Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ποιότητα και Συγκριτική Προτυποποίηση BENCHMARKING.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ποιότητα και Συγκριτική Προτυποποίηση BENCHMARKING."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ποιότητα και Συγκριτική Προτυποποίηση BENCHMARKING

2 Συγκριτική Προτυποποίηση Στο μάθημα αυτό:Στο μάθημα αυτό: Δίνονται ορισμοί της συγκριτικής προτυποποίησης.Δίνονται ορισμοί της συγκριτικής προτυποποίησης. Παρουσιάζονται οι κύριες κατηγορίες της, και ταΠαρουσιάζονται οι κύριες κατηγορίες της, και τα Αναλύονται τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της μεθόδου.Αναλύονται τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της μεθόδου.

3 Τι είναι συγκριτική προτυποποίηση; Οι managers μιας επιχειρηματικής μονάδας με την επιστημονική και σε βάθος μελέτη των δεικτών που εκφράζουν την ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού μιας προς μελέτη επιχείρησης, την ποιότητα των παραγόμενων αγαθών και των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ικανοποίηση των πελατών είναι σε θέση να βελτιώσουν τους αντίστοιχους δείκτες της δικής τους οικονομικής μονάδας.Οι managers μιας επιχειρηματικής μονάδας με την επιστημονική και σε βάθος μελέτη των δεικτών που εκφράζουν την ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού μιας προς μελέτη επιχείρησης, την ποιότητα των παραγόμενων αγαθών και των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ικανοποίηση των πελατών είναι σε θέση να βελτιώσουν τους αντίστοιχους δείκτες της δικής τους οικονομικής μονάδας.

4 Τι είναι συγκριτική προτυποποίηση; Υπό μια προϋπόθεση. Τα στελέχη μπορούν να εφαρμόσουν στην επιχείρηση που εργάζονται ότι έχουν μελετήσει διεξοδικά από τις άλλες αλλά με τις ανάλογες προσαρμογές στις δικές τους αξίες, στη δική τους κουλτούρα, στις δικές τους συνήθειες.Υπό μια προϋπόθεση. Τα στελέχη μπορούν να εφαρμόσουν στην επιχείρηση που εργάζονται ότι έχουν μελετήσει διεξοδικά από τις άλλες αλλά με τις ανάλογες προσαρμογές στις δικές τους αξίες, στη δική τους κουλτούρα, στις δικές τους συνήθειες. Σχολιάστε τη ρήση του Deming : «Ο καλύτερος τρόπος να αποτύχεις είναι να αντιγράψεις ότι κάνει ο ανταγωνιστής σου»Σχολιάστε τη ρήση του Deming : «Ο καλύτερος τρόπος να αποτύχεις είναι να αντιγράψεις ότι κάνει ο ανταγωνιστής σου»

5 Τι είναι συγκριτική προτυποποίηση; Συγκριτική προτυποποίηση είναι η ενδελεχής έρευνα για την ανεύρεση των καλύτερων πρακτικών (best practices) που χρησιμοποιούν οι ανταγωνιστές (ή οι μη ανταγωνιστές) οι οποίες οδηγούν στην εκπλήρωση των στόχων που έχουν τεθεί.Συγκριτική προτυποποίηση είναι η ενδελεχής έρευνα για την ανεύρεση των καλύτερων πρακτικών (best practices) που χρησιμοποιούν οι ανταγωνιστές (ή οι μη ανταγωνιστές) οι οποίες οδηγούν στην εκπλήρωση των στόχων που έχουν τεθεί. Οι Certo και Peter θεωρούν ότι είναι μια τεχνική ελέγχου σύμφωνα με την οποία η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να συγκρίνει κάθε μια λειτουργία της (για παράδειγμα το σχεδιασμό του προϊόντος) με την αντίστοιχη μιας άλλη εταιρείας που έχει πετύχει εξαιρετική απόδοση.

6 Τι είναι συγκριτική προτυποποίηση; Η επιτυχής εφαρμογή των αρχών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στηρίζεται στη συστηματική, εκτεταμένη και σε βάθος μελέτη των ανταγωνιστών. Η στρατηγική της συνεχούς βελτίωσης (βασική αρχής της ΔΟΠ) στηρίζεται στην συνεχή παρακολούθηση (monitoring) των επιδόσεων του αντίπαλου δέους.Η επιτυχής εφαρμογή των αρχών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στηρίζεται στη συστηματική, εκτεταμένη και σε βάθος μελέτη των ανταγωνιστών. Η στρατηγική της συνεχούς βελτίωσης (βασική αρχής της ΔΟΠ) στηρίζεται στην συνεχή παρακολούθηση (monitoring) των επιδόσεων του αντίπαλου δέους. Σχολιάστε την άποψη του προέδρου της Xerox Corporation ότι: «η συγκριτική προτυποποίηση είναι η συνεχής διαδικασία μελέτης των πρακτικών ενός ικανού και σκληρού ανταγωνιστή του οποίου η επιχείρηση θεωρείται ηγέτης στο χώρο της (industry leader).

