Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΜΑΘΗΜΑ 2.  Εργασία (άνθρωπος)  Φύση/Έδαφος (γη)  Κεφάλαιο (χρήμα)  Επιχειρηματικότητα (ιδέα, διοίκηση)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΜΑΘΗΜΑ 2.  Εργασία (άνθρωπος)  Φύση/Έδαφος (γη)  Κεφάλαιο (χρήμα)  Επιχειρηματικότητα (ιδέα, διοίκηση)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΜΑΘΗΜΑ 2

2  Εργασία (άνθρωπος)  Φύση/Έδαφος (γη)  Κεφάλαιο (χρήμα)  Επιχειρηματικότητα (ιδέα, διοίκηση)

3  Χρήση παραγωγικών συντελεστών οι οποίοι με κατάλληλη «επεξεργασία»  παράγουν το προϊόν ή δημιουργούν την υπηρεσία.

4 Στηρίζεται στην επιχειρηματική δράση που γίνεται με βάση αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων (management). Κύριες λειτουργίες της επιχειρηματικής δράσης

5  o Στρατηγική (πως θα επιτευχθεί το αποτέλεσμα)  o Καθορίζει χρηματοδοτικές και άλλες πηγές  o Χρονοδιάγραμμα

6  o Κατανομή έργου  o Προσδιορισμός ευθυνών, εξουσιών και αρμοδιοτήτων

7  Καθοδήγηση και οδηγίες Έλεγχος  Συγκρίνει απόδοση με επιθυμητό αποτέλεσμα  Καθορίζει διορθωτικές ενέργειες

8 1) τον κλάδο δραστηριότητας σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον i. πρωτογενή τομέα (γεωργία, αλιεία, κτηνοτροφία) ii. δευτερογενή τομέα (βιομηχανία, βιοτεχνία) 2) την νομική μορφή, σε i. ατομικές επιχειρήσεις, όπου υπάρχει ο ιδρυτής – επιχειρηματίας ii. προσωπικές εταιρίες (ομόρρυθμη, ετερόρρυθμη), όπου υπάρχουν δύο τουλάχιστον πρόσωπα που ονομάζονται εταίροι και διακρίνονται ανάλογα με την ευθύνη που έχουν έναντι σε τρίτους σε ομόρρυθμους ή ετερόρρυθμους εταίρους iii. μετοχικές επιχειρήσεις, (εταιρίες περιορισμένης ευθύνης ή ανώνυμες εταιρίες) όπου η επιχείρηση ανήκει στους μετόχους. 3) τον φορέα σε i. ιδιωτικές επιχειρήσεις ii. δημόσιες επιχειρήσεις iii. μικτές επιχειρήσεις


Κατέβασμα ppt "ΜΑΘΗΜΑ 2.  Εργασία (άνθρωπος)  Φύση/Έδαφος (γη)  Κεφάλαιο (χρήμα)  Επιχειρηματικότητα (ιδέα, διοίκηση)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google