Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΞΙΕΣ, ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Πώς αντιλαμβάνεστε την έννοια της στάσης (attitude);

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΞΙΕΣ, ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Πώς αντιλαμβάνεστε την έννοια της στάσης (attitude);"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΞΙΕΣ, ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

2 Πώς αντιλαμβάνεστε την έννοια της στάσης (attitude);

3 Στάση (attitude) Η στάση είναι ένα συναίσθημα, ένα πιστεύω, μία συμπεριφορά που σχετίζεται με ένα άτομο, μια ομάδα, μια ιδέα ή ένα αντικείμενο. Η στάση ενός ατόμου επηρεάζεται από τις διαφορετικές εμπειρίες που έχει από την ζωή πχ το αίσθημα που έχει ένα άτομο για την δουλειά του, θετικό ή αρνητικό, είναι μία στάση. Η στάση συμπεραίνεται από αυτά που λένε και κάνουν τα άτομα, δηλαδή από την συμπεριφορά τους. Η στάση είναι ένα συναίσθημα, ένα πιστεύω, μία συμπεριφορά που σχετίζεται με ένα άτομο, μια ομάδα, μια ιδέα ή ένα αντικείμενο. Η στάση ενός ατόμου επηρεάζεται από τις διαφορετικές εμπειρίες που έχει από την ζωή πχ το αίσθημα που έχει ένα άτομο για την δουλειά του, θετικό ή αρνητικό, είναι μία στάση. Η στάση συμπεραίνεται από αυτά που λένε και κάνουν τα άτομα, δηλαδή από την συμπεριφορά τους.

4 Το μοντέλο της στάσης δείχνει πως συνδέεται με τις αξίες και τα πιστεύω του ατόμου. Ανάλυση του μοντέλου. Οι αξίες αντιπροσωπεύουν για το άτομο το σωστό ή λάθος ενώ τα πιστεύω είναι σκέψεις και αντιλήψεις σχετικά με κάποιο αντικείμενο, καθώς και συμπεράσματα που συνάγονται σχετικά με αυτό. Οι αξίες αντιπροσωπεύουν για το άτομο το σωστό ή λάθος ενώ τα πιστεύω είναι σκέψεις και αντιλήψεις σχετικά με κάποιο αντικείμενο, καθώς και συμπεράσματα που συνάγονται σχετικά με αυτό. Το μοντέλο της στάσης έχει 4 στάδια τα οποία αποτελούνται από 3 συστατικά. Στο 1ο στάδιο είναι οι αξίες και τα πιστεύω ενός ατόμου για κάποιο άτομο ή αντικείμενο, στο 2ο είναι η δημιουργία μιας στάσης ή συναισθήματος από το άτομο, στο 3ο είναι η επίδραση αυτής της στάσης στην συμπεριφορά και το 4ο είναι η κατάληξη σε μια συγκεκριμένη συμπεριφορά. Το μοντέλο της στάσης έχει 4 στάδια τα οποία αποτελούνται από 3 συστατικά. Στο 1ο στάδιο είναι οι αξίες και τα πιστεύω ενός ατόμου για κάποιο άτομο ή αντικείμενο, στο 2ο είναι η δημιουργία μιας στάσης ή συναισθήματος από το άτομο, στο 3ο είναι η επίδραση αυτής της στάσης στην συμπεριφορά και το 4ο είναι η κατάληξη σε μια συγκεκριμένη συμπεριφορά.

5 Τα 3 συστατικά είναι τα γνωστικά συστατικά δηλαδή οι αξίες και τα πιστεύω (πχ. Ο επόπτης μου δεν είναι καλός στην δουλειά του), το συναισθηματικό συστατικό (πχ δεν μου αρέσει η δουλειά μου) και το συστατικό της συμπεριφοράς (πχ θέλω να παραιτηθώ από την δουλειά). Τα 3 συστατικά είναι τα γνωστικά συστατικά δηλαδή οι αξίες και τα πιστεύω (πχ. Ο επόπτης μου δεν είναι καλός στην δουλειά του), το συναισθηματικό συστατικό (πχ δεν μου αρέσει η δουλειά μου) και το συστατικό της συμπεριφοράς (πχ θέλω να παραιτηθώ από την δουλειά).

