Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ανοσολογία Φυματίωσης Μ.Τουμπής Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ανοσολογία Φυματίωσης Μ.Τουμπής Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ανοσολογία Φυματίωσης Μ.Τουμπής Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος

2 Παθογένεια φυματίωσης Εγκατάσταση ΜΤΒ στις κυψελίδες Φαγοκυττάρωση Αναγνώριση ΜΤΒ Πυροδότηση σύμφυτης ανοσίας Ενεργοποίηση επίκτητης ανοσίας Έλεγχος - Νόσηση

3

4 Dannenberg AM, Rook GAW, Tuberculosis: 1994 Στάδιο Ι Στάδιο ΙΙ Στάδιο Ι Στάδιο ΙΙ (συμβιωτικό) (συμβιωτικό)

5

6 Στάδιο ΙΙΙ (αρχική τυροειδής νέκρωση) Dannenberg AM, Rook GAW, Tuberculosis: 1994

7 Στάδιο IV IVα

8 Στάδιο IV IVα

9 Στάδιο V Dannenberg AM, Rook GAW, Tuberculosis: 1994

10

11 30% Tuberculosis (2003) 83, 107–111 70%

12 Εμπλεκόμενα κύτταρα ανοσίας στη φυματίωση Αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα Λεμφοκύτταρα Φυσικά φονικά κύτταρα Μακροφάγα

13 Δενδριτικά κύτταρα (αντιγονοπαρουσιαστικά) CD11c + CD11b + Υποδοχέας IL-12p40 CCR7 Έλλειψη CCR7 : απουσία μετανάστευσης Προαγωγή μετανάστευσης στους MLN : IL-12p40 Αναστολή μετανάστευσης : IL-10 Annu. Rev. Immunol. 2009. 27:393–422

14 CD4 λεμφοκύτταρα Βοηθητικά ( Th1, Th2) Th1 : IFN-γ, IL-2 Ενεργοποίηση μακροφάγων, συνεργασία με CD8 και γδ λεμφοκύτταρα (IL-2) Th2: IL-4, IL-5, IL-10 Εκτεταμένες μορφές ΤΒ :  Th1 ή Th2 Περιορισμένες μορφές ΤΒ : Th1 Κυτταροτοξικά

15 CD8 λεμφοκύτταρα Παραγωγή IFN-γ και IL-4 Κυτταροτοξικά Άμεσα μικροβιοκτόνα (granulysin, perforin) Ενεργός ΤΒ : CD4/CD8  ή  Βραδεία βελτίωση ΤΒ : CD8 Clin Microb Rev 2002; 294-309

16 γδ λεμφοκύτταρα

17 Εκφράζουν στον υποδοχέα τους Vδ9 και Vδ2 Διέγερση Vδ2+ από το Μtb Παραγωγή IFN-γ, IL-17, IL-23 Καταστροφή μολυσμένων μακροφάγων Μυκοβακτηριοκτόνα Εκτεταμένη ΤΒ : απουσία Vδ9Vδ2 Clin Microb Rev 2002; 294-309

18 Λεμφοκύτταρα στη φυματίωση

19 Φυσικά φονικά κύτταρα

20 Κυτταροκίνες στη φυματίωση Προφλεγμονώδεις TNF-a IL-1b IL-6 IL-12 IL-15 IL-18 IFN-γ Αντιφλεγμονώδεις TGF-β IL-4 IL-10

21 Κυτταροκίνες στη φυματίωση ( Κυτταροκίνες στη φυματίωση (IL-1β) Παραγωγή από μονοπύρηνα, μακροφάγα δενδριτικά κύτταρα Προ IL-1β, κασπάση-1, IL-1β Συμμετοχή στο σχηματισμό κοκκιώματος Συμμετοχή στην ενεργοποίηση μακροφάγων Clinical Developmental Immunology 2012; 193923

22 Κυτταροκίνες στη φυματίωση (TNF-a) Παράγεται από μονοπύρηνα, μακροφάγα δενδριτικά κύτταρα, λεμφοκύτταρα, ουδετερόφιλα, ενδοθηλιακά κύτταρα ‘Eλεγχος της φλεγμονώδους αντίδρασης Παραγωγή IL-1, IL-6 Συμβολή στον έλεγχο της φυματικής μόλυσνης Ενεργοποίηση μακροφάγων (παραγωγή ROIs RNIs) Πρώιμη παραγωγή χημοκίνων Σχηματισμός κοκκιώματος Clinical Developmental Immunology 2012; 193923

