Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κεφάλαιο 15 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Συμμετοχή των διαφόρων τομέων στην τελική κατανάλωση ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο. (Source: Frost & Sullivan, The.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κεφάλαιο 15 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Συμμετοχή των διαφόρων τομέων στην τελική κατανάλωση ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο. (Source: Frost & Sullivan, The."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κεφάλαιο 15 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

2 Συμμετοχή των διαφόρων τομέων στην τελική κατανάλωση ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο. (Source: Frost & Sullivan, The Key to Cost-Effective and Sustainable Buildings : Intelligent Energy)

3 15.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

4 Γενικά Ενεργειακή μετατροπή: η διεργασία της αλλαγής ενέργειας από μια μορφή σε μία άλλη. Υπάρχουν άπειρες διεργασίες μετατροπής που συμβαίνουν στη φύση, όπως η εξάτμιση νερού με ηλιακού ακτινοβολία. Μια συσκευή μετατροπής μετατρέπει μια μορφή ενέργειας σε άλλη μορφή. Μπορεί η συσκευή να είναι ένα μικρό παιχνίδι ή μια πολύπλοκη συσκευή, όπως ένα αυτοκίνητο. Όλες οι συσκευές μπορούν να παρασταθούν ως ένα «μαύρο κουτί»

5 Απόδοση Ως απόδοση (αποδοτικότητα, επιτευξιμότητα) μιας συσκευής μετατροπής (α ή e) ορίζεται ο λόγος της «χρήσιμης» ενέργειας (ή χρήσιμου έργου) που παράγεται προς την ενέργεια (ή έργο) που καταναλώνεται. Αγγλικά: efficiency, effectiveness. Γαλλικά: effet utile ή rendement thermique. Γερμανικά: wirkungsgrad, gütergrad και leistungsgrand. Εκροή «χρήσιμης» ενέργειας ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Εισροή ενέργειας χρήσιμο έργο (ή ενέργεια) που παράγεται έργο (ή ενέργεια) που καταναλώνεται α =

6 Απόδοση Η λέξη «χρήσιμη» είναι η λέξη κλειδί στον ορισμό της απόδοσης. Η λέξη «χρήσιμη» εξαρτάται από το σκοπό της συσκευής. Για παράδειγμα, από ένα θερμαντικό με ηλεκτρική αντίσταση η χρήσιμη αποδιδόμενη ενέργεια είναι η θερμότητα και η εισερχόμενη ενέργεια είναι ο ηλεκτρισμός. Αντίθετα, σε μια λάμπα πυρακτώσεως μέρος του ηλεκτρισμού μετατρέπεται σε φως (χρήσιμη εκροή) και ένα σημαντικό μέρος σε θερμότητα (μη χρήσιμη εκροή). Έτσι, η λάμπα πυρακτώσεως έχει γενικά μικρό βαθμό απόδοσης. Ένα ιδανικό μοντέλο μιας συσκευής έχει α=100% Σε μια πραγματική συσκευής η απόδοση δεν μπορεί να ξεπεράσει το 100%

7 Απόδοση συστήματος Η απόδοση ενός ενεργειακού συστήματος ισούται με το γινόμενο των αποδόσεων των ξεχωριστών συσκευών (υποσυστημάτων) από τις οποίες απαρτίζεται το σύστημα. Ενεργειακή μετατροπή σε μια μονάδα ηλεκτροπαραγωγής. Αν οι επιμέρους αποδόσεις των κύριων συσκευών είναι 88% για το λέβητα, 40% για το στρόβιλο και 98% για τη γεννήτρια, τότε η απόδοση του συστήματος είναι: α=(0,88)(0,4)(0,98)=0,35.

8 Απόδοση Η απόδοση μιας συσκευής ενεργειακής μετατροπής αποτελεί ποσοτική έκφραση του ισοζυγίου μεταξύ εισροής και εκροής ενέργειας από το σύστημα. Η έννοια της απόδοσης εμπερικλείει και τους δύο θερμοδυναμικούς νόμους. Από τη θερμοδυναμική ανάλυση είναι δυνατόν να οριστεί η μέγιστη (ιδανική) απόδοση μιας θερμικής συσκευής: όπου T H και T L είναι οι θερμοκρασίες του θερμού και του ψυχρού ταμιευτήρα αντίστοιχα.

9 Ενεργειακές αποδόσεις ορισμένων συσκευών μετατροπής της ενέργειας.