6 Τι είναι οι αξίες και πώς πιστεύετε επιδρούν σε ένα οργανισμό;

7 Τι είναι οι αξίες και πώς επιδρούν σε ένα οργανισμό; Οι αξίες έχουν περιεχόμενο και ένταση. Το περιεχόμενο προσδιορίζει τον τρόπο συμπεριφοράς ενώ η ένταση τον βαθμό σπουδαιότητας. Η ιεράρχηση των αξιών με βάση την ένταση δείχνει πώς τα άτομα δίνουν διαφορετική βαρύτητα σε διάφορες αξίες όπως ελευθερία, τιμιότητα, σεβασμό κλπ. Οι αξίες έχουν περιεχόμενο και ένταση. Το περιεχόμενο προσδιορίζει τον τρόπο συμπεριφοράς ενώ η ένταση τον βαθμό σπουδαιότητας. Η ιεράρχηση των αξιών με βάση την ένταση δείχνει πώς τα άτομα δίνουν διαφορετική βαρύτητα σε διάφορες αξίες όπως ελευθερία, τιμιότητα, σεβασμό κλπ.

8 Οι αξίες είναι ευρύτερες από τις στάσεις. Σημαντικά γεγονότα στην ζωή κάποιου μπορεί να αλλάξουν το σύστημα αξιών του. Οι αξίες του ατόμου καθοδηγούν την συμπεριφορά του. Το ίδιο ισχύει και για ένα οργανισμό ο οποίος δεν θα παράγει προϊόντα υψηλής ποιότητας αν η διοίκηση δεν πιστεύει στην αξία της ποιότητας. Οι αξίες είναι ευρύτερες από τις στάσεις. Σημαντικά γεγονότα στην ζωή κάποιου μπορεί να αλλάξουν το σύστημα αξιών του. Οι αξίες του ατόμου καθοδηγούν την συμπεριφορά του. Το ίδιο ισχύει και για ένα οργανισμό ο οποίος δεν θα παράγει προϊόντα υψηλής ποιότητας αν η διοίκηση δεν πιστεύει στην αξία της ποιότητας.

9 Αξίες και παρακίνηση στην εργασία. Τι καταλαβαίνετε από αυτό;

10 Αξίες και παρακίνηση στην εργασία Τα άτομα για να εργαστούν και να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό δεν θέλουν απλά κίνητρα, αλλά χρειάζονται να δουλεύουν σε ένα περιβάλλον και οι συνθήκες εργασίας και το είδος της δουλειάς να είναι τέτοια, ώστε η ίδια η εργασία να έχει αξία για το άτομο ώστε να θέλει και ο ίδιος να αυξήσει την απόδοση του. Τα άτομα για να εργαστούν και να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό δεν θέλουν απλά κίνητρα, αλλά χρειάζονται να δουλεύουν σε ένα περιβάλλον και οι συνθήκες εργασίας και το είδος της δουλειάς να είναι τέτοια, ώστε η ίδια η εργασία να έχει αξία για το άτομο ώστε να θέλει και ο ίδιος να αυξήσει την απόδοση του.

11 Ικανοποίηση από την εργασία. Πώς το καταλαβαίνετε και πόσο σημαντικό είναι πιστεύετε για εργοδότη και υπαλλήλους;

12 Ικανοποίηση από την εργασία. Η ικανοποίηση της εργασίας αναφέρεται στην στάση και συμπεριφορά που έχει ένα άτομο προς την εργασία του. Μπορεί να είναι θετική αλλά και αρνητική. Αυτή η ικανοποίηση από την εργασία όμως μπορεί να επηρεάσει την ανθρώπινη συμπεριφορά και γι αυτό οι μάνατζερς πρέπει να εξετάζουν την συνέπεια της εργασίας και την ικανοποίηση των εργαζομένων. Η ικανοποίηση από την εργασία μπορεί να θεωρηθεί κυρίως σαν το αποτέλεσμα της εμπειρίας που έχει το άτομο από την εργασία του. Η ικανοποίηση της εργασίας αναφέρεται στην στάση και συμπεριφορά που έχει ένα άτομο προς την εργασία του. Μπορεί να είναι θετική αλλά και αρνητική. Αυτή η ικανοποίηση από την εργασία όμως μπορεί να επηρεάσει την ανθρώπινη συμπεριφορά και γι αυτό οι μάνατζερς πρέπει να εξετάζουν την συνέπεια της εργασίας και την ικανοποίηση των εργαζομένων. Η ικανοποίηση από την εργασία μπορεί να θεωρηθεί κυρίως σαν το αποτέλεσμα της εμπειρίας που έχει το άτομο από την εργασία του.


Κατέβασμα ppt "ΑΞΙΕΣ, ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Πώς αντιλαμβάνεστε την έννοια της στάσης (attitude);"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google