνες του 2012 συνέβησαν συνεχείς υπερβάσεις των ορίων για το όζον στον σταθμός μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης «Κορδελιού» από τις 27 Απριλίου 2012 ως και της 7 Οκτωβρίου 2012. Την ύπαρξη των ανακοινώσεων και των υπερβάσεων επιβεβαιώνει ή τέως Υφυπουργός Υγείας κ. Σκοπούλη Φωτεινή. Η κ. Σκοπούλη σε απάντησή της στη Βουλή μετά από σχετική ερώτηση επισυνάπτει 41 ανακοινώσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για υπερβάσεις των ορίων για το όζον κατά το έτος 2012, σε διάφορους σταθμούς μέτρησης, με τις περισσότερες υπερβάσεις να αφορούν στον σταθμό μέτρησης του «Κορδελιού». Σε αυτές τις υπερβάσεις το ΥΠΕΚΑ σε συνεργασία με την ΠΚΜ παραχώρησαν το «δικαίωμα στη λήθη». Το 2012 υπήρξαν για τουλάχιστον 80 ημέρες υπερβάσεις του ορίου ενημέρωσης του κοινού για το όζον των 180μg/m3, για συνολικά 368 ώρες.

35 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ
Συνέχεις οι υπερβάσεις του ορίου για το όζον στο Κορδελιό. Το ΥΠΕΚΑ αποκρύπτει τα στοιχεία Σε καμία άλλη περιοχή της Ευρώπης δεν έχουν πραγματοποιηθεί τόσες πολλές υπερβάσεις για το όζον, ενώ το ανησυχητικό ήταν η διάρκεια των υπερβάσεων, που έφτασε και τις 10 συνεχόμενες ώρες Οι υπερβάσεις των ορίων καλοκαιριάτικα, σχεδόν όλα τα Σαββατοκύριακα, καταρρίπτει το μύθο πως η ρύπανση οφείλεται στα αυτοκίνητα ή στην καύση ξύλων στα τζάκια λόγω της οικονομικής κρίσης. Η ιδιαιτερότητα του σταθμού μέτρησης του «Κορδελιού» είναι ότι βρίσκεται λίγες εκατοντάδες μέτρα από το τεράστιο βιομηχανικό συγκρότημα των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ και την μονάδα φυσικού αερίου των 390MW της ELPEDISON. Σύμφωνα με την Έκθεση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας το 2012 υπήρξαν 93 ημέρες υπερβάσεις του ορίου ενημέρωσης του κοινού για το όζον των 180μg/m3 ενώ οι υπερβάσεις του ορίου των 120 μg/m3 είναι 180. Παρ’ όλες τις ερωτήσεις στη Βουλή, τις ανακοινώσεις της Περιφέρειας για τις υπερβάσεις των ορίων το καλοκαίρι το 2012, στην Έκθεση Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 2012 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με αριστοτεχνικό τρόπο γίνεται απόκρυψη των υπερβάσεων των ορίων για το όζον στο σταθμό μέτρησης του «Κορδελιού». Ο τότε Υπουργός Περιβάλλοντος κ. Λιβιεράτος Ευάγγελος, σε ερώτηση στη Βουλή για τις αυξημένες τιμές του όζοντος στη Δυτική Θεσσαλονίκη απάντησε Βουλή πως το ΥΠΕΚΑ και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συνεργάζονται άψογα. Φυσικά η συνεργασία τους αφορά στην εξεύρεση κάθε χρόνο και νέων τρόπων για την απόκρυψη των υπερβάσεων για το όζον στο σταθμό ατμοσφαιρικής ρύπανσης του «Κορδελιού». Στην Ετήσια Έκθεση Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 2012 του Υ.Π.Ε.Κ.Α. λείπουν οι υπερβάσεις των ορίων στον σταθμό μέτρησης του «Κορδελιού». Εσκεμμένα το Υ.Π.Ε.Κ.Α. αποκρύπει τις 180 υπερβάσεις του ορίου των 120 μg/m3 κατά το έτος 2012, στο σταθμό μέτρησης του «Κορδελιού» έτσι ώστε να μην υπάρχουν τα υπάρχουν στοιχεία της υπέρβασης του ορίου των 25 υπερβάσεων ανά έτος που προβλέπει η σχετική ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

