Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΤΡΟΙΑΣ Ἡ ρόδοτος Ἡ ρόδοτος, Ἱ στορίη 2.120 (διασκευή) Δημιουργία παρουσίασης: Αλεξάνδρα Γερακίνη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΤΡΟΙΑΣ Ἡ ρόδοτος Ἡ ρόδοτος, Ἱ στορίη 2.120 (διασκευή) Δημιουργία παρουσίασης: Αλεξάνδρα Γερακίνη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΤΡΟΙΑΣ Ἡ ρόδοτος Ἡ ρόδοτος, Ἱ στορίη 2.120 (διασκευή) Δημιουργία παρουσίασης: Αλεξάνδρα Γερακίνη

2 Η ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΤΡΟΙΑΣ Ε ἰ ἦ ν (ποιος;) ἐ ν Ἰ λί ῳ ἀ πέδοντο ἂ ν α ὐ τήν (σε ποιους;) ο ἱ Τρ ῶ ες (πώς;). Ο ὐ γ ὰ ρ δ ὴ ο ὓ τω (τι;) ἦ ν ὁ Πρίαμος ο ὐ δέ (ποιοι;) ὣ στε ἐ βούλοντο (να θέλουν τι;) ὃ πως Ἀ λέξανδρος (με ποιον;) συνοικ ῇ. Ἑ λένη το ῖ ς Ἓ λλησιν ἑ κόντος ἢ ἂ κοντος Ἀ λεξάνδρου. φρενοβλαβ ὴ ς ο ἱ ἂ λλοι Τρ ῶ ες το ῖ ς σφετέροις σώμασι καί το ῖ ς τέκνοις καί τ ῇ πόλει κινδυνεύειν, Ἑ λέν ῃ

3 Η ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΤΡΟΙΑΣ Ε ἰ δέ τοι καί (πότε;) ἐ γίγνωσκον(τι;) ἐ πεί (ποιοι;), μάλιστα δέ ο ἱ α ὑ το ῦ υ ἱ ε ῖ ς, ὁ πότε συμμίσγοιεν (με ποιους;), ἀ πώλλυντο, Πρίαμος, ε ἰ καί α ὐ τός (έκανε τι;), ἀ πέδωκεν ἂ ν α ὐ τ ὴ ν (σε ποιον;), (με ποιο σκοπό;) ἐ ν το ῖ ς πρώτοις χρόνοις τα ῦ τα πολλοί μέν τ ῶ ν ἂ λλων Τρώων το ῖ ς Ἓ λλησιν Ἑ λέν ῃ συν ῴ κει Μενελά ῳ ἳ να α ὐ τός καί ο ἱ ὑ πήκοοι α ὐ το ῦ ἀ παλλαγε ῖ εν τ ῶ ν παρόντων κακ ῶ ν.

4 Η ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΤΡΟΙΑΣ Ἀ λλ’ ο ὐ γ ὰ ρ ε ἶ χον (ποιον;) (ώστε να κάνουν τι;) ο ὐ δέ λέγουσιν α ὐ το ῖ ς τ ὴ ν ἀ λήθειαν ἐ πίστευον (ποιοι ;), ὡ ς μ ὲ ν ἐ γώ γνώμην ἀ ποφαίνομαι, (γιατί;) (με ποιο σκοπό;) (ποιο δηλαδή;), Ἑ λένην ἀ ποδο ῦ ναι ο ἱ Ἓ λληνες το ῦ δαιμονίου παρασκευάζοντος ὃ πως πανωλεθρί ᾳ ἀ πολόμενοι καταφανές το ῦ το το ῖ ς ἀ νθρώποις ποιήσωσι ὡ ς τ ῶ ν μεγάλων ἀ δικημάτων μεγάλαι ε ἰ σί καί α ἱ τιμωρίαι παρά τ ῶ ν θε ῶ ν.

5 ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ Ο Πρίαμος και οι Τρώες θα έδιναν την Ελένη πίσω στους Έλληνες, με ή χωρίς τη θέληση του Αλέξανδρου(Πάρη), γιατί δε θα ήθελαν να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή τη δική τους και των παιδιών τους.ΠρίαμοςΕλένη Αλέξανδρου(Πάρη) Οι Τρώες υποστήριζαν ότι δεν είχαν την Ελένη αλλά οι Έλληνες δεν τους πίστευαν.

6 ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΠΑΡΙΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ Η κατάληψη της Τροίας από τους Έλληνες παρουσιάζεται ως αποτέλεσμα της θείας βούλησης. Η ενεργή παρέμβαση του θείου στα ανθρώπινα πράγματα είναι μία από τις βασικές ιδέες του Ηροδότειου έργου. Τροίας

7 ΩΡΑΙΑ ΕΛΕΝΗ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ Σκοπός του «θείου» ήταν να γίνει φανερό στους ανθρώπους ότι οι μεγάλες αδικίες έχουν ως αποτέλεσμα μεγάλες τιμωρίες. Ο θεϊκός φθόνος εκδηλώνεται, όταν ο άνθρωπος υπερβεί κάποια όρια. Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, το έγκλημα δε μένει ατιμώρητο.

8 ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΠΑΡΙΣ ΕΚΔΟΧΕΣ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ Εκδοχές του μύθου της Ελένης στην ηλεκτρονική διεύθυνση : http://digitalschool.m inedu.gov.gr/modules /ebook/show.php/DS GYM- C106/502/3268,1332 3/unit=462

9 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Γ.Σεφέρης, Ελένη Η πραγματική Ελένη δεν πήγε ποτέ στην Τροία. Στην Τροία βρισκόταν μόνο το είδωλο της Ελένης. Ο Πάρις «μ’ έναν ίσκιο πλάγιαζε». Ο Τρωικός πόλεμος για τον οποίο σκοτώθηκαν τόσοι άνθρωποι έγινε χωρίς να υπάρχει ουσιαστικός λόγος. Απαγγελία του ποιήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.youtube.com/watch?v=jU9NkXLRZ1U http://www.youtube.com/watch?v=jU9NkXLRZ1U

10 ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Γοργίας, Ἐ λένης ἐ γκώμιον 6 Μετάφραση του κειμένου στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/T heoria%20arxaia/metafraseis%20c%20gym/c01xm.htm Η Ελένη πήγε στην Τροία μαζί με τον Πάρη. Αυτό οφείλεται είτε στην τύχη και στους θεούς είτε στην άσκηση βίας και στην πειθώ είτε στον έρωτα. Η Ελένη δεν ευθύνεται για την πράξη της και πρέπει ν’ απαλλαγεί από την κακή φήμη.

11 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1.Ποια κοινά στοιχεία υπάρχουν ανάμεσα στο κείμενο της ενότητας και στα παράλληλα κείμενα; 2.Να αναζητήσετε και άλλα έργα βασισμένα στο μύθο της ωραίας Ελένης.


Κατέβασμα ppt "Η ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΤΡΟΙΑΣ Ἡ ρόδοτος Ἡ ρόδοτος, Ἱ στορίη 2.120 (διασκευή) Δημιουργία παρουσίασης: Αλεξάνδρα Γερακίνη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google