23 ( Κυτταροκίνες στη φυματίωση (IL-6) Παραγωγή από T και B κύτταρα, φαγοκύτταρα ινοβλάστες και ενδοθηλιακά κύτταρα Παράγεται κατά τη πρώιμη φάση της μόλυνσης Tροποποίηση και διατήρηση κυττάρων Th17 επί Mtb Ανάπτυξη αποτελεσματικής αντιφυματικής δράσης των Τ-λεμφοκυττάρων Επί ελλείψεως σε ποντίκια παρατηρείται καθυστερημένη IFN-γ αντίδραση και αυξημένο φορτίο Mtb Clinical Developmental Immunology 2012; 193923

24 Τh17 κύτταρα - αντίδραση

25 Κυτταροκίνες στη φυματίωση (IL-23/IL17) Παραγωγή από T και B κύτταρα, φαγοκύτταρα ινοβλάστες και ενδοθηλιακά κύτταρα Παράγεται κατά την όψιμη(;) φάση της μόλυνσης Προστατευτική και ρυθμιστική ανοσία Σχηματισμός κοκκιώματος Ανάπτυξη και διατήρηση Th17 απάντησης κατά του Mtb Clinical Developmental Immunology 2012; 193923

26 Κυτταροκίνες στη φυματίωση (IL-12 p40,p35 ) Ταχεία παραγωγή από DCs και ΜΦ+Mtb μέσω ενεργοποίησης των TLR9 και των TLR2 αντίστοιχα Προαγωγή διαφοροποίησης των Τ κυττάρων σε Τh1 κύτταρα και της παραγωγής της IFN-γ Η έλλειψη της συνδυάζεται με ευπάθεια στη φυματίωση Seminars in immunology, 2006; 18(2): 4636

27 Κυτταροκίνες στη φυματίωση Κυτταροκίνες στη φυματίωση (IFN-γ) Παραγωγή από ενεργοποιημένα Τ-κύτταρα, ΝΚ κύτταρα, μακροφάγα και δενδριτικά κύτταρα Εμπλοκή σε κυτταρικό πολλαπλασιασμό και προσκόλληση, ενεργοποίηση μακροφάγων και αντιγονοπαρουσίασης, σχηματισμό κοκκιώματος και απόπτωση Ρύθμιση ανοσιακής απάντησης Σε γενετική έλλειψη IFN-γ ή iNOS παρατηρείται ταχεία εξέλιξη της νόσου, αδυναμία δημιουργίας φυματώματος και υψηλή θνητότητα Clinical Developmental Immunology 2012; 193923

28 Αντιφλεγμονώδεις παράγοντες sTNF-a I sTNF-a II IL-1Ra IL-4 IL-10 TGF-β

29 Χημειοτακτικοί παράγοντες IL-8 Παραγωγή από μακροφάγα και επιθηλιακά κύτταρα Έλκει ουδετερόφιλα και ίσως λεμφοκύτταρα Συμμετοχή στο σχηματισμό κοκκιώματος MCP-1 Παραγωγή από μονοπύρηνα και μακροφάγα Έλκει μονοπύρηνα και μακροφάγα Συμμετοχή στο σχηματισμό κοκκιώματος

30 Χημειοτακτικοί παράγοντες ( Χημειοτακτικοί παράγοντες (CCL2,3,5,7,12 - CXCL2,8,10) CCL2 Πρόκληση παραγωγής με σήματα από TLRs Προαγωγή πόλωσης προς Th2 κύτταρα Αυξημένα επίπεδα σχετίζονται με τη φυματίωση και τη σοβαρότητά της CCL5 Παραγωγή από μακροφάγα, ινοβλάστες, αιμοπετάλια ενδοθηλιακά κύτταρα Έλκει T-κύτταρα (IFN-γ), DCs, NK, PMN Συμμετοχή στο σχηματισμό κοκκιώματος