36 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ
Συνέχεις οι υπερβάσεις του ορίου για το όζον στο Κορδελιό. Το ΥΠΕΚΑ αποκρύπτει τα στοιχεία Το Υ.Π.Ε.Κ.Α. υποχρεούται, από τις ευρωπαϊκές Οδηγίες 2008/50/ΕΚ και 2002/3/ΕΚ να στέλνει τα στοιχεία των υπερβάσεις των οριακών τιμών όζοντος για τους θερινούς μήνες στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.(Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος). Το 2012 το Υ.Π.Ε.Κ.Α. είχε στείλει δύο λίστες προς τον Ε.Ο.Π. Μια στις με ονομασία «SUMMER OZONE EXCEEDANCES 2012» και μία δεύτερη τροποποιητική στις με την ονομασία «SUMMER OZONE EXCEEDANCES 2012_2». Στην μεν πρώτη λίστα, υπάρχουν έστω και λίγα στοιχεία για τον σταθμό μέτρησης με την ονομασία «KORDELIO»(ΚΟΡΔΕΛΙΟ). Αναφέρεται στο φύλλο με την ονομασία «Monthly-1h-max», από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο του 2012, ποιες ήταν οι μέγιστες τιμές σε μg/m3 κάθε μήνα για το όζον. Δηλαδή οι τιμές 193,206,223,234,240,217 ενώ δεν αναφέρεται ότι υπήρξαν υπερβάσεις στο «KORDELIO» ακόμα και τον Οκτώβριο. Το όριο των 120 μg/m3 δεν θα πρέπει να υπερβαίνεται περισσότερο από 35 φορές το χρόνο, το όριο των 180 μg/m3 είναι όριο ενημέρωσης του κοινού και το όριο των 240 μg/m3 είναι όριο συναγερμού. Φυσικά δεν αναφέρεται στο αρχείο αυτό, ποιες είναι οι ημερομηνίες που σημειώθηκαν οι υπερβάσεις του ορίου των 120 μg/m3 και πόσες ήταν. Σύμφωνα με την Έκθεση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας το 2012 υπήρξαν 93 ημέρες υπερβάσεις του ορίου ενημέρωσης του κοινού για το όζον των 180μg/m3 ενώ οι υπερβάσεις του ορίου των 120 μg/m3 είναι 180. Σύμφωνα με το αρχείο του Υ.Π.Ε.Κ.Α. αφήνεται να εννοηθεί ότι υπήρξαν 6 υπερβάσεις των ορίων των 120 μg/m3. Σχόλια-Συμπεράσματα: Στην δεύτερη λίστα που στάλθηκε στις στο Ε.Ο.Π. εξαφανίζονται όλα τα στοιχεία που αφορούν τον σταθμό μέτρησης «KORDELIO» και υπάρχει το σχόλιο «KORDELIO DATA NOT AVAILABLE» δηλαδή δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τον σταθμό μέτρησης του Κορδελιού.

37 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ
Το 2013 το ΥΠΕΚΑ ανακοινώνει πως μετρήσεις των PM10 στο Κορδελιό έγιναν μόλις το 39% των ημερών του έτους Στις δημοσιοποιήθηκε η Ετήσια Έκθεση Ατμοσφαιρική Ρύπανση 2013(Έγγραφο 92) του Υ.Π.Ε.Κ.Α. (ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-Δ/ΝΣΗ ΕΑΡΘ-ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ) Στον σταθμό μέτρησης «ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ» η πληρότητα των μετρήσεων είναι η μικρότερη, μόλις 39%, με 143 ημέρες μετρήσεις το Δηλαδή στον σταθμό τον οποίον διαχρονικά εμφανίζονται οι περισσότερες υπερβάσεις, το ΥΠΕΚΑ δημοσιοποιεί μόλις 143 μετρήσεις για το 2013. Σύμφωνα με την Οδηγία 2008/50/ΕΚ (ΚΥΑ ΗΠ 14122/549/Ε103/ΦΕΚ 488Β/ ) το όριο των 50 μg/m3 δεν θα πρέπει να υπερβαίνεται περισσότερες από 35 μέρες ανά ημερολογιακό έτος. Ήδη στα τέλη Μάιου 2013 στο σταθμό μέτρησης «ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ» είχαν καταγραφεί 37 ημερήσιες υπερβάσεις του ορίου 50 μg/m3. Από τον Ιούνιο του 2013 και μετά ουσιαστικά δεν υπάρχουν μετρήσεις για τον σταθμό του «ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ» για να μην πληροφορηθεί το ενδιαφερόμενο κοινό το μεγάλο πλήθος των υπερβάσεων και να αποσταλούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραποιημένα στοιχεία μέτρησης για τον σταθμό του «ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ»

