Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟΠΙΣΘΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟΠΙΣΘΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΟΠΙΣΘΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΟΠΙΣΘΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (Νώτα – νωτιαίος) Ράχη Γλουτός Οπίσθια επιφάνεια κάτω άκρου Περίνεο

2 ΜΕΡΟΣ Α: Ράχη

3 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΡΑΧΗΣ

4 ΨΗΛΑ-ΦΗΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΡΑΧΗΣ
ΨΗΛΑ-ΦΗΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΡΑΧΗΣ

5 ΜΥΕΣ ΤΗΣ ΡΑΧΗΣ: ΕΠΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΒΑΔΑ
Τραπεζοειδής Ρομβοειδής (μείζων-ελάσσων) Ανελκτήρας της ωμοπλάτης Πλατύς Ραχιαίος Νεύρωση από το Βραχιόνιο πλέγμα

6 ΜΥΕΣ ΤΗΣ ΡΑΧΗΣ: ΕΠΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΒΑΔΑ (2)
Τραπεζοειδής Ρομβοειδής (μείζων-ελάσσων) Ανελκτήρας της ωμοπλάτης Πλατύς Ραχιαίος Νεύρωση από το Βραχιόνιο πλέγμα

7 ΜΥΕΣ ΤΗΣ ΡΑΧΗΣ: ΕΠΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΒΑΔΑ (3)
Τραπεζοειδής Ρομβοειδής (μείζων-ελάσσων) Ανελκτήρας της ωμοπλάτης Πλατύς Ραχιαίος Νεύρωση από το Βραχιόνιο πλέγμα

8 Τραπεζοειδής Νεύρωση Αιμάτωση

9 Ρομβοειδείς Νεύρωση - Αιμάτωση

10 ΜΥΕΣ ΤΗΣ ΡΑΧΗΣ: ΜΕΣΗ ΣΤΙΒΑΔΑ
Οπίσθιος άνω οδοντωτός Οπίσθιος κάτω οδοντωτός Νεύρωση από Μεσοπλεύρια νεύρα

11 ΜΥΕΣ ΤΗΣ ΡΑΧΗΣ: ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΣΤΙΒΑΔΑ Ι (Ακανθεγκάρσιοι)
ΜΥΕΣ ΤΗΣ ΡΑΧΗΣ: ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΣΤΙΒΑΔΑ Ι (Ακανθεγκάρσιοι) Σπληνιοειδής αυχενικός κεφαλικός Νεύρωση από Οπισθίους κλάδους Νωτιαίων νεύρων

12 ΜΥΕΣ ΤΗΣ ΡΑΧΗΣ: ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΣΤΙΒΑΔΑ ΙΙ (Ιερονωτιαίος)
ΜΥΕΣ ΤΗΣ ΡΑΧΗΣ: ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΣΤΙΒΑΔΑ ΙΙ (Ιερονωτιαίος) Λαγονοπλευρικός (οσφ.-θωρ.-αυχ.) Μήκιστος (θωρ.-αυχ.-κεφ.) Ακανθώδης Νεύρωση από Οπισθίους κλάδους Νωτιαίων νεύρων

13 ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΜΥΕΣ ΤΗΣ ΡΑΧΗΣ
Σχηματικά Εκφύσεις Καταφύσεις

14 ΜΥΕΣ ΤΗΣ ΡΑΧΗΣ: ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΣΤΙΒΑΔΑ ΙΙΙ (Εγκαρσιακανθώδεις)
ΜΥΕΣ ΤΗΣ ΡΑΧΗΣ: ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΣΤΙΒΑΔΑ ΙΙΙ (Εγκαρσιακανθώδεις) Ημιακανθώδης (θωρακικός-κεφαλικός) 5-6 σπονδύλους πάνω Πολυσχιδής (-δείς) (οσφ.-θωρ.-αυχενικός) 2-4 σπονδύλους πάνω (Περι)Στροφείς (νώτων) (θωρ.-αυχ.-κεφαλικός) 1 (βραχύς)-2(μακρός) σπονδύλους πάνω Νεύρωση από Οπισθίους κλάδους Νωτιαίων νεύρων