31 Παθογενετικά βήματα Εισπνοή ΜΤΒ - Εγκατάσταση στις κυψελίδες Προσκόλληση - Πρόσληψη – Αναγνώριση Φαγοκυττάρωση Μεταφορά στους λεμφαδένες Διαφοροποίηση και ενεργοποίηση Τ-κυττάρων Μετανάστευση στους πνεύμονες Δόμηση ειδικής ανοσιακής απάντησης

32 SAMJ 2007, 97:10

33 Προσκόλληση – οψωνοποίηση Mtb Επιφανειοδραστικές πρωτεΐνες SP-A (+), SP-D (-) Λεκτίνες προσκολλόμενες σε μαννόζη MBLs (+) Συστατικά συμπληρώματος C1q, C3, C3b, C4

34 Πρόσληψη – Αναγνώριση Μtb Cl Microb Rev 2002;291-309

35 Πρόσληψη – Αναγνώριση Μtb PRRs C-type lectins Mannose receptor (MR) Dectin -1, -2 Mincle MCL DC-SIGN Scavenger receptors (SR-A, MARCO) CR (C1gR, CR3, CR4) FcγR I-III NOD1,2 STING

36 Υποδοχείς TLR J Clin Invest 114:1699-1703, 2004

37 Προσκόλληση - Αναγνώριση Μtb

38 του τοιχώματος των ΜΤΒ Συστατικά του τοιχώματος των ΜΤΒ Clinical Developmental Immunology, doi:10.1155/2011/347594

39 Υποδοχείς TLR J Clin Invest 114:1699-1703, 2004

40 Κινητοποίηση ενδογενούς άμυνας Κυτταροκίνες/χημοκίνες Μυκοβακτηρίδιο ↓ TNF-a, IL-1b ↓ MCP-1, IP-10 ↑ MMP-5 ↓ TNF-a, IL-1b ↓ MCP-1, IP-10 ↑ MMP-5 Καθυστέρηση της κινητοποίησης ενδογενών μηχανισμών άμυνας

41 Επιστράτευση APCs Παρουσία στο διάμεσο και κυψελιδικό χώρο Άνοιγμα κυτταρικών διασυνδέσεων και έκφραση μορίων προσκόλληση Προαγωγή από προφλεγμονώδεις κυτταροκίνες (TNF-a, IL-1b) Καθυστέρηση στην επιστράτευση APCs

42 Φόρτιση – μεταφορά Mtb αντιγόνων Έναρξη φλεγμονώδους αντίδρασης (μετά από 5-7 ημέρες από την είσοδο του Mtb) Ενεργοποίηση AEII από τον TNF, απελευθέρωση χημοκινών( MCP-1), έκφραση μορίων προσκόλλησης, διάνοιξη κυτταρικών συνδεσμώσεων Εισροή DCs στο διάμεσο χώρο και στη συνέχεια στο εσωτερικό των κυψελίδων δια των δενδριτών τους Μεταφορά αντιγόνων στους επιχώριους λεμφαδένες Clinical Developmental Immunology, 2012; ID628293

43 Μεταφορά Mtb στους λεμφαδένες (LN) Παρουσία Mtb στους LN : 7-9 ημέρες μετά την είσοδο του στις κυψελίδες ή αρκετές ημέρες προ τις ενεργοποίησης των T-λεμφοκυττάρων Μεταφορά Mtb από APC (CD11b +, CD11c + ) Παθητική μεταφορά Mtb (μέσω λεμφαγγείων) Καθυστερημένη ενεργοποίηση Τ-λεμφοκυττάρων aργή αύξηση του αντιγονικού φορτίου aνεπαρκής ενεργοποίηση ή καταστολή ADC από Mtb Clinical Developmental Immunology, 2012; ID628293

44 Καθυστερημένη άφιξη δραστικών κυττάρων στο πνευμονικό παρέγχυμα

45 Επιστράτευση δραστικών T-κυττάρων Επιστράτευση στο διάμεσο χώρο Επιστράτευση στο κυψελιδικό χώρο Απαραίτητη έκφραση χημοκινών και μορίων προσκόλλησης CCL5 (RANTES), CCL19, CCL21 VCAM-1 Απουσία χημοκινών και μορίων προσκόλλησης μειωμένος έλεγχος Mtb (φορτίο, κοκκίωμα) Clinical Developmental Immunology, 2012; ID628293

