Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής Επίκουρος Καθηγητής Διπλ. Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός M.Sc. ‘’Διασφάλιση Ποιότητας’’,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής Επίκουρος Καθηγητής Διπλ. Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός M.Sc. ‘’Διασφάλιση Ποιότητας’’,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής Επίκουρος Καθηγητής Διπλ. Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός M.Sc. ‘’Διασφάλιση Ποιότητας’’, Τμήμα Ναυπηγικής ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Παρακολουθείστε τη διάλεξη εδώεδώ

2 Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Το Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε. ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, μία από τις πέντε σχολές του Τ.Ε.Ι. Αθήνας (ΤΕΙ-Α). Βρίσκεται στο κεντρικό κτίριο του ΤΕΙ-Α, στις εγκαταστάσεις του Αιγάλεω.Τ.Ε.Ι. Αθήνας (ΤΕΙ-Α) Το Tμήμα ξεκίνησε την ακαδημαϊκή λειτουργία του το 1984, αμέσως μετά την ψήφιση του Ν.1404/1983 με τον οποίο θεσπίστηκαν τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ).

3 Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Το Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε. είναι το μοναδικό τμήμα ΤΕΙ στην Ελλάδα που παρέχει προπτυχιακή τεχνολογική εκπαίδευση στον τομέα της ναυπηγικής. Στοχεύει στη διάδοση της επιστημονικής γνώσης και των εφαρμογών της στη σύγχρονη ναυπηγική τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένων του σχεδιασμού, της κατασκευής και των αντίστοιχων μεθοδολογιών, τόσο για πλοία όσο και για θαλάσσιες κατασκευές γενικότερα.

4 Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Η παροχή υψηλού επιπέδου διδασκαλίας των μαθημάτων και η διεξαγωγή εφαρμοσμένης έρευνας από το εκπαιδευτικό προσωπικό (Ε.Π.), παρέχει στους σπουδαστές του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε. ένα χώρο όπου μπορούν να ανταλλάξουν απόψεις με ενημερωμένους ακαδημαϊκούς και να υποστηριχθούν από το εξειδικευμένο προσωπικό του τμήματος, τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό. Μπορούν έτσι, να συμμετάσχουν στη δημιουργία και τη διάδοση γνώσης, τη διευκόλυνση της μάθησης και την εμφύσηση των δεξιοτήτων που θα τους βοηθήσουν στη μελλοντική τους επαγγελματική καριέρα.

5 Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Αντικείμενο Σπουδών Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε. καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο που αφορά στην εφαρμογή της Ναυπηγικής επιστήμης και της Τεχνολογίας, στους τομείς της κατασκευής, μετασκευής, επισκευής, λειτουργίας των πλοίων και πλωτών κατασκευών καθώς και των συστημάτων αυτών.

6 Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Αποστολή του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε. Το Tμήμα Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε. έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτιση τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

7 Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι του Tμήματος αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και ικανότητες, ως Ναυπηγοί Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, για να μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του τμήματος, ως υπεύθυνοι ή στελέχη επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών Ναυπηγικού, Ναυτιλιακού ή συναφούς αντικειμένου.

8 Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Δομή των σπουδών Η διάρκεια των σπουδών στο Τμήμα Ναυπηγικής είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των επτά (7) πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, ασκήσεις εφαρμογής, εργαστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια, επιδείξεις νέων μεθόδων από εξειδικευμένους τεχνικούς και επισκέψεις σε ναυπηγικές μονάδες, νηογνώμωνες και ναυτιλιακές επιχειρήσεις.

9 Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Το πρόγραμμα σπουδών δομείται με βάση το φόρτο εργασίας του σπουδαστή, ενώ εισάγονται φόρτος εργασίας και διδακτικές μονάδες ECTS, σε όλα τα εξάμηνα. Τα μαθήματα είναι δυνατόν να είναι : -αμιγώς θεωρητικά (Θ) ή -μικτά (Θ+Ε), όπου συμπεριλαμβάνονται και θεωρία και εργαστήριο. -Επίσης κάποια από τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά (Υ), ή κατ' επιλογήν υποχρεωτικά (ΕΥ).

