Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Τίτλος Μαθήματος: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Ενότητα 3: Σύνταγμα - Δικαστήρια Γρηγόριος Βάρρας Αν.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Τίτλος Μαθήματος: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Ενότητα 3: Σύνταγμα - Δικαστήρια Γρηγόριος Βάρρας Αν."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Τίτλος Μαθήματος: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Ενότητα 3: Σύνταγμα - Δικαστήρια Γρηγόριος Βάρρας Αν. Καθηγητής Άρτα, 2015 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς. Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

3 Χρηματοδότηση Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο TEI Ηπείρου» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

4 Στην Ελλάδα το Σύνταγμα εγγυάται στον καθένα δικαιώματα σχετικά με την απονομή της Δικαιοσύνης. ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 4 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

5 Τέτοια είναι ιδίως ήτο δικαίωμα τον καθενός για νόμιμο δικαστή (άρθρο 8Σ), δηλαδή το δικαίωμα να επιλυθεί η διαφορά που τον αφορά από εκείνο το δικαστήριο που είναι αρμόδιο σύμφωνα με τον Νόμο να τη δικάσει και όχι από άλλο όργανο ή δικαστήριο ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 5 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

6 Το δικαίωμα του καθενός για δικαστική ακρόαση και αποτελεσματική έννομη προστασία,το δικαίωμα δηλαδή να εκθέσει σε δικαστήριο τις απόψεις του για τα δικαιώματα και τα συμφέροντά του, στα πλαίσια μιας συγκεκριμένης διαφοράς, και, ακολούθως, το δικαστήριο και η έννομη τάξη,συνολικά, να του παράσχει αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων και συμφερόντων του (άρθρο 20§1Σ). ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 6 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

7 Συναφώς, το Σύνταγμα καθιερώνει τη διάκριση της δικαστικής λειτουργίας από την νομοθετική και την εκτελεστική λειτουργία (26§1Σ), την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης (87§1Σ) και τη δυνατότητα των δικαστηρίων να μην εφαρμόζουν νόμο, που έχει τεθεί κατά κατάλυση του Συντάγματος ή του οποίου το περιεχόμενο είναι αντισυνταγματικό. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 7 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

8 Το εθνικό δικαιοδοτικό σύστημα της Ελλάδας συγκροτείται από δικαστήρια τριών δικαιοδοσιών: α) τα πολιτικά (ή αστικά) δικαστήρια, β) τα ποινικά δικαστήρια, γ) τα διοικητικά δικαστήρια. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΩΝ 8 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

9 Τα πολιτικά (ή αστικά δικαστήρια) δικάζουν τις διαφορές μεταξύ ιδιωτών, λ.χ.: Ο Α αγόρασε από την εταιρεία Β έναν προσωπικό Η/Υ, ο οποίος ήταν ελαττωματικός. Ο Γ σύναψε σύμβαση παροχής υπηρεσιών διαδικτύου με την εταιρεία Δ και δεν πληρώνει τη συμφωνημένη συνδρομή του. ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 9 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

10 Τα ποινικά δικαστήρια δικάζουν αυτούς που κατηγορούνται ότι διέπραξαν ποινικά αδικήματα (εγκλήματα), απαλλάσσουν (αν είναι αθώοι ή αν συντρέχει άλλη νόμιμη περίπτωση είτε επιβάλλουν σε αυτούς τις ποινές που προβλέπονται από τον Νόμο (αν είναι ένοχοι). Λ.χ.: Ο Α τηρεί αρχείο ευαίσθητων δεδομένων χωρίς την άδεια της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Ο Β αποστέλλει ηλεκτρονικό ιό στους υπολογιστές των Γ και Δ, προκαλώντας καταστροφή στα αρχεία τους και στον σκληρό δίσκο. ΤΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 10 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

11 Τα διοικητικά δικαστήρια δικάζουν τις διαφορές ανάμεσα στη Διοίκηση (εκτελεστική λειτουργία) και στους ιδιώτες. Λ. χ.: Η φορολογική αρχή επιβάλλει φόρο,περισσότερο από τον νόμιμο, στον φορολογούμενο Ω. Η αστυνομική αρχή επιβάλλει κλείσιμο του καταστήματος (ΝΕΤ-ΚΑΦΕ) του Ψ. ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 11 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

12 Ειρηνοδικεία, Πολυμελή Πρωτοδικεία, Μονομελή Πρωτοδικεία, Εφετεία Ο Άρειος Πάγος (είναι το Ανώτατο Πολιτικό Δικαστήριο). ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 12 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

13 Τα Ειρηνοδικεία δικάζουν σε πρώτο βαθμό: α) τις ιδιωτικές διαφορές, των οποίων το αντικείμενο αποτιμάται σε χρηματικό ποσό μέχρι 12.000 ευρώ β) όσες διαφορές ειδικώς ο Νόμος απονέμει στην αρμοδιότητά τους. ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΑ 13 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