46 J Exp Med 1952; 95: 119-134

47 Λειτουργίες δραστικών Τ-κυττάρων Ενεργοποίηση μακροφάγων (IFN-γ, TNF, IL-12) Επίταση ωρίμανσης φαγοσώματος, λυσοσώματος Υπερέκφραση MCH-II (στόχος των CD4) Προαγωγή τοξικών αντιβακτηριδιακών ουσιών ROI, RNI-NO (iNOS-NOS2) Θανάτωση ή απομάκρυνση Mtb με απόπτωση Σχηματισμός κοκκιώματος

48 Λειτουργίες δραστικών Τ-κυττάρων Σχηματισμός ανοσιακού κοκκιώματος Ενίσχυση ενδογενούς κοκκιώματος ( IFN-γ, TNF, IL-12) Ενεργοποιημένα μακροφάγα Δραστικά Τ-λεμφοκύτταρα Επιθηλιοειδή μακροφάγα – γιγαντοκύτταρα Τυροειδής νέκρωση

49 Φυματικό κοκκίωμα

50 Immunol Rev. 2007; 219: 167–186.

51 Από τη φαγοκυττάρωση στο φαγολυσόσωμα Immunological Reviews 2015; 264:182-203

52 Κινητική φαγοσώματος Cell 164, 722–734, February 11, 2016

53 Από τη φαγοκυττάρωση στο φαγολυσόσωμα Μέσω FcγR : ταχεία ωρίμανση Μέσω CR, MR : βραδεία, βραδύτατη αντίστοιχα 10΄ 10΄-30΄ >30΄

54 Συστατικά λυσοσώματος Πρωτεάσες ( καθεψίνες B,L,D) Πεπτιδάσες Γλυκοσιδάσες Φωσφορολιπάσες Defensins Cathelizidin AMPs

55 Φαγοκυττάρωση μυκοβακτηριδίου

56 Ενεργοποίηση μακροφάγων Σήματα από PRR, IFN-γ, D2 (cathelicidin) Επίταση αντιβακτηριδιακών ικανοτήτων (ROS, RNI)

57 Δημιουργία ελεύθερων ριζών Μεταλλάξεις και πολυμορφισμοί ROI και RNI : ευπάθεια και αυξημένη σοβαρότητα ROI: οξειδωτική καταστροφή λιπιδίων μεμβράνης, DNA κλπ ΝΟ: προσβολή κεντρικών ενζύμων Immunological Reviews 2015; 264:182-203

58 Ενεργοποίηση και δημιουργία ελεύθερων ριζών Cell Microbiol. 2009 August ; 11(8): 1170–1178

59 Ενεργοποίηση μακροφάγων Σήματα από PRR, IFN-γ, D2 (cathelicidin) Επίταση αντιβακτηριδιακών ικανοτήτων (ROS, RNI) Επιτάχυνση ωρίμανσης φαγοσώματος και συνένωσης αυτού με λυσοσώματα Εξοπλισμός με αντιγονο-παρουσιαστικά μόρια (MHC-I/CD80, MHC-II/CD86)

60 Ανοσοδιαφυγή μυκοβακτηριδίου Τροποποίηση ωρίμανσης φαγοσωμάτων Εξουδετέρωση δραστικών μορίων του μακροφάγου Παρέμβαση στην αντιγονοπαρουσίαση προς τα Τ- λεμφοκύτταρα Πρόκληση έκκρισης κατασταλτικών κυτταροκινών Χρήση θρεπτικών υλικών του ξενιστή Αναστολή απόπτωσης

61 Ανοσοδιαφυγή μυκοβακτηριδίου Τροποποίηση ωρίμανσης φαγοσωμάτων Εξουδετέρωση δραστικών μορίων του μακροφάγου Παρέμβαση στην αντιγονοπαρουσίαση προς τα Τ- λεμφοκύτταρα Πρόκληση έκκρισης κατασταλτικών κυτταροκινών Χρήση θρεπτικών υλικών του ξενιστή Αναστολή απόπτωσης

