Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γιάννης Τζωρτζάκης Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ12 Αξιολόγηση με Πίνακες Διαβαθμισμένων Κριτηρίων (rubrics) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γιάννης Τζωρτζάκης Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ12 Αξιολόγηση με Πίνακες Διαβαθμισμένων Κριτηρίων (rubrics) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γιάννης Τζωρτζάκης Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ12 Αξιολόγηση με Πίνακες Διαβαθμισμένων Κριτηρίων (rubrics) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

2 project στην εκπαίδευση Project Άλλα είδη project Τεχνολογία, Περιβαλλοντική Εκπ., eTwinning Πολιτιστικά Προγράμματα project Πρωτοβάθμιας ΣΔΕ, κτλ Μέθοδος Project K.FREY, Η ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT Ερευνητικές Εργασίες Βιωματικές Δράσεις Αξιολόγηση με Πίνακες Διαβαθμισμένων Κριτηρίων (rubrics) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

3 Project Μέθοδος Project K.FREY, Η ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT ομάδα Η Μέθοδος Project αφορά σε μία ομάδα μαθητών που: Αποφασίζει Αποφασίζει να ασχοληθεί με ένα συγκεκριμένο θέμα Προγραμματίζει μόνη της Προγραμματίζει μόνη της την πορεία των ενεργειών της Ενεργεί Ενεργεί για την ολοκλήρωση του στόχου που προγραμμάτισε Τα διάφορα είδη project έχουν σημαντικές διαφορές στην υλοποίηση. Αξιολόγηση με Πίνακες Διαβαθμισμένων Κριτηρίων (rubrics) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση project στην εκπαίδευση

4 Project Ερευνητικές Εργασίες Βιωματικές Δράσεις Μέθοδος Project K.FREY, Η ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT Οι Ερευνητικές Εργασίες και οι Βιωματικές Δράσεις είναι ΜΑΘΗΜΑΤΑ με συγκεκριμένο τρόπο υλοποίησης και αξιολόγησης Αξιολόγηση με Πίνακες Διαβαθμισμένων Κριτηρίων (rubrics) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση project στην εκπαίδευση

5 Αξιολόγηση με Πίνακες Διαβαθμισμένων Κριτηρίων (rubrics) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

6 Παρουσιάσεις - Αξιολόγηση Ερευνητική Εργασία 2011-12 Μαθαίνω και Διδάσκω – Πειράματα Φυσικής σε Κόμικς

7 Παρουσιάσεις - Αξιολόγηση Ερευνητική Εργασία 2011-12 Μαθαίνω και Διδάσκω – Πειράματα Φυσικής σε Κόμικς

8 Ρούμπρικες αξιολόγησης Ετερο και meta-αξιολόγηση ομάδων με ρούμπρικα αξιολόγησης Project «Γέφυρες» - μάθημα Τεχνολογία - Ζάννειο Λύκειο 2009 http://texnoschool.pbworks.com Αξιολόγηση με Πίνακες Διαβαθμισμένων Κριτηρίων (rubrics) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

9 Παραδοσιακές: Συνδέονται άμεσα με τη γνωστική ετοιμότητα του μαθητή και είναι γραπτές ή προφορικές εξετάσεις με ερωτήσεις συνήθως εξετασιοκεντρικού προσανατολισμού, απομνημόνευσης και έχουν αποσπασματικό χαρακτήρα. Εναλλακτικές: Στοχεύουν στη διερεύνηση του γνωστικού αποτελέσματος, αλλά ταυτόχρονα δίνουν έμφαση στην ικανότητα διαχείρισης της γνώσης και χρησιμοποίησής της. Συγχρόνως αναδεικνύουν τις επικοινωνιακές δεξιότητες και τη μαθησιακή « ταυτότητα » κάθε μαθητή. Τεχνικές αξιολόγησης Αξιολόγηση με Πίνακες Διαβαθμισμένων Κριτηρίων (rubrics) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

10 Στις εναλλακτικές τεχνικές αξιολόγησης περιλαμβάνονται, η συστηματική παρατήρηση, το ατομικό δελτίο (portfolio), η αυτοαξιολόγηση των μαθητών, η αξιολόγηση από τους συμμαθητές οι ρούμπρικες αξιολόγηση Τεχνικές αξιολόγησης Αξιολόγηση με Πίνακες Διαβαθμισμένων Κριτηρίων (rubrics) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

11 Τεχνικές αξιολόγησης Από την ιστοσελίδα της κας Α. Πασχαλίδου Πίνακας αξιολόγησης (παλαιότερη προσέγγιση) Αξιολόγηση με Πίνακες Διαβαθμισμένων Κριτηρίων (rubrics) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

12 Η ρούμπρικα αποτελεί ένα είδος περιγραφικής αξιολόγησης, παρέχοντας έναν τρόπο αποτίμησης της επίδοσης των μαθητών με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και διαβαθμίσεις ποιότητας για καθένα από αυτά. Οι ρούμπρικες παρέχουν στους εκπαιδευτικούς μια αντικειμενική μέθοδο αξιολόγησης δεξιοτήτων και βοηθούν να δοθεί μια απάντηση στην εξής τυπική ερώτηση: “ Γιατί μου αποδόθηκε αυτή η βαθμολογία; Τι έκανα; ” (Starr 2000). Ρούμπρικες αξιολόγησης Αξιολόγηση με Πίνακες Διαβαθμισμένων Κριτηρίων (rubrics) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

13 Ρούμπρικες αξιολόγησης Αξιολόγηση με Πίνακες Διαβαθμισμένων Κριτηρίων (rubrics) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

14 Ρούμπρικες αξιολόγησης Αξιολόγηση με Πίνακες Διαβαθμισμένων Κριτηρίων (rubrics) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

