Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διαχείριση δικτύων άρδευσης από τη ΔΕΥΑΛ ANNA ΖΑΧΙΔΟΥ Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΕΥΑΛ ΝΕΕΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διαχείριση δικτύων άρδευσης από τη ΔΕΥΑΛ ANNA ΖΑΧΙΔΟΥ Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΕΥΑΛ ΝΕΕΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διαχείριση δικτύων άρδευσης από τη ΔΕΥΑΛ ANNA ΖΑΧΙΔΟΥ Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΕΥΑΛ ΝΕΕΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

2 ΧΑΡΤΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ & ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

3  Έλλειψη υδάτινων πόρων και δυσκολίες εκμετάλλευσής τους  Υπεράντληση για αρδευτικούς σκοπούς και συνεχής μείωση διαθέσιμων πόρων  Έλλειψη υποδομής διαχείρισης δικτύων άρδευσης  Βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη  Αυξανόμενο κόστος κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας  Απαξίωση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΝΑΓΚΕΣ

4 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Βλάβες λόγω παλαιότητας ή μη εξουσιοδοτημένων παρεμβάσεων (ιδιαίτερα ενεργώντας υπό την πίεση για απώλεια της παραγωγής τους) Απώλειες νερού και ενέργειας από ανορθόδοξες λύσεις Εκτόνωση μέρους της παροχής σε κανάλια ή τη δεξαμενή, προκειμένου να ρυθμιστή η πίεση στο δίκτυο Λειτουργία by pass προς την ίδια γεώτρηση Αναντιστοιχία χρήσης νερού/ενέργειας, χρέωσης και εισπράξεων

5 ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

6  Ορθολογική διαχείριση υποδομών άρδευσης και διαθέσιμων πόρων  Μείωση καθημερινών λειτουργικών δαπανών  Προστασία υδροφόρου ορίζοντα από την αλόγιστη χρήση  Αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας των εγκαταστάσεων  Μείωση του χρόνου και του κόστους συντήρησης των εγκαταστάσεων  Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους αρδευτές  Δημιουργία εργαλείων λήψης αποφάσεων για την καθημερινή διαχείριση και τις μελλοντικές επεκτάσεις ΣΤΟΧΟΙ

7 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Συντήρηση εγκαταστάσεων μετρητών παροχής Τοποθέτηση μετρητών παροχής Αντικατάσταση ηλεκτρικών πινάκων ισχύος Τοποθέτηση συστήματος ελέγχου πρόσβασης – ωρομέτρησης Τοποθέτηση συστήματος ασφάλειας γεωτρήσεων

8 ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

9 Περιγραφή συστήματος ελέγχου πρόσβασης - ωρομέτρησης  Χρήση προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών PLC Υλοποίηση τοπικού αυτοματισμού Συγκέντρωση δεδομένων λειτουργίας και μετρήσεων  Χρήση ηλεκτρομαγνητικών παροχομέτρων Ακριβής μέτρηση αρδευόμενου νερού  Χρήση ειδικών καρτών τεχνολογίας RFID Με τα μοναδικά στοιχεία κάθε αρδευτή και τις επιτρεπόμενες μονάδες χρήσης  Χρήση ειδικού κυτίου εξουσιοδότησης χρήσης αντλιοστασίου εξωτερικά του οικίσκου  Χρήση ομαλών εκκινητών Για την προστασία λειτουργίας της αντλίας  Χρήση μετρητών καταγραφής ενεργειακών παραμέτρων Απομακρυσμένος έλεγχο εγκαταστάσεων μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας GSM/GPRS και ενσωμάτωση σε SCADA

10 Ερμάριο αυτοματισμού Κυτίο χειρισμών Παροχόμετρο

11

12  Μοναδικός κωδικός χρήστη ID  Στοιχεία χρήστη  Περιοχή άρδευσης  Αρδευόμενη έκταση  Μέγιστος αριθμός ωρών άρδευσης  Περιοδικότητα άρδευσης  Συντελεστής χρέωσης (σε περίπτωση ομάδας) Δεδομένα καρτών χρήσης

13 Βάση δεδομένων χρηστών

14 Φόρτιση καρτών & έναυση λειτουργίας  Σε κάθε αρδευτική περίοδο θα φορτίζονται μέσω Η/Υ οι κάρτες χειρισμού με μονάδες χρήσης, σύμφωνα με την πολιτική της ΔΕΥΑΛ  Ο αγρότης – χρήστης κάτοχος της κάρτας θα μπορεί να προσέρχεται εξωτερικά του οικίσκου και θα ακουμπά την κάρτα στην ειδική συσκευή ανάγνωσης  Το PLC θα ενεργοποιεί τα button χειρισμού και ο χρήστης θα μπορεί με το start να θέτει σε λειτουργία την αντλία της γεώτρησης. Ταυτόχρονα θα αρχίσει και η καταγραφή της παρεχόμενης ποσότητας νερού από τον μετρητή παροχής