10 Αποδόσεις κοινών συσκευών ενεργειακής μετατροπής.

11 Σύγκριση αποδόσεων για δύο συστήματα θέρμανσης χώρων. Όσο μεγαλύτερος ο αριθμός των ενεργειακών μετατροπών, τόσο μικρότερη η συνολική απόδοση. Η χρήση ενέργειας «υψηλής ποιότητας» για παραγωγή ενέργειας «χαμηλής ποιότητας», ασύμφορη. [Tyller-Miller, 2000]

12 15.2 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ / ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

13 Ενεργειακή Αξιολόγηση Σκοπός της ενεργειακής αξιολόγησης/καταγραφής (Energy Auditing) είναι να προσδιορίσει σε ποια σημεία μιας βιομηχανίας ή ενός κτηρίου γίνεται χρήση ενέργειας και να προσδιορίσει πιθανές ευκαιρίες για εξοικονόμηση ενέργειας. Βιομηχανίες:Κυρίως στις διεργασίες Κτήριο:Θέρμανση, κλιματισμός, φωτισμός, μόνωση Τύποι Καταγραφής: ανάλογα με το κόστος και ποιος θα το κάνει

14 Ανάγκη για αποθήκευση ενέργειας Ενεργειακή Αξιολόγηση - Τύποι Συνοπτική Καταγραφή: απλές ενεργειακές αποτυπώσεις, καταγραφή των ενεργειακών τιμολογίων, χρόνου λειτουργίας συσκευών (μπορεί να γίνει από το προσωπικό της βιομηχανίας) - Ο φθηνότερος τύπος Ενδιάμεση Καταγραφή: - Μετρήσεις για ποσοτικοποίηση των χρήσεων και των απωλειών (μερικές μέρες, 1-2 εβδομάδες) - Ακριβέστερος προσδιορισμός οικονομικών μεγεθών Εκτεταμένη Καταγραφή: - Παρακολούθηση και καταγραφή (με όργανα) για 1-2 μήνες - Εκτίμηση της καταναλισκόμενης ενέργειας σε κάθε διεργασία και συσκευή (φωτισμός, κινητήρες κτλ.) - Ανάλυση (προσομοίωση) των τάσεων της ενεργειακής χρήσης, προβλέψεις για το μέλλον, θεώρηση των κλιματικών δεδομένων - Δαπανηρή, εξειδικευμένο προσωπικό, αξιόπιστη

15 Ανάγκη για αποθήκευση ενέργειας Ενεργειακή Αξιολόγηση - Στάδια Δύο βασικά στάδια: (α) συλλογή δεδομένων και (β) ανάλυση δεδομένων (α) Συλλογή Δεδομένων -Λογαριασμοί ηλεκτρισμού, καυσίμων κτλ. σε μια χρονική περίοδο -Ενεργειακές ροές (εισροή/εκροή θερμότητας), ενεργειακά ισοζύγια -Το ενεργειακό κόστος χωριστά για κάθε καύσιμο Χρήση οργάνων: -Θερμογραφική κάμερα με υπέρυθρη ακτινοβολία για τις απώλειες θερμότητας -Αναλυτές ηλεκτρικής ενέργειας (μετρητές ισχύος, μετρήσεις 3 φάσεων, κτλ.) -Αναλυτές καυσαερίων για απόδοση της καύσης -Μετρητές πίεσης, παροχής, υγρασίας, κτλ.

16 Ανάγκη για αποθήκευση ενέργειας Ενεργειακή Αξιολόγηση - Στάδια (β) Ανάλυση Δεδομένων: - Πλήρης κατάλογος των «ευκαιριών» εξοικονόμησης ενέργειας - Ανάλυση του κόστους του κύκλου ζωής κάθε περίπτωσης και προσδιορισμός προτεραιότητας των εναλλακτικών λύσεων -Συσχέτιση της ενεργειακής κατανάλωσης με τα παραγόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες (σύγκριση με ομοειδείς επιχειρήσεις) Συνέχιση της καταγραφής των ενεργειακών δεδομένων και μετά την υλοποίηση της πρότασης για εξοικονόμηση ενέργειας.