7 Τι είναι συγκριτική προτυποποίηση; Οι Pitts και Lei προσεγγίζουν την έννοια του Benchmarking μέσα από την έννοια της CQI (Continuous Control Improvement) δηλαδή της Συνεχούς Βελτίωσης της Ποιότητας. Αυτό συμβαίνει αφού η συγκριτική προτυποποίηση υποβοηθά τη διαδικασία CQI γιατί ακριβώς και σύμφωνα με τους συγκεκριμένους πρόκειται για τη «συστηματική αναγνώριση, μελέτη και εφαρμογή εναλλακτικών πρακτικών και τεχνικών τις οποίες εφαρμόζουν άλλες επιχειρήσεις για την επίτευξη άριστων αποτελεσμάτων».Οι Pitts και Lei προσεγγίζουν την έννοια του Benchmarking μέσα από την έννοια της CQI (Continuous Control Improvement) δηλαδή της Συνεχούς Βελτίωσης της Ποιότητας. Αυτό συμβαίνει αφού η συγκριτική προτυποποίηση υποβοηθά τη διαδικασία CQI γιατί ακριβώς και σύμφωνα με τους συγκεκριμένους πρόκειται για τη «συστηματική αναγνώριση, μελέτη και εφαρμογή εναλλακτικών πρακτικών και τεχνικών τις οποίες εφαρμόζουν άλλες επιχειρήσεις για την επίτευξη άριστων αποτελεσμάτων».

8 Τι είναι συγκριτική προτυποποίηση; Οι Pits και Lei καθορίζουν τα τέσσερα βήματα τα οποία ακολουθούν οι επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια εφαρμογής της συγκριτικής προτυποποίησης:Οι Pits και Lei καθορίζουν τα τέσσερα βήματα τα οποία ακολουθούν οι επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια εφαρμογής της συγκριτικής προτυποποίησης: 1.Αναγνώριση εκ μέρους των στελεχών των εσωτερικών διαδικασιών που χρειάζονται βελτίωση. 2.Προσπάθεια εντοπισμού των εταιριών-προτύπων που θεωρούνται οι πλέον επιτυχημένες στο πλαίσιο των προαναφερόμενων διαδικασιών. 3.Έναρξη επαφών με τους managers της προς μελέτη επιχείρησης για ανταλλαγή απόψεων σχετικών με τις εμπειρίες τους, τα προβλήματα που αντιμετώπισαν και τις λύσεις που έδωσαν. 4.Προσπάθεια μίμησης των παραγόντων και των τρόπων δράσης που οδηγούν σε υψηλότερη απόδοση και βελτίωση της ποιότητας.

9 Τι είναι συγκριτική προτυποποίηση; Οι Hunger και Wheelen υποστηρίζουν ότι η «συγκριτική αξιολόγηση προϋποθέτει ότι η εταιρεία μαθαίνει ελεύθερα τον τρόπο με τον οποίο άλλες εταιρείες κάνουν κάτι καλύτερα και δεν αρκείται απλώς να τις μιμείται αλλά αντίθετα προσπαθεί ίσως και να βελτιώσει τις τεχνικές τους»Οι Hunger και Wheelen υποστηρίζουν ότι η «συγκριτική αξιολόγηση προϋποθέτει ότι η εταιρεία μαθαίνει ελεύθερα τον τρόπο με τον οποίο άλλες εταιρείες κάνουν κάτι καλύτερα και δεν αρκείται απλώς να τις μιμείται αλλά αντίθετα προσπαθεί ίσως και να βελτιώσει τις τεχνικές τους»

10 Τι είναι συγκριτική προτυποποίηση; Μεταξύ 460 αμερικανικών εταιρειών ποσοστό 70% (περίπου 320) χρησιμοποιούν το benchmarking και έχουν διαπιστώσει μείωση του κόστους από 15% σε 45%.Μεταξύ 460 αμερικανικών εταιρειών ποσοστό 70% (περίπου 320) χρησιμοποιούν το benchmarking και έχουν διαπιστώσει μείωση του κόστους από 15% σε 45%. Παράλληλα 500 από τις πιο κερδοφόρες αμερικανικές επιχειρήσεις σύμφωνα με το περιοδικό Fortune έχουν ασπαστεί τη συγκεκριμένη μεθοδολογία ως μια συστηματική και σημαντική μεθοδολογία για την επίτευξη των στρατηγικών και ποιοτικών τους στόχων.