10 Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Στα εξάμηνα σπουδών περιλαμβάνονται : - Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ), όπως Μαθηματικά, Φυσική, Μηχανική και Αντοχή Υλικών, Χημική Τεχνολογία, Προγραμματισμός Η/Υ, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά κ.α. -Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ), όπως Μηχανολογικό Σχέδιο, Ναυπηγικό Σχέδιο, Τεχνολογία Ναυπηγικών Υλικών, Μηχανική Ρευστών, Στοιχεία Μηχανών κ.α.

11 Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ -- Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ), όπως Θεωρία Πλοίου, Αντοχή Πλοίου, Μελέτη και Εξοπλισμός Πλοίου, Μηχανές Πλοίου, Παραγωγή Πλοίου, Τεχνική Νομοθεσία (εφαρμογή Κανονισμών Νηογνώμονα), Αυτοματισμοί Πλοίου, Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Πλοίου, Τεχνολογία Μικρών Σκαφών, Ναυτιλιακά Θέματα, Επισκευές – Μετασκευές Πλοίων, Ναυπηγικές Συγκολλήσεις και ποιοτικός έλεγχος. -Μαθήματα Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας, Ανθρωπιστικών Σπουδών (Δ.Ο.Ν.Α.) όπως, Οργάνωση – Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικοτεχνική Ανάλυση, Τεχνική Νομοθεσία.

12 Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Κατά το τελευταίο (8ο ) εξάμηνο σπουδών πραγματοποιείται 1/2 : -η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας, η οποία εξασφαλίζει την εμβάθυνση του τελειοφοίτου του Τμήματος σε ένα σοβαρό, επίκαιρο θέμα εφαρμοσμένης έρευνας ή σε αντικείμενο που έχει άμεση σχέση με την ειδικότητά του.

13 Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Κατά το τελευταίο (8ο ) εξάμηνο σπουδών πραγματοποιείται 2/2 : -η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα, που διαρκεί έξι (6) ημερολογιακούς μήνες και είναι υποχρεωτική. Η πρακτική άσκηση έχει σκοπό την απόκτηση πραγματικής εμπειρίας σε χώρους εργασίας, όπως Τεχνικά Ναυπηγικά Γραφεία, Ναυπηγεία, Νηογνώμονες, Κλάδο Επιθεώρησης Εμπορικών Πλοίων, Ναυτιλιακές Εταιρείες κ.α. Η επιλογή γίνεται κατά τρόπο που να μεγιστοποιεί την εμπέδωση των διδακτικών γνώσεων και την περαιτέρω ανάπτυξη της ικανότητας αναζήτησης λύσεων, ανάληψης πρωτοβουλιών και συλλογικής εργασίας. Η πρακτική άσκηση είναι καθοδηγούμενη, πραγματοποιείται στους χώρους εργασίας που παραπάνω μνημονεύονται και αξιολογείται από επιτροπή του τμήματος.

14 Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Ή συμμετοχή του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών σε ερευνητικά προγράμματα καθώς και σε προγράμματα ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ έχουν καταξιώσει το Τμήμα Ναυπηγικής του Τ.Ε.Ι Αθήνας στη συνείδηση της Ελληνικής κοινωνίας. Από έρευνα που διεξάγεται κάθε έτος από το Τμήμα Ναυπηγικής σχετικά με την επαγγελματική απορρόφηση των αποφοίτων αλλά και για το επίπεδο της επαγγελματικής τους απασχόλησης, προκύπτει ότι σε μεγάλο ποσοστό (80 %) οι απόφοιτοί μας απασχολούνται επαγγελματικά σε χώρο συναφή προς τις σπουδές και το αντικείμενό τους.

