Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Οικονομική Αξιολόγηση στις Υπηρεσίες Υγείας Γενικό Νοσοκομείο «ATTIKON» Dr. Βασίλειος Φραγκουλάκης Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Αθήνα, 2015 Εθνική Σχολή.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Οικονομική Αξιολόγηση στις Υπηρεσίες Υγείας Γενικό Νοσοκομείο «ATTIKON» Dr. Βασίλειος Φραγκουλάκης Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Αθήνα, 2015 Εθνική Σχολή."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Οικονομική Αξιολόγηση στις Υπηρεσίες Υγείας Γενικό Νοσοκομείο «ATTIKON» Dr. Βασίλειος Φραγκουλάκης Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Αθήνα, 2015 Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

2 Δομή Παρουσίασης Διεθνείς εξελίξεις (Αναγκαιότητα Τεκμηρίωσης) Τύποι οικονομικής αξιολόγησης Μεθοδολογικά ζητήματα Παραδείγματα εφαρμογής Συμπεράσματα

3 Οικονομική Αξιολόγηση και τεκμηρίωση στην Υγεία. Υπάρχει λόγος ; Διεθνείς Εξελίξεις

4 Οπωσδήποτε, γιατί η παροχή κατάλληλης περίθαλψης σε όλους είναι κατοχυρωμένο ανθρώπινο δικαίωμα… www.youthforhumanrights.orgwww.youthforhumanrights.org. Human Right #22 Social Security Human Right #3 Τhe right to life December 10, 1948, Universal Declaration of Human Rights, United Nations

5 Η υγεία και το σύστημα υγείας αποτελεί προτεραιότητα για τους πολίτες Σπουδαία ζητήματαΠου να διατεθούν επιπλέον πόροι Source: Eurobarometer Survey, Autumn 2008

6 Εξασφάλιση ισότιμης και άμεσης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες Μεγιστοποίησης της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας και την ζωής των πολιτών Κατανομή των πόρων ορθολογικά, δίκαια και σε χρήσεις ώστε να βελτιστοποιείται η αποδοτικότητα και το όφελος από την ανάλωση τους Στόχοι των συστημάτων υγείας

7 Προκλήσεις Δημογραφικές εξελίξεις Τεχνολογικές εξελίξεις Σύγχρονος τρόπος ζωής Αναποτελεσματικότητα Οικονομικές εξελίξεις

8 Δημογραφικές τάσεις

9

10 Source: Eurobarometer Survey, Autumn 2008

11 Ελλάδα: H Πρωταθλήτρια…στο Κάπνισμα!! Eurobarometer Study 2008

12 Source: Eurobarometer Survey, Autumn 2008

13 Το αποτέλεσμα είναι σοβαρό

14 Vol. 170 No. 9, May 10, 2010 Less Is More!!!! How Less Health Care Can Result in Better Health Deborah Grady, MD, MPH; Rita F. Redberg, MD, MSc, Editor Arch Intern Med. 2010;170(9):749-750. Author Affiliations: Department of Medicine (Dr Grady) and School of Medicine (Dr Redberg), University of California, San Francisco, and General Internal Medicine Section, San Francisco Veterans Affairs Medical Center (Dr Grady), San Francisco. Αntidepressants Treating asymptomatic women with postmenopausal hormone therapy

15 Μεγαλύτερη δαπάνη δεν συνεπάγεται καλύτερη υγεία

16 Ο κύκλος της τεχνολογίας ΑνακάλυψηΑνάπτυξηΈγκρισηΤιμολόγησηΧρήσηΑποζημίωση Νέος χώρος παρέμβασης του κράτους Παραδοσιακός χώρος παρέμβασης του κράτους