11 Κατηγοριοποιήσεις της συγκριτικής προτυποποίησης Υπάρχουν δύο κατηγορίες Συγκριτική προτυποποίησης :Υπάρχουν δύο κατηγορίες Συγκριτική προτυποποίησης : Η εσωτερική καιΗ εσωτερική και Η εξωτερική. Η οποία διακρίνεται:Η εξωτερική. Η οποία διακρίνεται: Στη συγκριτική προτυποποίηση του ανταγωνιστή Στη συγκριτική προτυποποίηση του ανταγωνιστή Στη συγκριτική προτυποποίηση του μη ανταγωνιστή και Στη συγκριτική προτυποποίηση του μη ανταγωνιστή και Στην Τεχνολογική συγκριτική προτυποποίηση Στην Τεχνολογική συγκριτική προτυποποίηση

12 Κατηγοριοποιήσεις της συγκριτικής προτυποποίησης Η εσωτερική αναφέρεται στη μελέτη επιτυχημένων διαδικασιών που εφαρμόζονται σε τμήματα ή διευθύνσεις μιας επιχείρησης με σκοπό την επέκταση της εφαρμογής τους και στο σύνολο των τμημάτων ή διευθύνσεων της επιχείρησης.Η εσωτερική αναφέρεται στη μελέτη επιτυχημένων διαδικασιών που εφαρμόζονται σε τμήματα ή διευθύνσεις μιας επιχείρησης με σκοπό την επέκταση της εφαρμογής τους και στο σύνολο των τμημάτων ή διευθύνσεων της επιχείρησης. Η συγκριτική προτυποποίηση του ανταγωνιστή εστιάζει στην εφαρμογή επιτυχημένων τεχνικών και δράσεων ανταγωνιστικών εταιρειών υπο προϋποθέσεις.

13 Κατηγοριοποιήσεις της συγκριτικής προτυποποίησης Η συγκριτική προτυποποίηση των μη ανταγωνιστών στρέφεται προς στις δραστηριότητες μη ανταγωνιστικών προς την επιχείρηση εταιρειών.Η συγκριτική προτυποποίηση των μη ανταγωνιστών στρέφεται προς στις δραστηριότητες μη ανταγωνιστικών προς την επιχείρηση εταιρειών. Η τεχνολογική συγκριτική προτυποποίηση διερευνά τις τεχνολογικές ικανότητες άλλων μονάδων και τη δυνατότητα εφαρμογής τους στην επιχείρηση. Η μελέτη της τεχνολογίας αποτελεί μια ιδιαίτερη και ξεχωριστή διάκριση του benchmarking λόγω της σημαντικότητας του ρόλου της στην επιβίωση και την ανάπτυξη των σύγχρονων επιχειρήσεων.Η τεχνολογική συγκριτική προτυποποίηση διερευνά τις τεχνολογικές ικανότητες άλλων μονάδων και τη δυνατότητα εφαρμογής τους στην επιχείρηση. Η μελέτη της τεχνολογίας αποτελεί μια ιδιαίτερη και ξεχωριστή διάκριση του benchmarking λόγω της σημαντικότητας του ρόλου της στην επιβίωση και την ανάπτυξη των σύγχρονων επιχειρήσεων.

14 Αποτελέσματα της εφαρμογής συγκριτικής προτυποποίησης Τα πλεονέκτημα είναι:Τα πλεονέκτημα είναι: Ο εντοπισμός των δυνατοτήτων και των αδυναμιών των επιχειρήσεων.Ο εντοπισμός των δυνατοτήτων και των αδυναμιών των επιχειρήσεων. Η καταγραφή της πραγματικής θέσης της εταιρείας απέναντι στις άλλες.Η καταγραφή της πραγματικής θέσης της εταιρείας απέναντι στις άλλες. Η επιτάχυνση των διαδικασιών της αναδόμησης, της αναδιάρθρωσης και του ανασχεδιασμού.Η επιτάχυνση των διαδικασιών της αναδόμησης, της αναδιάρθρωσης και του ανασχεδιασμού. Η αναζήτηση τρόπων βελτίωσης της δράσης έξω από το στενό πλαίσιο της εκάστοτε επιχείρησης.Η αναζήτηση τρόπων βελτίωσης της δράσης έξω από το στενό πλαίσιο της εκάστοτε επιχείρησης. Η βελτίωση της ποιότητας του ενδοεπιχειρησιακού περιβάλλοντος.Η βελτίωση της ποιότητας του ενδοεπιχειρησιακού περιβάλλοντος.

15 Αποτελέσματα της εφαρμογής συγκριτικής προτυποποίησης Κύριο μειονέκτημα της μεθόδου είναι η μη εγκυρότητα σε πολλές περιπτώσεις των παρεχόμενων πληροφοριών της εταιρίας-πρότυπο.Κύριο μειονέκτημα της μεθόδου είναι η μη εγκυρότητα σε πολλές περιπτώσεις των παρεχόμενων πληροφοριών της εταιρίας-πρότυπο. Πολλές εταιρίες-πρότυπα παρέχουν πληροφορίες για κάποιες δευτερεύουσες λειτουργίες τους και βεβαίως αποφεύγουν να προσφέρουν πληροφορίες που αφορούν τις κύριες.


Κατέβασμα ppt "Ποιότητα και Συγκριτική Προτυποποίηση BENCHMARKING."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google