62 Από τη φαγοκυττάρωση στο φαγολυσόσωμα

63 Φαγοκυττάρωση…φαγολυσόσωμα και Mtb manLAM, PIMs(MR) TDM(x IFN-γ) LAM, sabM(PI3P, Rabs) Coronin / TACO

64 GTPάσες και ωρίμανση φαγοσώματος Cellular Microbiology 2006; 8(5):719

65 PI3P σε μολυσμένα μακροφάγα PNAS 2005;102:4033

66 ΡΙ3Ρ μετά από αναστολή της SapM PNAS 2005;102:4033

67 PI3P και μολυσμένα μακροφάγα LAM (  ) Ca ++ /calm/CaMKII (  ) PI3K (hVPS3) (  ) () PI3P (παραγωγή) (  ) ()(  ) PI3P (αποδόμηση) (  ) SapM SapM Αναστολή φαγολυσοσωμικής βιογένεσης, Απουσία υδρολασών και Η+ΑΤΡάσης

68 Ωρίμανση φαγοσώματος και Mtb Future Microbiol. 2008; 3(5): 517–524

69 Φαγοκυττάρωση Μtb και coronin 1 (TACO) Cellular Microbiol 2001;3(12):786

70 Πρωτεινική κινάση G (PknG) Immunobiology 2006;211:549

71 Ανοσοδιαφυγή μυκοβακτηριδίου Τροποποίηση ωρίμανσης φαγοσωμάτων Εξουδετέρωση δραστικών μορίων του μακροφάγου Παρέμβαση στην αντιγονοπαρουσίαση προς τα Τ- λεμφοκύτταρα Πρόκληση έκκρισης κατασταλτικών κυτταροκινών Χρήση θρεπτικών υλικών του ξενιστή Αναστολή απόπτωσης

72 Αναστολή δημιουργίας RNI από Mtb Cell Host Microbe. 2014 January 15; 15(1): 1–2

73 Ανοσοδιαφυγή μυκοβακτηριδίου Τροποποίηση ωρίμανσης φαγοσωμάτων Εξουδετέρωση δραστικών μορίων του μακροφάγου Παρέμβαση στην αντιγονοπαρουσίαση προς τα Τ- λεμφοκύτταρα Πρόκληση έκκρισης κατασταλτικών κυτταροκινών Χρήση θρεπτικών υλικών του ξενιστή Αναστολή απόπτωσης

74 IFN-γ, IRF1, CIITA, MCHII J Immunol 2003;171:175

75 IFN-γ, IRF1, CIITA, MCHII J Immunol 2003;171:175 Ζώντα ΜΤΒ και 19KD λιποπρωτείνη αναστέλλουν την ευόδωση των mRNA, IRF1, CIITA, MHCII

76 Μολυσμένα με Μtb μακροφάγα Με νεκρά ή με ζώντα Μtb (οξέως) Κανονική έκφραση MHC II Με ζώντα (χρονίως) Μειωμένη κατά 50-70% έκφραση MHC II Μειωμένη έκφραση IRF1, CIITA J Immunol 2003;171:175

77 Ανοσοδιαφυγή μυκοβακτηριδίου Τροποποίηση ωρίμανσης φαγοσωμάτων Εξουδετέρωση δραστικών μορίων του μακροφάγου Παρέμβαση στην αντιγονοπαρουσίαση προς τα Τ- λεμφοκύτταρα Πρόκληση έκκρισης κατασταλτικών κυτταροκινών Χρήση θρεπτικών υλικών του ξενιστή Αναστολή απόπτωσης

78 TGF-β1 και ΙL-10 Εκσεσημασμένη παραγωγή σε ενεργό ΤΒ Καταστολή των Τ-λεφοκυττάρων Απενεργοποίηση μακροφάγων Ρύθμιση προφλεγμονωδων κυτταροκινών Τροποποίηση αντιγονοπαρουσίασης J Immunol 2003;171:175

79 Ανοσοδιαφυγή μυκοβακτηριδίου Τροποποίηση ωρίμανσης φαγοσωμάτων Εξουδετέρωση δραστικών μορίων του μακροφάγου Παρέμβαση στην αντιγονοπαρουσίαση προς τα Τ- λεμφοκύτταρα Πρόκληση έκκρισης κατασταλτικών κυτταροκινών Χρήση θρεπτικών υλικών του ξενιστή Αναστολή απόπτωσης