17 Χαρακτηριστικά της Ελληνικής αγοράς  Μόνο το φάρμακο (ΤΙΜΗ) αποτελεί κεντρικό στόχο ελέγχου από τις κυβερνήσεις  Δεν υπάρχει μηχανισμός ελέγχου των δαπανών  Η μηχανοργάνωση των υπηρεσιών είναι υποτυπώδης (έλλειψη πληροφορίας)  Οι αποφάσεις λαμβάνονται κυρίως με βάση το ιστορικό και πολιτικό υπόβαθρο της χώρας και λιγότερο με βάση την τεκμηριωμένη στρατηγική υγείας  Οι αλλαγές στη πολιτική ηγεσία συνεπάγονται την ασυνέπεια των παρεμβάσεων  Η χώρα έχει κακό ιστορικό ανεφάρμοστων στρατηγικών παρέμβασης στο σύστημα

18 Επομένως, δεδομένων των… 1. Δημογραφικών Προβλημάτων (αύξηση του προσδόκιμου, μείωση θνησιμότητας) 2. Ακριβών τεχνολογιών υγείας (οι νέες τεχνολογίες είναι ακριβότερες) 3. Περιορισμένων διαθέσιμων πόρων 4. Αβεβαιότητας της υγειονομικής παρέμβασης (παρέμβαση ≠ υγεία) 5. Πληθώρας εναλλακτικών επιλογών (αυξημένος ανταγωνισμός) 6. Αυξανόμενων Προσδοκιών από τα συστήματα υγείας

19 Απαιτούνται απαντήσεις σε ερωτήματα … 1. Ποιες τεχνολογίες θα πρέπει να αποτιμήσουμε; 2. Θα πρέπει μια τεχνολογία να υιοθετηθεί ή όχι με βάση τη διαθέσιμη πληροφορία; 3. Πόση αβεβαιότητα συνδέεται με αυτή μας την απόφαση; 4. Υπάρχουν επαρκή κριτήρια που να στηρίζουν την απόφασή μας; 5. Απαιτείται περαιτέρω συλλογή στοιχείων ή όχι; 6. Ποιες κλινικές στρατηγικές είναι συμφέρουσες για τον ασθενή, το σύστημα υγείας, τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, τη βιομηχανία; 7. Οι επιλογές μας είναι οικονομικά ανεκτές με βάση τον προϋπολογισμό και τις επιλογές τις κοινωνίας;

20 Όφελος!!! Κόστος… (όχι τιμή!!) Άρα η Επένδυση Στην Υγεία… Υποχρεούται να στοχεύει στην μεγιστοποίηση του υγειονομικού οφέλους ανά μονάδα κόστους

21 Ορισμός της Οικονομικής Αξιολόγησης  Χρησιμοποιείται για να προσδιοριστεί: I.H τιμή μιας τεχνολογίας II.Το επίπεδο Αποζημίωσης III.Η έκδοση κατευθυντήριων αποφάσεων και οδηγιών Η χρήση εφαρμοσμένων αναλυτικών τεχνικών που αποσκοπεί στην συστηματική αξιολόγηση του συνολικού ΚΟΣΤΟΥΣ και του ΟΦΕΛΟΥΣ που προκύπτει από νέες τεχνολογίες

22

23 Κλινική- Ιατρική Αξιολόγηση (Παλαιότερη Προσέγγιση) Προϊόντα Αγορές Φύση της Ασθένειας Κίνδυνοι, Παρενέργειες Προσδόκιμο Ζωής Ποιότητα Πολιτικές Παρέμβαση η Όχι; Έλεγχος ή Όχι; Ποια στρατηγική, ποιο τεστ, ποια παρακολούθηση; Απόφαση Ηθικά Ζητήματα

24 Οικονομική Αξιολόγηση (σύγχρονη προσέγγιση) Προϊόντα Αγορές Φύση της Ασθένειας Κίνδυνοι, Παρενέργειες Προσδόκιμο Ζωής Ποιότητα Πολιτικές Παρέμβαση η Όχι; Έλεγχος ή Όχι; Ποια στρατηγική, ποιο τεστ, ποια παρακολούθηση; Απόφαση Ηθικά Ζητήματα + Κόστος Άμεσο-Έμμεσο

