Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

SOLVENCY II Εξελίξεις, τάσεις και προοπτικές της Ασφαλιστικής Αγοράς Γιώργος Κώτσαλος ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ _________________________.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "SOLVENCY II Εξελίξεις, τάσεις και προοπτικές της Ασφαλιστικής Αγοράς Γιώργος Κώτσαλος ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ _________________________."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 SOLVENCY II Εξελίξεις, τάσεις και προοπτικές της Ασφαλιστικής Αγοράς Γιώργος Κώτσαλος ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ _________________________

2 Αντίστροφη μέτρηση για την εφαρμογή Από την 31η Οκτωβρίου 2012 θεσπίζεται ένα ενιαίο σύστημα κεφαλαιακών απαιτήσεων σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εισάγονται τεχνικές διαχείρισης κινδύνων, εταιρικής διακυβέρνησης και διαφάνειας. - Προϊοντικοί Κίνδυνοι: Ενεργητικού, Παθητικού, Α/L Management - Μη Προϊοντικοί Κίνδυνοι: Γεγονότων, Λειτουργικοί, Surplus Assets Στόχοι: Η ορθή λειτουργία της Αγοράς Η προστασία του καταναλωτή - ασφαλισμένου SOLVENCY II Εξελίξεις, τάσεις και προοπτικές της Ασφαλιστικής Αγοράς _________________________

3 Οι πυλώνες του νέου πλαισίου Η φερεγγυότητα των ασφαλιστικών εταιρειών θα βασίζεται σε 3 πυλώνες που περιλαμβάνουν τις ποσοτικές και ποιοτικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις δημοσίευσης και διαφάνειας των εποπτικών και κοινωνικών στοιχείων. SOLVENCY II Εξελίξεις, τάσεις και προοπτικές της Ασφαλιστικής Αγοράς _________________________ ΠΥΛΩΝΑΣ 1 Ποσοτικές απαιτήσεις Ελάχιστο κεφάλαιο φερεγγυότητας (MCR) Κεφάλαιο φερεγγυότητας (SCR) Τεχνικές προβλέψεις Επενδύσεις Περιουσιακά στοιχεία ΠΥΛΩΝΑΣ 2 Ποιοτικές απαιτήσεις - Εποπτεία Εταιρική διακυβέρνηση ORSA Εποτπική διαδικασία ΠΥΛΩΝΑΣ 3 Προσαρμογή Απαιτήσεις δημοσίευσης & διαφάνειας IFRS Ομαλή μετάβαση

4 Η στρατηγική ενσωμάτωση της Διαχείρισης Κινδύνων Τα βασικά χαρακτηριστικά: Αλλαγή εταιρικής κουλτούρας (στη λήψη διοικητικών αποφάσεων...για την ανάληψη κινδύνου). Διαδικασίες αναγνώρισης, αξιολόγησης και επιμέτρησης κινδύνων. Εταιρική Διακυβέρνηση με πολιτικές και διαδικασίες ελέγχου και..παρακολούθησης της Διαχείρισης Κινδύνων. Εσωτερικά Μοντέλα για τη Διαχείριση Κινδύνων. Επιλογή του κατάλληλου προσωπικού για την Εταιρεία. Σύστημα ενημέρωσης της Διοίκησης (MIS). Μηχανογραφικά συστήματα και ασφαλιστικές δικλείδες για την...ποιότητα των δεδομένων. Τεχνικές μείωσης των κινδύνων (αντασφάλιση, hedging κ.λπ.). Διασπορά των κινδύνων σε διαφορετικά προϊόντα και αγορές. SOLVENCY II Εξελίξεις, τάσεις και προοπτικές της Ασφαλιστικής Αγοράς _________________________

5 Οι εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο Ολοκληρώθηκε η 5η Μελέτη Ποσοτικών Επιπτώσεων (QIS5) 70% η συμμετοχή των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών εταιρειών. Τα αποτελέσματα θα γίνουν γνωστά τον Απρίλιο 2011. Πρώτες Ενδείξεις: Οι προτάσεις εφαρμογής του νέου νομοθετικού πλαισίου είναι...πολύπλοκες. Απαιτούν εκτενή χρήση ανθρωπίνων πόρων. Επιφέρουν μεγάλο κόστος προσαρμογής για τις ασφαλιστικές...εταιρείες. SOLVENCY II Εξελίξεις, τάσεις και προοπτικές της Ασφαλιστικής Αγοράς _________________________

6 Τι ζητείται από την CEA (Comité Européen des Assurances ) Οι απαιτήσεις να διαμορφωθούν ώστε να μειωθεί η...πολυπλοκότητα και το κόστος προσαρμογής για τις εταιρείες. Να εφαρμοσθεί αποτελεσματικά η «Αρχή της........Αναλογικότητας» υπέρ των μικρομεσαίων εταιρειών. Να είναι το Solvency II εφικτό και εφαρμόσιμο από όλες τις...εταιρείες (Making it workable for all). Να απλοποιηθεί η Τυποποιημένη Προσέγγιση (Standard...Formula) στους υπολογισμούς για τα περιθώρια φερεγγυότητας,...κινδύνου κ.λπ. Να καθοδηγούν οι Εποπτικές Αρχές τις εταιρείες. SOLVENCY II Εξελίξεις, τάσεις και προοπτικές της Ασφαλιστικής Αγοράς _________________________