15 Ρούμπρικες αξιολόγησης Αξιολόγηση με Πίνακες Διαβαθμισμένων Κριτηρίων (rubrics) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

16 Ρούμπρικες αξιολόγησης Αξιολόγηση με Πίνακες Διαβαθμισμένων Κριτηρίων (rubrics) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

17 Ρούμπρικες αξιολόγησης Αξιολόγηση με Πίνακες Διαβαθμισμένων Κριτηρίων (rubrics) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

18 Αξιόπιστη, έγκυρη, αντικειμενική και δίκαιη αξιολόγηση (κυρίως όταν οι μαθητές έχουν συμμετοχή στη δημιουργία της ρούμπρικας). Στόχοι και προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα παρουσιάζονται με μια σαφή και προσιτή μορφή. Ευκολία στη χρήση Ευκολία από τους μαθητές να κατανοήσουν γιατί τους αποδόθηκε μια συγκεκριμένη βαθμολογία Ρούμπρικες αξιολόγησης Πλεονεκτήματα Αξιολόγηση με Πίνακες Διαβαθμισμένων Κριτηρίων (rubrics) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

19 Συμμετοχή στη διαδικασία βαθμολόγησης από τους ίδιους τους μαθητές (αυτό-αξιολόγηση και ετερο-αξιολόγηση) Μείωση του χρόνου που απαιτεί η διαδικασία της αξιολόγησης. Ανάληψη ευθύνης της μάθησης από τους μαθητές (γνωρίζουν τα κριτήρια αξιολόγησης) Μαθητές και γονείς, είναι ενήμεροι, μέσω των ρουμπρίκων, για τα κριτήρια αξιολόγησης, τους διδακτικούς στόχους και το βαθμό επίτευξης τους Ρούμπρικες αξιολόγησης Πλεονεκτήματα Αξιολόγηση με Πίνακες Διαβαθμισμένων Κριτηρίων (rubrics) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

20 Ρούμπρικες αξιολόγησης Οι μαθητές συνδιαμορφώνουν τα κριτήρια αξιολόγησης Αξιολόγηση με Πίνακες Διαβαθμισμένων Κριτηρίων (rubrics) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

21 Ρούμπρικες αξιολόγησης Αξιολόγηση με Πίνακες Διαβαθμισμένων Κριτηρίων (rubrics) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

22 Ρούμπρικες αξιολόγησης Οι ρούμπρικες εξειδικεύονται σύμφωνα με την κάθε Ε.Ε. σε συνεργασία με τους μαθητές Αξιολόγηση με Πίνακες Διαβαθμισμένων Κριτηρίων (rubrics) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

23 Ρούμπρικες αξιολόγησης Αξιολόγηση με Πίνακες Διαβαθμισμένων Κριτηρίων (rubrics) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

24 Αξιολόγηση Μαθησιακών Προϊόντων Αγγελίες, Αυτοβιογραφίες, Αφίσες, Γραφικές παραστάσεις, Γραφικοί διοργανωτές, Δημιουργίες με υπολογιστές, Διαγράμματα, Δοκίμια, Εικονογράφηση ιστοριών, Εκθέσεις εργαστηρίων, Επιδείξεις, Επιθεωρήσεις κινηματογραφικών έργων, Επιστολές, Ερευνητικές εργασίες, Ημερολόγια ιστορικών περιόδων, Κολάζ, Κριτικές βιβλίου, Μαγνητοσκοπήσεις, Οδηγίες κατασκευών, Παρουσιάσεις διαφανειών, Πίνακες δεδομένων, Περιπτωσιολογικές μελέτες, Περιγραφές εργασίας, Περιγραφές, Προγράμματα, Προτάσεις, Σταυρόλεξα, Σύντομες ιστορίες, Σχέδια, Σχεδιαγράμματα, Φάκελοι εργασιών (portfolios), Φυλλάδια, Συγγραφή κειμένων, Χαρτογραφήσεις, Χειροποίητα αντικείμενα Αξιολόγηση με Πίνακες Διαβαθμισμένων Κριτηρίων (rubrics) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

25 Αξιολόγηση ικανοτήτων Βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις, Δημοσκοπικές έρευνες, Διαλεκτικές αντιπαραθέσεις, Δραματοποιήσεις, Ειδησεογραφίες, Εξηγήσεις, Επεξεργασία δεδομένων, Επιχειρηματολογία, Ερευνητικές εκθέσεις, Ερμηνευτικές έρευνες, Μουσικοχορευτικές παραστάσεις, Παρουσιάσεις σε κοινό, Πειράματα εργαστηρίου, Πειραματικές έρευνες, Περιγραφικές έρευνες, Οργάνωση δράσεων, Προφορικές αναδιηγήσεις, Συζητήσεις, Συλλογή και οργάνωση δεδομένων, Συνεργασία Αξιολόγηση με Πίνακες Διαβαθμισμένων Κριτηρίων (rubrics) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

26 Απαιτούν κάποιο χρόνο κατασκευής Είναι αντικειμενικές Ρούμπρικες αξιολόγησης Μειονεκτήματα Αξιολόγηση με Πίνακες Διαβαθμισμένων Κριτηρίων (rubrics) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

27 Ευχαριστώ για την προσοχή σας Γιάννης Τζωρτζάκης Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ12 (Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων & Τοπογράφων) Περιφέρεια Κρήτης και Κυκλάδων johntzortzakis@google.com


Κατέβασμα ppt "Γιάννης Τζωρτζάκης Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ12 Αξιολόγηση με Πίνακες Διαβαθμισμένων Κριτηρίων (rubrics) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google