25 Οι Τύποι της Οικονομικής Αξιολόγησης Μερική Ανάλυση Ανάλυση Ελαχιστοποίησης Κόστους------------ € που εξοικονομήθηκαν  Πλήρης Οικονομική Ανάλυση  Ανάλυση Κόστους-Αποτελεσματικότητας---- € ανά επιπλοκές που απόφευχθηκαν  Ανάλυση Κόστους-Χρησιμότητας------------- € ανά QALY που κερδήθηκε

26 Όταν οι τεχνολογίες έχουν την ίδια αποτελεσματικότητα, τότε συγκρίνουμε μόνο το κόστος και επιλέγουμε την φθηνότερη Ανάλυση Ελαχιστοποίησης Κόστους Κόστος

27 Παράδειγμα μελέτης Cost-minimization

28 Το δείγμα αναφοράς

29 Καμιά διαφορά στην Επιβίωση…άρα Cost-minimization

30 Oι τιμές

31 Αποτελέσματα

32 Αποτελέσματα

33 Αποτελέσματα

34 Συμπεράσματα – Καμία διαφορά στην Επιβίωση –Διαφορά στο κόστος –Διαφορά στις παρενέργειες και την ποιότητα ζωής –Απαιτείται ένα περαιτέρω κριτήριο για την τελική απόφαση

35 Ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας Cost-effectiveness analysis (CEA):  σύγκριση παρεμβάσεων που, διαφέρουν σε :  Κόστος  Αποτέλεσμα  Προϋπόθεση : ομοειδείς εκβάσεις

36 Επιλογή με βάση cost-effectiveness Όφελος Α - Επιβίωση - Ποιότητα Ζωής Κόστος Α - Θεραπείας - Επιπλοκών Θεραπεία Α Όφελος B - Επιβίωση - Ποιότητα Ζωής Κόστος B - Θεραπείας - Επιπλοκών Θεραπεία Β Επιλογή Κόστος Β – Κόστος Α Ι.C.E.R = ---------------------------------- = Κόστος / Κερδισμένο ποιοτικό έτος ζωής Όφελος Β - Όφελος Α

37 Cost – Effectiveness Analysis +Effect Accept -Cost Reject Accept Reject -Effect +Cost

38 €) Κριτήρια (€) κατάταξης αξιολόγησης 0 ή λιγότερο Εξοικονόμηση – Κυρίαρχη 1 - 20,000 Εξαιρετικά ελκυστική 20,001 - 40,000 Ελκυστική 40,001 - 60,000 Οριακά 60,001 - 100,000 Ακριβή > 100,000 Απαγορευτική

39 Πότε μια τεχνολογία η παρέμβαση είναι ελκυστική στην Αγγλία Source: Devlin and Parkin. Health Economics 2004; 13: 437-452.

40 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα από την ύπαρξη ενός κριτηρίου αποδοχής Πλεονεκτήματα Προάγει την συνέπεια στις επιλογές Προάγει την διαφάνεια Ένα κριτήριο αποδοχής υπάρχει ούτος ή άλλως, απλώς εδώ προσδιορίζεται επακριβώς. Μειονεκτήματα: Είναι δύσκολο να υπολογισθεί ποιο είναι «το σωστό» Δεν περιλαμβάνει τα κόστη ευκαιρίας από την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. Πηγή: Drummond F. Michael, 2008 Presentation at a Forum in Athens, March 28,2008

41 Ανάλυση κόστους-χρησιμότητας Cost-utility analysis (CUA):  παρεμφερής μέθοδος ανάλυσης με την CEA (μερικοί συγγραφείς δεν τις διαχωρίζουν καν)  διαφορά: η εκτίμηση γίνεται με τρόπο που να εκφράζει τις προτιμήσεις των ασθενών σε κάθε κατάσταση υγείας

