Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εκπαιδευτικό Σενάριο Μάθημα: Κτιριακά Έργα Τάξη: Β’ ΕΠΑΛ Εισηγητές: Μερτίκα Ευθυμία Ράζου Δέσποινα ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΚΤΙΡΙΩΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εκπαιδευτικό Σενάριο Μάθημα: Κτιριακά Έργα Τάξη: Β’ ΕΠΑΛ Εισηγητές: Μερτίκα Ευθυμία Ράζου Δέσποινα ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΚΤΙΡΙΩΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εκπαιδευτικό Σενάριο Μάθημα: Κτιριακά Έργα Τάξη: Β’ ΕΠΑΛ Εισηγητές: Μερτίκα Ευθυμία Ράζου Δέσποινα
ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

2 Ενότητες Η εξέλιξη της δομής
Παράγοντες που καθορίζουν τη μορφή των κτισμάτων Κατηγορίες των κτιριακών έργων

3 Διδακτικός Σχεδιασμός
Ο διδακτικός σχεδιασμός που ακολουθεί αποσκοπεί στο να καταστήσει τους μαθητές ικανούς: να δραστηριοποιούνται σε διαδικασίες ανάλυσης και σύνθεσης, να εργάζονται ως ενεργά μέλη μιας ομάδας, να αποκτήσουν έναν επιστημονικό τρόπο σκέψης.

4 Διδακτικός Σχεδιασμός
Η όλη διαδικασία του διδακτικού σχεδιασμού αναπτύσσεται μέσα από δραστηριότητες όπου οι μαθητές: εργάζονται σε ομάδες, εμπλέκονται σε καταστάσεις γνωστικής τεκμηρίωσης, κατανοούν την εξέλιξη της κατοικίας σε συνάρτηση με την εξέλιξη του ανθρώπου, αξιοποιούν τις ΤΠΕ ως βοηθητικά εργαλεία αναζήτησης και αναπαράστασης, μαθαίνουν να αξιολογούν αλλά και να κρίνονται για τις επιλογές τους.

5 Γενικοί Διδακτικοί Στόχοι
Το συγκεκριμένο σενάριο ακολουθεί το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών της Β’ Τάξης ΕΠΑΛ του Τομέα Δομικών Έργων για τα Κτιριακά Έργα και έχει ως σκοπό να προσφέρει στην επίτευξη των επόμενων γενικών διδακτικών στόχων: Οι μαθητές να καταστούν ικανοί να αποκτήσουν έναν επιστημονικό τρόπο σκέψης, Να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στην σπουδή του παρελθόντος ως παράγοντα απόκτησης αυτογνωσίας και κατανόησης της κοινωνίας, Να αναλύουν την σημασία των κτιρίων και της κατοικίας στην σύγχρονη οικονομία και κοινωνία, Να διακρίνουν τα είδη των τεχνικών και των κτιριακών έργων, Να περιγράφουν μορφές κτιρίων σε διάφορες χαρακτηριστικές χρονικές περιόδους,

6 Γενικοί Διδακτικοί Στόχοι
Να αναγνωρίζουν τα είδη των κτιρίων σε διάφορες χώρες και σε διάφορες περιοχές της πατρίδας μας, Να συσχετίζουν την εξέλιξη των κτιρίων (του προϊόντος) με την εξέλιξη των κοινωνικών, οικονομικών αναγκών, καθώς και των τεχνολογικών μεταβολών, Να αξιολογήσουν, να κριθούν αλλά και να αυτοαξιολογηθούν.

7 Ειδικοί Διδακτικοί Στόχοι Α. Ως προς το Γνωστικό Αντικείμενο
Μέσα από το συγκεκριμένο διδακτικό σχεδιασμό επιζητείται να καταστούν ικανοί οι μαθητές: Να κατανοήσουν την έννοια της κτιριακής υποδομής και γενικότερα της δόμησης, Να αναγνωρίζουν και να κατανοούν: τα οδικά έργα, τα σιδηροδρομικά έργα, τα λιμενικά έργα, τα αεροδρόμια, τα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης, τα εγγειοβελτιωτικά έργα, τα έργα ενέργειας, τα τηλεπικοινωνιακά έργα και τέλος τα κτιριακά έργα. Να εκφράζουν: τους λόγους που οδήγησαν τον άνθρωπο στην δόμηση, τις ανάγκες που ικανοποιεί μια κατασκευή κατοικίας, την πολυσύνθετη δομή της σύγχρονης κατασκευής.

