Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Στυλιάδη Στέλλα

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΛΕΞΗΣ Ορισμός Τύποι Λήψης Αποφάσεων
Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων Τεχνικές Βελτίωσης της Διαδικασίας Λήψης Αποφάσεων Στυλιάδη Στέλλα

3 Η ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Mε την στενή έννοια η επιλογή της καλύτερης λύσης για την επίτευξη κάποιου στόχου. Η διαδικασία μέσω της οποίας τα στελέχη αποκρίνονται στις ευκαιρίες και απειλές αναλύοντας διάφορες εναλλακτικές και παίρνοντας αποφάσεις για τους στόχους της επιχείρησης και την πορεία δράσης της Στυλιάδη Στέλλα

4 Η ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Απόκριση στις ευκαιρίες:
τα στελέχη αποκρίνονται στους τρόπους βελτίωσης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της επιχείρησης Απόκριση στις απειλές: απόκριση στα εχθρικά προς την επιχείρηση συμβάντα Στυλιάδη Στέλλα

5 Η απόφαση έχει παρθεί πολλές φορές στο παρελθόν
ΤΥΠΟΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Προγραμματισμένες Αποφάσεις: επαναλαμβανόμενη, σχεδόν αυτόματη διαδικασία Η απόφαση έχει παρθεί πολλές φορές στο παρελθόν Υπάρχουν κανόνες ή οδηγίες Π.χ. Απόφαση για νέα παραγγελία προμηθειών γραφείου Στυλιάδη Στέλλα

6 ΤΥΠΟΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Μη προγραμματισμένες Αποφάσεις: ασυνήθιστη κατάσταση, που δεν έχει αντιμετωπισθεί ξανά Δεν υπάρχουν κανόνες. Η απόφαση είναι καινούργια Η απόφαση στηρίζεται σε πληροφορίες και στην κρίση και διαίσθηση του στελέχους Π.χ. Πρέπει να επενδύσει η επιχείρηση σε νέες τεχνολογίες; Στυλιάδη Στέλλα

7 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Προτίμηση για το είδος των αποτελεσμάτων Αποφάσεις βασισμένες σε φανερούς υπολογισμούς (ΙΙΙ) Αποφάσεις βασισμένες στην κριτική ανάλυση (Ι) Αποφάσεις βασισμένες στο συμβιβασμό (IV) Αποφάσεις βασισμένες στην έμπνευση (II) Σαφής Ασαφής Γνώση σχέσης αιτίας-αποτελέσματος Ελλιπής Πλήρης Στυλιάδη Στέλλα

8 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Συνθήκες κρίσης Διαίσθηση Προσωπικότητα & εξυπνάδα Ποιότητα & πρόσβαση πληροφοριών Πολιτικοί παράγοντες Βαθμός αβεβαιότητας Αξίες του ατόμου που λαμβάνει αποφάσεις Χρονοτριβή Στυλιάδη Στέλλα

9 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Στυλιάδη Στέλλα

10 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΤΟΥ
Εντοπισμός του πραγματικού προβλήματος ή προβλημάτων Ανάλυση των υπαρχόντων στοιχείων και πληροφοριών - και ίσως αναζήτηση καινούργιων - με σκοπό τον εντοπισμό των αιτιών, οι οποίες έχουν οδηγήσει στο συγκεκριμένο πρόβλημα. Στυλιάδη Στέλλα

11 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
Προσδιορισμός των κριτηρίων με βάση τα οποία θα αξιολογηθούν οι προτεινόμενες λύσεις στη συνέχεια και επιλογή κατόπιν μιας συγκεκριμένης λύσης Στυλιάδη Στέλλα

12 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Διατύπωση εναλλακτικών λύσεων, διότι συνήθως τα πράγματα στην επιχειρησιακή ζωή -όπως και στην κοινωνική ζωή γενικότερα δεν είναι μαύρο - άσπρο, αλλά απαιτούν μια διεξοδική και σφαιρική ανάλυση του θέματος. Στυλιάδη Στέλλα

13 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Κριτική ανάλυση της καθεμιάς εναλλακτικής. Δηλ. αναζήτηση των ισχυρών σημείων (strengths) και των αδυναμιών (weaknesses) της κάθε πρότασης. Κάθε πρόταση εξετάζεται και αναλύεται σε σχέση με τα κριτήρια που καθορίσθηκαν στο δεύτερο βήμα. Στυλιάδη Στέλλα

