Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η Παλαιστίνη με την Ιερουσαλήμ αποτελεί το κέντρο του κόσμου. ‘Ονειρο κάθε Χριστιανού είναι να αξιωθεί κάποτε να επισκεφθεί την Αγία Γη. Το σπουδαιότερο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η Παλαιστίνη με την Ιερουσαλήμ αποτελεί το κέντρο του κόσμου. ‘Ονειρο κάθε Χριστιανού είναι να αξιωθεί κάποτε να επισκεφθεί την Αγία Γη. Το σπουδαιότερο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η Παλαιστίνη με την Ιερουσαλήμ αποτελεί το κέντρο του κόσμου. ‘Ονειρο κάθε Χριστιανού είναι να αξιωθεί κάποτε να επισκεφθεί την Αγία Γη. Το σπουδαιότερο προσκύνημα είναι ο Ναός της Αναστάσεως ο οποίος δεν είναι ένα κτίριο αλλά αποτελείται από πολλά και διάφορα κτίρια τα οποία ενώνονται μεταξύ τους. Εντός του Ναού της Αναστάσεως υπάρχουν πάνω από 10 ιεροί χώροι και προσκυνήματα που είναι συνδεδεμένα με το πάθος του Χριστού, την Σταύρωση, το θάνατο, την Ταφή και την Ανάσταση.

2 Μερικά από τα προσκυνήματα όπως είναι ο Γολγοθάς και ο τάφος του Χριστού έχουν ευαγγελική, τοπογραφική και ιστορική αυθεντικότητα. ΄Αλλα, όπως είναι η Αποκαθήλωση, το Μη Μου ΄Απτου, ο Τάφος του Ιωσήφ, έχουν καθοριστεί πλησίον του χώρου του Γολγοθά ως συναφή με τα γεγονότα της Σταυρώσεως και της Ταφής. Όλα όμως τα προσκυνήματα του Ναού ενώνονται με το ίδιο κτίριο και τα στεγάζει το ίδιο ιστορικό γεγονός το Πάθος και το μαρτύριο του Χριστού.

3 Η Αγία Αυλή Πρόκειται για τετράγωνο χώρο με πλευρά μήλους 20 μέτρων που ευρίσκεται μπροστά από τα ναό της Αναστάσεως. Παλαιότερα λειτουργούσε ως αγορά. Σήμερα χρησιμοποιείται μόνο από τους Ορθοδόξους την Μεγάλη Πέμπτη για την τέλεση της ακολουθίας του Νιπτήρος καθώς και τη Μεγάλη Παρασκευή όταν γίνεται αναπαράσταση του μαρτυρίου του Χριστού, που η πομπή ξεκινά από το Πραιτώριο και καταλήγει στην Αγία Αυλή.

4 Έχει ύψος 6 μέτρα και πλάτος 4 μέτρα και είναι ξύλινη. Τα δύο θυραία φύλλα είναι κατεσκευασμένα από ξύλο κυπαρισσιού και καρυδιάς, και υποστηρίζονται εσωτερικώς με σιδερένιας πλάκες. Aνοίγει στις 4.00 π.μ. και κλείνει στις 7.30 μ.μ. Κατά την διάρκειαν της νυκτός, η αγία Πόρτα παραμένει κλειστή. Οι κλειδούχοι του ναού είναι μουσουλμάνοι (σύμφωνα με φιρμάνι ώστε να μην δημιουργούνται προστριβές μεταξύ των διαφόρων δογμάτων) και από τότε μέχρι σήμερα κάθε φορά όπου κάποια Ομολογία θέλει να ανοίξη την πύλη δια τελετουργικούς η άλλους λόγους, ειδοποιεί τον θυρωρό. Εκείνος ανοίγει την θύραν και την φυλάσσει μέχρι το πέρας των τελετών, οπότε την κλείνει και αποχωρεί. Δια το επίσημον όμως άνοιγμα και κλείσιμο της πύλης του Ναού έχει διαμορφωθεί ιδιαίτερο τελετουργικό, εις το οποίο απαραίτητη είναι και η παρουσία του Έλληνος πορτάρου,