8 Ειδικοί Διδακτικοί Στόχοι Α. Ως προς το Γνωστικό Αντικείμενο
Να αναλύουν: τους κοινωνικούς, τους οικονομικούς και τους τεχνολογικούς παράγοντες, που επηρεάζουν την μορφή και την ποιότητα των κατασκευών. Να εξηγούν τους λόγους και τα αίτια της υποβάθμισης των οικισμών.

9 Ειδικοί Διδακτικοί Στόχοι Α. Ως προς τη Μαθησιακή Διαδικασία
Επιδιώκεται οι μαθητές: Να αναπτύξουν ικανότητες ανάλυσης και σύνθεσης, Να καλλιεργήσουν κριτική και δημιουργική σκέψη, Να εξοικειωθούν με την αναζήτηση στο διαδίκτυο, Να μάθουν να συνεργάζονται μέσα από ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες, να αναπτύξουν ικανότητες συζήτησης και επικοινωνίας, να αναπτύξουν ικανότητες αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης, να οικοδομήσουν τη γνώση αναλαμβάνοντας κεντρικό και αυτενεργό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία με τη διακριτική υποστήριξη του διδάσκοντα.

10 Ειδικοί Διδακτικοί Στόχοι Α. Ως προς τη Χρήση ΤΠΕ
Επιδιώκεται οι μαθητές: Να καλλιεργήσουν δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού. Να καλλιεργήσουν δεξιότητες χρήσης του λογισμικού παρουσίασης (PowerPoint), του επεξεργαστή κειμένου (Word) και του λογισμικού Hot Potatoes. Να αναγνωρίσουν τις δυνατότητες χρήσης των ΤΠΕ ως βοηθητικά εργαλεία στην αναζήτηση πληροφοριών. Να καλλιεργήσουν δεξιότητες κριτικής αναζήτησης, επιλογής και διαχείρισης της πληροφορίας στα λογισμικά και στο Διαδίκτυο, και πιο συγκεκριμένα. Μέσα από το Google Maps, να γνωρίσουν τον τρόπο περιήγησης και εύρεσης συγκεκριμένων κτιριακών έργων και έργων υποδομής.

11 Μέσα Διδασκαλίας Λογισμικό κειμενογράφου (Microsoft Word ή Open Office Writer ). Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (αν υπάρχει τοπικό δίκτυο) ή μικρά φορητά αποθηκευτικά μέσα (flash drives) για την ανταλλαγή των εργασιών. Internet browser. Λογισμικό παρουσίασης (PowerPoint). Λογισμικό πρακτικής και εξάσκησης Hot Potatoes. Google Maps

12 Προϋποθέσεις και Προετοιμασία
Εξοικείωση του εκπαιδευτικού και των μαθητών με τις Νέες Τεχνολογίες. Προηγούμενη εμπειρία των μαθητών σε συνεργατική δραστηριότητα. Προετοιμασία Εισαγωγική παρουσίαση από τον καθηγητή της εξέλιξης της δομής. Ολοκληρωμένη διδασκαλία των αντίστοιχων ενοτήτων από το βιβλίο Κτιριακών Έργων του μαθητή της Β’ Τάξης ΕΠΑΛ.

13 Σύντομη Περιγραφή Σεναρίου ( 4 διδακτικές περίοδοι)
Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των 2-3 ατόμων. Σε όλη τη διάρκεια της εργασίας τα βιβλία και οι σημειώσεις τους επιτρέπονται. Προκειμένου να τους προκαλέσουμε το ενδιαφέρον και να προβληματιστούν σχετικά με αυτά που πρόκειται να μάθουν, παρακολουθούν το ακόλουθο video Ανοίγουν το 1ο φύλλο εργασίας «Φύλλο_Εργασίας_Χαρακτηριστικά_Παραδείγματα_Δομής.doc». Α’ φάση : Αρχικά οι ομάδες οδηγούνται στο δεσμό «Εξέλιξη κατοικίας;» και μελετούν το κείμενο της ιστοσελίδας. Στη συνέχεια, οι μαθητές προσπαθούν μέσα από τη συνεργασία τους να δώσουν απάντηση στα ερωτήματα των φύλλων εργασίας.