14 Τα Μονομελή Πρωτοδικεία, τα οποία δικάζουν σε πρώτο βαθμό: α) τις ιδιωτικές διαφορές,των οποίων το αντικείμενο αποτιμάται σε χρηματικό ποσό από 12.000 ευρώ μέχρι 80.000 ευρώ, β) όσες διαφορές ειδικώς ο Νόμος απονέμει στην αρμοδιότητά τους. ΜΟΝΟΜΕΛΗ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ 14 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

15 Τα Πολυμελή Πρωτοδικεία, τα οποία δικάζουν: α) σε πρώτο βαθμό τις ιδιωτικές διαφορές, των οποίων το αντικείμενο υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των 80.000 ευρώ, β) σε δεύτερο βαθμό τις ιδιωτικές διαφορές,οι οποίες σε πρώτο βαθμό εκδικάσθηκαν από τα Μονομελή Πρωτοδικεία. ΠΟΛΥΜΕΛΗ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ 15 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

16 Βεβαίως, ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας και άλλες διάσπαρτες διατάξεις νόμων προσδιορίζουν ορισμένες κατηγορίες υποθέσεων που υπάγονται ειδικά στην καθ' ύλην αρμοδιότητα των Ειρηνοδικείων ή των Μονομελών Πρωτοδικείων ανεξάρτητα από τη χρηματική αποτίμηση του αντικειμένου τους ή εφόσον το αντικείμενό τους δεν μπορεί να αποτιμηθεί σε χρήμα. ΠΟΛΥΜΕΛΗ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ 16 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

17 Οι υποθέσεις των οποίων το αντικείμενο δεν μπορεί να αποτιμηθεί σε χρήμα και εφόσον δεν υπάγονται με ρητή διάταξη νόμου στην καθ'ύλην αρμοδιότητα των Ειρηνοδικείων ή των Μονομελών Πρωτοδικείων, εμπίπτουν στην καθ’ύλην αρμοδιότητα των Πολυμελών Πρωτοδικείων («τεκμήριο αρμοδιότητας του Πολυμελούς Πρωτοδικείου»). ΠΟΛΥΜΕΛΗ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ 17 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

18 Τα Εφετεία,τα οποία δικάζουν σε δεύτερο βαθμό τις ιδιωτικές διαφορές,οι οποίες σε πρώτο βαθμό εκδικάσθηκαν από τα Μονομελή ή Πολυμελή Πρωτοδικεία (εφέσεις κατά αποφάσεων Μονομελών και Πολυμελών Πρωτοδικείων). ΕΦΕΤΕΙΑ 18 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

19 Ο Άρειος Πάγος είναι το Ανώτατο Πολιτικό Δικαστήριο. Εκδικάζει τις αιτήσεις αναιρέσεως κατά των αποφάσεων των κατώτερων πολιτικών δικαστηρίων που είτε εκδόθηκαν κατόπιν ασκήσεως εφέσεως (τελεσίδικες αποφάσεις ) είτε δεν ήταν δυνατό κατά Νόμον να προσβληθούν με έφεση (ανέκκλητες αποφάσεις). ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 19 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

20 Τα ποινικά δικαστήρια είναι τα εξής: Τα πταισματοδικεία, Τα Μονομελή Πλημμελειοδικεία, Τα Τριμελή Πλημμελειοδικεία, Τα Τριμελή Εφετεία, ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 20 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

21 Τα ποινικά δικαστήρια είναι τα εξής: Τα Πενταμελή Εφετεία, Τα Μικτά Ορκωτά Δικαστήρια, Τα Μικτά Ορκωτά Εφετεία, Τα Δικαστήρια Ανηλίκων, Ο Αρειος Πάγος είναι το Ανώτατο Ποινικό Δικαστήριο. ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 21 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

22 Τα πταισματοδικεία,τα οποία δικάζουν τα πταίσματα σε α' βαθμό. Τα Μονομελή Πλημμελειοδικεία δικάζουν: τα ελαφρότερα πλημμελήματα σε α' βαθμό και τα πταίσματα σε β' βαθμό. Τα Τριμελή Πλημμελειοδικεία δικάζουν τα σοβαρότερα πλημμελήματα σε α' βαθμό και τα ελαφρότερα πλημμελήματα σε β' βαθμό. ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 22 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