42 Ανάλυση κόστους-χρησιμότητας Τρόποι μέτρησης-αξιολόγησης της χρησιμότητας (των προτιμήσεων) 1.Οπτική αναλογική κλίμακα (visual analogue scale) ή κλίμακα κατάταξης H απλούστερη μέθοδος εκτίμησης της χρησιμότητας Σε μια γραφική απεικόνιση, ασθενής καλείται να σημειώσει στην κλίμακα το σημείο το οποίο θεωρεί ότι αντικατοπτρίζει την κατάσταση της υγείας του Συγκρίσεις μεταξύ των απαντήσεων εκφράζουν μεταβολές της αξιολόγησης χρησιμότητας μεταξύ των διαφόρων καταστάσεων υγείας

43 Ανάλυση κόστους-χρησιμότητας 2.Τυπικό παίγνιο (standard gamble)

44 Ανάλυση κόστους-χρησιμότητας 3.Αντίρροπο χρόνου (time trade-off) Ο ασθενής καλείται να επιλέξει το σχετικό χρόνο που θα επιθυμούσε να βιώσει μεταξύ διαφορετικών καταστάσεων υγείας (Χ έτη σε πλήρη υγεία ή Υ έτη στην παρούσα κατάσταση) Όταν ο ερωτώμενος αδιαφορήσει μεταξύ των δύο επιλογών, η βαθμολογία προτίμησης (βαθμός χρησιμότητας) για την παρούσα κατάσταση δίνεται από το κλάσμα Χ/Υ

45 Ανάλυση κόστους-χρησιμότητας Άλλοι τρόποι εκτίμησης της χρησιμότητας:  Ερωτηματολόγια ποιότητας:  Quality of Well-Being  Health Utilities Index  EuroQol κ.ά.  στόχος : η στάθμιση της ποιότητας ζωής (QALY)

46 Ανάλυση κόστους-χρησιμότητας Τελική χρήση των ποιοτικών σταθμίσεων (της εκτίμησης της χρησιμότητας): ο υπολογισμός των QALYs για κάθε διαφορετική έκβαση

47 Κρίσιμα Τεχνικά Θέματα Τι είναι «κόστος»? Η οπτική της ανάλυσης Προεξόφληση ( επιτόκιο) Eκτίμηση μεγεθών (right censoring, type I statistical error against type II, desktop research etc) Ο έλεγχος της αβεβαιότητας (ανάλυση ευαισθησίας)

48 1. Η εκτίμηση του κόστους στην οικονομική αξιολόγηση Άμεσο κόστος: το κατ’ εξοχήν κόστος που αναλώνεται εξ’ αιτίας της παρέμβασης – Άμεσο Ιατρικό κόστος: – Άμεσο μη Ιατρικό κόστος: ( δαπάνες βοήθειας στο σπίτι, δαπάνες μετακίνησης, δαπάνες ειδικής διατροφής κ.ά.) – Έμμεσο κόστος : ( απώλεια παραγωγικότητας) – Αόρατο’ (ή άυλο) κόστος : δύσκολα μετρήσιμες επιπτώσεις της νόσου

49 Πηγές δεδομένων 1.Κλινικές δοκιμές 2.Μετα-αναλύσεις 3.Βάσεις δεδομένων ασφάλισης 4.Κλινικές βάσεις δεδομένων (ειδικές) 5.Ιατρικοί φάκελοι 6.Γνώμη των ειδικών

50 Η οπτική της ανάλυσης Οπτική της ανάλυσης και προσδιορισμός του κόστους: Πεδία Οπτικής της ΑνάλυσηςΠροσδιορισμός των Οικονομικών Επιπτώσεων ΚοινωνίαΌλα τα είδη ιατρικού και μη ιατρικού κόστους. Απώλειες παραγωγής και παραγωγικότητας. Αόρατο (κρυφό) κόστος Κοινωνική ασφάλιση ή ιδιωτική ασφάλιση Επιβαρύνσεις σχετικές με την αποζημίωση των προμηθευτών και χρηστών Μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείαςΔιάφορα είδη μεταβλητού κόστους τα οποία επιδρούν στη δαπάνη περίθαλψης ΑσθενήςΌλα τα είδη κόστους με έμφαση στις ίδιες πληρωμές και την απώλεια παραγωγικότητας Εργοδότης-ΕπιχείρησηΕπιβαρύνσεις σχετικές με το κόστος της ασφάλισης και την απώλεια παραγωγής

