Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός1 Οπτικά φαινόμενα (Ανάκλαση – Διάθλαση)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός1 Οπτικά φαινόμενα (Ανάκλαση – Διάθλαση)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός1 Οπτικά φαινόμενα (Ανάκλαση – Διάθλαση)

2 Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός2 Ανάκλαση του φωτός Κατοπτρική ανάκλασηΔιάχυση του φωτός

3 Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός3 Ανάκλαση και διάθλαση του φωτός θαθα θr θr θbθb διαχωριστική επιφάνεια (επίπεδη) προσπίπτουσα ανακλώμενη διαθλώμενη Μέσο I Μέσο II Μέσο I οπτικά αραιότερο από το μέσο II υ I > υ II γωνία θ α =γωνία θ r γωνία θ b <γωνία θ α θαθα θr θr

4 Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός4 Ανάκλαση και διάθλαση του φωτός Ανάκλαση και διάθλαση του φωτός

5 Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός5 Νόμοι της ανάκλασης 1. Η προσπίπτουσα ακτίνα, η ανακλώµενη και η κάθετη στην επιφάνεια στο σηµείο πρόσπτωσης, βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. 2. Η γωνία ανάκλασης θ r, είναι ίση µε τη γωνία πρόσπτωσης θ α. θrθrθrθr θαθαθαθα=

6 Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός6 Δείκτης διάθλασης n ≥ 1

7 Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός7 Νόμοι της διάθλασης 1. Η προσπίπτουσα ακτίνα, η διαθλώμενη και η κάθετη στη διαχωριστική επιφάνεια των δύο μέσων, στο σημείο πρόσπτωσης της ακτίνας βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο.

8 Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός8 2. Όταν το φως είναι µονοχρωματικό, ο λόγος του ημίτονου της γωνίας πρόσπτωσης (θ α ) προς το ημίτονο της γωνίας διάθλασης (θ b ) είναι ίσος µε τον αντίστροφο λόγο των δεικτών διάθλασης των δύο μέσων. (Νόμος του Snell)

9 Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός9 Μέσο 1 οπτικά αραιότερο από μέσο 2 λ1λ1 λ2λ2 c1>c2λ1>λ2n1<n2c1>c2λ1>λ2n1<n2c1>c2λ1>λ2n1<n2c1>c2λ1>λ2n1<n2

10 Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός10 Φαινόμενα που εξηγούνται με τη διάθλαση

11 Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός11 Φαινομενική ανύψωση αντικειμένου

12 Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός12 “Σπασμένο” αντικείμενο

13 Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός13 Πως βλέπει ένα ψάρι τον κόσμο έξω από το νερό. Πως βλέπει ένα ψάρι τον κόσμο έξω από το νερό.

14 Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός14 πραγματική θέση αστέρα φαινομενική θέση αστέρα ατμόσφαιρα Ατμοσφαιρική διάθλαση

15 Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός15 Παραβολικές κεραίες

16 Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός16

17 Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός17 Ολική εσωτερική ανάκλαση

18 Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός18 μέσο b μέσο α nαnα nbnb θαθα θbθb θ crit θ b =90 0 θ α >θ crit θαθα θ α <θ b Διάθλαση θ α =θ crit, θ b =90 0 Οριακή κατάσταση διάθλασης θ α >θ crit Ολική ανάκλαση na>nbna>nb

19 Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός19 Ολική ανάκλαση

20 Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός20 Νόμος του Snell Σχέση γωνιών ανάκλασης και διάθλασης

21 Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός21 Αν θ b =90 0 τότε ημθ b =1 και θ α =θ crit θ crit =οριακή ή κρίσιμη γωνία Η σχέση ισχύει όταν η ακτινοβολία πηγαίνει από οπτικά πυκνότερο σε οπτικά αραιότερο μέσο (n α >n b )

22 Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός22 Εφαρμογές ολικής ανάκλασης

23 Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός23 Οπτικές ίνες

24 Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός24 Περισκόπιο υποβρυχίου Το γυαλί έχει κρίσιμη γωνία θ r = 41,1 0 45 0

25 Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός25 Γιατί το διαμάντι λαμποκοπά στο φως; Στο διαμάντι η κρίσιμη γωνία είναι θ c = 24 0. Το μεγαλύτερο μέρος του φωτός που μπαίνει στο διαμάντι υφίσταται ολική ανάκλαση στις διάφορες έδρες του και εξέρχεται από τις έδρες σχεδόν κάθετα.


Κατέβασμα ppt "Μερκ. Παναγιωτόπουλος-Φυσικός1 Οπτικά φαινόμενα (Ανάκλαση – Διάθλαση)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google