7 Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά: Τροχάδην και πυρετός προετοιμασίας Οι εταιρείες ζητούν τη βοήθεια επαγγελματιών για την εφαρμογή...πλάνου εφαρμογής. Σε έρευνα ετοιμότητας του Μαρτίου 2010 ανταποκρίθηκαν 38...εταιρείες από τις 50 που εμπίπτουν στον σκοπό της Οδηγίας. Οι...μισές από αυτές προχώρησαν σε μερική ή ολική συμπλήρωση...του QIS5. Είναι πολλές εταιρείες που δεν έχουν προχωρήσει σε...υπολογισμό των κεφαλαίων που απαιτούνται από το νέο πλαίσιο. Είναι φανερή η ανάγκη για: - Ριζικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των εταιρειών. - Αναθεώρηση της μελλοντικής στρατηγικής τους. SOLVENCY II Εξελίξεις, τάσεις και προοπτικές της Ασφαλιστικής Αγοράς _________________________

8 Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά: Τα προβλήματα Η κατάσταση της Ελληνικής Οικονομίας δυσχεραίνει τις...προσπάθειες προσαρμογής των εταιρειών. Οι πηγές χρηματοδότησης των κεφαλαιακών αναγκών που θα...προκύψουν, είναι πολύ περιορισμένες. Υπάρχει αυξανόμενη ανάγκη για εξειδικευμένο Προσωπικό –...ειδικά στο Risk Management. Λείπει η εμπειρία στη Διαχείριση...Κινδύνων. Κακό παρελθόν σε ζητήματα διαφάνειας, επαγγελματισμού και...ανταγωνισμού. Ιδιαίτερα χαμηλός δείκτης εμπιστοσύνης καταναλωτή. Προβληματισμός από τα δεδομένα σε Επικουρικό Κεφάλαιο...Αυτοκινήτου και Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής. Ασφαλιστική μεταρρύθμιση χωρίς ενθαρρύνσεις για την Ιδιωτική...Ασφάλιση. SOLVENCY II Εξελίξεις, τάσεις και προοπτικές της Ασφαλιστικής Αγοράς _________________________

9 Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά: Γίνονται κινήσεις αλλαγής Νέα Εποπτική Αρχή (TτΕ) και ένταση των προσπαθειών...προσαρμογής της αγοράς στο νέο πλαίσιο. Αλλαγές στη διανομή, μείωση του κόστους των Δικτύων. Αλλαγές στο είδος και την τιμολόγηση των προϊόντων. Έξοδος...από μη κερδοφόρες εργασίες. Ο κλάδος ασφάλισης Υγείας κινείται...προς τα ετησίως ανανεούμενα συμβόλαια. Εμφανής η προσπάθεια...μεγάλων εταιρειών για μείωση κινδύνων και εξοικονόμηση...κεφαλαίων. Εξετάζονται προοπτικές συγχώνευσης μικρών τοπικών εταιρειών....Τάσεις συγκέντρωσης της Αγοράς, με ανακατανομή μεριδίων. SOLVENCY II Εξελίξεις, τάσεις και προοπτικές της Ασφαλιστικής Αγοράς _________________________ Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ: Το Solvency II ως ευκαιρία εξυγίανσης και αναμόρφωσης της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς.

10 Η Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά: Το τοπίο της επόμενης ημέρας Η Αγορά θα είναι, πλέον, «μιας ταχύτητας». Θα την απαρτίζουν...εταιρείες με ισχυρούς ισολογισμούς. Ο καταναλωτής θα είναι ο ρυθμιστής των πάντων. Οι πραγματικές...ανάγκες του, οι οικονομικές δυνατότητές του, ο τρόπος που θέλει να...αγοράζει, οι απαιτήσεις του να ξέρει τι αγοράζει. Με την Κοινωνική Ασφάλιση περιορισμένη σημαντικά ή στις...συντάξεις και στην υγεία, η Ιδιωτική Ασφάλιση θα είναι ο...συμπληρωματικός εγγυητής της ποιότητας ζωής, με...αναβαθμισμένο ρόλο (Επαγγελματικά Ταμεία, ατομική ασφάλιση)....ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΛΛΙΩΣ. Το Solvency II, με τις κατάλληλες διευθετήσεις που απαιτεί η...Ελληνική Πραγματικότητα, μπορεί να δώσει ομοιογένεια,...αξιοπιστία και ρυθμό ανάπτυξης στην Ελληνική Ασφαλιστική...Αγορά, περιορίζοντας την ψαλίδα σε σχέση με τις ανεπτυγμένες...Ευρωπαϊκές Αγορές. SOLVENCY II Εξελίξεις, τάσεις και προοπτικές της Ασφαλιστικής Αγοράς _________________________


Κατέβασμα ppt "SOLVENCY II Εξελίξεις, τάσεις και προοπτικές της Ασφαλιστικής Αγοράς Γιώργος Κώτσαλος ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ _________________________."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google