5 Σύμφωνα με την παράδοση το 1549 όταν ο σουλτάνος Μουράτ Γ παρεχώρησε με δωροδοκία στους Αρμενίους το δικαίωμα της τελετής του Αγίου Φωτός, ο πατριάρχης Σωφρόνιος με τους Ορθοδόξους συγκεντρώθηκαν στην Αγία Αυλή προσευχόμενοι και περίμεναν την έκβαση των γεγονότων. Παρά τις προσπάθειες που έκανε ο αρμένιος Πατριάρχης το ΄Αγιο Φως δεν έλαμψε στο Κουβούκλιο ούτε και σε άλλο μέρος εντός του ναού. Αντίθετα εξήλθε διαπερνώντας τη μαρμάρινη κολώνα η οποία μέχρι και σήμερα φαίνεται σχισμένη και μαυρισμένη και προς μεγάλη κατάπληξη άναψαν τα κεριά που κρατούσε στα χέρια του ο ορθόδοξος Πατριάρχης ο οποίος στη συνέχεια έδωσε το φως στους ορθοδόξους ενώ ο αρμένιος πατριάρχης έφυγε ντροπιασμένος. Αυτότης μάρτυρας του θαύματος ήταν ο και ο εμίρης Τούνομ ο οποίος εντυπωσιάσθηκε και φώναξε φράση που του στοίχισε τη ζωή. Οι Τούρκοι τον έκαψαν ζωντανό. Τα οστά του φυλάσσονται στο Μοναστήρι της Μεγάλης Παναγιάς. Όταν ο σουλτάνος πληροφορήθηκε το θαύμα έβγαλε φιρμάνι και ανεγνώρισε στον Ελληνορθόδοξο Πατριάρχη να έχει το αποκλειστικό δ ικαίωμα για τη λήψης του αγίου φωτός.

6 Η οδὸς του Μαρτυρίου, ή οδὸς του πόνου, είναι ο δρόμος, τον οποίον ηκολούθησε ο Κύριος «άρων τον Σταυρὸν του» ἐρχόμενος προς το εκούσιον πάθος. Σε αυτὸν τον δρόμον κλίνει γόνυ η ανθρωπότητα. Το πραιτώριο βρίσκεται μέσα στην παλιά πόλη των Ιεροσολύμων και ήταν η κατοικία του ρωμαίου ηγεμόνα.Ήταν τα δικαστήρια, το Διοικητήριο και το σπίτι του Πιλάτου. Εδώ μεταφέρθηκε ο Κύριος μετά τον Άννα και τον Καϊάφα για να δικαστεί.Σ εκείνο το σημείο ο Πιλάτος καταδίκασε τον χριστό στην ποινή της Σταύρωσης. Στο πραιτώριο υπάρχουν η φυλακή του Χριστού αλλά και του Βαραββά και των ληστών. Από το σημείο αυτό ξεκινάει η Οδός του Μαρτυρίου δηλαδή ο δρόμος από τον οποίο ο Χριστός κουβάλησε τον Σταυρό μέχρι τον Γολγοθά.Οδός του Μαρτυρίου που είναι γνωστή ως «via de la rosa» που σημαίνει «οδός θλίψεως».. Η Οδός του Μαρτυρίου περιλαμβάνει 14 στάσεις από την περιοχή του Πραιτωρίου μέχρι τον Γολγοθά.

7 2) Στάσις – Ὁ Ἰησοῦς παραλαμβάνει τὸν Σταυρόν Του.

8 3 Στάση Ἔ χουμε δι ὰ πρώτην φορ ὰ ν τ ὴ ν πτ ῶ σιν το ῦ Ἰ ησο ῦ ὑ π ὸ το ῦ βάρους το ῦ Σταυρο ῦ

9 4) Στάση- Ἀ ρμένικον καθολικ ὸ ν παρεκκλήσιον Ὁ Ἰ ησο ῦ ς συναντ ᾶ τ ὴ ν μητέρα Του. Ἀ νάγλυφος παράστασις α ὐ τ ῆ ς τ ῆ ς συναντήσεως ἀ πεικονίζεται ἐ πάνω ἀ π ὸ τ ὴ ν ε ἴ σοδον α ὐ τ ῆ ς τ ῆ ς καθολικ ῆ ς μικρ ᾶ ς ἐ κκλησίας τ ῶ ν Ἀ ρμενίων.

10 5) Στάσις- Ἡ ο ἰ κία το ῦ Σίμωνος το ῦ Κυρηναίου Ἡ ο ἰ κία το ῦ Σίμωνος το ῦ Κυρηναίου, πατρός το ῦ Ἀ λεξάνδρου κα ὶ το ῦ Ρούφου, τ ὸ ν ὁ πο ῖ ον ἀ γγάρεψαν ν ὰ σηκώσ ῃ τ ὸ ν Σταυρ ὸ ν το ῦ Χριστο ῦ. Ἡ παράδοσις ἀ ναφέρει ὅ τι ε ἰ ς τ ὸ ν το ῖ χον ε ἰ ς ἕ να λίθον ἔ χει ἀ πομείνει τ ὸ ἀ χνάρι τ ῆ ς παλάμης του, σ ὰ ν ἔ πεσε ἀ π ὸ τ ὸ βάρος το ῦ Σταυρο ῦ.

