Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πηγές δεδομένων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πηγές δεδομένων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πηγές δεδομένων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

2 Γράφημα 6.3 : Ποσοστό των νέων (ηλικίας 18-24 ετών και 15-34 ετών) εκτός εκπαίδευσης/κατάρτισης (τυπικής και μη-τυπικής) και εκτός εργασίας (NEET) στα 28 κράτη-μέλη το 2014 Διαφάνεια: 2η Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ – Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2016 – Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (υπό έκδοση) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2015 Η ελληνική πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α: Το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς Πηγή: EUROSTAT – UOE (LFS ηλικιακές ομάδες 18-24 και 15-34 ετών) Πλήρης πρόσβαση στην Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2015 με δικαίωμα αποθήκευσης & εκτύπωσης στη διεύθυνση : www.kanep-gsee.grwww.kanep-gsee.gr

3 Διαφάνεια: 3η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2015 Η ελληνική πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α: Το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς Πλήρης πρόσβαση στην Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2015 με δικαίωμα αποθήκευσης & εκτύπωσης στη διεύθυνση : www.kanep-gsee.grwww.kanep-gsee.gr Γράφημα 6.2b: Ποσοστό εργαζομένων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5-8) η θέση εργασίας (ISCO08) των οποίων υπολείπεται του μορφωτικού τους επιπέδου (κάθετη αναντιστοιχία - vertical mismatch) στα 28 κράτη-μέλη τα έτη 2001 και 2014 Πηγή: EUROSTAT – UOE (LFSA) Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ (ειδική μη δημοσιευμένη αναφορά)

4 Γράφημα 6.2a: Ποσοστό εργαζομένων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5-6) η θέση εργασίας των οποίων υπολείπεται του μορφωτικού τους επιπέδου (κάθετη αναντιστοιχία - vertical mismatch)) στην Ελλάδα και στην ΕΕ-28 την περίοδο 2001-2014 Πηγή: EUROSTAT – UOE (LFSA) Διαφάνεια: 4η Προ κρίσηςΕντός κρίσης Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ (ειδική μη δημοσιευμένη αναφορά) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2015 Η ελληνική πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α: Το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς Πλήρης πρόσβαση στην Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2015 με δικαίωμα αποθήκευσης & εκτύπωσης στη διεύθυνση : www.kanep-gsee.grwww.kanep-gsee.gr

5 Συνθετικός δείκτης απασχόλησης των αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ το έτος 2010 και ρυθμός μεταβολής περιόδου 2001-2010 Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ Μέτρια απασχολησιμότητα Πολύ χαμηλή απασχολησιμότητα Υψηλή απασχολησιμότητα Καλή απασχολησιμότητα Χαμηλή απασχολησιμότητα Σ ΥΝΘΕΤΙΚΟΣ Δ ΕΙΚΤΗΣ Α ΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Α ΠΟΦΟΙΤΩΝ GR

6 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Διαφάνεια: 6η Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ – Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2015 – Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2015 Η ελληνική πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α: Το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς Πίνακας 1: Κατάταξη των κρατών-μελών της ΕΕ-28 στις 6 πρώτες θέσεις (top-6) ως προς την τιμή και την κατεύθυνση των δεικτών ΕΚΡΟΩΝ Πλήρης πρόσβαση στην Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2015 με δικαίωμα αποθήκευσης & εκτύπωσης στη διεύθυνση : www.kanep-gsee.grwww.kanep-gsee.gr