15 Παύση λειτουργίας  Κατα τη διάρκεια του μέγιστου χρόνου άρδευσης ο χρήστης θα μπορεί πάλι με τη χρήση της κάρτας να ενεργοποιήσει τα button χειρισμού και να πατήσει το stop  Τίθεται εκτός λειτουργίας η αντλία, οπότε σταματά και η καταγραφή της παρεχόμενης ποσότητας νερού από τον μετρητή παροχής  Όταν συμπληρωθεί ο μέγιστος χρόνος άρδευσης η λειτουργία της αντλίας σταματά αυτόματα  Η αφαίρεση των μονάδων από την κάρτα γίνεται κάθε φορά που η κάρτα περνά από την ειδική συσκευή ανάγνωσης  Σε περίπτωση που η λειτουργία της αντλίας σταματήσει λόγω συμπλήρωσης του μέγιστου χρόνου ποτίσματος η αφαίρεση των μονάδων από την κάρτα θα γίνει στην επόμενη εκκίνηση της αντλίας από τον χρήστη

16 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ GPRS MODEM ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥ. Αρχική οθόνη SCADA

17 Οθόνη Γεώτρησης Κ10

18 Στοιχεία περιοδικότητας χρηστών

19 Στοιχεία χρήστη

20 Οθόνη δεξαμενής Δ14

21 Στοιχεία χρηστών για Booster 1 δεξαμενής Δ14

22 Στοιχεία περιοδικότητας χρηστών για Booster 1 δεξαμενής Δ14

23 ΣΕΝΑΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ-ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Λειτουργία χειροκίνητη από τον εσωτερικό πίνακα Λειτουργία μέσω του PLC χωρίς κάρτες RFID Λειτουργία μέσω του PLC με κάρτες RFID Σενάρια λειτουργίας γεώτρησης- δεξαμενής

24 Κεντρικό Scada. (δεξαμενή Δ14 – γεώτρηση Κ10) Τοπικά με την χρήση laptop Απομακρυσμένα (μέσω internet)με την χρήση laptop και του εξοπλισμού teleservice (πινακάκι με GPRS modem) ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ-ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Παρακολούθηση κατάστασης γεωτρήσεων- δεξαμενών

25 Στόχος είναι η ενσωμάτωση του υπάρχοντος συστήματος στο σύστημα τηλεμετρίας της ΔΕΥΑΛ για όλες τις γεωτρήσεις, αποστέλλοντας όλα τα δεδομένα και παρέχοντας δυνατότητες χειρισμού από το κέντρο ελέγχου της ΔΕΥΑΛ. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ

26 Δυναμικό περιβάλλον διαχείρισης με έλεγχο της λειτουργίας από το αντλιοστάσιο μέχρι την υδροληψία σε πραγματικό χρόνο Υψηλού επιπέδου διαγνωστικά μηνύματα προειδοποίησης και συναγερμού που καλύπτουν με πολλαπλές δικλείδες ασφαλείας τον ΗΛΜ εξοπλισμό και το δίκτυο Ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο του τελικού χρήστη για την εξέλιξη της άρδευσης Δυνατότητα απομακρυσμένων παρεμβάσεων Προστασία υδροφόρου ορίζοντα μέσω εξορθολογισμού χρήσης Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας ΩΦΕΛΕΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (1)

27 Στατιστικά στοιχεία Λειτουργίας Κατανάλωσης ύδατος και ενέργειας Κατανομής ύδατος στους τελικούς χρήστες ώστε να δημιουργηθεί προφίλ κάθε αρδευτή Δυνατότητα απεριόριστων συνδυασμών μεταξύ χρηστών – θέσεων υδροληψίας- αντλιοστασίων (επιτρεπτή χρήση – φραγή – χρήση υπό περιορισμούς) Δυνατότητα λειτουργίας είτε με το σύστημα προχρέωσης- προπληρωμής είτε με το σύστημα της έκδοσης περιοδικού λογαριασμού ΩΦΕΛΕΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (2)

28 Ευχαριστώ τον κ. Ηλία Μπουφίκο, Προϊστάμενο του ΗΛΜ τμήματος της Τεχνικής Υπηρεσίας, τον κ. Αθανάσιο Κωνσταντάκο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Τ.Ε. και τον κ. Γεώργιο Τσεργά Ηλεκτρολόγο για την υλοποίηση του συστήματος ANNA ΖΑΧΙΔΟΥ Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΕΥΑΛ


Κατέβασμα ppt "Διαχείριση δικτύων άρδευσης από τη ΔΕΥΑΛ ANNA ΖΑΧΙΔΟΥ Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΕΥΑΛ ΝΕΕΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google