11 6) Στάσις- Ἡ ο ἰ κία τ ῆ ς Ἁ γίας Βερονίκης Ἐ ντα ῦ θα ἡ Ἁ γία Βερονίκη ἐ σκούπισε τ ὸ ἱ δρωμένον, και ματωμένον πρόσωπον το ῦ Ἰ ησο ῦ κι ε ὐ θ ὺ ς ἀ πετυπώθη ἡ θεανδρικ ὴ μορφ ή Του ε ἰ ς τ ὸ Ἱ ερ ὸ ν Μανδήλιον. 7) Στάσις – Ἡ Πύλη τ ῆ ς καταδίκης-Λατινικ ὸ ν παρεκκλήσιον Ε ἰ ς τ ὴ ν Πύλην τ ῆ ς καταδίκης, η οποία αποτελεί ἴ σωςλείψανον τ ῶ ν ἀ ρχαίων τειχ ῶ ν τ ῆ ς Ἱ ερουσαλήμ, συμφώνως πρ ὸ ς μεσαιωνικ ὴ ν παράδοσιν, ἔ πεσε δι ὰ δευτέραν φορ ὰ ν ὁ Χριστ ὸ ς από το βάρος του σταυρού. 8) Στάσις-Παρηγορε ῖ τ ὰ ς κοπέλας τ ῆ ς Ἱ ερουσαλήμ. Στραφε ὶ ς δ ὲ πρ ὸ ς α ὐ τ ὰ ς ὁ Ἰ ησο ῦ ς ε ἶ πε“θυγατέρες Ἱ ερουσαλ ὴ μ μ ὴ κλαίετε ἐ π’ ἐ μ ὲ πλ ὴ ν ἐ φ’ ἑ αυτ ὰ ς κλαίετε κα ὶ ἐ π ὶ τ ὰ τέκνα ὑ μ ῶ ν. Ὅ τι ἰ δο ὺ ἔ ρχονται ἡ μέραι ἐ ν α ἷ ς ἐ ρο ῦ σι Μακάριοι α ἱ στε ῖ ραι κα ὶ κοιλίαι, α ἳ ο ὐ κ ἐ γέννησαν κα ὶ μαστο ὶ ο ἳ ο ὐ κ ἐ θήλασαν, 9) Στάσις- Ἡ τρίτη πτ ῶ σις το ῦ Ἰ ησο ῦ. Συμφώνως πρ ὸ ς μεσαιωνικ ὴ ν παράδοσιν, συνέβη πλησίον τ ῆ ς ε ἰ σόδου το ῦ Ναο ῦ τ ῆ ς Ἀ ναστάσεως

12 Παρεκκλήσιο ακάνθινου στεφάνου Τμήμα της κολώνας από γρανίτη επάνω στην οποία κάθησαν τον Κύριο ντυμένο με την κόκκινη χλαμύδα, το ακάνθινο στεφάνι στο κεφάλι, το καλάμι στο χέρι και τον χλεύαζαν (μαστίγιο)

13 10) Στάσις- Ἀνατολικῶς τῆς Ἁγίας Αὐλῆς -Παρεκκλήσιον Ἀρμενίων καὶ Σύρων. Ὁ Ἰησοῦς ἀπογυμνώνεται διὰ νὰ ἀρχίσῃ ἡ διαδικασία τῆς σταυρικῆς ποινῆς καὶ θανατώσεώς Του. 11) στάση παρεκκλήσιο Λατίνων. Ο Ιησούς προσηλώνεται στο σταυρό

14 12) Στάσις – Γολγοθ ᾶ ς - Ἑ λληνορθόδοξον Παρεκκλήσιον Ὁ τόπος τ ῆ ς Σταυρώσεως κα ὶ το ῦ θανάτου το ῦ Λυτρωτο ῦ

15 Γολγοθάς

16

17 13) Στάσις- Ἁ γία Ἀ ποκαθήλωσις. Ὁ Ἰ ωσ ὴ φ ἀ π ὸ τ ὴ ν Ἀ ριμαθαίαν κατέβασε ἀ π ὸ τ ὸ ν Σταυρ ὸ ν τ ὸ σ ῶ μα το ῦ Ἰ ησο ῦ κα ὶ ἀ φο ῦ τ ὸ ἔ λουσαν μ ὲ ἀ ρώματα, τ ὰ ὁ πο ῖ α ε ἶ χε φέρει ὁ Νικόδημος, τ ὸ ἔ δεσαν μ ὲ λιν ὰ ς λουρίδας κα ὶ τ ὸ ἑ τοίμασαν δι ὰ τ ὴ ν ταφή Συνδέεται με τη γνωστή ευαγελική διήγηση. Στο προσκύνημα αυτό έχουν δικαίωμα και οι 3 κοινότητες ορθόδοξοι, λατίνοι και αρμένιοι. Από τις 8 κανδήλες που κρέμονται, οι 4 ανήκουν στους Ορθοδόξους, οι 2 στους Αρμενίους και από μία στους Λατίνους και στους Κόπτες.