7 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Διαφάνεια: 7η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2015 Η ελληνική πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α: Το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς Τα κύρια χαρακτηριστικά της ελληνικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όπως προκύπτουν από τη σύγκριση των δεικτών εισροών-εκροών της με τα αντίστοιχα συστήματα των top-6 σε εκπαιδευτικά αποτελέσματα κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 28, είναι: η σημαντική υποχρηματοδότηση της εκπαίδευσης (συνολικά), οι ελλιπείς, ή και ανεπαρκείς, φυσικές υποδομές και εκπαιδευτικοί πόροι, η έξαρση των εκπαιδευτικών/κοινωνικών ανισοτήτων μεταξύ σχολείων και μαθητών, η σημαντική επιβάρυνση του εξωσχολικού χρόνου των μαθητών και συνακόλουθα της δαπάνης των νοικοκυριών, και τα φτωχά εκπαιδευτικά αποτελέσματα, που σε μια αγορά εργασίας χωρίς κανόνες και έλεγχο οδηγούν στο επαγγελματικό αδιέξοδο των νέων ανθρώπων και σε διαρροή από τη χώρα ανθρώπινου δυναμικού υψηλής κατάρτισης. Η συγκεκριμένη εικόνα που αποτυπώνεται χρονικά πέραν της δεκαετίας, ναρκοθετεί την προσπάθεια για ανάπτυξη της χώρας και απειλεί την κοινωνική συνοχή και τη συνταγματικά κατοχυρωμένη ισότητα των ευκαιριών. Το ζήτημα είναι βαθύτατα πολιτικό: για δεκαετίες η εκπαίδευση προχωρά χωρίς όραμα, χωρίς στρατηγικό σχεδιασμό, επάρκεια πόρων και αίσθηση του μέτρου. Υφίσταται, αλλά επί της ουσίας δεν λειτουργεί. Πλήρης πρόσβαση στην Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2015 με δικαίωμα αποθήκευσης & εκτύπωσης στη διεύθυνση : www.kanep-gsee.grwww.kanep-gsee.gr

8 Πηγές δεδομένων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

9 Τα βασικά μεγέθη της εκπαίδευσης 2015 Κ ΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Α ΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1.1 Συστημική προσέγγιση του εκπαιδευτικού συστήματος (ΕΛΣΤΑΤ) 1.2 Η εξέλιξη των βασικών (μη οικονομικών) μεγεθών της εκπαίδευσης (ΕΛΣΤΑΤ) 1.3 Η εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών της εκπαίδευσης (ΓΕΝ.ΛΟΓ.ΚΡΑΤΟΥΣ) Κ ΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο Β ΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28 2.1 Μαθητικός πληθυσμός στην ΕΕ-28 (EUROSTAT) 2.2 Εκπαιδευτικό προσωπικό στην ΕΕ-28 (EUROSTAT) 2.3 Δημόσια δαπάνη για εκπαίδευση στην ΕΕ-28 (EUROSTAT) Κ ΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο Μ ΕΓΕΘΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ-28 ( EUROSTAT, OECD PISA, EURYDICE ) 3.1 Δείκτες εισροών στην εκπαίδευση 3.1.1. Δείκτες επένδυσης στους οικονομικούς πόρους (ISCED 0-6) 3.1.2. Δείκτες επένδυσης στους υλικούς πόρους (φυσικές υποδομές, εκπαιδευτικοί πόροι, ενσωμάτωση ΤΠΕ στο σχολείο) 3.1.3 Δείκτες επένδυσης στους ανθρώπινους πόρους (αναλογία μαθητών ανά εκπαιδευτικό, επάρκεια σε κατάλληλο εκπαιδευτικό προσωπικό ) 3.1.4 Δείκτες επένδυσης στο χρόνο για μάθηση (μέγεθος τμήματος, ενδοσχολικός χρόνος, εξωσχολικός χρόνος, επιπλέον εκπαιδευτικές δραστηριότητες, φοίτηση στην Προσχολική εκπαίδευση 3.2 Δείκτες εκροών στην εκπαίδευση 3.2.1 Πρόωρη εγκατάλειψη από την εκπαίδευση/ κατάρτιση 3.2.3 Επίδοση μαθητικού πληθυσμού (Μαθηματικά, ανάγνωση/κατανόηση κειμένου, φυσικές επιστήμες) 3.3.2 Επιπλέον ευρωπαϊκά επίπεδα αναφοράς στην εκπαίδευση (δείκτης τριτοβάθμιου μορφωτικού επιπέδου, συμμετοχή στην προσχολική εκπαίδευση, συμμετοχή στη δια βίου μάθηση Όλες οι μεταβλητές και τα μεγέθη της εκπαίδευσης αποδίδονται σε χρονοσειρές με περίοδο αναφοράς 2003-2014 ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των σχετικών στοιχείων