17 Αξιολόγηση λειτουργιών (function audit): εκτιμά την ποσότητα ενέργειας που απαιτείται για κάθε λειτουργία και προτείνει σενάρια εξοικονόμησης ενέργειας - θέρμανση, εξαερισμός, δροσισμός - φωτισμός - ζεστό νερό για οικιακούς σκοπούς - κατανομή αέρα κτλ. Ανάγκη για αποθήκευση ενέργειας Ενεργειακή Αξιολόγηση - Εφαρμογές Αξιολόγηση κτηρίου (envelope audit): απώλειες ή κέρδη από - διαρροές - κατασκευή - πόρτες - γυάλινα παράθυρα – τοίχοι -έλλειψη ή ανεπαρκής μόνωση κτλ. Στον κλιματισμό χώρων ~1/3 της πρωτογενούς ενέργειας Στις ΗΠΑ για το 2010: θέρμανση34% Κλιμ.+εξαερ.16% Φωτισμός15% Θερμό νερό12% Ψυγείο/καταψ.5% Άλλα18%

18 Αξιολόγηση μεταφορών (transportation audit): εκτιμά την ποσότητα ενέργειας (καυσίμων) για κάθε μεταφορικό μέσο Ανάγκη για αποθήκευση ενέργειας Ενεργειακή Αξιολόγηση - Εφαρμογές Αξιολόγηση διεργασιών στη Βιομηχανία (process audit): προσδιορίζει την ενέργεια που απαιτείται σε κάθε διεργασία και αναγνωρίζει σε ποιες περιπτώσεις μπορούμε να έχουμε εξοικονόμηση ενέργειας - συσκευές διεργασιών - χρήση θερμότητας, ατμού … - καυσαέρια - φούρνοι ….

19 Ανάγκη για αποθήκευση ενέργειας Ενεργειακή Αξιολόγηση – Παραδείγματα ενεργειακών κατανομών Άλλα: κατανομές αέρα, ηλεκτρισμού, νερού, φ.α. κτλ. Διαρροές 5% Διεργασίες 40% Θερμό νερό 20% Τροφοδοσία λέβητα 20% Θερμότητα 10%

20 15.3 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

21 Εξοικονόμηση ενέργειας Δύο προσεγγίσεις: (1) Καλύτερος σχεδιασμός (συσκευών, διεργασιών κτλ.) με την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, αύξηση απόδοσης κτλ. - εφικτό, εξαρτάται από το κόστος - μειώνει το πρόβλημα της «προσωπικής θυσίας» (2) Προσωπική επιλογή/θυσία, άλλα - γίνεται σπάνια, εκτός αν προσβλέπουμε σε κάποιο άμεσο οικονομικό όφελος. Π.χ. η αύξηση της τιμής της βενζίνης οδηγεί συνήθως σε «εξοικονόμηση »

22 Συστήματα ενεργειακής διαχείρισης: περιλαμβάνει όλα τα στάδια των βιομηχανικών ενεργειακών διεργασιών (παραγωγή, διανομή και κατανάλωση) σε κάποιο σύστημα καταγραφής, ανάλυσης και ελέγχου. Συμπαραγωγή: συνδυασμένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και χρήσιμης θερμικής ενέργειας (ατμός ή/και θερμό νερό). Τεχνολογίες: (α) μηχανές εσωτερικής καύσης, (β) αεριοστρόβιλοι, (γ) ατμοστρόβιλοι, (δ) συνδυασμένου κύκλου (β+γ) Νέοι κινητήρες. Μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας σε κινητήρες με κινητήρες μεταβλητών στροφών. (Π.χ. στην κλωστοϋφαντουργία το 80% του ηλεκτρισμού σε κινητήρες). Καυστήρες: βελτίωση της απόδοσης (π.χ. έλεγχος του Ο 2 ) Εξοικονόμηση ενέργειας – «νέες τεχνολογίες»

23 Ανάκτηση θερμότητας: το 50% της θερμότητας σε φούρνους, λέβητες, κινητήρες κτλ. χάνεται. Καλύτερη χρήση της ενέργειας (π.χ. βελτιστοποίηση διεργασιών, μόνωση). Ανάκτηση θερμότητας για χρήση στις διεργασίες: απαιτούνται κατάλληλες μέθοδοι εναλλαγής της θερμότητας (π.χ. αγωγοί με πτερύγια, εναλλάκτες πλακών), υιοθέτηση τεχνολογιών (π.χ. αντλίες θερμότητας) και αποθήκευση θερμικής ενέργειας Ανάκτηση για χρήση εκτός της εγκατάστασης: π.χ. σε γειτονικές βιομηχανίες ή για τηλεθέρμανση Εξοικονόμηση ενέργειας – «νέες τεχνολογίες»