14 Σύντομη Περιγραφή Σεναρίου ( 4 διδακτικές περίοδοι)
Β’ φάση: Κάθε ομάδα ανταλλάσει τα φύλλα εργασίας με μία άλλη. Ελέγχουν τα αποτελέσματα της άλλης ομάδας και σημειώνουν τα λάθη που εντόπισαν στο φύλλο εργασίας της άλλης ομάδας. Γ’ φάση: Οι ομάδες που αντάλλαξαν τα φύλλα εργασίας συνεργάζονται πλέον μαζί. Αναλύουν τις απαντήσεις και την ορθότητά τους. Δημιουργούν ένα τελικό φύλλο εργασίας με όλες τις προτεινόμενες αλλαγές, το οποίο και θα παρουσιάσουν στην επόμενη φάση. Δ’ φάση: Τα τελικά φύλλα παρουσιάζονται στην τάξη.

15 Σύντομη Περιγραφή Σεναρίου ( 4 διδακτικές περίοδοι)
Ένας εκπρόσωπος από κάθε τελική ομάδα παρουσιάζει το ολοκληρωμένο φύλλο εργασίας στην ολομέλεια της τάξης. Μετά από κάθε παρουσίαση γίνεται συζήτηση για την ορθότητα των διαδικασιών στα ερωτήματα που δόθηκαν. Οι τελικές εργασίες των ομάδων μπορούν: να προσαρτηθούν στο χαρτοφυλάκιο επιδόσεων και δραστηριοτήτων του μαθητή (portfolio), να αναρτηθούν στον ιστοχώρο του σχολείου

16 Δομή Μαθήματος – Δραστηριότητες Μαθητών
Οι μαθητές έχουν προετοιμαστεί για τις δραστηριότητες που θ’ ακολουθήσουν. Συγκεκριμένα έχουν προηγηθεί: ενημερωτική εισαγωγή στη χρήση του διαδικτύου και κυρίως στα πεδία που αναφέρονται στο φύλλο εργασίας, τα βήματα που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης δραστηριότητας, η δημιουργία των ομάδων, τα δύο φύλλα εργασίας έχουν δοθεί/ αποσταλεί/ αποθηκευτεί στους Η/Υ των μαθητών.

17 Α’ φάση – 60’ διδακτικής ώρας
Οι μαθητές κάθε ομάδας μελετούν για λίγη ώρα το κείμενο στο διαδικτυακό τόπο που τους δίνεται. Στη συνέχεια συνεργάζονται για την επίλυση των προβλημάτων των φύλλων εργασίας, ενώ ταυτόχρονα μπορούν να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε έντυπο υλικό, βιβλίο ή σημειώσεις μαθήματος. Για τη δημιουργία της αντιστοίχησης, δίνονται στο 1ο φύλλο εργασίας οι αντίστοιχες επιλογές των εντολών που χρειάζονται. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα αναζήτησης στο διαδίκτυο για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία χρειαστούν.

18 Α’ φάση – 60’ διδακτικής ώρας
Σκοπός της παρούσας φάσης είναι οι μαθητές: να καταφέρουν να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους σε ένα πραγματικό αντικείμενο, να το ερμηνεύσουν από οικονομική, κοινωνική και τεχνολογική βάση, να ανταλλάξουν ελεύθερα στο πλαίσιο της ομάδας απόψεις και ιδέες. Καθ’ όλη τη διάρκεια ο εκπαιδευτικός παραμένει κοντά στους μαθητές για οποιαδήποτε απορία ή συμβουλή σχετικά με τα φύλλα εργασίας και τη χρήση του λογισμικού, και παρεμβαίνει μόνο όταν ο ίδιος το θεωρήσει σκόπιμο.