23 Τα Τριμελή Εφετεία δικάζουν: τα σοβαρότερα πλημμελήματα σε β' βαθμό, τα κακουργήματα οικονομικού χαρακτήρα και τα κακουργήματα τρομοκρατίας σε α' βαθμό και τα πλημμελήματα «προσώπων ιδιάζουσας δωσιδικίας» (νομάρχες, δικαστές,δικηγόροι κλπ) σε α' βαθμό. Τα Πενταμελή Εφετεία δικάζουν: τα σοβαρότερα πλημμελήματα σε β' βαθμό, τα κακουργήματα οικονομικού χαρακτήρα και τα κακουργήματα τρομοκρατίας σε β' βαθμό και τα πλημμελήματα «προσώπων ιδιάζουσας δωσιδικίας» σε β' βαθμό. Τα Μικτά Ορκωτά Δικαστήρια, τα οποία δικάζουν τα κακουργήματα (όχι τα κακουργήματα οικονομικού χαρακτήρα και τρομοκρατίας ) σε α' βαθμό. Τα Μικτά Ορκωτά Εφετεία,τα οποία δικάζουν τα κακουργήματα (όχι τα κακουργήματα οικονομικού χαρακτήρα και τρομοκρατίας ) σε α' βαθμό. Τα Δικαστήρια Ανηλίκων,τα οποία δικάζουν τα ποινικά αδικήματα των ανηλίκων (Μονομελή Δικαστήρια Ανηλίκων,Τριμελή Δικαστήρια Ανηλίκων, Εφετεία Ανηλίκων). Ο Αρειος Πάγος είναι το Ανώτατο Ποινικό Δικαστήριο. Εκδικάζει τις αιτήσεις αναφέσεως κατά των αποφάσεων των κατώτερων πολιτικών δικαστηρίων που είτε εκδόθηκαν κατόπιν ασκήσεως εφέσεως (τελεσίδικες αποφάσεις ) είτε δεν ήταν δυνατό κατά Νόμον να προσβληθούν με έφεση (ανέκκλητες αποφάσεις). ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 23 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

24 Τα Μικτά Ορκωτά Δικαστήρια δικάζουν τα κακουργήματα (όχι τα κακουργήματα οικονομικού χαρακτήρα και τρομοκρατίας ) σε α' βαθμό. Τα Μικτά Ορκωτά Εφετεία,τα οποία δικάζουν τα κακουργήματα (όχι τα κακουργήματα οικονομικού χαρακτήρα και τρομοκρατίας ) σε α' βαθμό. ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 24 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

25 Τα Δικαστήρια Ανηλίκων,τα οποία δικάζουν τα ποινικά αδικήματα των ανηλίκων (Μονομελή Δικαστήρια Ανηλίκων, Τριμελή Δικαστήρια Ανηλίκων, Εφετεία Ανηλίκων). Ο Άρειος Πάγος είναι το Ανώτατο Ποινικό Δικαστήριο. Εκδικάζει τις αιτήσεις αναιρέσεως κατά των αποφάσεων των κατώτερων πολιτικών δικαστηρίων που είτε εκδόθηκαν κατόπιν ασκήσεως εφέσεως (τελεσίδικες αποφάσεις ) είτε δεν ήταν δυνατό κατά Νόμο να προσβληθούν με έφεση (ανέκκλητες αποφάσεις). ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 25 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

26 Τα διοικητικά Δικαστήρια διακρίνονται σε: Διοικητικά δικαστήρια ουσίας, Συμβούλιο της Επικρατείας, Ελεγκτικό Συνέδριο. ΔΙΟΙΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 26 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

27 Τα ανώτατα Δικαστήρια διακρίνονται σε: Ο Άρειος Πάγος, το Συμβούλιο της Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο ΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 27 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

28 Βιβλιογραφία ΝΟΜΟΣ 3316/2005 - ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9- 8-05) Α' ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΜΕΟ/α/ο/2361) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - Ν.3369/2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 6 ΚΑΙ 7 ΤΟΥ Ν.3316/2005 (Δ17γ/157/Φ.Ν. 4393) ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Ν.3316/2005) (ΔΜΕΟ/α/ΟΙΚ/1161) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Π.Δ. 541/1978) ΜΗΤΡΩΑ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ - Π.Δ. 138/2009 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 6,7,8 ΚΑΙ 9 ΤΟΥ Ν.3316/2005 (ΑΠΟΦΑΣΗ Δ17γ/07/85/ΦΝ439.1) ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 38/2005 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 38/2005 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΚΕΝΑΚ (Νομοθεσία, Εγκύκλιοι)ΚΕΝΑΚ (Νομοθεσία, Εγκύκλιοι) Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

29 Σημείωμα Αναφοράς Copyright Τεχνολογικό Ίδρυμα Ηπείρου.. Έκδοση: 1.0, 2015. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: http://eclass.teiep.gr/courses/TEXG120/ Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

30 Τέλος Ενότητας Επεξεργασία: Μυριούνης Χρήστος Άρτα, 2015 30 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου


Κατέβασμα ppt "Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Τίτλος Μαθήματος: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Ενότητα 3: Σύνταγμα - Δικαστήρια Γρηγόριος Βάρρας Αν."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google