51 Η χρονική αντιστοιχία κόστους-οφέλους (προεξόφληση) 1 € σήμερα δεν έχει την ίδια αξία όπως θα έχει μετά από 1 έτος Το κόστος και το όφελος των παρεμβάσεων υγείας αναφέρονται σε μελλοντικές περιόδους τίθεται θέμα αποτίμησής τους σε σημερινές τιμές, για λόγους συγκρισιμότητας

52 Ο έλεγχος της αβεβαιότητας των παραμέτρων Στις μελέτες οικονομικής αξιολόγησης υπάρχουν πηγές αβεβαιότητας, εξαιτίας έλλειψης ή ανεπάρκειας δεδομένων, ανακρίβειας των διαθέσιμων στοιχείων, της φύσης των υποθέσεων κ.ά. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, τα πρώτα αποτελέσματα των υπολογισμών της μελέτης υπόκεινται σε ανάλυση ευαισθησίας, προκειμένου να εξεταστεί η αντοχή και η αξιοπιστία των συμπερασμάτων

53 “Οικονομική αποτίμηση θεραπευτικών στρατηγικών για ασθενείς που πάσχουν από Οξύ Έμφραγμα του Μυοκαρδίου στην Ελλάδα” Συγγραφή: Prof. Νικόλαος Μανιαδάκης 1 και συν. 1.Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, Ρίο Πατρών, Ελλάδα Δημοσιεύτηκε το 2005 με τίτλο: «Economic Evaluation of Treatment Strategies for Patients Suffering Acute Myocardial Infarction in Greece», Hell J Cardiol 46: 212-221, 2005

54 Σκοπός της παρούσας μελέτης  Η αποτίμηση α) του κόστους της θεραπείας (παρέμβασης), β) του προσδόκιμου επιβίωσης και γ) της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας των κάτωθι αγωγών για ΟΕM:  Αλτεπλάση (Alteplase)  Ρετεπλάση (Reteplase)  Τενεκτεπλάση (Tenecteplase)

55 Η Μεθοδολογία που ακολουθήθηκε Κατασκευή δενδροδιάγραμματος (σχηματική απεικόνιση της νόσου με ένα «δέντρο αποφάσεων» και συμβαμάτων) Ανάπτυξη μαθηματικού μοντέλου με βάση τα δεδομένα της βιβλιογραφίας Χρονικός ορίζοντας η ζωή του ασθενούς Εκτιμήθηκε το συνολικό κόστος νοσηλείας και αποκατάστασης Οι πιθανότητες προήλθαν από δημοσιευμένες RCTs* Κοστολόγηση από στοιχεία του Νοσοκομείου Πατρών (1200 περιστατικά) Ανάλυση για διαφορετικές ομάδες κινδύνου (75 ετών και άνω, έναρξη θεραπείας >4 ωρών) Προσομοίωση και ανάλυση ευαισθησίας Δεν πραγματοποιήθηκε έρευνα για την ποιότητα ζωής των ασθενών Η προοπτική αφορούσε το NHS RCTs*= « Επιστημονικές μέθοδοι διερεύνησης που εξετάζουν και αποτιμούν την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα φαρμακευτικών θεραπειών σε ανθρώπους» (Design and Analysis of Clinical Trials, Second Edition, Shein Chung Chow, Jen Pei Liu)