15 ΜΥΕΣ ΤΗΣ ΡΑΧΗΣ: ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΣΤΙΒΑΔΑ ΙΙ (Ακανθεγκάρσιοι)
ΜΥΕΣ ΤΗΣ ΡΑΧΗΣ: ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΣΤΙΒΑΔΑ ΙΙ (Ακανθεγκάρσιοι) Ημιακανθώδης (θωρακικός-κεφαλικός) 5-6 σπονδύλους πάνω Πολυσχιδής (-δείς) (οσφ.-θωρ.-αυχενικός) 2-4 σπονδύλους πάνω (Περι)Στροφείς (νώτων) (θωρ.-αυχ.-κεφαλικός) 1 (βραχύς)-2(μακρός) σπονδύλους πάνω Νεύρωση από Οπισθίους κλάδους Νωτιαίων νεύρων

16 ΜΥΕΣ ΤΗΣ ΡΑΧΗΣ: ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΣΤΙΒΑΔΑ ΙV (Βραχείς-Μεταμερείς)
Μεσεγκάρσιοι Μεσακάνθιοι Ανελκτήρες των πλευρών 1 (βραχύς) - 2(μακρός) πλευρές κάτω Ινιοαυχενικοί Μείζων και ελάσσων οπίσθιος ορθός κεφαλικός Άνω και κάτω λοξός κεφαλικός (Νεύρωση από Οπισθίους κλάδους Νωτιαίων νεύρων)

17 ΜΥΕΣ ΤΗΣ ΡΑΧΗΣ: ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΣΤΙΒΑΔΑ ΙV (Βραχείς-Μεταμερείς)
Μεσεγκάρσιοι Μεσακάνθιοι Ανελκτήρες των πλευρών 1 (βραχύς) - 2(μακρός) πλευρές κάτω Ινιοαυχενικοί Μείζων και ελάσσων οπίσθιος ορθός κεφαλικός Άνω και κάτω λοξός κεφαλικός (Νεύρωση από Οπισθίους κλάδους Νωτιαίων νεύρων)

18

19

20 ΥΠΙΝΙΔΙΟ (ΥΠΙΝΙΑΚΟ) ΤΡΙΓΩΝΟ
Γωνίες: Ακανθώδης απόφυση του άξονα, Εγκάρσια απόφυση του άτλαντα, Ινιακό οστό (κάτω από την κάτω αυχενική γραμμή)

21

22 ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΔΙΑΤΟΜΗ ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΜΥΩΝ

23 ΘΩΡΑΚΟΣΦΥΪΚΗ (ΟΣΦΥΟΝΩΤΙΑΙΑ) ΠΕΡΙΤΟΝΙΑ

24 ΜΕΡΟΣ Β: Γλουτιαία χώρα
ΜΕΡΟΣ Β: Γλουτιαία χώρα

25 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΛΟΥΤΙΑΙΑΣ ΧΩΡΑΣ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΛΟΥΤΙΑΙΑΣ ΧΩΡΑΣ Από Wikipedia (Buttocks)

26 ΙΣΧΙΟΙΕΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΡΗΜΑΤΑ
ΙΣΧΙΟΙΕΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΡΗΜΑΤΑ Μείζων Ελάσσων

27 ΕΠΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΒΑΔΑ Μεγάλος γλουτιαίος

28 Μικρός γλουτιαίος- Έξω στροφείς του μηρού ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΣΤΙΒΑΔΑ

29 Μέσος γλουτιαίος- Έξω στροφείς του μηρού ΜΕΣΗ-Ε.Τ.Β. ΣΤΙΒΑΔΑ

30 ΥΠΕΡΑΠΙΟΕΙΔΗΣ - ΥΠΑΠΙΟΕΙΔΗΣ ΣΧΙΣΜΗ
ΥΠΕΡΑΠΙΟΕΙΔΗΣ - ΥΠΑΠΙΟΕΙΔΗΣ ΣΧΙΣΜΗ

31 ΜΕΡΟΣ Γ: ΟΠΙΣΘΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ
ΜΕΡΟΣ Γ: ΟΠΙΣΘΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ

32 ΟΠΙΣΘΙΟΙ ΜΗΡΙΑΙΟΙ Πορεία Ισχιακού Νεύρου Ημιϋμενώδης Δικέφαλος
Ημιτενοντώδης Ημιϋμενώδης Πορεία Ισχιακού Νεύρου

33 ΙΓΝΥΑΚΟΣ ΒΟΘΡΟΣ

34 Γαστρο-κνήμιος Υποκνη-μίδιος
Γαστρο-κνήμιος Υποκνη-μίδιος

35 Εν τω βάθει Μύες Κνήμης Αγγεία και νεύρα
Οπίσθιος κνημιαίος Μακρός καμπτήρας μεγάλου δακτύλου δακτύλων Οπ.κνημιαία Περονιαία αρτ. Κνημιαίο ν.

36 ΕΠΙΠΟΛΗΣΦΛΕΒΕΣ ΝΕΥΡΑ Μείζων σαφηνής φλ. Σαφηνές ν. Ελάσσων σαφηνής φλ.
Γαστροκνημιαίο νεύρο

37 ΜΕΡΟΣ Δ: ΠΕΡΙΝΕΟ

38 ΠΥΕΛΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ

39 ΠΥΕΛΙΚΗ ΕΞΟΔΟΣ

40 ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ
ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ Σε γυναίκες και άνδρες: Βολβοί – Σηραγγώδη σώματα

41 ΕΠΙΠΟΛΗΣ ΜΥΕΣ ΠΕΡΙΝΕΟΥ ΑΝΔΡΑ
Σφιγκτήρας πρωκτού Επιπολής εγκάρσιος περινέου Ισχιο- σηραγγώδης Βολβο-

42 ΕΠΙΠΟΛΗΣ ΜΥΕΣ ΠΕΡΙΝΕΟΥ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
Σφιγκτήρας πρωκτού Επιπολής εγκάρσιος περινέου Ισχιο- σηραγγώδης Βολβο-

43

44 ΕΠΙΠΟΛΗΣ ΣΕ ΑΝΔΡΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ

45 ΜΕΣΗ ΣΤΙΒΑΔΑ ΜΥΩΝ ΠΕΡΙΝΕΟΥ: ΑΝΔΡΕΣ
Εν τω βάθει εγκάρσιος - Έξω σφιγκτήρας της ουρήθρας (υμενώδους μ.)

46 ΜΕΣΗ ΣΤΙΒΑΔΑ ΜΥΩΝ ΠΕΡΙΝΕΟΥ: ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Εν τω βάθει εγκάρσιος - Έξω σφιγκτήρας της ουρήθρας (υμενώδους μ.)

47 Μέση στιβάδα μυών περινέου

48 ΕΣΩ ΘΥΡΟΕΙΔΗΣΑΠΙΟΕΙΔΗΣ

49 ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΣΤΙΒΑΔΑ ΜΥΩΝ ΠΕΡΙΝΕΟΥ
Ανελκτήρας του πρωκτού Κοκκυγικός

50

51

52

53 ΑΙΔΟΙΪΚΑ ΑΓΓΕΙΑ ΚΑΙ ΝΕΥΡΑ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

54 ΑΙΔΟΙΪΚΑ ΑΓΓΕΙΑ ΚΑΙ ΝΕΥΡΑ ΑΝΔΡΑ
ΑΙΔΟΙΪΚΑ ΑΓΓΕΙΑ ΚΑΙ ΝΕΥΡΑ ΑΝΔΡΑ

55 Γεννητικά όργανα γυναίκας και μύες περινέου


Κατέβασμα ppt "ΟΠΙΣΘΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google