80 Σίδηρος και φυματίωση Περιορισμός σιδήρου σε ορισμένα κύτταρα (TNF-a, IL-1, IL-6, IL-10, hepcin) Μειωμένη πρόσληψη από το ΓΣ Αναιμία χρόνιας νόσου Σοβαρή TB - αναιμία 80% Ανεπάρκεια – υπερεπάρκεια Fe βλαπτική Πρόσληψη σιδήρου από Mtb - ανάπτυξη Immunological Reviews 2015; 264: 182–203

81 Σίδηρος και φυματίωση Μακροφάγα : προσπάθεια απομάκρυνσης Fe Ferroportin (αντλία Fe) Lipocalin-2 (δέσμευση siderophore) Mtb : προσπάθεια κατακράτησης Fe Siderophore Hepcidin (αναστολή ferroportin) Immunological Reviews 2015; 264: 182–203

82 Σίδηρος και φυματίωση Immunological Reviews 2015; 264: 182–203

83 Ανοσοδιαφυγή μυκοβακτηριδίου Τροποποίηση ωρίμανσης φαγοσωμάτων Εξουδετέρωση δραστικών μορίων του μακροφάγου Παρέμβαση στην αντιγονοπαρουσίαση προς τα Τ- λεμφοκύτταρα Πρόκληση έκκρισης κατασταλτικών κυτταροκινών Χρήση θρεπτικών υλικών του ξενιστή Αναστολή απόπτωσης

84

85 Μορφές κυτταρικού θανάτου Νέκρωση Απόπτωση Πυρόπτωση – πυρονέκρωση Νέκρωση εξαρτώμενη από CYPD Παγιδονέκρωση (Etosis)

86 Κυτταρικός θάνατος

87 Νέκρωση Ελεγχόμενη διαδικασία θανάτου Απώλεια ακεραιότητας της κυτταρικής μεμβράνης Απελευθέρωση κυτταρικού περιεχομένου στον εξωκυττάριο χώρο Προαγωγή φλεγμονής Ενδογενή σήματα ερεθισμού DC που προάγουν την ενεργοποίηση T-λεμφοκυττάρων

88 Μορφολογικά χαρακτηριστικά νέκρωσης Οίδημα κυτταροπλάσματος, οργανιλλίων, πυρήνα Ρήξη κυτταρικής μεμβράνης (απώλεια ATP, αδυναμία αντλίας ιόντων, άμεση βλάβη)

89 Απόπτωση Αυστηρώς ελεγχόμενη κυτταρική αποδόμηση Περιορίζει τα πυρηνικά και κυτταροπλασματικά συστατικά των νεκρούμενων κυττάρων σε κυστίδια με διπλή μεμβράνη Παραδίδει τα αποπτωτικά σωμάτια σε άλλα παρθένα κύτταρα Προάγει την έκφραση αντιφλεγμονωδών κυτταροκινών (TGF-b, IL-10)

90 Μορφολογικά χαρακτηριστικά απόπτωσης Κυτταρική ρίκνωση, συμπύκνωση χρωματίνης, κατακερματισμός πυρήνα Δημιουργία κυστιδίων, σωμάτια απόπτωσης

91 Νέκρωση vs Απόπτωση

92 Οδοί απόπτωσης Εξωτερική οδός (TNF-a, FasL) Εσωτερική οδός Οδός περφορίνης/γκραζύμης (perforin/grazyme) Έλεγχος της ανάπτυξης του ΜΤΒ Δεξαμενή αντιγόνων Επαγωγή της έναρξης της κυτταρικής ανοσίας

93 Οδοί απόπτωσης Semin Immunol 2014; 26(6):497-511

94 Αποπτωτικά σωμάτια ή κυστίδια

95 Εφεροκυττάρωση (Efferocytosis) Ειδική φαγοκυττάρωση αποπτωτικών σωμάτων Χρήση διαφορετικών υποδοχέων, πρωτεϊνών και οδών σήματος 1.Σήματα “βρες με” (find me) απελευθέρωση μεσολαβητών επιστράτευσης 2. Σήματα “φάε με” (eat me) παρουσία ειδικών μορίων (annexin 1) και προσδετών ενθυλάκωσης στα σωμάτια (PS) 3.Σχηματισμός εφεροσωμάτων αποδόμηση (MΦ) αντιγονοπαρουσίαση (DC) Ongotarget 2015; 6(17): 14721