10 Γράφημα 1 : Ετήσια απόλυτη και ποσοστιαία μεταβολή του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ, ESA 2010) της χώρας την περίοδο 2001-2015 Διαφάνεια: 10η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2015 Η ελληνική πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α: Το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (ανακοίνωση 04/11/2015) & EUROSTAT Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ – Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2015 – Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση Πλήρης πρόσβαση στην Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2015 με δικαίωμα αποθήκευσης & εκτύπωσης στη διεύθυνση : www.kanep-gsee.grwww.kanep-gsee.gr μείωση κατά -27,3% αύξηση κατά 59,0% Εντός κρίσηςΠρο κρίσης

11 Γράφημα 1 : Σύνολο δημοσίων δαπανών για την εκπαίδευση (σε εκ. και ως ποσοστό επί του ΑΕΠ) την περίοδο 2001-2013 και σύνολο ιδιωτικών δαπανών για την εκπαίδευση την περίοδο 2004-2013 Διαφάνεια: 11η Προ κρίσηςΕντός κρίσης ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2015 Η ελληνική πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α: Το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Κρατικοί Προϋπολογισμοί και Απολογισμοί των ετών 2007 έως και 2015 Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ – Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2015 – Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση Πλήρης πρόσβαση στην Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2015 με δικαίωμα αποθήκευσης & εκτύπωσης στη διεύθυνση : www.kanep-gsee.grwww.kanep-gsee.gr Μείωση δημοσίων δαπανών κατά -29,9% Αύξηση δημοσίων δαπανών κατά 64,7%

12 Γράφημα 2 : Ποσοστό πρόωρης εγκατάλειψης από την εκπαίδευση/κατάρτιση στην Ελλάδα και στην ΕΕ-28 την περίοδο 2000-2014 Διαφάνεια: 12η Προ κρίσηςΕντός κρίσης Πηγή: EUROSTAT – UOE (LFS ηλικιακή ομάδα 18-24 ετών) Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ – Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2015 – Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (υπό έκδοση) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2015 Η ελληνική πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α: Το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς Πλήρης πρόσβαση στην Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2015 με δικαίωμα αποθήκευσης & εκτύπωσης στη διεύθυνση : www.kanep-gsee.grwww.kanep-gsee.gr

13 Γράφημα 2.2 : Ποσοστό πρόωρης εγκατάλειψης από την εκπαίδευση/ κατάρτιση στην Ελλάδα κατά φύλο την περίοδο 2000-2014 Πηγή: EUROSTAT – UOE (LFS ηλικιακή ομάδα 18-24 ετών) Διαφάνεια: 13η Προ κρίσηςΕντός κρίσης Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ – Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2015 – Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2015 Η ελληνική πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α: Το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς Πλήρης πρόσβαση στην Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2015 με δικαίωμα αποθήκευσης & εκτύπωσης στη διεύθυνση : www.kanep-gsee.grwww.kanep-gsee.gr

14 Γράφημα 2.3 : Μέση τιμή του δείκτη πρόωρης εγκατάλειψης από την εκπαίδευση/κατάρτιση και μέση τιμή ως προς το φύλο (άνδρες/ γυναίκες) των νέων ηλικίας 18-24 ετών που διαρρέουν από την εκπαίδευση στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2014 Διαφάνεια: 14η Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ – Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2015 – Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2015 Η ελληνική πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α: Το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς Πηγή: EUROSTAT – UOE (LFS ηλικιακή ομάδα 18-24 ετών) Πλήρης πρόσβαση στην Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2015 με δικαίωμα αποθήκευσης & εκτύπωσης στη διεύθυνση : www.kanep-gsee.grwww.kanep-gsee.gr

15 Γράφημα 2.4 : Μέση τιμή του δείκτη πρόωρης εγκατάλειψης από την εκπαίδευση/κατάρτιση και αντίστοιχη μέση τιμή ως προς την εθνικότητα (άλλοδαποί/ ημεδαποί) των νέων ηλικίας 18-24 ετών που διαρρέουν από την εκπαίδευση στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) το 2014 Διαφάνεια: 15η Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ – Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2015 – Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2015 Η ελληνική πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α: Το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς Πηγή: EUROSTAT – UOE (LFS ηλικιακή ομάδα 18-24 ετών) (*) Δεν διατίθενται στοιχεία για το ποσοστό πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης των αλλοδαπών νέων για τη Βουλγαρία, την Κροατία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία. Πλήρης πρόσβαση στην Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2015 με δικαίωμα αποθήκευσης & εκτύπωσης στη διεύθυνση : www.kanep-gsee.grwww.kanep-gsee.gr

