Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επιχειρηματικότητα Ενότητα # 3: Γενικές επισκοπήσεις για την επιχειρηματική δράση στην πράξη στην Ελλάδα. Από την ιδέα στην υλοποίηση: Το νομικό πλαίσιο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επιχειρηματικότητα Ενότητα # 3: Γενικές επισκοπήσεις για την επιχειρηματική δράση στην πράξη στην Ελλάδα. Από την ιδέα στην υλοποίηση: Το νομικό πλαίσιο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επιχειρηματικότητα Ενότητα # 3: Γενικές επισκοπήσεις για την επιχειρηματική δράση στην πράξη στην Ελλάδα. Από την ιδέα στην υλοποίηση: Το νομικό πλαίσιο Διδάσκουσα: Ιωάννα Σαπφώ Πεπελάση Επιμέλεια παρουσίασης: Ελίνα Παρασκευόπουλου, Βαρβάρα Μέργου Τμήμα: Οικονομικής Επιστήμης

2 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 2

3 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς. 3

4 Σκοποί ενότητας Πληροφόρηση σχετικά με τα νομικά θέματα που αφορούν τη σύσταση μιας εταιρείας και λειτουργία της. 4

5 Περιεχόμενα ενότητας Νομικά Ζητήματα Ανάπτυξη της επιχείρησης 5

6 Νομικά Ζητήματα Μάθημα: Επιχειρηματικότητα, Ενότητα # 3: Γενικές επισκοπήσεις για την επιχειρηματική δράση στην πράξη στην Ελλάδα. Από την ιδέα στην υλοποίηση: Το νομικό πλαίσιο Διδάσκουσά: Ιωάννα Σαπφώ Πεπελάση, Επιμέλεια παρουσίασης: Ελίνα Παρασκευοπούλου, Βαρβάρα Μέργου, Τμήμα: Οικονομικής Επιστήμης

7 Συνήθεις ερωτήσεις Με ποιά μορφή εταιρική να ξεκινήσω; Ποιά είναι τα βασικά νομικά έγγραφα που θα χρειαστώ; Πώς οργανώνω την ομάδα μου; 7

8 Δομή συνεργασίας - Εταιρική μορφή Ατομική Επιχείρηση. Συμφωνητικά Συνεργασίας. Προσωπικές Εταιρείες (Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία). Κεφαλαιουχικές (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ανώνυμη Εταιρεία). Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία. 8

9 Βασικά νομικά έγγραφα (1 από 2) Καταστατικό εταιρείας. Μισθωτική σύμβαση επαγγελματικής στέγης. Συμβάσεις εχεμύθειας. “Website” (ιστοσελίδα) – (σύμβαση έργου, άδειες, όροι χρήσης, περιορισμοί ευθύνης, ρητές συναινέσεις). 9

10 Βασικά νομικά έγγραφα (2 από 2) 10 Κατοχύρωση Σήματος – (εθνικό, κοινοτικό, διεθνές). Εν γένει κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων – (ευρεσιτεχνίες, βιομηχανικά σχέδια, κλπ.). Συμβάσεις με τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες.

11 Προσοχή στα συμφωνητικά εργαζομένων και συνεργατών Μεταβίβαση πνευματικών δικαιωμάτων, ρήτρα εμπιστευτικότητας, ρήτρα περί μη ανταγωνισμού, ρήτρα περί μη προσέλκυσης εργαζομένων ή/και πελατών, ποινική ρήτρα και εύλογη αποζημίωση). 11

12 Ανάπτυξη της επιχείρησης Μάθημα: Επιχειρηματικότητα, Ενότητα # 3: Γενικές επισκοπήσεις για την επιχειρηματική δράση στην πράξη στην Ελλάδα. Από την ιδέα στην υλοποίηση: Το νομικό πλαίσιο Διδάσκουσά: Ιωάννα Σαπφώ Πεπελάση, Επιμέλεια παρουσίασης: Ελίνα Παρασκευοπούλου, Βαρβάρα Μέργου, Τμήμα: Οικονομικής Επιστήμης

13 Χρηματοδότηση και στόχοι Χρηματοδότηση: – Π.χ. τραπεζικός Δανεισμός. Στόχος: – Οι επενδυτές πρέπει να πάρουν τα χρήματά τους πίσω. – Η επιχείρηση πρέπει να μπορεί να επιβιώσει και να αναπτυχθεί με αυτήν την οικονομική συμφωνία. 13

