Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

 Ορισμός περιβάλλοντος, ατμόσφαιρας, υδρόσφαιρας, λιθόσφαιρας  Ορισμός της μόλυνσης του περιβάλλοντος  Τύποι μόλυνσης  Μόλυνση του αέρα  Μόλυνση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: " Ορισμός περιβάλλοντος, ατμόσφαιρας, υδρόσφαιρας, λιθόσφαιρας  Ορισμός της μόλυνσης του περιβάλλοντος  Τύποι μόλυνσης  Μόλυνση του αέρα  Μόλυνση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2  Ορισμός περιβάλλοντος, ατμόσφαιρας, υδρόσφαιρας, λιθόσφαιρας  Ορισμός της μόλυνσης του περιβάλλοντος  Τύποι μόλυνσης  Μόλυνση του αέρα  Μόλυνση του νερού  Ηχορύπανση  Μόλυνση του εδάφους  Ραδιενεργή ρύπανση

3 Ορισμός του περιβάλλοντος Το περιβάλλον μπορεί να καθοριστεί σαν ένα σύνολο κλιματικών, βιοτικών, κοινωνικών και εδαφικών παραγόντων που δρουν σε έναν οργανισμό και καθορίζουν την ανάπτυξη και την επιβίωση του. Έτσι, περιλαμβάνει οτιδήποτε μπορεί να επηρεάσει άμεσα τον μεταβολισμό ή τη συμπεριφορά των ζωντανών οργανισμών ή ειδών, όπως το φώς, ο αέρας, το νερό, το έδαφος και άλλοι παράγοντες.

4

5 Ορισμός της ατμόσφαιρας Γενικά ατμόσφαιρα αποκαλείται το αεριώδες περίβλημα που μπορεί να περιβάλλει κάποιο ουράνιο σώμα(ήλιος, φεγγάρι, αστέρες, πλανήτες). Το ανώτερο στρώμα της ατμόσφαιρας ονομάζεται στρώμα του όζοντος.

6

7 Ορισμός της βιόσφαιρας Η βιόσφαιρα είναι το εξωτερικό περίβλημα του πλανήτη - περιλαμβάνει τον αέρα, το έδαφος, το οικολογικό σύστημα που ενσωματώνει όλους τους ζωντανούς οργανισμούς και τις μεταξύ τους σχέσεις, περιλαμβανόμενης της αλληλεπίδρασης τους με τα στοιχεία της λιθόσφαιρας (πετρώματα), της υδρόσφαιρας (νερό), και της ατμόσφαιρας (αέρας)

8

9 Ορισμός της υδρόσφαιρας Με τον όρο Υδρόσφαιρα χαρακτηρίζεται το υδάτινο περίβλημα της Γης, που αποτελούν οι Ωκεανοί, Θάλασσες, λίμνες και ποταμοί και στο οποίο συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των υπογείων υδάτων καθώς και εκείνο των υδρατμών της ατμόσφαιρας.

10

11 Ορισμός της λιθόσφαιρας Ως λιθόσφαιρα χαρακτηρίζεται το εξωτερικό δύσκαμπτο περίβλημα της Γης. Περιλαμβάνει το φλοιό και μέρος του στερεού ανώτερου μανδύα.

12 Ατμόσφαιρα Υδρόσφαιρα Λιθόσφαιρα Βιόσφαιρα

13

14 Ορισμός της μόλυνσης του περιβάλλοντος Όταν ένας επιβαρυντικός παράγοντας μολύνει το περιβάλλον αυτό ονομάζεται μόλυνση Η μόλυνση αναφέρεται στις πολύ κακές συνθήκες του περιβάλλοντος τόσο σε ποσοτικά και σε ποιοτικά πλαίσια.

15 Αίτια μόλυνσης του αέρα Μείζονες πηγές τις μόλυνσης του αέρα  Βιομηχανικές μονάδες  Αυτοκίνητα και τα εγχώρια καύσιμα (Πετρέλαιο, Βενζίνη)  Αυξημένη παραγωγή ανεπιθύμητων αερίων όπως το μονοξείδιο του άνθρακα και το διοξείδιο του θείου

16 ΠηγήΜόλυνση Μεταφορά42% Καύσιμα21% Βιομηχανίες14% απόβλητα05% άλλα18% 42% 21 % ΜεταφοράΚαύσι μα Είναι μια ανεπιθύμητη αλλαγή στην ποιότητα της ατμόσφαιρας η οποία προκαλείται από την εκπομπή αερίων που οφείλονται στην καύση των ορυκτών καυσίμων, τα μεταφορικά μέσα, τις βιομηχανικές μονάδες. Βιομηχα νίες απόβλη τα άλλα 21% 14 % 05 % 18 %