16 Γράφημα 4.1 : Ποσοστό πρόωρης εγκατάλειψης από την εκπαίδευση/κατάρτιση στην Ελλάδα ανά διοικητική περιφέρεια τα έτη 2000 και 2014 Πηγή: EUROSTAT – UOE (LFS ηλικιακή ομάδα 18-24 ετών) Διαφάνεια: 16η Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ – Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2015 – Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση -73,4% ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2015 Η ελληνική πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α: Το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς Πλήρης πρόσβαση στην Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2015 με δικαίωμα αποθήκευσης & εκτύπωσης στη διεύθυνση : www.kanep-gsee.grwww.kanep-gsee.gr

17 Γράφημα 4.2 : Ποσοστό αποφοίτων της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα ανά διοικητική περιφέρεια τα έτη 2000 και 2014 Πηγή: EUROSTAT – UOE (LFS ηλικιακή ομάδα 30-34 ετών) Διαφάνεια: 17η Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ – Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2015 – Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 52,0% ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2015 Η ελληνική πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α: Το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς Πλήρης πρόσβαση στην Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2015 με δικαίωμα αποθήκευσης & εκτύπωσης στη διεύθυνση : www.kanep-gsee.grwww.kanep-gsee.gr

18 Γράφημα 2.5 : Ποσοστιαία αναλογία των άνεργων ή εργασιακά μη ενεργών νέων ηλικίας 18-24 που διέρρευσαν από την εκπαίδευση & κατάρτιση στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 τα έτη 2005 και 2014 και ρυθμός μεταβολής του συγκεκριμένου δείκτη ανά κράτος-μέλος την περίοδο 2005-2014 Διαφάνεια: 18η Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ – Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2015 – Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2015 Η ελληνική πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α: Το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς Πηγή: EUROSTAT – UOE (LFS ηλικιακή ομάδα 18-24 ετών) Πλήρης πρόσβαση στην Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2015 με δικαίωμα αποθήκευσης & εκτύπωσης στη διεύθυνση : www.kanep-gsee.grwww.kanep-gsee.gr

19 Γράφημα 3 : Μέση επίδοση (σε μονάδες) και ποσοστό ανά επίπεδο επάρκειας στα Μαθηματικά των μαθητών ηλικία 15 ετών που μετείχαν στο πρόγραμμα PISA το 2012 στα κράτη-μέλη της EE-28(*) Διαφάνεια: 19η Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ – Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2015 – Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2015 Η ελληνική πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α: Το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς Πηγή: OECD – PISA 2012 (*) Δεν διατίθενται στοιχεία για τη Μάλτα. Η κατάταξη των κρατών-μελών έχει γίνει κατά αύξουσα σειρά του ποσοστού μαθητών με επίδοση χαμηλότερη από το Επίπεδο 2 (επίπεδο 1 και κάτω). Πλήρης πρόσβαση στην Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2015 με δικαίωμα αποθήκευσης & εκτύπωσης στη διεύθυνση : www.kanep-gsee.grwww.kanep-gsee.gr

20 Γράφημα 3.1 : Μέση τιμή του δείκτη χαμηλής επίδοσης στα Μαθηματικά και μέση τιμή ως προς την εθνικότητα (αλλοδαποί/ ημεδαποί) των μαθητών ηλικίας 15 ετών που το 2012 μετείχαν στο Πρόγραμμα PISA στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28(*) Διαφάνεια: 20η Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ – Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2015 – Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2015 Η ελληνική πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α: Το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (*) Δεν διατίθενται σχετικά στοιχεία για τη Μάλτα, ενώ δεν διατίθενται επαρκή ή και καθόλου στοιχεία για αλλοδαπούς μαθητές για τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Ουγγαρία, τη Σλοβακία, τη Λιθουανία και την Πολωνία. Η κατάταξη των κρατών-μελών έχει γίνει κατά φθίνουσα σειρά της Μέσης τιμής του δείκτη χαμηλής επίδοσης των μαθητών στα Μαθηματικά. Πηγή: OECD – PISA 2012 Πλήρης πρόσβαση στην Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2015 με δικαίωμα αποθήκευσης & εκτύπωσης στη διεύθυνση : www.kanep-gsee.grwww.kanep-gsee.gr

