Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΤΣΙΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/2016.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΤΣΙΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/2016."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΤΣΙΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/2016

2 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 12 – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΑΣΚΗΣΗ ΦΠΑ Επιχείρηση τον μήνα Απρίλιο 2016 έχεις τις εξής εμπορικές συναλλαγές: ΠροϊόνΠοσότηταΤιμή ΜονάδοςΣυντελεστής ΦΠΑ Βιβλία20156% Παιχνίδια122023% Αγορά προϊόντων Πώληση προϊόντων ΠροϊόνΠοσότηταΤιμή ΜονάδοςΣυντελεστής ΦΠΑ Βιβλία10256% CD53223%

3 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 12 – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΑΣΚΗΣΗ ΦΠΑ  Πόσο ΦΠΑ πλήρωσε η επιχείρηση; (πιστωτικό)  Πόσο ΦΠΑ πληρώθηκε η επιχείρηση; (χρεωστικό)  Πόσο θα είναι το υπόλοιπο ΦΠΑ του μήνα;  Θα είναι χρεωστικό ή πιστωτικό;

4 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 12 – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΑΣΚΗΣΗ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΙΟΥ ΕΤΗΣΙΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ Εδαφικές εκτάσεις0% Κτιριακές εγκαταστάσεις, γραφεία, βιομηχανοστάσια, αποθήκες 4% Για οικοδομές ή τμήματα αυτών που χρησιμοποιούνται ως ξενοδοχεία 4% Μηχανήματα, εξοπλισμός (εκτός Η/Υ και λογισμικού)10% Εξοπλισμός Η/Υ (κύριος και περιφερειακός) και λογισμικό20% Μέσα μεταφοράς ατόμων10% Μέσα μεταφοράς φορτίων12% Λοιπά πάγια στοιχεία10%

5 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 12 – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΑΣΚΗΣΗ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ Η εταιρία ΑΛΦΑΜΕΤ εντός του έτους 2013 είχε τα κάτωθι πάγια περιουσιακά στοιχεία:  1/1/2013 Οικόπεδο αξίας 50.000€  1/1/2013 Κτίριο αξίας 60.000€  1/3/2013 Αποθήκη αξίας 60.000€  1/4/2013 Αγορά φορτηγού αξίας 23.000€  1/6/2013 Αγορά μηχάνηματος 20.000€  1/7/2013 Αγορά υπολογιστή 1.200€  1/10/2013 Αγορά επίπλων αξίας 3.000€

6 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 12 – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΑΣΚΗΣΗ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ Δεδομένου του πίνακα συντελεστών αποσβέσεων της προηγούμενης διαφάνειας, υπολογίστε:  Την συνολική αξία παγίων του έτους  Τις συνολικές αποσβέσεις του έτους  Την αναπόσβεση αξία παγίων του έτους.

7 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 12 – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΑΣΚΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ Το αρχικό απόθεμα εμπορευμάτων της επιχείρησης ΝΟΡΘΕΝΤ την 1/1/2015 ήταν 44.953€. Στη διάρκεια της χρήσης έγιναν οι κάτωθι αγορές εμπορευμάτων: 8/3/2014: 14.567€ 20/5/2014: 20.800€ 10/9/2014: 3.178€ 12/11/2014: 43.090€ Στην απογραφή τέλους χρήσης βρέθηκαν εμπορεύματα 64.984€. Να βρεθεί το κόστος των πωληθέντων εμπορευμάτων.

8 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 12 – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Το Κεφάλαιο μιας επιχείρησης ήταν 152.150 Ευρώ. Να προσδιορίσετε το ύψος του Κεφαλαίου μετά από τα παρακάτω λογιστικά γεγονότα και να βρείτε το αποτέλεσμα: 1) Πληρωμή λογαριασμών ΟΤΕ 854 Ευρώ και ΔΕΗ 1650 Ευρώ. 2) Πώληση εμπορευμάτων με μετρητά αξίας 4.876 Ευρώ αντί 9.786 Ευρώ. 3) Ο επιχειρηματίας εισέφερε το αυτοκίνητο του αξίας 12.870 Ευρώ για τις ανάγκες της επιχείρησης. 4) Ο επιχειρηματίας απέσυρε μετρητά 3.450 Ευρώ, έναντι των κερδών, για τις ανάγκες της οικογενείας του. 5) Πώληση εμπορευμάτων με μετρητά αξίας 1.987 Ευρώ αντί 456 Ευρώ 6) Πληρωμή μισθοδοσίας 12.153 Ευρώ

9 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 12 – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Δίνεται ο ισολογισμός ατομικής επιχείρησης σε Ευρώ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΠΑΘΗΤΙΚΟ Έπιπλα4000Κεφάλαιο12000 Εμπορεύματα2000Προμηθευτές4000 Ταμείο10000 16000

10 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 12 – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Να συντάξετε τους διαδοχικούς ισολογισμούς που προκύπτουν από τα παρακάτω λογιστικά γεγονότα: 1) Πώληση εμπορευμάτων αξίας (κόστους) 2.000€ αντί 3.000€ με μετρητά. 2) Αγορά εμπορευμάτων 1.000 Ευρώ μετρητοίς. 3) Εξόφληση προμηθευτή στον οποίο η επιχείρηση όφειλε 3.000€. 4) Καταστροφή επίπλων αξίας 1000€. Καθορίστε την νεα περιουσία της επιχείρησης, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα (Τελικό Κεφάλαιο-Αρχικό Κεφάλαιο).