24 (1) Κλιματισμός και Θέρμανση Ο κλιματισμός και η θέρμανση συμμετέχει σημαντικά στο ενεργειακό ισοζύγιο σπιτιών, γραφείων, αλλά και εργοστασίων. Απαιτούνται για:(α) για άνεση των εργαζομένων (β) για λειτουργία ή παραγωγή προϊόντων συσκευών ή διεργασιών Για την ελαχιστοποίηση των απωλειών απαιτείται σωστός σχεδιασμός του κτηρίου. -Αύξηση της θερμοχωρητικότητας του κτηρίου -Επικαλύψεις παραθύρων -Διπλά τζάμια (με αδρανές αέριο) -Τακτικός καθαρισμός φίλτρου -Έλεγχος (και μέτρηση) της θερμοκρασίας, χρήση εσωτερικών και εξωτερικών θερμοστατών -Προσεκτική χρήση απορροφητήρων, οι οποίοι μπορούν να απομακρύνουν από το χώρο τον θερμό ή δροσερό αέρα. Κλειστά τα σώματα σε χώρους που δεν χρησιμοποιούνται. -Μόνωση των σωληνώσεων -Αφαίρεση του αέρα από τα σώματα καλοριφέρ - Διείσδυση της συμπαραγωγής Εξοικονόμηση ενέργειας – παραδείγματα τη βιομηχανία και το κτήριο Π.χ. Απλό γυαλίk=21 kJ/m 2 h°C Απλό με κάλυψηk=11 kJ/m 2 h°C Διπλό (με κρυπτόν)k=3,3 kJ/m 2 h°C

25 (2) Φωτισμός Ο φωτισμός αποτελεί τομέα που φαίνεται να αγνοείται αναφορικά με την εξοικονόμηση ενέργειας, ενώ συνεισφέρει σημαντικά στα ενεργειακά έξοδα μιας επιχείρησης ή ενός σπιτιού. Μερικά μέτρα για εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων στον τομέα αυτό είναι: - Αντικατάσταση των λαμπτήρων πυρακτώσεως με ηλεκτρονικούς συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού - Τακτικός καθαρισμός των λαμπτήρων και των υποδοχέων τους (αλλά και των τοιχωμάτων των χώρων) - Κλειστός ο φωτισμός όταν δεν απαιτείται, τοποθέτηση χρονοδιακόπτη ή αισθητήρων για αυτόματο κλείσιμο των χώρων που δεν υπάρχει ανθρώπινη παρουσία - Εστίαση του φωτισμού εκεί που είναι απαραίτητο - Χρήση χρονοδιακόπτη ανάλογα με το εξωτερικό φωτισμό - Ανοικτά χρώματα στους τοίχους - Ένταση φωτός ανάλογα με τη δραστηριότητα Εξοικονόμηση ενέργειας – παραδείγματα τη βιομηχανία και το κτήριο

26 (2) Φωτισμός (συν.) - Η παραγωγή θερμότητας από το φωτισμό μπορεί να επιβαρύνει το φορτίο του δροσισμού το καλοκαίρι και να συνεισφέρει στη θέρμανση το χειμώνα. - Αλλαγή των λαμπτήρων σε μια βιομηχανία με σύγχρονους μπορεί να εξοικονομήσει ~5% της ενέργειας. Χρόνος αποπληρωμής ~3 χρόνια Εξοικονόμηση ενέργειας – παραδείγματα τη βιομηχανία και το κτήριο Φώτα 24 ώρες την ημέρα σε σχετικά καλά φωτισμένους χώρους. Χρήση χρονοδιακόπτη;

27 -λάμπα LED 6 W (ισοδύναμη με μια λάμπα πυράκτωσης 60 W ή με μια λάμπα φθορισμού 11 W) -περιέχει υδράργυρο. -έχει διάρκεια ζωής 36.000 ωρών ή 25 ετών -Βγάζει «θερμό» φως και ανάβει αμέσως φτάνοντας σε πλήρη φωτεινότητα χωρίς υστέρηση χρόνου

28 (3) Λέβητες -Μόνωση παντού -Όχι διαρροές -Χρήση δεξαμενών αποθήκευσης -Συντήρηση/καθαρισμός επικαθίσεων -Ανάκτηση θερμότητα από τα καυσαέρια -Επανεισαγωγή συμπυκνώματος -Καλής ποιότητας νερό τροφοδοσίας -Χρήση σύγχρονων καυστήρων -Προθέρμανση αέρα -Ανάκτηση θερμότητας νερού απομάστευσης και καυσαερίων Εξοικονόμηση ενέργειας – παραδείγματα τη βιομηχανία και το κτήριο Απώλειες ατμού.