21 Γράφημα 3.2: Διακύμανση της επίδοσης των μαθητών στα Μαθηματικά μεταξύ σχολείων και εντός των σχολείων και αναλογία της παρατηρούμενης διακύμανσης που εξηγείται συνολικά από το κοινωνικο-οικονομικό πολιτιστικό υπόβαθρο των μαθητών και του σχολείου (δείκτης ESCS), καθώς και ο δείκτης ακαδημαϊκής ένταξης στα κράτη-μέλη της ΕΕ-26(*) για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία το 2012 Διαφάνεια: 21η Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ – Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2015 – Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2015 Η ελληνική πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α: Το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (*) Η διακύμανση εκφράζεται ως ποσοστό της μέσης συνολικής διακύμανσης μεταξύ σχολείων στη μαθητική επίδοση στα κράτη-μέλη του ΟΟΣΑ. Η κατάταξη των κρατών-μελών έχει γίνει κατά φθίνουσα σειρά της διακύμανσης μεταξύ σχολείων. Ο Δείκτης ESCS (index of the Economic, Social and Cultural Status of students) αποτελεί συνθετικό δείκτη που κατασκευάστηκε για την απεικόνιση πολλαπλών όψεων του κοινωνικοοικονομικού υπόβαθρου των μαθητών. Διακύμανση μεταξύ σχολείων Διακύμανση εντός των σχολείων Διακύμανση εντός του σχολείου που εξηγείται από τον δείκτη ESCS (μαθητών/σχολείου) Διακύμανση μεταξύ σχολείων που εξηγείται από τον δείκτη ESCS (μαθητών/σχολείου) Δείκτης ακαδημαϊκής ένταξης Μέση τιμή ΕΕ-26 37,4% Μέση τιμή ΕΕ-25 60,2% Πηγή: OECD – PISA 2012 Πλήρης πρόσβαση στην Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2015 με δικαίωμα αποθήκευσης & εκτύπωσης στη διεύθυνση : www.kanep-gsee.grwww.kanep-gsee.gr 71,5%

22 Γράφημα 3.3 : Συσχετισμός του δείκτη χαμηλής επίδοσης στα Μαθηματικά (κάτω από το Επίπεδο 2) και της διακύμανσης της επίδοσης στα Μαθηματικά μεταξύ των σχολείων που εξηγείται συνολικά από το κοινωνικο-οικονομικό & πολιτιστικό υπόβαθρο των μαθητών και του σχολείου στα κράτη-μέλη της ΕΕ-26(*) το 2009 Διαφάνεια: 22η Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ – Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2015 – Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2015 Η ελληνική πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α: Το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς Πηγή: OECD – PISA 2012 (*) Δεν διατίθενται στοιχεία για τη Μάλτα και τη Γαλλία. 1 η Ομάδα κρατών-μελών Λουξεμβούργο Πολωνία Σλοβενία Τσεχία Ελλάδα Ουγγαρία Ιρλανδία Πορτογαλία Ισπανία Ιταλία Γερμανία Ην. Βασίλειο Βέλγιο Σουηδία Ολλανδία Δανία Φινλανδία Αυστρία Κύπρος Σλοβακία Κροατία Εσθονία Βουλγαρία Λετονία Ρουμανία Λιθουανία 2 η Ομάδα κρατών-μελών 3 η Ομάδα κρατών-μελών 4 η Ομάδα κρατών-μελών Πλήρης πρόσβαση στην Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2015 με δικαίωμα αποθήκευσης & εκτύπωσης στη διεύθυνση : www.kanep-gsee.grwww.kanep-gsee.gr