96 Εφεροκυττάρωση (Efferocytosis) J Clin Invest 2015; 125(2):752-768

97 Συστατικά του Mtb που εμπλέκονται στην αποφυγή της απόπτωσης Μετάλλαξη secA2 μειωμένη έκκριση υπεροξειδικής δισμουτάσης, SodA) ΔsecA2 (απόπτωση με H37Rv, επίταση CD8 + T ) Μετάλλαξη nuoG aναστολή TNF-a, RvΔnuoG (μείωση φορτίου μετά από 20 εβδ) Πρωτείνη κινάση Ε καταστολή απόπτωσης ESAT-6;

98 Παράκαμψη απόπτωσης από Mtb Διακοπή σήματος Fas Semin Immunol 2014; 26(6):497-511, J Clin Invest 2015; 125(2):752

99 Πρόληψη απόπτωσης των μολυσμένων μακροφάγων με Μtb J Immunol 2006;177:6245

100 Παράκαμψη απόπτωσης από Mtb Διακοπή σήματος Fas Έκτοπος ESAT6/CFP10 αναστολή σχηματισμού αυτοφαγοσώματος) Πρωτείνη eis, LAM ( αναστολή θανάτου, αυτοφαγίας) Παρέμβαση στο σήμα θανάτου του TNFR1 Διάχυση των sTNFR2 (εξουδετέρωση TNF-a) Προσβολή Annexin Μείωση PGE2 Semin Immunol 2014; 26(6):497-511, J Clin Invest 2015; 125(2):752

101 Annexin1 Πρωτεΐνη με αντιφλεγμονώδη δράση Αναστέλλει την έκφραση των : PLA 2, COX-2, iNOS Ενεργοποιεί τους υποδοχείς : FPR, LA 4 R Ευοδώνει τη παράγωγη : IL-10 Απομάκρυνση των αποπεπτωκότων κυττάρων J Clin Invest 2015; 125(2):752

102 Εφεροκυττάρωση (Efferocytosis) J Clin Invest 2015; 125(2):752-768

103 M. tuberculosis down-regulates ANXA1 expression in human Tzelepis F, et al, Journal of Clinical Investigation 2015 ANXA1 -/- mice are susceptible to Pulmonary Mtb infection

104 Προϊόντα αραχιδονικού οξέως

105 Επιδιόρθωση μεμβρανών Nature Immunology 2009, Nature Reviews Microbiology, 2010, Mucosal Immunol. 2011, 4(3): 279

106 Επιδιόρθωση μεμβρανών Nature Immunology 2009, Nature Reviews Microbiology, 2010, Mucosal Immunol. 2011, 4(3): 279

107 Επιδιόρθωση μεμβρανών Nature Immunology 2009, Nature Reviews Microbiology, 2010, Mucosal Immunol. 2011, 4(3): 279

108 Απόπτωση Mucosal Immunol. 2011, 4(3): 279

109 Mucosal Immunol. 2011, 4(3): 279, J Clin Invest 2015; 125(2):752

110

111 Αυτοφαγία Μηχανισμός εσωτερικής αποδόμησης και ανακύκλωσης των διαφόρων κυτταρικών συστατικών (ομοιόσταση) Καταστροφή ενδοκυττάριων μικροοργανισμών (Μtb) Παροχή πεπτιδίων στο MHC-II Ρύθμιση φλεγμονής (αναδόμηση κυτταροκινών, πρόληψη συσσώρευσης καταστραμμένων μιτοχονδρίων) Semin Immunol 2014; 26(6):497-511

112 Αυτοφαγία J. Cell Biol. Vol. 189 No. 6 925–935

113 Αυτοφαγία

114 Ενεργοποίηση αυτοφαγίας Ασιτία Υποξία Ακραίες διαταραχές θερμοκρασίας και PH Οξειδωτικό στρες Απουσία παράγοντα ανάπτυξης (GF) Λοιμώξεις