17 Ταξινόμηση των αιτίων μόλυνσης του περιβάλλοντος Φυσικά αίτια: Η μόλυνση προέρχεται από φυσικές πηγές όπως είναι οι δασικές πυρκαγιές, ηφαιστειακές εκρήξεις, αποσύνθεση της οργανικής ύλης και της φυσικής ραδιενέργειας (η ακτινοβολία χαρακτηρίζεται από την αυτόματη εκπομπή ακτινοβολίας από τους πυρήνες των ατόμων) Δευτερογενείς μολυσματικοί παράγοντες: Αυτοί προκύπτουν από την χημική αντίδραση 2 ή περισσότερων συστατικών που βρίσκονται στον αέρα Δευτερογενείς μολυσματικοί παράγοντες 2SO 2 +O 2 2SO 3 (υπεροξείδιο του θείου 2SO 3 +H 2 O H 2 SO 4 (θειικό οξύ-δευτερογενής μολυσματικος παράγοντας)

18 Πρωτογενεις μολυσματικοί παράγοντες Δευτερογενείς μολυσματικοί παράγοντες Factory NO 2,SO 3,HNO 3, H 2 SO 4,H 2 O 2,O 3, PANs,MostNO 3 -- & SO 4 -2 CO,CO 2,NO,Most Hydrocarbons Ηλιακή ακτινοβολία

19 Ταξινόμηση των αιτιών μόλυνσης του περιβάλλοντος Χημικά αίτια: πρόκειται για χημικές ουσίες που εισέρχονται μέσα στον αέρα ως αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Αυτές οι χημικές ουσίες μπορεί να προέρχονται από την καύση των αποψιλωμένων δασών, από τη καύση των ορυκτών καυσίμων (κάρβουνο, πετρέλαιο, φυσικό αέριο) από τις βιομηχανίες. Η καύση των ορυκτών καυσίμων παράγει κάθε χρόνο 21,3 εκατομμύρια τόνους διοξείδιο του άνθρακα. Από αυτή την ποσότητα η μισή απορροφάται από την βιόσφαιρα της γης και η υπόλοιπη παραμένει στον ατμοσφαιρικό αέρα. Το διοξείδιο του άνθρακα είναι το κύριο αέριο που ευθύνεται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι η διαδικασία κατά την οποία η ατμόσφαιρα ενός πλανήτη συγκρατεί θερμότητα και συμβάλλει στην αύξηση της θερμοκρασίας της επιφάνειάς του.

20 Το μονοξείδιο του άνθρακα Το μονοξείδιο του άνθρακα παράγεται από με φυσικό τρόπο από την φύση μέσω φωτοχημικών αντιδράσεων. Άλλες πηγές παραγωγής είναι το τα ηφαίστεια, οι δασικές πυρκαγιές και άλλες μορφές καύσης. Τα συμπτώματα που μπορεί να προκαλέσει το μονοξείδιο του άνθρακα όταν αυτό είναι σε μεγάλη συγκέντρωση στην ατμόσφαιρα είναι: κεφαλαγία, διαταραχές της όρασης, ζάλη, σπασμούς απώλεια συνειδήσεως, σπασμούς και κώμα. Για την διάγνωση της δηλητηρίασης με μονοξείδιο του άνθρακα χρειάζεται εργαστηριακή ανάλυση από το αίμα. Όταν ή συγκέντρωση του CO είναι μεγαλύτερη από 30%, αυτό σημαίνει έχει γίνει σοβαρή έκθεση στο αέριο αυτό Η θεραπεία είναι η χορήγηση οξυγόνου 100%.

21 Το διοξείδιο του θείου Το διοξείδιο του θείου απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα κατά τις εκρήξεις των ηφαιστείων και σε μικρότερες ποσότητες από διάφορες βιομηχανίες και την καύση ορυκτών καυσίμων. Επειδή οι γαιάνθρακες (κάρβουνο) και το πετρέλαιο περιέχουν ενώσεις του θείου, αναπόφευκτα η καύση τους εκλύει το διοξείδιο του θείου. Η δηλητηρίαση του διοξειδίου του θείου γίνεται πιο συχνά με την αναπνευστική οδό και μπορεί να προκαλέσει οίδημα και απόφραξη των ανωτέρων αεροφόρων οδών Η θεραπεία σε αυτή την περίπτωση είναι η χορήγηση βρογχοδιασταλτικών, εισπνεόμενων διιτανθρακικών και χορήγηση οξυγόνου.