23 Γράφημα 5.1 : Ποσοστό μαθητών με χαμηλή επίδοση (βαθμός οριακής προαγωγής-απόλυσης ή απόρριψης) στα Δημοτικά (Ε & Στ τάξη) στην Ελλάδα ανά περιφερειακή ενότητα (νομό) το έτος 2013 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ Διαφάνεια: 23η Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ – Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2016 – Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (υπό έκδοση) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2015 Η ελληνική πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α: Το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς Πλήρης πρόσβαση στην Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2015 με δικαίωμα αποθήκευσης & εκτύπωσης στη διεύθυνση : www.kanep-gsee.grwww.kanep-gsee.gr

24 Γράφημα 5.2 : Ποσοστό μαθητών με χαμηλή επίδοση (βαθμός οριακής προαγωγής-απόλυσης ή απόρριψης) στα Γυμνάσια στην Ελλάδα ανά περιφερειακή ενότητα (νομό) το έτος 2013 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ Διαφάνεια: 24η Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ – Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2016 – Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (υπό έκδοση) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2015 Η ελληνική πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α: Το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς Πλήρης πρόσβαση στην Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2015 με δικαίωμα αποθήκευσης & εκτύπωσης στη διεύθυνση : www.kanep-gsee.grwww.kanep-gsee.gr

25 Γράφημα 5.3 : Ποσοστό μαθητών με χαμηλή επίδοση (βαθμός οριακής προαγωγής-απόλυσης ή απόρριψης) στα Γενικά Λύκεια στην Ελλάδα ανά περιφερειακή ενότητα (νομό) το έτος 2013 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ Διαφάνεια: 25η Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ – Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2016 – Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (υπό έκδοση) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2015 Η ελληνική πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α: Το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς Πλήρης πρόσβαση στην Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2015 με δικαίωμα αποθήκευσης & εκτύπωσης στη διεύθυνση : www.kanep-gsee.grwww.kanep-gsee.gr

26 Γράφημα 5.4 : Ποσοστό μαθητών με χαμηλή επίδοση (βαθμός οριακής προαγωγής-απόλυσης ή απόρριψης) στα Τεχνικά Επαγγελματικά Λύκεια στην Ελλάδα ανά περιφερειακή ενότητα (νομό) το έτος 2013 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ Διαφάνεια: 26η Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ – Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2016 – Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (υπό έκδοση) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2015 Η ελληνική πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α: Το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς Πλήρης πρόσβαση στην Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2015 με δικαίωμα αποθήκευσης & εκτύπωσης στη διεύθυνση : www.kanep-gsee.grwww.kanep-gsee.gr

27 Γράφημα 6.1 : Ποσοστό των νέων (ηλικίας 18-24 ετών και 15-34 ετών) εκτός εργασίας αλλά εντός εκπαίδευσης/κατάρτισης (τυπικής & μη τυπικής) στα 28 κράτη-μέλη το 2014 Διαφάνεια: 27η Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ – Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2016 – Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (υπό έκδοση) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2015 Η ελληνική πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α: Το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς Πηγή: EUROSTAT – UOE (LFS ηλικιακές ομάδες 18-24 και 15-34 ετών) Πλήρης πρόσβαση στην Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2015 με δικαίωμα αποθήκευσης & εκτύπωσης στη διεύθυνση : www.kanep-gsee.grwww.kanep-gsee.gr

28 Γράφημα 6.2 : Ποσοστό των νέων (ηλικίας 18-24 ετών και 15-34 ετών) εντός εργασίας αλλά εκτός εκπαίδευσης/κατάρτισης (τυπικής & μη τυπικής) στα 28 κράτη-μέλη το 2014 Διαφάνεια: 28η Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ – Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2016 – Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (υπό έκδοση) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2015 Η ελληνική πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α: Το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς Πηγή: EUROSTAT – UOE (LFS ηλικιακές ομάδες 18-24 και 15-34 ετών) Πλήρης πρόσβαση στην Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2015 με δικαίωμα αποθήκευσης & εκτύπωσης στη διεύθυνση : www.kanep-gsee.grwww.kanep-gsee.gr

