Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κυτταρική καταστροφή και αναγέννηση κατά την ΟΣΒ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κυτταρική καταστροφή και αναγέννηση κατά την ΟΣΒ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κυτταρική καταστροφή και αναγέννηση κατά την ΟΣΒ

2 Μορφολογικές μεταβολές εγγύς σωληναριακών κυττάρων κατά την ισχαιμία Εξαφάνιση ψηκτροειδούς παρυφής Οίδημα κυττάρων, μιτοχονδρίων Κενοτόπια εντός των κυττάρων Αποκόλληση κυττάρων από ΒΜ και απόπτωση εντός του αυλού του σωληναρίου Απογύμνωση ΒΜ ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΣΩΛΗΝΑΡΙΑΚΟ ΧΩΡΟ Κυτταρικά συγκρίματα Κύλινδροι ΣΩΛΗΝΑΡΙΑΚΗ ΑΠΟΦΡΑΞΗ

3 Ενδοκυττάριες μεταβολές κατά την παρατεταμένη ισχαιμία  Μείωση δραστηριότητας  Na/K - ATPase  ενδοκυττάριου Na  ΟΙΔΗΜΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ  Μείωση δραστηριότητας Ca - ATPase  ενδοκυττάριου Ca  ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΦΩΣΦΟΛΙΠΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΑΣΩΝ ΡΗΞΗ ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ  Μεταβολές κυτταρικού σκελετού [ ΟΙΔΗΜΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ]  Παραγωγή ελεύθερων ριζών οξυγόνου  Μείωση πρωτεϊνοσύνθεσης  Αύξηση ελεύθερων λιπαρών οξέων  ATP

4 Ενδοκυττάριες μεταβολές επιθηλιακών σωληναριακών κυττάρων μετά ισχαιμική ΟΝΒ Devarajan P J Am Soc Nephrol 2006

5 Ενδοκυττάριες μεταβολές ασβεστίου επιθηλιακών σωληναριακών κυττάρων σε ΟΝΒ  ATP Παγίδευση ασβεστίου στο ενδοπλασματικό δίκτυο Μειωμένη έξοδος ασβεστίου από το κυτταρόπλασμα στον εξωκυττάριο χώρο  Αύξηση του ελεύθερου ενδοκυττάριου ασβεστίου  Ενεργοποίηση πρωτεασών και φωσφολιπασών με αποτέλεσμα την αποικοδόμηση του κυτταρικού σκελετού Devarajan P J Am Soc Nephrol 2006

6 Ενεργοποίηση διαδικασίας απόπτωσης και οδοί απόπτωσης σε ισχαιμική ΟΝΒ Devarajan P J Am Soc Nephrol 2006

7 Κυτταρική αναγέννηση μετά την ΟΣΒ A. Μη νεκρωθέντα κύτταρα B. Growth factors πολυπεπτιδικές ενώσεις που παράγονται από κύτταρα, δεσμεύονται από υποδοχείς κυττάρων «στόχος», οδηγούν σε σύνθεση DNA και τελικά σε μίτωση των κυττάρων «στόχος»

8 Κυτταρική αναγέννηση μετά την ΟΣΒ

9 Ενδοκυττάριες μεταβολές ασβεστίου επιθηλιακών σωληναριακών κυττάρων σε ΟΝΒ Φάση αναγέννησης μετά ΟΣΒ Αυξημένο ελεύθερο ενδοκυττάριο ασβέστιο  Ενεργοποίηση πρωτεϊνών που δεσμεύουν το ασβέστιο [calcium- binding proteins] όπως annexin A2 και S100A6  Υπερπλασία και πολλαπλασιασμός επιθηλιακών σωληναριακών κυττάρων [μελέτες σε πειραματικά μοντέλα ΟΝΒ] Cheng CW et al Kidney Int 2005

10 Ενδοκυττάριες μεταβολές ασβεστίου επιθηλιακών σωληναριακών κυττάρων σε ΟΝΒ Χορήγηση αναστολέων διαύλων ασβεστίου σε ΟΝΒ Δεδομένα από μετα-ανάλυση μελετών Ίσως κάποια ‘προστατευτική’ δράση σε μεταμόσχευση νεφρού Χωρίς ‘προστατευτική’ δράση σε άλλους τύπους ΟΝΒ στον άνθρωπο Shilliday IR et al Cochrane Database Syst Rev 2004

11 Μεταβολές του ασβεστίου και της παραθορμόνης μετά από μεταμόσχευση νεφρού Ασθενής ηλικίας 35 ετών υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση νεφρού από αποβιώσαντα δότη μετά από 9 έτη υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας με αιμοκάθαρση Η λειτουργία του νεφρικού μοσχεύματος ήταν άμεση και ο ασθενής 10 ημέρες μετά τη μεταμόσχευση είχε κρεατινίνη ορού 1.2mg/dl Από τον υπόλοιπο βιοχημικό έλεγχο είχε Ca: 11.5mg/dl P: 2.1mg/dl Διαδοχικές μετρήσεις ασβεστίου 10.8 - 11.2mg/dl  Χορήγηση διφωσφονικών Μέτρηση παραθορμόνης ορού: 320pg/ml  Cinacalcet  Παραθυρεοειδεκτομή

12 Μεταβολές του ασβεστίου και της παραθορμόνης μετά από μεταμόσχευση νεφρού Μεταμόσχευση νεφρού Μείωση επιπέδων παραθορμόνης Μείωση αλκαλικής φωσφατάσης Μείωση φωσφόρου στα φυσιολογικά επίπεδα Επίμονος υπερπαραθυρεοειδισμός και υπερασβεστιαιμία Σε περίπου 30-50% των ασθενών Εξαρτάται από τη διάρκεια της υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας και το μέγεθος των παραθυρεοειδών αδένων Μετά τη μεταμόσχευση παρατηρείται υποστροφή της υπερπλασίας των παραθυρεοειδών αδένων αλλά αυτό απαιτεί χρονικό διάστημα μηνών ή ολίγων ετών

13 Μεταβολές των τιμών ασβεστίου και φωσφόρου μετά από μεταμόσχευση νεφρού Messa P et al Kidney Int 1998

14 Μεταβολές της παραθορμόνης μετά από μεταμόσχευση νεφρού Messa P et al Kidney Int 1998

15 Σιγμοειδής καμπύλη σχέσης ασβεστίου και PTH σε ασθενείς χωρίς (Α) και με (Β) επιμένοντα δευτεροπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό μετά από μεταμόσχευση νεφρού Messa P et al Kidney Int 1998

16 Μεταβολές του ασβεστίου και της παραθορμόνης μετά από μεταμόσχευση νεφρού Υπερασβεστιαιμία μετά τη μεταμόσχευση νεφρού Ο σοβαρός προϋπάρχων υπερπαραθυρεοειδισμός αποτελεί το κύριο αίτιο Η αύξηση των επιπέδων του ασβεστίου παρατηρείται συνήθως εντός των πρώτων 10 ημερών από τη μεταμόσχευση Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να παρατηρηθεί οξεία υπερασβεστιαιμία με τιμές ασβεστίου μεγαλύτερες από 12.5mg/dl Θεραπεία Διφωσφονικά Cinacalcet Παραθυρεοειδεκτομή σε ανθεκτικές περιπτώσεις


Κατέβασμα ppt "Κυτταρική καταστροφή και αναγέννηση κατά την ΟΣΒ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google