14 Χρηματοδότηση από επενδυτή Σχέσεις μεταξύ επιχειρηματία και επενδυτή. Συμφωνία μεταξύ επιχειρηματία και επενδυτή. 14

15 Σχέση μεταξύ επιχειρηματία και επενδυτή Ποιά είναι η ομάδα που αναλαμβάνει την υλοποίηση της ιδέας; Ανάλυση παραγόντων κινδύνου. Πώς θα χρησιμοποιηθούν τα χρήματα; 15

16 Σχέση μεταξύ επενδυτή και επιχειρηματία Ποιός είναι ο επενδυτής; Ποια είναι η δραστηριότητα του ως επενδυτής; Πώς θα προσδώσει αξία στην επιχείρηση μου; 16

17 Συμφωνία μεταξύ επιχειρηματία και επενδυτή (1 από 3) Συμμετοχή στην εταιρεία – Διοίκηση. – Πρόσβαση σε πληροφόρηση. – Έξοδος, λύση, εκκαθάριση, μεταβίβαση. 17

18 Συμφωνία μεταξύ επιχειρηματία και επενδυτή (2 από 3) Πού μπορεί να παρέμβει; – Ορισμός μέλους διοίκησης. – Συμφωνία με το διαχειριστή της εταιρείας. – Συστηματική πληροφόρηση για την πρόοδο της εταιρείας. 18

19 Συμφωνία μεταξύ επιχειρηματία και επενδυτή (3 από 3) Πού μπορεί να παρέμβει; – Έγκριση οικονομικών καταστάσεων. – Ειδική άδεια, αυξημένη πλειοψηφία για συγκεκριμένα θέματα. – Μετοχές, μερίδια με προνόμια. 19

20 Εξελικτικά στάδια της εταιρείας και πηγές δανεισμού (1 από 3) 20

21 Εξελικτικά στάδια της εταιρείας και πηγές δανεισμού (2 από 3) Οριζόντιος άξονας: Στάδια εξέλιξης της εταιρείας (ιδέα, νεοφυής επιχείρηση, ανάπτυξη, επέκταση). Κάθετος άξονας: Πηγές δανεισμού (οικογένεια και φίλοι, "επιχειρηματικοί άγγελοι", κεφάλαια εκκίνησης, κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου, κεφαλαιαγορά). 21

22 Εξελικτικά στάδια της εταιρείας και πηγές δανεισμού (3 από 3) Η καμπύλη του ρίσκου παρουσιάζει φθίνουσα πορεία καθώς η εταιρεία εξελίσσεται. Η καμπύλη των επενδύσεων εμφανίζει αύξουσα πορεία καθώς η εταιρεία προχωρά προς το στάδιο της επέκτασης. Η καμπύλη της ανάπτυξης εμφανίζεται αφού η εταιρεία βρεθεί στο στάδιο της νεοφυούς επιχείρησης και παρουσιάζει αύξουσα πορεία καθώς οδεύει προς το στάδιο της επέκτασης. 22

23 Μαθήματα (1 από 2) Εταιρεία: Διακριτή οντότητα. Προσοχή: -Σωστή μορφή εταιρείας. -Δυνατή ομάδα. -Μακροπρόθεσμη στρατηγική. 23

24 Μαθήματα (2 από 2) Προσοχή: -Ανταγωνιστικότητα. -Υποδείγματα. -Συναισθήματα. -Έρευνα. 24

25 Τέλος Ενότητας # 6 Ενότητα # 3: Γενικές επισκοπήσεις για την επιχειρηματική δράση στην πράξη στην Ελλάδα. Από την ιδέα στην υλοποίηση: Το νομικό πλαίσιο Διδάσκουσα: Ιωάννα Σαπφώ Πεπελάση Επιμέλεια παρουσίασης: Ελίνα Παρασκευόπουλου, Βαρβάρα Μέργου Τμήμα: Οικονομικής Επιστήμης


Κατέβασμα ppt "Επιχειρηματικότητα Ενότητα # 3: Γενικές επισκοπήσεις για την επιχειρηματική δράση στην πράξη στην Ελλάδα. Από την ιδέα στην υλοποίηση: Το νομικό πλαίσιο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google