38 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ
Το 2013 το ΥΠΕΚΑ ανακοινώνει πως μετρήσεις των PM10 στο Κορδελιό έγιναν μόλις το 39% των ημερών του έτους

39 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ
Φωτογραφική διάταξη υπέρ των ΕΛ.ΠΕ. για την ρύπανση Στο ΦΕΚ 3272/ δημοσιεύτηκε η Απόφαση με αρ και θέμα: «Βραχυπρόθεσμα σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση ατμοσφαιρικής ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια». Την απόφαση υπογράφουν 10 Υπουργοί. Πέραν του ότι τίθενται αυθαίρετα όρια ενημέρωσης του κοινού για τα μικροσωματίδια κατά παράβαση της σχετικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ελληνικής και ευρωπαϊκής, στο άρθρο 5 παράγραφος 2 –περί λήψης μέτρων από τις βιομηχανίες-υπάρχει η ακόλουθη φωτογραφική διάταξη. «2.Από την εφαρμογή του παραπάνω μέτρου εξαιρούνται οι μονάδες καύσης συνεχούς πυράς και οι μονάδες που χρησιμοποιούν αέρια καύσιμα» Σχόλια-Συμπεράσματα: Σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια η μοναδική βιομηχανική εγκατάσταση κοντά σε κατοικημένες περιοχές που καλύπτει και τις δύο παραπάνω προϋποθέσεις είναι το βιομηχανικό συγκρότημα των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ (ΒΕΘ) μιας και πέραν του διυλιστηρίου με τους πυρσούς, οι οποίοι θεωρούνται «συνεχούς πυράς», υπάρχει εντός του συγκροτήματος και το εργοστάσιο της εταιρείας ELPEDISON ισχύος 390MW, από το οποίο παράγεται ηλεκτρική ενέργεια με καύση φυσικού αερίου. Σε περίπτωση επεισοδίου ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, μπορεί να απαγορευτεί η κυκλοφορία των αυτοκινήτων, να κλείσουνε τα σχολεία, αλλά το συγκρότημα των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ θα συνεχίσει να ρυπαίνει «νόμιμα».

40 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ
Μελέτη του Δήμου Θεσσαλονίκης καταδεικνύει το έντονο πρόβλημα της ρύπανσης στη Δυτική Θεσσαλονίκη Το Τμήμα Περιβαλλοντικών Δράσεων, της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος του Δήμου Θεσσαλονίκης, το 2014 δημοσιοποίησε την μελέτη «Η αντιμετώπιση των υψηλών συγκεντρώσεων Αιωρούμενων Σωματιδίων στη Θεσσαλονίκη το έτος 2013, βάσει των παλαιών και νέων νομοθετικών ρυθμίσεων» Στη μελέτη, γίνεται παρουσίαση του δικτύου των σταθμών μέτρησης του Δήμου, της σχετικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, της εποχικότητας της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, των διαφορών των τιμών μεταξύ ψυχρής και θερμής περιόδου του έτους, το ποσοστό των ημερών υπέρβασης ανά σταθμό μέτρησης, ενώ στο τέλος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της μελέτης και τα προτεινόμενα μέτρα αντιμετώπισης των υψηλών συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων από την καύση βιομάζας, σε αστικές περιοχές της Θεσσαλονίκης.