15 Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Από το ποσοστό αυτό, το 85 % απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα (Ναυπηγική Βιομηχανία, Ναυτιλιακές Εταιρείες, Νηογνώμονες, Ναυπηγικά Γραφεία), ένα ποσοστό 12 % περίπου είναι Ελεύθεροι επαγγελματίες με αυτόνομη επαγγελματική πορεία με λαμπρά αποτελέσματα, ενώ ένα ποσοστό 3 % περίπου απασχολείται στο Δημόσιο Τομέα (Κλάδο Επιθεώρησης Εμπορικών Πλοίων, Λιμενικό Σώμα, κ.λ.π.)

16 Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Αποδεικνύεται έτσι μια δυναμική ανάπτυξη αλλά και καταξιωμένη παρουσία του Τμήματός μας προς την Τεχνική Επιστημονική κοινότητα και τη Κοινωνία γενικότερα ως αποτέλεσμα του επιπέδου της παρερχομένης εκπαίδευσης, που συνδυάζει τη θεωρητική εκπαίδευση και την εφαρμογή με προωθημένες εφαρμογές και εργαστηριακές ασκήσεις.

17 Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Εξοπλισμός στα εργαστήρια : μικρή πειραματική δεξαμενή (για διεξαγωγή πειραμάτων αντίστασης – πρόωσης πλοίων / υδροδυναμική συμπεριφορά πλοίων, διεξαγωγή πειράματος ευσταθείας) στα πλαίσια των μαθημάτων της Θεωρίας Πλοίου, η προμήθεια ναυτικού κινητήρα DIESEL 80kW και πέδης στα πλαίσια του μαθήματος Μηχανών Πλοίου

18 Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ κατασκευή τυπικού δικτύου σωληνώσεων για την εκπόνηση εργαστηριακών ασκήσεων στα πλαίσια του μαθήματος Μηχανών Πλοίου. κατασκευή πηδαλίου για την εκπόνηση εργαστηριακών ασκήσεων στα πλαίσια του μαθήματος Μηχανών Πλοίου. κατασκευή τυπικού τομέα σκάφους με εγκάρσια και διαμήκη κατασκευαστική ενίσχυση για την εκπόνηση εργαστηριακών ασκήσεων στα πλαίσια του μαθήματος Τεχνικής Νομοθεσίας.

19 Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ την περιγραφή κατασκευής παραδοσιακών ξύλινων Ελληνικών σκαφών που αναφέρεται και στη Ναυπηγική Ιστορία και εξέλιξη αυτών των σκαφών στην Ελλάδα δοκιμές αντοχής σε μικρά δοκίμια, κοπή κατασκευαστικών τμημάτων, διαμόρφωση άκρων κοπή και διαμόρφωση σύνθετων τρισδιάστατων δοκιμίων με αντίστοιχο λογισμικό

20 Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Εργαστήριο Η/Υ Με σύγχρονα προγράμματα Η/Υ

21 Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Αίθουσα Σχεδιαστηρίου 1 Εκμάθηση AUTO CAD, RHINOCEROS

22 Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Εργαστήριο Ναυπηγικής

23 Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Τεχνική Νομοθεσία Εργαστήριο Εγκάρσιος τομέας σκάφους

24 Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Τεχνική Νομοθεσία Εργαστήριο Διαμήκης Τομέας σκάφους

25 Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Τεχνική Νομοθεσία Εργαστήριο

26 Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Σχεδιαστήριο Ναυπηγικής :Μορφές πλώρης 1 Εποπτικά μέσα 1/2

27 Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Σχεδιαστήριο Ναυπηγικής : Μορφές πρύμνης Εποπτικά μέσα 2/2

28 Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Εργαστήριο Ναυπηγικής Πειραματική δεξαμενή

29 Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ www.teiath.gr https://eclass.teiath.gr/courses/ Μετάβαση στον δικτυακό τόπο Πρακτικής Άσκησης τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε. : www.na.teiath.gr/pa www.na.teiath.gr/pa Μετάβαση στον δικτυακό τόπο του ιδρυματικού γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΤΕΙ-Αθήνας praktask.teiath.grpraktask.teiath.gr


Κατέβασμα ppt "Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Γεώργιος Κ. Χατζηκωνσταντής Επίκουρος Καθηγητής Διπλ. Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός M.Sc. ‘’Διασφάλιση Ποιότητας’’,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google