56 Δένδρο-διάγραμμα θεραπείας του ΟΕΜ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΘΑΝΑΤΟΣ 2 ΟΥ Β. ΚΟΛΠΟΚΟΙΛΙΑΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ 3 ΟΥ Β. ΚΟΛΠΟΚΟΙΛΙΑΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΤΙΣ ΕΠΑΝΕΜΦΡΑΓΜΑ ΟΞΕΙΑ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΜΙΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΕΠΙΠΩΜΑΤΙΣΜΟΣ/ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΡΗΞΗ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΕΝΕΣ SHOCK ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ ΑΝΑΦΥΛΑΞΙΑ ΡΗΞΗ ΜΕΣΟΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΣΥΣΤΟΛΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΠΙΠΛΟΚΗ ΑΛΤΕΠΛΑΣΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΟΠΩΣ Η ΑΛΤΕΠΛΑΣΗ. ΤΕΝΕΚΤΕΠΛΑΣΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΟΠΩΣ Η ΑΛΤΕΠΛΑΣΗ... ΡΕΤΕΠΛΑΣΗ ΟΕΜ

57 Πιθανότητες για συμβάματα Βασικές – Αλτεπλάση από ASSENT II Σχετικές – Ρετεπλάση από GUSTO III – Τενεκτεπλάση από ASSENT II Προσδόκιμο επιβίωσης – Από DEALE μεθοδολογία και – Από ανάλυση του Cappwell et al Για διαφορετικά groups – Από ΑSSENT II και GUSTO III

58 Πιθανότητες * Παρμένα από GUSTO III, ** Παρμένα από ASSENT 2 Εντός των παρενθέσεων αναγράφεται η τυπική απόκλιση

59 Κοστολόγηση To συνολικό κόστος αποτελείται από: 1. Κόστος φαρμάκου 2. Νοσοκομειακό κόστος αρχικής θεραπείας 3. Νοσοκομειακό κόστος επιπλοκών 4. Κόστος φαρμακευτικής αγωγής και επισκέψεων για όλη τη διάρκεια ζωής του 5. Κόστος αποθεραπείας για όλη τη διάρκεια ζωής του

60 Κόστος θεραπείας κατά την νοσηλεία και μετά το εξιτήριο

61 Επιπρόσθετα ενδονοσοκομειακά κόστη των συμβαμάτων

62 Χαρακτηριστικά Πληθυσμού βασικού σεναρίου

63 Επιπλέον Αναλύσεις Γυναίκες / Άνδρες Ομάδες ηλικιών (> 75 ετών) Ώρες μέχρι την έναρξη θεραπείας (> 4 ώρες)

64 Αποτελέσματα της Μελέτης

65 Κόστος και αποτελεσματικότητα για τους ασθενείς με έναρξη θεραπείας >4 ωρών

66 Υπολογισμός Ι.C.E.R ΤΕΝ VS AΛΤ =ΔC/ΔΕ ΔC=€18.924-€18.681=€243 ΔΕ= 8,377-8,097=0,28 έτη Ι.C.E.R=243/0.28=€867 ανά έτος

67 Σημειακή Απεικόνιση του I.C.E.R ΤΕΝ VS AΛΤ ΔCΔC ΔΕ Χειρότερ ο Καλύτερο Αύξηση Μείωση (€243, 0,28ys) + + - - € ys

68 Σχηματική απεικόνιση του I.C.E.R. ΔCΔC ΔEΔE Χειρότερ ο Καλύτερο Μείωση Περιοχή Απόρριψης της αποτελεσματικότητας Περιοχή Αποδοχής της αποτελεσματικότητας €1000 ανά έτος 60%

69 Στοχαστική Απεικόνιση του Ι.C.E.R ΤΕΝ VS AΛΤ (5000 I.C.E.R’s) € ys

70 Κατανομή των Ι.C.E.R ΤΕΝ VS AΛΤ

71 Υπολογισμός της καμπύλης αποδοχής € ys Α) Β) Γ)

72 Σχηματική απεικόνιση εξαγωγής της καμπύλης αποδοχής ΔCΔC ΔEΔE Χειρότερ ο Καλύτερο Μείωση Περιοχή Απόρριψης της αποτελεσματικότητας Περιοχή Αποδοχής της αποτελεσματικότητας €1000 ανά έτος 60%