22 Περιβαλλοντικά επακόλουθα Το φαινόμενο του θερμοκηπίου: Η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη. Οι επιστήμονες προβλέπουν να αυξηθεί η θερμοκρασία αυτού του πλανήτη κατά 3-4°C από το έτος 2030, αν η ρύπανση του περιβάλλοντος συνεχίζει να μολύνεται με τον ίδιο ρυθμό. Η καταστροφή του στρώματος του όζοντος. Το ανώτερο στρώμα της ατμόσφαιρας ονομάζεται στρώμα του όζοντος. Επειδή το λεπτότερο σημείο του είναι πάνω από το Νότιο Πόλο, η μείωση του πάχους του στρώματος έχει ως αποτέλεσμα την ονομαζόμενη "τρύπα" στο στρώμα του όζοντος. Λόγω του ότι το όζον (αλλοτροπική μορφή του οξυγόνου, τριατομικό οξυγόνο, Ο 3 ) προστατεύει από την ηλιακή ακτινοβολία, απορροφώντας σημαντικό τμήμα της υπεριώδους, η δημιουργία της τρύπας του όζοντος έχει αρνητικά αποτελέσματα στην ανθρώπινη υγεία (π.χ καρκίνος, προβλήματα στα μάτια). Επίσης αυξάνει την θερμοκρασία στον πλανήτη και συμβάλει αρνητικά στο λιώσιμο των πάγων. Το φαινόμενο αυτό θεωρείται πως δημιουργήθηκε από υπερβολική χρήση χλωροφθορανθράκων (CFC) που χρησιμοποιούνταν σε κλιματιστικά και γενικά σε ψυκτικές συσκευές. Στην επέκταση του επίσης συμβάλλουν τόσο τα καυσαέρια (από την κυκλοφορία των οχημάτων) όσο και τα αέρια απόβλητα των εργοστασίων.

23 Το φαινόμενο του θερμοκηπίου ΓΗ Μεθάνιο Διοξείδιο του άνθρακα Οξείδιο του αζώτου Τριοξείδιο του οξυγόνου ΓΗ Αυτή η φυσική ισορροπία μπορεί να διαταραχθεί με αποτέλεσμα τη τρύπα του όζοντος. Μέσω αυτής της τρύπας θα εισέλθουν τα αέρια μέσα στην ατμόσφαιρα με αποτέλεσμα την συσσώρευση περισσότερης θερμότητας. Το στρώμα του όζοντος μονώνει την Γή από τις ακραίες θερμοκρασίες, περιορίζοντας τόσο την εισερχόμενη ηλιακή ακτινοβολία καθώς και την διαφυγή θερμότητας μέσα στο χώρο.

24 Εικόνα της μεγαλύτερης τρύπας του όζοντος που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ανταρκτική (Σεπτέμβριος 2006)

25 Περιβαλλοντικά επακόλουθα Φωτοχημικό νέφος: Πρόκειται για μια κατάσταση που οφείλεται σε συσσώρευση αέριων ρύπων, οι οποίοι προέρχονται κυρίως από τις μηχανές καύσης των βιομηχανιών και των αυτοκινήτων. Κύρια συστατικά του είναι διάφορα οξείδια του αζώτου, το μονοξείδιο του άνθρακα και το όζον Το 1952 η Αγγλία καλύφθηκε από φωτοχημικό νέφος για 10 ημέρες. Το νέφος αποτελούντα από καπνό, τέφρα, ομίχλη, διοξείδιο του θείου και διοξείδιο του αζώτου. Ο ηλιακό φώς έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του φωτοχημικού νέφους. Εκείνες τις σημειώθηκαν περισσότεροι από 6000 θανάτους που προφανώς οφείλονταν όχι όμως αποκλειστικά στο φωτοχημικό νέφος.

26 Περιβαλλοντικά επακόλουθα Όξινη βροχή: Προκαλείται από τα οξείδια του αζώτου και θείου που αιωρούνται στη βιόσφαιρα. Η όξινη βροχή προκαλεί αύξηση της οξύτητας του εδάφους και επιπτώσεις στην αύξηση των δένδρων και των φυτών. Στην υγεία αυξάνεται η πιθανότητα εμφάνισης ορισμένων μορφών καρκίνου και επιβαρύνεται η αναπνευστική λειτουργία σε ανθρώπους με προδιάθεση άσθματος.