115 Στάδια αυτοφαγίας Future Microbiol. 2008; 3(5): 517–524

116 Μόρια κλειδιά στην αυτοφαγία Curr Opin Microbiol. 2013; 16(3): 355–365

117 Aυτοφαγία επί μολύνσεως με Mtb Curr Opin Microbiol. 2013; 16(3): 355–365

118 Kαταστροφή του Mtb επί αυτοφαγίας Ισχυρή αντιμυκοβακτηριδιακή ικανότητα αυτολυσοσωμάτων Έκθεση σε αντι-Mtb πεπτίδια Καθελιθισίνη (στα λυσοσώματα) Κρυπτίδες (από αυτοφαγική κυτταροπλασματική πρωτεόλυση) Υποβοηθητικά μόρια στοιχεία ( DRAM1, Ubiquitin, D3)

119 DRAM1 και αυτοφαγία Mtb Cell Host Microbe. 2014; 15(6):753–767

120 DRAM1 και αυτοφαγία Mtb Autophagy 2014; 10:12, 2389--2391

121 Ubiquitin και αυτοφαγία Curr Opin Microbiol. 2013; 16(3): 355–365

122 Βιταμίνη D υ Σήμα από TLR2/1 (LpqH) …  VD3 1A υδροξυλάση Μετατροπή calcifediol σε calcitriol Calcitriol + VDR: προαγωγή αυτοφαγίας Calcidriol +ΙFN-γ : προαγωγή αυτοφαγίας, πρόσληψης και καταστροφής του Mtb Calcitriol: τροποποίηση λιπών φαγοσώματος αναστολή PPARγ, αναστολή συσσώρευσης σταγονιδίων λίπους Semin Immunol 2014; 26(6):497-511

123 Βιταμίνη D Μακροφάγα διαβητικών με χαμηλή D3 (ex vivo) μειωμένη αντίσταση στο Mtb βελτίωση με προσθήκη D3 Ασθενείς με ΤΒ βελτίωση εκβάσεων με συμπλήρωμα D3 μόνον επί πολυμορφισμού Taq I VDR Semin Immunol 2014; 26(6):497-511

124 Αυτοφαγία και Mtb Curr Opin Microbiol. 2013; 16(3): 355–365

125 Νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις Επίταση Ενδογενών μηχανισμών αντιμετώπισης του Mtb Αποτελεσματικότητας των αντι-ΤΒ φαρμάκων

126 Αυτοφαγία-νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις ΙΝΗ, PZA ROS Nitazoxanite, tizoxanite αναστολή mTORC1, ισχυρότερη της rapamysin, δράση σε αναπτυσσόμενα και μη Mtb Συμπλήρωμα βιταμίνης D μόνο σε πολυμορφισμό του TagIVDR

127 Αυτοφαγία-νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις Gefinib (αναστολέας EGFR) Fluoxetine (αναστολέας επανάκτησης σεροτονίνης) Αυτοφαγία, περιορισμός ανάπτυξης Mtb Statins Αυτοφαγία, μείωση θρεπτικού λίπους ενίσχυση δράσεως ΙΝΗ, RF, PZA JID 2014:209, PLOS Pathogens 2014; 10 (2): e1003946

128 Nέες θεραπευτικές προσεγγίσεις Journal of Translational Medicine (2015) 13:83

129 Λεμφοκύτταρα κυψελιδικού χώρου Clinical and Developmental Immunology,2012; Article ID 628293

130 Εισπνεόμενη ανοσοποίηση Eur Respir Rev 2015; 24: 356–360

131 Mtb και ξενιστής SCIENTIFIC REPORTS | 3 :2302 |DOI:10.1038/srep02302

132 Mtb και ξενιστής (αριθμός πρωτεϊνών και διεργασίες) SCIENTIFIC REPORTS | 3 :2302 |DOI:10.1038/srep02302

133 Mtb και ξενιστής (ένταση διεργασίων) SCIENTIFIC REPORTS | 3 :2302 |DOI:10.1038/srep02302

134

135 Ανοσολογία Φυματίωσης …………Ουκ έστι τέλος……….


Κατέβασμα ppt "Ανοσολογία Φυματίωσης Μ.Τουμπής Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google