41 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ
Μελέτη του Δήμου Θεσσαλονίκης καταδεικνύει το έντονο πρόβλημα της ρύπανσης στη Δυτική Θεσσαλονίκη Τα ειδικότερα συμπεράσματα της μελέτης είναι: Κατά την διάρκεια του 2013, συνέβησαν υπερβάσεις της ημερήσιας οριακής τιμής των 50 μg/m3, για τα PM10.για 152 ημέρες στο σταθμό μέτρησης «Λαγκαδά» και για 129 ημέρες στο σταθμό της «Εγνατίας» Οι τιμές αυτές έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τα στοιχεία του ΥΠΕΚΑ για το δίκτυο των σταθμών μέτρησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Στον σταθμό μέτρησης «Λαγκαδά», ποσοστό 41,6% των ημερών του έτους καθώς και στον γειτονικό σταθμό μέτρησης της «Εγνατίας» ποσοστό 35,3% των ημερών του έτους, συνέβησαν υπερβάσεις της οριακής τιμής των 50 μg/m3 ως μέση ημερήσια συγκέντρωση των PM10. Στον σταθμό μέτρησης «Λαγκαδά» η μέση ετήσια συγκέντρωση των PM10 ήταν 57,03 μg/m3 ενώ στο σταθμό της «Εγνατίας» ήταν 48,18μg/m3, πολύ πάνω από το όριο των 40μg/m3. Στον σταθμό μέτρησης «Λαγκαδά», η μέση ετήσια συγκέντρωση των PM2,5 είναι 34 μg/m3 ενώ στο σταθμό μέτρησης της «Εγνατίας», 31 μg/m3, πολύ πάνω από το όριο των 25 μg/m3. Γίνεται έτσι κατανοητό, γιατί το ΥΠΕΚΑ δεν εγκαθιστά σταθμό μέτρησης PM2,5 στη Θεσσαλονίκη, κατά παράβαση της σχετικής νομοθεσίας.

42 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ
Μελέτη του Δήμου Θεσσαλονίκης καταδεικνύει το έντονο πρόβλημα της ρύπανσης στη Δυτική Θεσσαλονίκη Οι περισσότερες υπερβάσεις, σε όλους τους σταθμούς μέτρησης καταγράφονται στην ψυχρή περίοδο(περίοδος με θέρμανση). Οι υπερβάσεις δεν μπορούν να αποδοθούν στη σκόνη από την Σαχάρα όπως διαχρονικά προσπαθεί το ΥΠΕΚΑ να παραπλανεί την Ε.Ε. Οι σταθμοί μέτρησης που βρίσκονται στη δυτική πλευρά και στο κέντρο της πόλης εμφανίζουν σχεδόν διπλάσιες τιμές υποβάθρου από τους σταθμούς μέτρησης που βρίσκονται στις ανατολικότερες περιοχές της Θεσσαλονίκης. Στη δυτικής πλευρά του Δήμου Θεσσαλονίκης είναι αναμφισβήτητο γεγονός πως η ρύπανση οφείλεται στους δύο κύριους βιομηχανικούς ρυπαντές, το συγκρότημα των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ και της τσιμεντοβιομηχανίας ΤΙΤΑΝ. Οι μέγιστες τιμές των PM10 στη Δυτική Θεσσαλονίκη καταγράφονται τα μεσάνυχτα και τις πρώτες πρωινές ώρες, γεγονός που οφείλεται στην ρύπανση από τους βιομηχανικούς ρυπαντές και όχι από τα τζάκια και τις ξυλόσομπες. Σε όλους τους σταθμούς μέτρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης, από το 1989 καταγράφεται μεγάλη πτώση της μέσης ετήσιας συγκέντρωσης των PM10, μόνο στο σταθμό μέτρησης «Λαγκαδά» παρουσιάζεται το 2013 άνοδος της μέσης ετήσιας συγκέντρωσης (αύξηση κατά 21% σε σύγκριση με την μέση ετήσια συγκέντρωση του 2008).