27 Μόλυνση του νερού Ορισμός Μόλυνση του νερού είναι η ρύπανση του νερού με ανεπιθύμητες ουσίες οι οποίες κάνουν το νερό ακατάλληλο για χρήση. Περίπου το 40% των θανάτων οφείλονται από την μόλυνση του νερού.

28 Άμεση ρύπανση Άμεση ρύπανση είναι αυτή που την αντιλαμβανόμαστε άμεσα, όπως π.χ. στην περίπτωση ενός ποταμού ή μιας λίμνης, όπου καταλήγουν τοξικά απόβλητα και προκαλείται άμεσος θάνατος ψαριών. Έμμεση ρύπανση είναι αυτή πουδεν την αντιλαμβανόμαστε εύκολα,επειδή δεν είναι ορατή π.χ.ότανκαταλήγουν σε ένα ποτάμι, σε μιαλίμνη ή στη θάλασσα λύματα ή απόβλητα σε μεγάλες ποσότητες, οπότε προκαλούνται σταδιακά αλλαγές στα είδη που υπάρχουν σε αυτά τα οικοσυστήματα.

29 Έμμεση ρύπανση Έμμεση ρύπανση είναι αυτή που δεν την αντιλαμβανόμαστε εύκολα, επειδή δεν είναι ορατή π.χ. όταν καταλήγουν σε ένα ποτάμι, σε μια λίμνη ή στη θάλασσα λύματα ή απόβλητα σε μεγάλες ποσότητες, οπότε προκαλούνται σταδιακά αλλαγές στα είδη που υπάρχουν σε αυτά τα οικοσυστήματα.

30 Πηγές ρύπανσης υδάτων Αστικά λύματα Είναι βρόμικα νερά πόλεων και οικισμών, που προέρχονται από κατοικίες, σχολεία, χώρους εργασίας, τουριστικές μονάδες, νοσοκο- μεία, ιατρικά κέντρα, βιοτεχνίες κ.ά. Βιομηχανικά υγρά απόβλητα, που μπορεί να είναι παρόμοια με τα αστικά λύματα ή να περιέχουν και επικίνδυνα ή τοξικά στοιχεία.

31 Πηγές ρύπανσης υδάτων Γεωργικά υγρά απόβλητα, από καλλιεργούμενες εκτάσεις που περιέχουν λιπάσματα ή/και φυτοφάρμακα. Κτηνοτροφικά υγρά απόβλητα, που προέρχονται από μονάδες εκτροφής ζώων (βουστάσια, χοιροστάσια, πτηνοτροφεία κ.ά.) Όξινη βροχή εξαιτίας της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

32 Πηγές ρύπανσης υδάτων Ρύπανση από πετρελαιοειδή Τα πετρελαιοειδή εξαπλώνονται σε τεράστιες εκτάσεις, επειδή σχηματίζουν μονομοριακές στρώσεις. Έτσι, καλύπτουν την επιφάνεια του νερού, εμποδίζουν την ανταλλαγή των αερίων μεταξύ αέρα και νερού και βλάπτουν τους υδρόβιους οργανισμούς. Ακόμη, το πετρέλαιο ρυπαίνει τις πηγές τροφής που βρίσκονται στην αρχή της τροφικής αλυσίδας, εμποδίζει την ανα- παραγωγή της θαλάσσιας ζωής και μειώνει την φυσική αντίσταση των οργανισμών.

33 Επιπτώσεις ρύπανσης υδάτων Μείωση του οξυγόνου που είναι διαλυμένο στο νερό ή αλλιώς αποξυγόνωση, γιατί κάποιοι μικροοργανισμοί στην προσπάθειά τους να αποσυνθέσουν τις οργανικές ύλες που περιέχουν τα απόβλητα, καταναλώνουν πολύ οξυγόνο. Με τον τρόπο αυτό “αφαιρείται” από τα νερά το οξυγόνο, που είναι απαραίτητο για την επιβίωση των φυτικών και ζωικών υδρόβιων οργανισμών, που κινδυνεύουν από ασφυξία.