19 Β’ φάση – 20’ διδακτικής ώρας
Οι μαθητές μιας ομάδας ανταλλάσσουν το φύλλο εργασίας που συμπλήρωσαν στην προηγούμενη φάση με κάποια άλλη ομάδα. Στη φάση αυτή οι μαθητές ενεργούν με την ιδιότητα του κριτή μέσα από την οποία πρέπει: να κρίνουν την ορθότητα των απαντήσεων της άλλης ομάδας, να συλλογιστούν τις διαφορές με τις δικές τους απαντήσεις, να κατανοήσουν το διαφορετικό τρόπο σκέψης στην επίλυση των προβλημάτων, να σημειώσουν τις παρατηρήσεις και τις απορίες τους στο φύλλο εργασίας της άλλης ομάδας.

20 Γ’ φάση – 1 διδακτική ώρα Κατά τη φάση αυτή οι μαθητές που ανήκουν σε μια ομάδα εργάζονται μαζί με την ομάδα με την οποία αντάλλαξαν τα φύλλα εργασίας. Στη συγκεκριμένη φάση οι μαθητές συνεργάζονται για: να συζητήσουν και να αναλύσουν τα λάθη που επισήμαναν, να προτείνουν αλλαγές και διορθώσεις, να κρίνουν την ορθότητα των απαντήσεων, να επεκτείνουν το πεδίο έρευνας, χρονικά και τοπικά, συλλέγοντας υλικό από το διαδίκτυο (βίντεο, φωτογραφίες) το οποίο θα τεκμηριώνει τις απαντήσεις τους. Ένας μαθητής από την τελική ομάδα αναλαμβάνει την πλήρωση του φύλλου εργασίας με τις αλλαγές που ειπώθηκαν. Το τελικό προϊόν θα είναι και αυτό που θα παρουσιαστεί στην επόμενη και τελική φάση του διδακτικού σχεδιασμού.

21 Δ’ φάση – 1 διδακτική ώρα Κατά την τελευταία αυτή φάση οι μαθητές παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των τελικών εργασιών τους και της έρευνάς τους. Η πορεία των εργασιών των μαθητών είναι η ακόλουθη: οι τελικές ομάδες παραδίδουν τα φύλλα εργασίας στον εκπαιδευτικό, ανταλλάσσονται τα τελικά φύλλα εργασίας με όλες τις τελικές ομάδες (εκτός της περίπτωσης που η παρουσίαση γίνει με τη χρήση video – προβολέα), Ένας εκπρόσωπος από κάθε τελική ομάδα παρουσιάζει τα αποτελέσματα των φύλλων εργασίας της ομάδας του. Οι υπόλοιποι μαθητές κοιτούν στον υπολογιστή τους (ή στο video – προβολέα) τα συγκεκριμένα φύλλα εργασίας και σημειώνουν σε χαρτί τις παρατηρήσεις και τις απορίες τους.

22 Δ’ φάση – 1 διδακτική ώρα Μετά από κάθε παρουσίαση ακολουθεί συζήτηση με τις απορίες, τις παρατηρήσεις ή ακόμη και τις προτάσεις των συμμαθητών σχετικά με τις επιλογές των συμμαθητών των άλλων ομάδων. Ο εκπαιδευτικός δεν μένει αμέτοχος αλλά συντονίζει την όλη διαδικασία. Στο τέλος της δραστηριότητας δίνει επιπρόσθετες επεξηγήσεις και λύσεις στις απορίες των μαθητών, ενώ ταυτόχρονα οι μαθητές διορθώνουν τα φύλλα εργασίας στον Η/Υ τους.

23 Αξιολόγηση Οι μαθητές αξιολογούνται σύμφωνα με:
τη συμμετοχική τους δραστηριότητα, τη συμβολή τους στην ολοκλήρωση των εργασιών, το τελικό προϊόν που παρέδωσαν.


Κατέβασμα ppt "Εκπαιδευτικό Σενάριο Μάθημα: Κτιριακά Έργα Τάξη: Β’ ΕΠΑΛ Εισηγητές: Μερτίκα Ευθυμία Ράζου Δέσποινα ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΚΤΙΡΙΩΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google