Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου
Δημιουργία Ανοιχτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων Τύπου Α- Δρ. Σπυρίδων Χρονόπουλος Επιστημονικός Συνεργάτης ΤΕΙ Ηπείρου ΤΕΙ Ηπείρου Ιωάννινα, Οκτώβριος 2014 ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

2 άδεια χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδεια χρήσης Creative Commons. Η αναφορά στην Παρουσίαση αυτή να γίνεται ως εξής: Χρονόπουλος, Σ. (2014), «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου- Δημιουργία Ανοιχτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων Τύπου Α-», «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου», Ημερίδα ενημέρωσης

3 χρηματοδότηση Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

4 Περιεχόμενα Παρουσίασης
Αναφορά στις προδιαγραφές Μαθημάτων Α-. Παράδειγμα δημιουργίας εγγράφου με τη χρήση Word 2010. Παράδειγμα δημιουργίας παρουσίασης με τη χρήση Powerpoint 2010.

5 Αναφορά στις προδιαγραφές Μαθημάτων Α-

6

7 Τα ανοιχτά ψηφιακά μαθήματα με βάση το περιεχόμενό τους κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες εκ των οποίων η Α- έχει τις λιγότερες απαιτήσεις σε σχέση με τις υπόλοιπες (A και Α+): Ένα μάθημα κατηγορίας Α- περιέχει στη δημοσιευμένη έκδοσή του την αναλυτική του περιγραφή έτσι ώστε ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος μπορεί να πληροφορηθεί εκ βαθέων για την ύλη του και αναλόγως να επιλέξει αν το μάθημα υπόκειται στη θεματική περιοχή των ενδιαφερόντων του. Οι στόχοι του μαθήματος πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά ώστε π.χ. ο ενδιαφερόμενος να έχει μία αρχική εικόνα των ικανοτήτων και γνώσεων που μπορεί να αποκομίσει μετά το πέρας παρακολούθησης και μελέτης της εκάστοτε μαθησιακής ενότητας.

8 Τα ανοιχτά ψηφιακά μαθήματα με βάση το περιεχόμενό τους κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες εκ των οποίων η Α- έχει τις λιγότερες απαιτήσεις σε σχέση με τις υπόλοιπες (A και Α+): Οι λέξεις-κλειδιά, βασικοί όροι καθώς και η οργάνωση του υλικού σε θεματικές ενότητες βοηθούν εκτός των άλλων στη γρήγορη εύρεση του επιθυμητού γνωστικού όρου. Οι σημειώσεις, οι διαφάνειες και το υπόλοιπο υποστηρικτικό υλικό αποτελούν την καρδιά του μαθήματος. Η αναφορά βιβλιογραφίας του μαθήματος μπορεί να βοηθήσει τον κάθε ενδιαφερόμενο να εντρυφήσει ακόμη περισσότερο στο επιθυμητό αντικείμενο μελέτης του με τη χρήση επιπρόσθετων πηγών μελέτης.

9 Υποχρεωτικό υλικό για την δημιουργία ενός μαθήματος Α-
Θεματικές ενότητες. αναλυτική περιγραφή στόχων. λέξεις κλειδιά ή βασικούς όρους. Σημειώσεις ή Διαφάνειες. λοιπό υποστηρικτικό υλικό. αναφορές βιβλιογραφίας ή ασκήσεις. Ενότητες διαλέξεων.

10 Προαιρετικό υλικό για την δημιουργία ενός μαθήματος Α-
Διαφάνειες και Σημειώσεις ανά θεματική ενότητα. Ασκήσεις. Γενικές. Ειδικές. Online υλικό.

11 Παράδειγμα δημιουργίας εγγράφου με τη χρήση Word 2010

12 Μεταδεδομένα

13 Ιδιότητες  Σύνθετες Ιδιότητες

14 Αλλαγή γλώσσας (Αρχείο Επιλογές …)

15 Αυτόματη ενεργοποίηση γλώσσας

16 Επικεφαλίδες

17 Στυλ και Διαμόρφωση εγγράφου
Στοίχιση. Διάστιχο και Διαστήματα. Έντονη και πλάγια γραφή. Χρώμα και γραμματοσειρά. Αριθμοί Σελίδων. Προσθήκη κεφαλίδας και υποσέλιδου. Προσθήκη εικόνας. Εισαγωγή υπερσύνδεσης λεζάντας και παραπομπής. Εισαγωγή αναφοράς. Εισαγωγή πίνακα και περιεχομένων. Δημιουργία βιβλιογραφίας.

18 Στοίχιση

19 Διάστιχο και Διαστήματα
Δεξί κλικ  κείμενο

20 Παράδειγμα Δημιουργίας εγγράφου με τη χρήση Word 2010
Έντονη και πλάγια γραφή. Χρώμα και γραμματοσειρά. Δεξί κλικ  κείμενο

21 Παράδειγμα Δημιουργίας εγγράφου με τη χρήση Word 2010
Αριθμοί Σελίδων. Προσθήκη κεφαλίδας και υποσέλιδου.

22 Προσθήκη εικόνας

23 Εισαγωγή Υπερσύνδεσης
Δεξί κλικ  κείμενο

24 Εισαγωγή Λεζάντας και Παραπομπής
1 2

25 Εισαγωγή αναφοράς

26 Εισαγωγή Πίνακα

27 Εισαγωγή Περιεχομένων

28 Δημιουργία Βιβλιογραφίας

29 Συμβουλές Χρήση απλής γλώσσας (εάν είναι εφικτό).
Χρήση βασικών χρωμάτων. Δημιουργία σύντομων προτάσεων για καλύτερη κατανόηση. Χρήση σύντομων επικεφαλίδων διαφόρων επιπέδων. Χρήση κουκίδων. Χρήση πινάκων. Πίνακας περιεχομένων.

30 Παράδειγμα δημιουργίας παρουσίασης με τη χρήση Powerpoint 2010

31 Χρήση ενσωματωμένου οδηγού

32 Συμβουλές Χρήση απλής γλώσσας (εάν είναι εφικτό). Χρήση κουκίδων.
Χρήση σύντομων επικεφαλίδων διαφόρων επιπέδων. Χρήση πινάκων με όσο το δυνατόν λιγότερα στοιχεία. Ευδιάκριτα και απλά σχήματα. Μεγάλο μέγεθος γραμματοσειράς > 18 (Garamond) Περιεχόμενα.

33 Βιβλιογραφία Μπαλαούρας, Π., και Μεράκος, Λ., «Προδιαγραφές Ανοικτών Μαθημάτων v1.01», «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών», Μάιος 2014. Σπανίδου, Α., και Κουρουπέτρογλου Γ., «Δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων MS-Word Μέρος Α», Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο – Gunet, 2013. Σπανίδου, Α., και Κουρουπέτρογλου Γ., «Δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων MS-Word Μέρος Β», Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο – Gunet, 2013. Σπανίδου, Α., και Κουρουπέτρογλου Γ., «Δημιουργία προσβάσιμων παρουσιάσεων με το MS-PowerPoint Μέρος A», Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο – Gunet, 2013. Σπανίδου, Α., και Κουρουπέτρογλου Γ., «Δημιουργία προσβάσιμων παρουσιάσεων με το MS-PowerPoint Μέρος B», Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο – Gunet, 2013.

34 ευχαριστώ για την προσοχή σας! Σπυρίδων Χρονόπουλος,
ευχαριστώ για την προσοχή σας! Σπυρίδων Χρονόπουλος, ΤΕΙ Ηπείρου Ιωάννινα, Οκτώβριος 2014 ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ


Κατέβασμα ppt "Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google