34 Ηχορύπανση Ορισμός: Ηχορύπανση ονομάζεται οποιοσδήποτε ενοχλητικός ήχος ο οποίος μπορεί να μας προκαλέσει δυσφορία. Έρευνες έχουν δείξει ότι ο πιο εκνευριστικός και συγχρόνως ο πιο κοινός είναι το κλάμα ενός μωρού. Αυτό οφείλεται λόγω της λεπτής χροιάς του.

35 Επιπτώσεις της ηχορύπανσης ηχορύπανση άγχος υπέρταση Απώλεια ακοής Διαταραχές ύπνου Μειωμένη απόδοση πονοκέφαλοι ταχυπαλμίες Καρδιακά προβλήματα

36 Ηχορρύπανση : δεύτερος περιβαλλοντικός κίνδυνος για την υγεία Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η έκθεση στον θόρυβο είναι μια ύπουλη διαδικασία της οποίας οι άμεσες και μακροπρόθεσμες συνέπειες δεν είναι ούτε ορατές, ούτε αναγνωρίσιμες, αλλά ωστόσο βλάπτουν συστηματικά την υγεία και διογκώνουν τα μη υγιή προσδόκιμα χρόνια ζωής των πολιτών της Ευρώπης

37 Ηχορρύπανση : δεύτερος περιβαλλοντικός κίνδυνος για την υγεία Ο περιβαλλοντικός θόρυβος, όπως για παράδειγμα αυτός που προκαλείται από το μποτιλιάρισμα στους δρόμους, μπορεί να διπλασιάσει, ακόμα και να τριπλασιάσει τον κίνδυνο για καρδιακή προσβολή. Η έκθεση σε δυνατό θόρυβο αυξάνει το στρες και το θυμό, κάτι που οδηγεί σε υπερέκκριση αδρεναλίνης και νοραδρεναλίνης, που συνδέονται με την αύξηση της πίεσης του αίματος και των λιπιδίων πλάσματος. Αν σε αυτό το μηχανισμό προστεθούν και διάφοροι επιβαρυντικοί παράγοντες, όπως το κάπνισμα ή η υπέρταση, τότε το "μίγμα" γίνεται επικίνδυνο.

38 Ηχορύπανση επιβαρυντικός παράγοντας στην υγεία των ζώων Ο θόρυβος μπορεί να επιφέρει σοβαρά προβλήματα στα ζώα αυξάνοντας τον κίνδυνο θανάτου διαταράσσοντας την ισορροπία μεταξύ εντοπισμού και αποφυγής κυνηγού ή θηράματος. Επιπλέον, η παρέμβαση με τη χρήση ήχων στην επικοινωνία των ζώων μπορεί να βλάψει τον προσανατολισμό( πχ νεογνά που ψάχνουν τη θάλασσα) και την αναπαραγωγή τους, προκαλώντας ζημιά στην τροφική αλυσίδα.

39 Ηχητικά ναρκωτικά Η νέα τάση ναρκωτικών της εποχής φαίνεται να είναι το i-Doser, που κυκλοφορεί ελεύθερα σε μορφή ψηφιακού αρχείου στο διαδίκτυο. Η «δόση» είναι βασισμένη σε ηχητικά κύματα, τα οποία έχουν ενσωματωθεί με ειδική επεξεργασία σε κοινά μουσικά αρχεία.mp3 και πωλούνται ως αρχεία.drg. Ο υποψήφιος πελάτης αφού προμηθευτεί τη «δόση» του θα χρειαστεί ένα δωμάτιο χωρίς φως, θα καλύψει τα μάτια του με ένα μαντίλι για συγκέντρωση, και από εκεί και πέρα θα αναλάβει το i-Doser. Το σύγχρονο αυτό ναρκωτικό θα «ξυπνήσει» ορισμένα σημεία του εγκεφάλου, τα οποία ενεργοποιούνται όταν γίνεται χρήση ναρκωτικών ουσιών. Το ναρκωτικό δρά απευθείας στον εγκέφαλο και για αρκετή ώρα ο χρήστης βρίσκεται εκτός εαυτού

40 Οι κυριότερες χώρες που πλήττονται από την ηχορύπανση

41 Μόλυνση της γης Ρύπανση της γης μπορεί ορίζεται ως η υποβάθμιση της γης και των επιφανειών της, συχνά άμεσα ή έμμεσα ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων του ανθρώπου.