11 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 12 – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ Τι είδους παραστατικά θα λάμβανε και θα έδινε μια επιχείρηση για τις κάτωθι συναλλαγές:  Αγορά εμπορευμάτων από τον προμηθευτή της  Πώληση εμπορευμάτων σε τελικό πελάτη  Επιστροφή εμπορευμάτων σε προμηθευτή  Επισκευή από ηλεκτρολόγο 1.Απόδειξη παροχής υπηρεσιών, Τιμολόγιο Δελτίο Αποστολής, Απόδειξη Επιστροφής, Δελτίο Αποστολής 2.Τιμολόγιο Δελτίο Αποστολής, Απόδειξης Λιανικής Πώλησης, Πιστωτικό Τιμολόγιο, Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών 3.Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, Τιμολόγιο Δελτίο Αποστολής, Απόδειξης Λιανικής Πώλησης, Πιστωτικό Τιμολόγιο 4.Απόδειξη Επιστροφής, Πιστωτικό Τιμολόγιο, Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών, Δελτίο Αποστολης

12 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 12 – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ Σημείωση: Για την λύση των ασκήσεων με τα παραστατικά είναι πολύ βασικό οι φοιτητές να γνωρίζουν την διαφορά χονδρικής και λιανικής πώλησης και ποια παραστατικά χρησιμοποιούνται σε κάθε περίπτωση (προϊόντα, υπηρεσίες, επιστροφές κτλ).

13 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 12 – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΑΣΚΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Να αναλύσετε με λεπτομέρεια τα παρακάτω λογιστικά γεγονότα: 1) Αγορά Εμπορευμάτων αξίας 10.000 Ευρώ, από τα οποία για τα 3.000 Ευρώ πληρώθηκαν με γραμμάτιο και τα υπόλοιπα 7.000 Ευρώ πληρώθηκαν με μετρητά. 2) Προκειμένου η επιχείρηση να κάνει ανανέωση των επίπλων της πώλησε γραφείο της αξίας 1.700 Ευρώ αντί 1.500 Ευρώ, καθώς και μια ηλεκτρική γραφομηχανή αξίας 500 Ευρώ αντί 600 Ευρώ, με μετρητά. 3) Πώληση εμπορευμάτων αξίας 1.700 Ευρώ αντί 2.000 Ευρώ, τα μισά με μετρητά και τα άλλα μισά με πίστωση. 4) Πληρωμή μισθοδοσίας μηνός Ιουνίου 2002 Ευρώ 7.000. 5) Ο επιχειρηματίας για κάλυψη αναγκών του εισπράττει από την επιχείρηση 700 Ευρώ έναντι μελλοντικών κερδών. Ποιοι λογαριασμοί θα χρεωθούν και ποιοι θα πιστωθούν σε κάθε περίπτωση;

14 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 12 – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΑΣΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ Επιχείρηση εμπορίας ξυλείας ξεκινά με την εισφορά 30.000€ από το επιχειρηματία στις 4/10/2012 (Απ. Εισ. Νο 1). Έπειτα γίνονται τα παρακάτω λογιστικά γεγονότα: 6/10/2012: αγορά φορτηγού από ΤΡΑΚ ΑΕ αξίας 18.000€ με μετρητά (ΤΙΜ 1278) 8/10/2012: αγορά επίπλων από ΓΟΟΝΤ ΑΕ αξίας 3.000€ μετρητοίς (ΤΙΜ 78) 12/10/2012: αγορά εμπορευμάτων από ΤΙΜΠΕΡ ΕΠΕ αξίας 10.000€, τα μισά μετρητά (ΤΙΜ 67 & Απ. Εισ. 34) και τα μισά με πίστωση 17/10/2012: πώληση εμπορευμάτων σε Α. Βέλλιο κόστους 5.000€ προς 7.000€ μετρητοίς (ΤΙΜ Νο1) 25/10/2012: πληρωμή ΤΙΜΠΕΡ ΑΕ (Απ. Πλ. Νο 5) 2.000€ προς εξόφληση χρεών.

15 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 12 – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ Παναγιώτης Κώτσιος 2015/2016 ΑΣΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ  Να καταγραφούν όλα τα γεγονότα στο Ημερολόγιο  Να ανοιχθεί το Γενικό Καθολικό των λογαριασμών της επιχείρησης  Να γίνει το Ισοζύγιο του Γενικού Καθολικού  Να γίνει ο Τελικός Ισολογισμός. Σημείωση: Για την λύση της άσκησης είναι πάρα πολύ σημαντικό οι φοιτητές να γνωρίζουν:  τη διαφορά Ενεργητικού και Παθητικού, και τους λογαριασμούς που αφορούν το Ενεργητικό και αυτούς που αφορούν το Παθητικό  τους κανόνες Χρέωσης και Πίστωσης των λογαριασμών (Διάλεξη Θεωρίας 6).  τι είναι το Γενικό Καθολικό, το Ισοζύγιο Γενικού Καθολικού και ο Τελικός Ισολογισμός


Κατέβασμα ppt "ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΤΣΙΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/2016."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google