14 ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Επιλογή τελικά της πρότασης η οποία συγκεντρώνει τα περισσότερα πλεονεκτήματα και τα λιγότερα μειονεκτήματα. Αν βεβαίως ακολουθηθεί μια ποσοτική προσέγγιση με συντελεστές βαρύτητας, τότε επιλέγεται η πρόταση που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο βαθμό. Στυλιάδη Στέλλα

15 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Νόμιμη; Ηθική; Οικονομική; Πρακτική; Είναι η δυνατή πορεία δράσης Στυλιάδη Στέλλα

16 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Νόμιμη; Τα στελέχη πρέπει να σιγουρευτούν ότι η εναλλακτική είναι νόμιμη στο εσωτερικό της χώρας και στο εξωτερικό για εξαγωγές Ηθική; η εναλλακτική πρέπει να είναι ηθική και να μη βλάπτει τα συμφέροντα των ομάδων συμφερόντων χωρίς λόγο Οικονομική; Μπορεί η οργάνωση να υποστηρίξει την εναλλακτική δεδομένων των στόχων της; Πρακτική; Υπάρχουν οι ικανότητες και οι πόροι για να υλοποιηθεί η εναλλακτική; Στυλιάδη Στέλλα

17 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Εδώ πρέπει να δοθούν οι σχετικές εντολές για το ποιος θα κάνει τι, πότε, πώς και πού. Στυλιάδη Στέλλα

18 “ΑΝΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ” ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
Μετά την υλοποίηση της απόφασης και σε εύθετο χρόνο χρειάζεται να υπάρξει “αναπληροφόρηση” (feedback), για την πορεία εφαρμογής της απόφασης, προς τους managers που είχαν αποφασίσει. Αυτό είναι απαραίτητο κυρίως για να διαπιστωθεί αν όντως εφαρμόσθηκε ή εφαρμόζεται η απόφαση. Στυλιάδη Στέλλα

19 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
Brainstorming (Καταιγισμός Ιδεών): τα στελέχη συναντώνται πρόσωπο με πρόσωπο για τη δημιουργία και τη συζήτηση πολλών εναλλακτικών σε προκαθορισμένο χρόνο Εμπόδιο στο brainstorming (Production blocking) Τα μέλη δεν μπορούν να απορροφήσουν όλες τις πληροφορίες που παρουσιάζονται και μπορεί να ξεχάσουν και τις δικές του εναλλακτικές Στυλιάδη Στέλλα

20 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ονομαστική Τεχνική (Nominal Group Technique): Χρησιμοποιείται μια πλήρως δομημένη agenda για τη συνάντηση, η οποία επιτρέπει στον κάθε συμμετέχοντα να προτείνει ιδέες χωρίς οι υπόλοιποι συμμετέχοντες να τις σχολιάζουν. Παρόμοια με το brainstorming, όμως κάθε μέλος γράφει πρώτα τις εναλλακτικές που θα προτείνει Αποφεύγεται έτσι το εμπόδιο του production blocking στο brainstorming Όλες οι εναλλακτικές διαβάζονται στη συνέχεια Κατόπιν γίνεται συζήτηση και κατάταξη των εναλλακτικών Στυλιάδη Στέλλα

21 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
Τεχνική Delphi: γραπτή παρουσίαση, τα στελέχη δεν συναντώνται προσωπικά Προσδιορισμός του προβλήματος και κλήση των μελών να δώσουν πιθανές λύσεις μέσα από μια σειρά προσεκτικά σχεδιασμένων ερωτηματολογίων Συμπλήρωση από κάθε μέλος του πρώτου ερωτηματολογίου ανώνυμα και ανεξάρτητα Συγκέντρωση των αποτελεσμάτων από το πρώτο ερωτηματολόγιο σ' ένα μέρος, καταγραφή και αναπαραγωγή Λήψη ενός αντιγράφου των αποτελεσμάτων από κάθε μέλος Κλήση των συμμετεχόντων να προτείνουν τις λύσεις τους. Τα βήματα 4 και 5 επαναλαμβάνονται έως ότου επιτευχθεί συναίνεση Στυλιάδη Στέλλα

22 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η λήψη των αποφάσεων μπορεί να θεωρηθεί ως ένα από τα βασικά θεμέλια για την κατάλληλη εφαρμογή των λειτουργιών του μάνατζμεντ Η διαδικασία της λήψης απόφασης περιλαμβάνει ορισμένα βήματα. Η ορθολογική εκτέλεση των επιμέρους βημάτων μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα της συνολικής διαδικασίας, δηλαδή τη λήψη καλύτερων διοικητικών αποφάσεων Στυλιάδη Στέλλα


Κατέβασμα ppt "Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google