43 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ
Μελέτη του Δήμου Θεσσαλονίκης καταδεικνύει το έντονο πρόβλημα της ρύπανσης στη Δυτική Θεσσαλονίκη

44 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ
Μελέτη του Δήμου Θεσσαλονίκης καταδεικνύει το έντονο πρόβλημα της ρύπανσης στη Δυτική Θεσσαλονίκη

45 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ
Στις 21 Νοεμβρίου 2016 υπερβάσεις του ορίου των PM10 στους σταθμούς μέτρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης. Όλοι οι σταθμοί της ΠΚΜ κλειστοί

46 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ
Στις 21 Νοεμβρίου 2016 υπερβάσεις του ορίου των PM10 στους σταθμούς μέτρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης. Όλοι οι σταθμοί της ΠΚΜ κλειστοί

47 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ
Αυξημένες οι τιμές του SO2 στο σταθμό μέτρησης των Διαβατών μετά τις 13 Σεπτεμβρίου

48 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ
Στο Κορδελιό την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου δεκαπλάσια από την συνήθη, η τιμή του SO2. Την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου, σύμφωνα με τις μετρήσεις του σταθμού μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης του Κορδελιού, ο οποίος ελέγχεται από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η μέγιστη ωριαία τιμή του SO2 (διοξειδίου του θείου) ήταν 126 μg/m3 κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά την φετινή χρονιά. Στο σταθμό μέτρησης της Αγίας Σοφίας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, η μέγιστη ωριαία τιμή του SO2, την ίδια μέρα, ήταν υποδεκαπλάσια μόλις 11 μg/m3. Την ίδια μέρα, υπήρξαν καταγγελίες από τους κατοίκους του Κορδελιού για έντονη μυρωδιά πετρελαίου. Κατά την διάρκεια του 2015, η μέγιστη ωριαία τιμή του SO2 συνήθως κυμαίνεται κάτω από τα 12 μg/m3. Οι αυξημένες τιμές του SO2 οφείλονται αποκλειστικά στην επεξεργασία πετρελαιοειδών.

49 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ
Τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων του διυλιστηρίου των ΕΛΠΕ στις Στις 11 Νοεμβρίου το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξέδωσε την Απόφαση της Γενικής Διευθύντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής ΥΠΕΝ κ. Μάρθας Κρητικού με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αρ / Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, όπως τροποποιημένη ισχύει, του ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ της Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, που λειτουργεί στο Δήμο Δέλτα, Ν. Θεσσαλονίκης.» Εν συντομία οι βασικές αλλαγές είναι οι παρακάτω: α) Την εγκατάσταση και λειτουργία μίας μονάδας μεθανιωτή, δυναμικότητας 779kg/h, ισχύος 58kW, για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας της υφιστάμενης μονάδας ισομερισμού. Η μονάδα μεθανιωτή αποτελείται από: έναν (1) αντιδραστήρα R-351, προσροφητικό AxTrap 401 (Al2O3), καταλύτη ΜΤ 201, δύο (2) εναλλάκτες, έναν (1) ηλεκτρικό θερμαντήρα και ένα (1) φίλτρο. β) εγκατάσταση και λειτουργία μίας μονάδας ανάκτησης αερίων πυρσού, η οποία θα συμπιέζει τα αέρια του πυρσού και θα τα επιστρέφει στο δίκτυο αερίου καυσίμου του διυλιστηρίου για να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμο στους καυστήρες των φούρνων. Η μονάδα ανάκτησης αερίων πυρσού αποτελείται από: έναν (1) περιστροφικό συμπιεστή υγρού δακτυλίου (C-905) και βάνα ασφαλείας στην αναρρόφηση του συμπιεστή.

50 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ
ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ Π.Κ.Μ. ΕΛΑΒΕ ΤΟ ΔΙΥΛIΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΛΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ 115 ΤΟΝΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Με απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στις 1 Νοεμβρίου(ΑΔΑ 654Ζ7ΛΛ-ΙΧΡ ) δόθηκε η έγκριση σε ιδιωτική εταιρεία για την αποξήλωση & διαχείριση δομικών στοιχείων αμιαντοτσιμέντου από τον Πύργο Ψύξης (εσωτερικό κελιού D), διυλιστηρίου των ΕΛ.ΠΕ. στη Θεσσαλονίκη, της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης. Ο Πύργος Ψύξης αποτελείται εσωτερικά από 4 διαμερίσματα (Α,Β,Γ,Δ), τα οποία περιέχουν συνολικά επίπεδα φύλλα αμιαντοτσιμέντου, με συνολικό εκτιμώμενο εμβαδόν τα m 2 . Στο συγκεκριμένο έργο, οι εργασίες αποξήλωσης αφορούν μόνο το εσωτερικό του κελιού D, το οποίο περιέχει περίπου επίπεδα φύλλα, με συνολικό εκτιμώμενο εμβαδόν m 2 και εκτιμώμενο βάρος 115 tn. Σύμφωνα με όλες τις επιστημονικές μελέτες ο αμίαντος είναι άκρως καρκινογόνα ουσία.