29 (4) Μόνωση -Σωστή επιλογή του πάχους (για καλύτερη οικονομικότητα) λαμβάνοντας υπόψη τις κλιματικές συνθήκες -Παντού και πάντοτε -Διάφορα είδη, ανάλογα με την εφαρμογή -Σε δεξαμενές, για αποφυγή εξάτμισης, χρήση πλαστικών σφαιριδίων πολυπροπυλενίου που καλύπτουν την επιφάνεια Εξοικονόμηση ενέργειας – παραδείγματα τη βιομηχανία και το κτήριο

30 Κλείσιμο των συσκευών όταν δεν χρησιμοποιούνται Πλύσιμο το βράδυ με κρύο νερό Ρύθμιση του θερμοσίφωνα στους 55-60ºC

31

32 15.4 ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ – Μια αειφόρος ενεργειακή διεργασία

33 Συμπαραγωγή (cogeneration) ή συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας και ισχύος (CHP, Combined Heat and Power) είναι η ταυτόχρονη παραγωγή ηλεκτρισμού με ανάκτηση της θερμότητας που αλλιώς θα χανόταν. Συμπαραγωγή

34

35 Πλεονεκτήματα -Πολύ αποδοτική μέθοδος με απόδοση > 80%. Τυπικές αποδόσεις: 60-80% (απόδοση ΑΗ συμβατικών μονάδων ~35%) -Ευελιξία ως προς τα καύσιμα (υγρά και αέρια καύσιμα, βιοκαύσιμα) -Εξοικονόμηση ενέργειας ~20-40% (στις συμβατικές ατμοηλεκτρικές μονάδες ~60% απώλειες θερμότητας) -Ο οικονομικότερος τρόπος για παραγωγή ηλεκτρισμού -Υποβοηθείται από την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. -Αποκέντρωση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και ελάττωση του προβλήματος του φορτίου αιχμής, νέες θέσεις εργασίας -Οι νεότερες τεχνολογίες ακόμη περισσότερο αποδοτικές (π.χ. ανάκτηση θερμότητας με στοιχεία καυσίμων) Συμπαραγωγή

36 Προβλήματα: - Η πώληση της περίσσειας του ηλεκτρισμού στο δίκτυο - Η μικρή τιμή αυτού του ηλεκτρισμού σε πολλές χώρες και στην Ελλάδα. Συμπαραγωγή Κύρια μέρη του συστήματος: (1)στρόβιλος ή μηχανή (ατμοστρόβιλος, αεριοστρόβιλος καύσης, μηχανή εσωτερική καύσης), (2)γεννήτρια, (3)σύστημα ανάκτησης της απορριπτόμενης θερμότητας και (4)σύστημα ελέγχου κι ρύθμισης. Περιορισμοί περαιτέρω ανάπτυξης - Έλλειψη πληροφόρησης, ενημέρωσης, κατανόησης - Νομοθετικές ρυθμίσεις και, συχνά, απουσία κινήτρων (π.χ. φορολογικές απαλλαγές) - Το αρχικό κόστος κεφαλαίου είναι ο κύριος περιορισμός στη διείσδυση της τεχνολογίας

37 Νέου τύπου αεριοστρόβιλος (22 MW) τύπου καύσης φυσικού αερίου για μονάδες συμπαραγωγής (Brayton cycle) που τοποθετήθηκε στο ΜΙΤ. Εισαγωγή του καυσίμου περιφερειακά. Περίπου το 60% του παραγόμενου ηλεκτρισμού για τους συμπιεστές. Το σύστημα είναι 18% περισσότερο αποδοτικό από το να τοποθετούνταν ξεχωριστά συστήματα για παραγωγή ηλεκτρισμού και θέρμανσης

38 Τα ΝΕΑ, 11/10/07

39


Κατέβασμα ppt "Κεφάλαιο 15 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Συμμετοχή των διαφόρων τομέων στην τελική κατανάλωση ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο. (Source: Frost & Sullivan, The."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google