Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΜΕΛΛΟΥ ΡΟΖΑ – ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΜΕΛΛΟΥ ΡΟΖΑ – ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΜΕΛΛΟΥ ΡΟΖΑ – ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Classfund ΜΕΛΛΟΥ ΡΟΖΑ – ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 9/7/2014

2 Τι είναι το classfund; To classfund είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα βασισμένη στη νοοτροπία του crowd funding Crowd funding :διαδικτυακός τρόπος υλοποίησης ιδεών με άντληση πόρων από το κοινό.

3 Σκοπός της πλατφόρμας Δημιουργία μιας νέας διαδικασίας υλοποίησης ιδεών προσφέροντας τροποποιήσεις στις ήδη υπάρχουσες λύσεις . Τμηματοποίηση επενδυτών σε κατηγορίες Δημιουργία επιστημονικού υπόβαθρου υποστήριξης εφευρετών- χρηματοδοτών Συνεχή συνεργασία εφευρετών- χρηματοδοτών Κατάργηση ανωνυμίας χρηματοδοτών και μετατροπή τους σε μετόχους

4 Γιατί είναι μοναδική ή διαφορετική η υπηρεσία που παράγεται
Classfund: έμφαση στην κατηγοριοποίηση των επενδυτών με βάση τα κοινά τους χαρακτηριστικά Κοινές πλατφόρμες crowd funding : έμφαση στην κατηγοριοποίηση ιδεών

5 Γιατί είναι μοναδική ή διαφορετική η υπηρεσία που παράγεται
Classfund: έμφαση στην κριτική των ιδεών και ανάλυση τους από οικονομικούς αναλυτές και νομικούς συμβούλους. Κοινές πλατφόρμες crowd funding : απλή εισδοχή και ανάρτηση ιδεών

6 Γιατί είναι μοναδική ή διαφορετική η υπηρεσία που παράγεται
Classfund: δημιουργία επενδυτικού κοινού που θα είναι ενεργό στη συμμετοχή της επιχείρησης μέσω μεριδίων. Κοινές πλατφόρμες crowd funding: εφευρέτης ιδέας μοναδικός ιδιοκτήτης, καμία ευκαιρία συμμετοχής στους χρηματοδότες .

7 Ποια βασική ανάγκη επιθυμούμε να καλύψουμε
η βασική διάσταση που επιθυμούμε να δομήσουμε τη δημιουργία του classfund πάνω σ’ αυτήν είναι ένας διαδικτυακός τόπος , υψηλών προδιαγραφών και ασφάλειας , όπου άνθρωποι με κοινή μόρφωση, επαγγελματική δραστηριότητα και σταδιοδρομία θα έρχονται σε επαφή, με σκοπό να υλοποιήσουν και να χρηματοδοτήσουν σχέδια τα οποία εμπίπτουν στο άμεσο ενδιαφέρον τους. Με άλλα λόγια , δημιουργείται ένας ηλεκτρονικός χώρος συνάντησης ανθρώπων με σκοπό την ανταλλαγή ιδεών, ενοποίησης των γνώσεων τους και εξέλιξης του αντικειμένου τους μέσω της χρηματοδότησης έργων που θα τους αποφέρει μια υπεραξία και που μετέπειτα γνωρίζουν πώς θα τα διαχειριστούν και θα τα εξελίξουν. Άμεσο συμπέρασμα όχι απλή χρηματοδότηση μέσω πλήθους διαφορετικών ανθρώπων ( κοινό crowd funding) , αλλά μέσω πλήθους σχετικού με το αντικείμενο. Επιπλέον , με αυτό τον τρόπο , διασφαλίζουμε τους χρήστες που μετατρέπονται σε μετόχους , από την ύπαρξη χρηματοδοτών που δεν έχουν κάποια γνώση πάνω στο αντικείμενο

8 Επιπρόσθετες ανάγκες που επιθυμούμε να καλύψουμε μέσω της ύπαρξης μας
Παροχή επιστημονικής στήριξης των χρηστών μας και ανάλυσης ιδεών από οικονομική και νομική σκοπιά . Εξέταση βιωσιμότητας των ιδεών , επιστροφής επενδυμένου κεφαλαίου στους χρηματοδότες , ποσοστά κερδών και ευκαιρίες ανάπτυξης σύμφωνα με τις τρέχουσες τάσεις της αγοράς. Κατοχύρωση νομικής αυτοτέλειας ιδεών και σύναψης συμβάσεων μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών . Δυνατότητα συμμετοχής χρηματοδοτών στην υπό σύσταση εταιρεία μέσω μεριδίων, με σκοπό τη δημιουργία εισοδήματος και υπεραξίας , και όχι απλή χρηματοδότηση μιας ιδέας .

9 Τρέχουσα κατάσταση αγοράς και ανταγωνισμός
Η τρέχουσα κατάσταση αγοράς σε δικτυακούς τόπους crowd funding είναι ακόμη σε πρώιμο στάδιο χωρίς να αμφισβητούμε την ύπαρξη της. Κύριοι ανταγωνιστές μας είναι οι ιστοσελίδες : groopio.com και efund.gr Που όμως δεν εφαρμόζουν τις καινοτομίες που προσφέρουμε εμείς κι απλά επικεντρώνονται στην παρουσίαση ιδεών.

10 Groopio.com

11 Efund.gr

12 ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ (STRENGTHS)
Swot analysis ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ (STRENGTHS) ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ (WEAKNESSES) κατηγοριοποίηση επενδυτών με βάση τα κοινά τους χαρακτηριστικά Ήδη χτισμένο πελατολόγιο ανταγωνιστών Ιδέες συγκεκριμένου αντικειμένου κατευθύνονται στην συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών Εδραιωμένα ονόματα ανταγωνιστών Επιστημονική – χρηματοοικονομική ανάλυση ιδεών Αδυναμία αποκλεισμού ανταγωνιστών Δυνατότητα συμμετοχής χρηματοδοτών στην ιδέα μέσω μεριδίων Ύπαρξη κερδών για τους επενδυτές Ύπαρξη χρηστών από όλες τις ομάδες και μορφωτικά επίπεδα του πληθυσμού Νομική κάλυψη συμβαλλόμενων μερών Εξέλιξη του τομέα crowd funding

13 Swot analysis ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (OPPORTUNITIES) ΑΠΕΙΛΕΣ (THREATS)
Εξέλιξη του crowd funding σε επιστημονικό επίπεδο Αύξηση του αριθμού των ανταγωνιστών μετά την εμφάνιση μας Γρήγορη εδραίωση ονόματος ως αποτέλεσμα κάλυψης του κενού της αγοράς Υιοθέτηση και τακτική των δικών μας τεχνικών Δημιουργία μόνιμου πελατολογίου που θα απολαμβάνει τις υπηρεσίες μας Αυξανόμενα κέρδη μέσω των υπηρεσιών μας

14 Τιμολογιακή Πολιτική Τα έσοδα της πλατφόρμας classfund προκύπτουν από χρέωση ποσοστού ύψους 5% επί των συνολικών χρηματικών ποσών που συγκεντρώνονται για την υλοποίηση των ιδεών, ως αμοιβή για τις οικονομικές, νομικές και διαμεσολαβητικές υπηρεσίες που προσφέρουμε. Έσοδα από διαφημίσεις


Κατέβασμα ppt "ΜΕΛΛΟΥ ΡΟΖΑ – ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google