51 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ
Άδεια Δόμησης έλαβαν τα ΕΛΠΕ στις 6 Ιουνίου από την Πολεοδομία Κορδελιού-Ευόσμου για την νομιμοποίηση τμ. αυθαίρετων κτιρίων

52 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ
Ενέργειες του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 15ου Δημοτικού Σχολείου Ευόσμου O Συλλόγου ζήτησε από τον Συνήγορο του Πολίτη να παρέμβει για το θέμα της έντονης ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή μας, όμως πέραν της «αναγκαστικής» επίσκεψης εκπροσώπου του, δεν προέβει σε καμία άλλη ενέργεια για την προστασία της υγείας των μαθητών του Σχολείου. Ο Σύλλογος ζήτησε από όλους του αρμόδιους να εφαρμοστεί σχέδιο για την βελτίωση της ποιότητας του αέρα περιμετρικά του 15ου Δημοτικού Σχολείου Εύοσμου χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ο Σύλλογος το 2011 κατέθεσε αναφορές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης αλλά δεν υπήρξε η ανάλογη ανταπόκριση. Ο Σύλλογος το 2011 προέβει σε καταγγελία κατά του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και της Αποκεντρωμένης Διοίκηση Μακεδονίας–Θράκης για μηδενική ενημέρωση για τις υπερβάσεων των οριακών τιμών του όζοντος στην περιοχή του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου κατά την διάρκεια του καλοκαιριού του 2011. Ο Σύλλογος έστειλε ψήφισμα 261 μελών του, προς βουλευτές, ευρωβουλευτές, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε άλλους αρμόδιους φορείς.

53 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ
Ενέργειες του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 15ου Δημοτικού Σχολείου Ευόσμου Στην επιστολή αυτή κοινοποιείται ψήφισμα του Συλλόγου το οποίο υπογράφουν 261 γονείς του Σχολείου και αφορά περιβαλλοντικά προβλήματα στην περιοχή του Σχολείου μας. Με αφορμή το ψήφισμα του Συλλόγου κατατέθηκε σχετική ερώτηση στη Βουλή χωρίς όμως στις απαντήσεις τους ο τότε Υπουργός ΠΕΚΑ, κ. Γιώργος Παπακωνσταντίνου, αλλά και η τότε Υπουργός Παιδείας κ. Άννα Διαμαντοπούλου για τα θέματα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης να κάνουν η παραμικρή αναφορά. Ο Σύλλογος ενημέρωσε με επιστολές αλλά και με σχετικό ψήφισμα την Δημοτική Αρχή και το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Κορδελιού –Ευόσμου για τις ενέργειές του, σχετικά με το περιβάλλον στην περιοχή του Δήμου μας. Με την με αρ. πρωτ. 107/ επιστολή, προς την Διεύθυνση Πολεοδομίας Δήμου Κορδελιού-Εύοσμου, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, καταγγείλαμε στους αρμόδιους, ότι η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. στις εγκαταστάσεις της στο 6ο χιλ. Παλιάς Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Βέροιας, κατασκεύασε τον πυρσό με τον διακριτικό τίτλο (σύμφωνα με τη εκ’ των υστέρων εκδοθείσας οικοδομικής αδείας) Flare Stack FS-901 ύψους 90,00m πριν από την υποβολή της έκδοσης της οικοδομικής άδειας 4242/2011, εκδοθείσας τελικά από την Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου με ημερομηνία έκδοσης την Η κατασκευή του πυρσού είχε ολοκληρωθεί πριν την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης έκδοσης της παραπάνω οικοδομικής άδειας και πολύ πριν από την ημερομηνία έκδοσής της. Επιπροσθέτως ο πυρσός λειτουργούσε, σύμφωνα και με τα στοιχεία του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ, κατά διαστήματα, χωρίς η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας από τις αρμόδιες αρχές.


Κατέβασμα ppt "Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google