Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Νέος Νόμος για Φάρμακα Καθηγητής Νίκος Μανιαδάκης BSc, ΜSc, PhD, FESC Διευθυντής Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας Αναπληρωτής Κοσμήτορας Εθνική.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Νέος Νόμος για Φάρμακα Καθηγητής Νίκος Μανιαδάκης BSc, ΜSc, PhD, FESC Διευθυντής Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας Αναπληρωτής Κοσμήτορας Εθνική."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Νέος Νόμος για Φάρμακα Καθηγητής Νίκος Μανιαδάκης BSc, ΜSc, PhD, FESC Διευθυντής Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας Αναπληρωτής Κοσμήτορας Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

2 Αναποτελεσματικότητα σε οικονομικούς όρους

3 Health care spending is a #1 target

4

5 Source: Differences in cost of and access to pharmaceutical products in the EU; European Parliament, by Kanavos et al. March 2011

6 Δράσεις που στοχεύουν το φάρμακο ΦΑΡΜΑΚΟ Νέο σύστημα αποζημίωσης 4 λίστες φαρμάκων Διαγωνισμοί & Διαπραγματεύσεις Νέο σύστημα τιμολόγησης Κατευθυντήριες οδηγίες Κλειστοί προϋπολογισμοί Νοσοκομειακά συνταγολόγια E-prescription Υποκατάσταση γενόσημα Rebates Εταιρειών Περιθώρια διανομής Rebates φαρμακείων

7 Evaluation in the life cycle of medical technology DiscoveryDevelopmentAuthorizationPricingUse Reimbursement New are of intervention Traditional Area of Intervention

8 On patent Η ανώτατη τιμή παραγωγού ή εισαγωγέα (ex factory) των φαρμάκων αναφοράς υπό καθεστώς προστασίας πατέντας ορίζεται ως ο μέσος όρος των τριών χαμηλότερων τιμών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δημοσιεύουν αξιόπιστα στοιχεία.

9 Off patent Η ανώτατη τιμή παραγωγού ή εισαγωγέα (ex factory) των φαρμάκων αναφοράς μετά τη λήξη της περιόδου προστασίας της δραστικής ουσίας,, μειώνεται αυτόματα είτε στο 50% της τελευταίας τιμής υπό προστασία είτε στον μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τηρώντας όποια από τις δύο είναι η χαμηλότερη. Ειδικότερα, για τα φάρμακα που δεν υπάρχει γενόσημο με πωλήσεις στην αγορά (μοναδικά) ισχύει ο μέσος όρος των τριών χαμηλότερων τιμών στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν γενόσημο προϊόν διατίθεται στην αγορά η μείωση κατά 50% εφαρμόζεται ακόμη και αν αυτή είναι χαμηλότερη από το μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών στα κράτη μέλη της. Κατά τις πρώτες εφαρμογές της παρούσης δεν επιτρέπονται αυξήσεις τιμών σε περιπτώσεις υφιστάμενων μοναδικών φαρμάκων όπου οι ο μέσος όρος των τριών χαμηλότερων τιμών είναι μεγαλύτερος από την υφιστάμενη τιμή.

10 Generics Η ανώτατη τιμή παραγωγού ή εισαγωγέα (ex factory) των γενόσημων φαρμάκων ορίζεται στο 65% της τιμής των αντίστοιχων off patent με παρόμοια δραστική ουσία

11 Rebates Ένα επιπρόσθετο 2% προστίθεται στο υφιστάμενο rebate 9% εισαγωγής στον θετικό κατάλογο, για τα φάρμακα που περιλαμβάνουν δραστικές ουσίες που έχουν ταξινομηθεί μόνες τους σε cluster στο θετικό κατάλογο αποζημίωσης του άρθρου 12 παρ α του νόμου 3816/2010 Ένα επιπρόσθετο 1,5% προστίθεται ως έκπτωση επί της νοσοκομειακής τιμής σε όλα τα φάρμακα του ειδικού καταλόγου φαρμάκων σοβαρών παθήσεων Ειδικά για τα νέα φάρμακα δραστικών που τιμολογούνται για πρώτη, πέραν του σταθερού τέλους εισόδου, ένα επιπλέον rebate 5% ή έκπτωση αναλόγως εισάγεται κατά περίπτωση Η πρόσθετη κλιμακούμενη επιστροφή «rebate» ανάλογα με τον συνολικό όγκο πωλήσεων των φαρμακευτικών προϊόντων μιας δραστικής ουσίας, του προηγούμενου τριμήνου, μεταβάλεται:

12 Συνταγογράφηση Με απόφαση του Προέδρου του ΕΟΠΠΥ, η οποία θα δημοσιευθεί εντός 15 ημερών από την δημοσίευση της παρούσης, καθορίζονται για το 2014 όρια συνταγογράφησης ανά συμβεβλημένο ιατρό του ΕΟΠΥΥ. Συγκροτείται, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, 5μελής Εθνική Επιτροπή παρακολούθησης της εφαρμογής των θεραπευτικών πρωτοκόλλων, υπό την Προεδρία του εκάστοτε Γ.Γ. Δημόσιας Υγείας

13 Personalised medicine Για την ανάπτυξη της στοχευμένης θεραπείας, η επιτροπή ογκολογίας καλείται να προτείνει λίστα βιο-δεικτών, εξετάσεων και συνθηκών που απαιτούνται προκειμένου να δύναται να συνταγογραφηθούν ογκολογικά και βιολογικά προϊόντα. Παράλληλα θα πρέπει να υποβληθούν τιμές αποζημίωσης για του δείκτες αυτούς, ώστε να ενταχθούν στον ΕΚΠΥ και να είναι προαπαιτούμενοι με απόφαση του προέδρου του ΕΟΠΥΥ για την χορήγηση ογκολογικών φαρμάκων.

14 Ανταλαξιμότητα Παρότι δεν επιτρέπεται η υποκατάσταση χωρίς εντολή του ιατρού, εντούτοις δύναται ο ΕΟΠΥΥ να θέτει για ειδικές κατηγορίες βιολογικών,, ότι η θεραπεία πρώτης επιλογής για νέους ασθενείς πρέπει να είναι εκείνη με την χαμηλότερη τιμή ή κόστος θεραπείας.

15 Διαπραγματεύσεις Η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ αναλαμβάνει να υλοποιήσει τις απαραίτητες ενέργειες και να αναπτύξει τις γνώσεις, τα συστήματα και την εξειδίκευση που απαιτούνται προκειμένου να εφαρμόσει συμφωνίες τιμής-όγκου και επιμερισμού κινδύνου με τους παραγωγούς, ειδικά στις περιπτώσεις επιλεγμένων ακριβών φαρμακευτικών προϊόντων όπως τα βιολογικά.

16


Κατέβασμα ppt "Νέος Νόμος για Φάρμακα Καθηγητής Νίκος Μανιαδάκης BSc, ΜSc, PhD, FESC Διευθυντής Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας Αναπληρωτής Κοσμήτορας Εθνική."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google