Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ταξινόμηση Πληροφοριακών Συστημάτων. Μοντέλο Μελέτης των ΠΣ Επιχειρηματικά Θέματα Τεχνολογικά Θέματα Κοινωνικά Θέματα Πληροφοριακά Συστήματα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ταξινόμηση Πληροφοριακών Συστημάτων. Μοντέλο Μελέτης των ΠΣ Επιχειρηματικά Θέματα Τεχνολογικά Θέματα Κοινωνικά Θέματα Πληροφοριακά Συστήματα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ταξινόμηση Πληροφοριακών Συστημάτων

2 Μοντέλο Μελέτης των ΠΣ Επιχειρηματικά Θέματα Τεχνολογικά Θέματα Κοινωνικά Θέματα Πληροφοριακά Συστήματα

3 Ταξινόμηση των ΠΣ Μπορεί να γίνει με διάφορα κριτήρια Οργανωτικά Επίπεδα Περιοχές Λειτουργίας Είδος Υποστήριξης που παρέχουν τα ΠΣ Αρχιτεκτονική των ΠΣ

4 Οργανωτικά Επίπεδα Οι Επιχειρήσεις είναι οργανωμένες σε Τμήματα Ομάδες Εργασίας Μεμονωμένους Εργαζόμενους

5 Οργανωτικά Επίπεδα και ΠΣ Τα ΠΣ μπορούν να ταξινομηθούν ανάλογα, δηλαδή ΠΣ τα οποία υποστηρίζουν ένα τμήμα, ομάδα, άτομο, κλπ. Τα ΠΣ μπορεί να είναι αυτόνομα ή και συνδεδεμένα μεταξύ τους.

6 Οργανωτικά Επίπεδα και ΠΣ Δι-επιχειρησιακό ΠΣ (Inter-organisational) ΠΣ επιπέδου Επιχείρησης (Enterprisewide) ΠΣ επιπέδου Τμήματος (Departmental IS)

7 Η σύνδεση όλων των προγραμμάτων Η/Υ που έχουν αναπτυχθεί για ένα τμήμα επιχειρήσης οδηγεί στη δημιουργία ενός ΠΣ του τμήματος π.χ. Παραγωγής, Οικονομικών-Λογιστηρίου, Διαχείρησης Ανθρωπίνων Πόρων κλπ.

8 ΠΣ επιπέδου Επιχείρησης (Enterprisewide) Ένα ΠΣ επιπέδου Επιχείρησης συνδέει όλα τα τμηματικά ΠΣ. Συλλέγει πληροφορίες από όλη την επιχειρήση. Παράδειγμα τα ERP συστήματα.

9 Δι-επιχειρησιακό ΠΣ (Inter-organisational) Ένα Δι-επιχειρησιακό ΠΣ συνδέει έναν ή περισσότερους οργανισμούς. Μπορεί να συνδέει ΠΣ και επιχειρήσεις σε περισσότερες χώρες (Ηλεκτρονικό Εμπόριο). Πολυ-πολιτισμικά θέματα είναι σημαντικά.

10 ΠΣ ανά Περιοχή Λειτουργίας Λογιστικά ΠΣ Χρηματοοικονομικά ΠΣ ΠΣ Διαχείρησης Παραγωγής ΠΣ Μάρκετινκ ΠΣ Διαχείρησης Ανθρωπίνων Πόρων

11 ΠΣ και Είδος Υποστήριξης Ανεξάρτητα από την περιοχή της επιχείρησης στην οποία αναπτύσσονται τα ΠΣ μπορούν να ταξινομηθούν ως...

12 ΠΣ και Είδος Υποστήριξης Ι Συστήματα Επεξεργασίας Συναλλαγών (Transaction Processing Systems) Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (MIS) Συστήματα Αυτοματισμού Γραφείου (Office Automation Systems, OAS) Συστήματα Υποστήριξης Επιχείρησης (Enterprise Information Systems)

13 ΠΣ και Είδος Υποστήριξης ΙΙ Συστήματα Υποστήριξης Ομάδων (Group Support Systems) Συστήματα Διαχείρησης Γνώσης (KMS) Ευφυή Συστήματα (Intelligent Systems) Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων (Decision Support Systems)

14 ΠΣ και Είδος Υποστήριξης Συστήματα Επεξεργασίας Συναλλαγών (Transaction Processing Systems) Υποστηρίζουν επαναλαμβανόμενες, κρίσιμες λειτουργίες της επιχείρησης και καθημερινές συναλλαγές.

15 Συστήματα Επεξεργασίας Συναλλαγών (παραδείγματα) Καταγραφή Αγορών, Πωλήσεων, Πληρωμές, Τιμολόγια, Μισθολόγιο, Αναφορές σχετικές με την πορεία της παραγωγής (σε ημερίσια βάση), έλεγχος ποιότητας, αποθεμάτων, κλπ.

16 ΠΣ και Είδος Υποστήριξης Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Υποστηρίζουν στελέχη, επαναλαμανόμενες ή περιοδικές δραστηριότητες. Υποστηρίζουν τον έλεγχο και σχεδιασμό της διοίκησης.

17 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (παραδείγματα) Παράγουν εκθέσεις για τα μεσαία στελέχη για π.χ. Την απασχόληση των εργαζομένων ημερισίως ή μηνιαίως Για τα έξοδα, έσοδα και σύγκρισή τους με τον προϋπολογισμό, κλπ. Πορεία της παραγωγής με βάση τον σχεδιασμό της, κλπ.

18 Συστήματα Αυτοματισμού Γραφείου Υποστηρίζουν τις δραστηριότητες στα γραφεία... Παραδείγματα;

19 Συστήματα Υποστήριξης Επιχείρησης Υποστηρίζουν τα στελέχη και συνδέουν δεδομένα και πληροφορίες από όλη την επιχείρηση.

20 Συστήματα Υποστήριξης Ομάδων Υποστηρίζουν την λήψη αποφάσεων που βασίζεται στη συνεργασία ατόμων που αποτελούν μία ομάδα.

21 Συστήματα Διαχείρησης Γνώσης Ευφυή Συστήματα Συστήματα που εφαρμόζουν τεχνικές από την περιοχή της Τεχνιτής Νοημοσύνης, όπως Έμπειρα Συστήματα (Ευφυή Συστήματα) Νευρωνικά Δίκτυα, κλπ.

22 Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων Υποστηρίζουν τη λήψη Αποφάσεων στελεχών

23 Ταξινόμηση ΠΣ με Βάση την Υποστήριξη Operational Systems (TPS, MIS, και απλά DSS) Managerial Systems (MIS), υποστηρίζουν μεσαίο management Strategic Systems

24 Ταξινόμηση με βάση την Αρχιτεκτονική των ΠΣ Κύρια Μεγάλα Συστήματα (Mainframes) Αυτόνομα Προσωπικά Συστήματα (Standalone PC) Κατανεμημένα Συστήματα (Distributed / Networked Systems)

25 Ολοκλήρωση (Integration) Πληροφοριακών Συστημάτων

26 TPS DSS Internet Πληροφορίες από το Περιβάλλον EIS MIS Data Warehouse Πληροφόρηση Χωρίς ΠΣ


Κατέβασμα ppt "Ταξινόμηση Πληροφοριακών Συστημάτων. Μοντέλο Μελέτης των ΠΣ Επιχειρηματικά Θέματα Τεχνολογικά Θέματα Κοινωνικά Θέματα Πληροφοριακά Συστήματα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google