29 Γράφημα 6.3a : Ποσοστό των νέων (ηλικίας 18-24 ετών) εκτός εκπαίδευσης/κατάρτισης και εργασίας (NEET) στην Ελλάδα και στην ΕΕ-28 την περίοδο 2001-2014 Πηγή: EUROSTAT – UOE (LFS ηλικιακή ομάδα 18-24 ετών) Διαφάνεια: 29η Προ κρίσηςΕντός κρίσης Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ – Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2016 – Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (υπό έκδοση) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2015 Η ελληνική πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α: Το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς Πλήρης πρόσβαση στην Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2015 με δικαίωμα αποθήκευσης & εκτύπωσης στη διεύθυνση : www.kanep-gsee.grwww.kanep-gsee.gr

30 Γράφημα 6.3b : Ποσοστό των νέων (ηλικίας 18-24 ετών) εκτός εκπαίδευσης/κατάρτισης και εργασίας (NEET) στην Ελλάδα κατά φύλο την περίοδο 2001-2014 Πηγή: EUROSTAT – UOE (LFS ηλικιακή ομάδα 18-24 ετών) Διαφάνεια: 30η Προ κρίσηςΕντός κρίσης Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ – Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2016 – Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (υπό έκδοση) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2015 Η ελληνική πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α: Το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς Πλήρης πρόσβαση στην Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2015 με δικαίωμα αποθήκευσης & εκτύπωσης στη διεύθυνση : www.kanep-gsee.grwww.kanep-gsee.gr

31 Γράφημα 6.3c : Ποσοστό των νέων (ηλικίας 18-24 ετών) εκτός εκπαίδευσης/κατάρτισης και εργασίας (NEET) στην Ελλάδα κατά ανά διοικητική περιφέρεια τα έτη 2003 και 2014 Πηγή: EUROSTAT – UOE (LFS ηλικιακή ομάδα 18-24 ετών) Διαφάνεια: 31η Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ – Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2015 – Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2015 Η ελληνική πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α: Το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς Πλήρης πρόσβαση στην Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2015 με δικαίωμα αποθήκευσης & εκτύπωσης στη διεύθυνση : www.kanep-gsee.grwww.kanep-gsee.gr

32 Γράφημα 6.3d : Μέση τιμή του ποσοστού των νέων (ηλικίας 18-24 ετών) εκτός εκπαίδευσης/κατάρτισης και εργασίας (NEET) και αντίστοιχη μέση τιμή ως προς το φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2014 Διαφάνεια: 32η Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ – Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2016 – Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (υπό έκδοση) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2015 Η ελληνική πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α: Το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς Πηγή: EUROSTAT – UOE (LFS ηλικιακή ομάδα 18-24 ετών) Πλήρης πρόσβαση στην Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2015 με δικαίωμα αποθήκευσης & εκτύπωσης στη διεύθυνση : www.kanep-gsee.grwww.kanep-gsee.gr

33 Γράφημα 6.3e1 : Μέση τιμή του ποσοστού των νέων (ηλικίας 18-24 ετών) εκτός εκπαίδευσης/κατάρτισης και εργασίας (NEET) και αντίστοιχη μέση τιμή ως προς την εθνικότητα (αλλοδαποί/ ημεδαποί) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2014 Διαφάνεια: 33η Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ – Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2015 – Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2015 Η ελληνική πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α: Το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς Πηγή: EUROSTAT – UOE (LFS ηλικιακή ομάδα 18-24 ετών) Πλήρης πρόσβαση στην Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2015 με δικαίωμα αποθήκευσης & εκτύπωσης στη διεύθυνση : www.kanep-gsee.grwww.kanep-gsee.gr

34 Γράφημα 6.3e2 : Μέση τιμή του ποσοστού των νέων (ηλικίας 15-34 ετών) εκτός εκπαίδευσης/κατάρτισης και εργασίας (NEET) και αντίστοιχη μέση τιμή ως προς την εθνικότητα (αλλοδαποί/ ημεδαποί) στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 το 2014 Διαφάνεια: 34η Επεξεργασία: ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ – Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2015 – Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2015 Η ελληνική πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α: Το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς Πηγή: EUROSTAT – UOE (LFS ηλικιακή ομάδα 15-34 ετών) Πλήρης πρόσβαση στην Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2015 με δικαίωμα αποθήκευσης & εκτύπωσης στη διεύθυνση : www.kanep-gsee.grwww.kanep-gsee.gr


Κατέβασμα ppt "Πηγές δεδομένων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google