42 Αίτια μόλυνσης της γης Εκφυλιστικά αίτια Η αποψίλωση των δασών, η υπερβολική χρήση φυτοφαρμάκων και χημικών λιπασμάτων, τα ορυχεία, αναποτελεσματική ή / και ανεπαρκή επεξεργασία των αποβλήτων, χώρους υγειονομικής ταφής, σκουπίδια.

43 Αίτια μόλυνσης της γης Κακή χρήση της γης: Κυρίως αναφέρεται στην κοπή δέντρων για να χρησιμοποιηθεί το έδαφος στην γεωργία γης για τη γεωργία. Η ερημοποίηση της γης είναι όταν οι επιπτώσεις της ανθρώπινης ανάπτυξης ή άλλες ενέργειες μετατρέπουν ένα κομμάτι της εύφορης γης σε έρημο.

44 Αίτια μόλυνσης της γης Ρύπανσης του εδάφους Η ρύπανση του εδάφους είναι και πάλι μια άλλη αιτία της ρύπανσης της γης που επηρεάζει όχι μόνο τη γη, αλλά και πολλά άλλα πράγματα, όπως την δασική κάλυψη μιας περιοχής, η την παραγωγικότητα της γης όσον αφορά τη γεωργία, την βόσκηση κλπ ρύπανση του εδάφους είναι μπορεί να προκληθεί από λάθος των γεωργικών πρακτικών, όπως η υπερβολική χρήση χημικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων.

45 Άλλα αίτια μόλυνσης της γης Η αστικοποίηση, η ακατάλληλη διάθεση αποβλήτων, η πυρηνική έρευνα, οι χημικές ουσίες που απελευθερώνονται από όλα τα είδη της βαριάς βιομηχανίας, με καύση άνθρακα σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, βιομηχανίες παραγωγής μετάλλων.

46 Επιπλοκές της μόλυνσης της γης Στην γη δεν θα μπορεί να κατασκευαστούν σπίτια Ο άνθρωπος δεν μπορεί να καλλιεργήσει τρόφιμα Το υπόγειο νερό θα είναι μολυσμένο

47 Πρόληψη μόλυνσης της γης Όλο και περισσότερες εκτάσεις γης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια τροφίμων στην γεωργία. Θα πρέπει να γίνονται προσπάθειες για την εμφύτευση δένδρων. Τα απόβλητα θα πρέπει να εξουδετερώνονται αμέσως Να αποφεύγεται η διάτρηση της γης για την αποφυγή υπόγειων νερών Αποφυγή χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων

48 Ραδιενεργή μόλυνση Ορισμός Η ραδιενεργός μόλυνση, είναι η εναπόθεση ή η παρουσία ραδιενεργών ουσιών σε επιφάνειες ή μέσα σε στερεά, υγρά ή αέρια (συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπινου σώματος), όπου η παρουσία τους είναι ακούσιες ή ανεπιθύμητες. Η μόλυνση μπορεί να επηρεάσει ένα άτομο, έναν τόπο, ένα ζώο ή ένα αντικείμενο, όπως π.χ τα είδη ένδυσης. Μετά από μια ατμοσφαιρική αποφόρτιση ενός πυρηνικού όπλου ή η διαρροή ενός πυρηνικού αντιδραστήρα θα έχει σαν αποτέλεσμα να μολυνθεί ο αέρας, το έδαφος, οι άνθρωποι, τα φυτά και τα ζώα.

49 Αίτια ραδιενεργής ρύπανσης Οι πυρηνικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Πυρηνικά όπλα π.χ Πύραυλοι Η έκθεση των πυρηνικών αποβλήτων Εξόρυξη ουρανίου

50 Επιπτώσεις της ραδιενεργής ρύπανσης Έλκη Οίδημα των αρθρώσεων Καρκίνος όπως π.χ καρκίνος του πνεύμονα, καρκίνος του δέρματος, καρκίνος των οστών. Βλάβη στα μάτια

51 Πρόληψη της ραδιενεργής ρύπανσης Αποφυγή δόμησης πυρηνικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Αποφυγή χρησιμοποίησης πυρηνικών όπλων Να υπάρχει σωστός τρόπος αντιμετώπισης των πυρηνικών αποβλήτων Ελαχιστοποίηση εξόρισης ουρανίου.


Κατέβασμα ppt " Ορισμός περιβάλλοντος, ατμόσφαιρας, υδρόσφαιρας, λιθόσφαιρας  Ορισμός της μόλυνσης του περιβάλλοντος  Τύποι μόλυνσης  Μόλυνση του αέρα  Μόλυνση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google