73 Σχηματική απεικόνιση εξαγωγής της καμπύλης αποδοχής ΔCΔC ΔEΔE Χειρότερ ο Καλύτερο Μείωση Περιοχή Απόρριψης της αποτελεσματικότητας Περιοχή Αποδοχής της αποτελεσματικότητας €2500 ανά έτος 80%

74 Καμπύλη αποδοχής για ασθενείς με τουλάχιστον τετράωρη καθυστέρηση από την έναρξη των συμπτωμάτων

75 Κόστος και αποτελεσματικότητα για τους ασθενείς >75 ετών (η έννοια του διαστήματος)

76 Υπολογισμός Ι.C.E.R ΤΕΝ VS AΛΤ =ΔC/ΔΕ (75+) ΔC=€11.939-€11.726=€213 ΔΕ= 1,569-1,499=0,07 έτη Ι.C.E.R=213/0.07=€3.042 ανά έτος

77 Υπολογισμός Ι.C.E.R ΤΕΝ VS AΛΤ =ΔC/ΔΕ (75+) με τη μέθοδο του “κυτιο-γράμματος” Χειρότερο σενάριο για τενεκτεπλάση ΔC=€11.972-€11.694=€278 ΔΕ= 1,566-1,501=0,065 έτη Ι.C.E.R=278/0.065=€4.276 ανά έτος Καλύτερο σενάριο για τενεκτεπλάση ΔC=€11.906-€11.758=€148 ΔΕ= 1,572-1,496=0,076 έτη Ι.C.E.R=278/0.065=€1.947 ανά έτος

78 Σύνοψη Υπολογισμών Ι.C.E.R ΤΕΝ VS AΛΤ =ΔC/ΔΕ (75+), 95% CI

79 Στοχαστική Απεικόνιση του Ι.C.E.R ΤΕΝ VS AΛΤ (5000 I.C.E.R’s )

80 Καμπύλη αποδοχής για ασθενείς άνω των 75 ετών

81 Ηθικά Ζητήματα που σχετίζονται με την Οικονομική Αξιολόγηση Η μεγιστοποίηση της ωφέλειας του ατόμου έναντι της κοινωνίας Επιλογή θεραπευτικών παρεμβάσεων και κοινωνική χρησιμότητα Δεοντολογικά ζητήματα σχετικά με τα δικαιώματα των ασθενών και την ορθή κλινική πρακτική.

82 Τι πρέπει να θυμόμαστε…  Η πολυπλοκότητα των συστημάτων υγείας επιβάλει την ανεξάρτητη, επιστημονική, τυποποιημένη τεκμηρίωση και αποτίμηση εναλλακτικών παρεμβάσεων.  Ο χώρος της υγείας αποτελείται από πολλά ενδιαφερόμενα μέρη που το καθένα προασπίζει διαφορετικές απόψεις, χρήσιμες για την επιβίωσή του σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον.  Η προσέγγισή της Οικονομικής αξιολόγησης συμβάλει στην Τεκμηριωμένη Ιατρική, καθώς είναι αρκετά ευρεία ώστε να συμπεριλαμβάνει όλες τις επιπτώσεις στο σύστημα και δεν εστιάζεται στις τιμές των τεχνολογιών μόνο.  Παρόλα αυτά είναι μόνο ένα εργαλείο και όχι μια ολοκληρωμένη διαδικασία κατανομής των πόρων, καθώς αδυνατεί να λάβει υπόψη της όλους τους σχετικούς παράγοντες (ζητήματα ηθικής κτλ).

83 Σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "Οικονομική Αξιολόγηση στις Υπηρεσίες Υγείας Γενικό Νοσοκομείο «ATTIKON» Dr. Βασίλειος Φραγκουλάκης Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Αθήνα, 2015 Εθνική Σχολή."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google