18 Αγία Αποκαθήλωση

19 14) Στάσις- Ὁ Πανάγιος Τάφος. Ὁ Ἰ ωσ ὴ φ κα ὶ ὁ Νικόδημος ἐ νεταφίασαν τ ὸ ν Ἰ ησο ῦ ν ε ἰ ς τ ὸ καινούργιον μν ῆ μα το ῦ Ἰ ωσήφ, τ ὸ ὁ πο ῖ ον ἦ το λαξευμένον ε ἰ ς τ ὸ ν βράχον κα ὶ ε ὑ ρίσκετο πλησίον του μέρους, ε ἰ ς τ ὸ ὁ πο ῖ ον ἐ σταυρώθη ὁ Ἰ ησο ῦ ς Τὸν Πανάγιον Τάφον φωτίζουν ἄσβεσται λαμπάδες καὶ 43 κανδήλες, ἐκ τῶν ὁποίων δεκατρεῖς ἀνήκουν εἰς τοὺς Ὀρθοδόξους, δεκατρεῖς εἰς τοὺς Λατίνους, δεκατρεῖς εἰς τοὺς Ἀρμενίους καὶ τέσσαρας εἰς τοὺς Κόπτας Τελεῖται καθημερινῶς ὑπὸ τῶν Ὀρθοδόξων Θεία Λειτουργία, κατὰ τὴν ὁποίαν ὁ Πανάγιος Τάφος χρησιμοποιεῖται ὡς ἁγία Πρόθεσις καὶ ὁ ἅγιος Λίθος ὡς ἁγία Τράπεζα. Εἰς τὸν χῶρον αὐτὸν παραμένει ἄγρυπνος φρουρὸς Ἁγιοταφίτης μοναχός, διασφαλίζων τὰ δικαιώματα τῆς Ἀδελφότητος εἰς τὸ ἱερότερον προσκύνημα τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου.

20 Προθάλαμος Τάφου - Κομμάτι από το λίθο που σφράγισε το Μνημείο.

21 Πανάγιος Τάφος Εδώ αναστήθηκε ο Χριστός

22 Το Ιερό Κουβούκλιο υψώνεται στο τόπο του τάφου του ΧριστούΤ ὸ ἐ σωτερικ ὸ ν το ῦ ἱ ερο ῦ Κουβουκλίου διαιρε ῖ ται ε ἰ ς δύο τμήματα, ε ἰ ς τ ὸ ν προθάλαμον, ὁ ὁ πο ῖ ος καλε ῖ ται ἅ γιος Λίθος ἢ παρεκκλήσιον το ῦ Ἀ γγέλου, κα ὶ ε ἰ ς τ ὸ ν κυρίως νεκρικ ὸ ν θάλαμον, τ ὸ ν Πανάγιον Τάφον. Ε ἰ ς τ ὸ κέντρον το ῦ προθαλάμου, ε ἰ ς μικρ ὰ ν τετράγωνον τράπεζαν κα ὶ ε ἰ ς ε ἰ δικ ὴ ν μαρμάρινην θήκην φυλάσσεται τμ ῆ μα το ῦ λίθου, ὅ που ἵ στατο ὁ ἄ γγελος κατ ὰ τ ὴ ν ἀ ναγγελίαν τ ῆ ς Ἀ ναστάσεως το ῦ Χριστο ῦ ε ἰ ς τ ὰ ς μυροφόρους.

23 Καθολικό ονομάζεται ο ιερός χώρος που βρίσκεται απένανι και ανατολικά το ιερού κουβουκλίου και ανήκει στη δικαιοδοσία των Ορθοδόξων.

24 Ο τρούλος πάνω απο τον Πανάγιο Τάφο

25 Το σημείο εύρεσης του Τιμίου Σταυρού!

26 Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ - Βρίσκεται στην πλαϊνή πόρτα του Ναού της Αναστάσεως, κάτω απο τον Φρικτό Γολγοθά!


Κατέβασμα ppt "Η Παλαιστίνη με την Ιερουσαλήμ αποτελεί το κέντρο του κόσμου. ‘Ονειρο κάθε Χριστιανού είναι να αξιωθεί κάποτε να επισκεφθεί την Αγία Γη. Το σπουδαιότερο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google