Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κosτas κaranτininis Θεσμοί, οργάνωση και προοπτική για την Ελληνική γεωργία Κώστας Καραντινινής SL u, Σουηδία η ελληνική.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κosτas κaranτininis Θεσμοί, οργάνωση και προοπτική για την Ελληνική γεωργία Κώστας Καραντινινής SL u, Σουηδία η ελληνική."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 κosτas κaranτininis karantininis.konstantinos@slu.se Θεσμοί, οργάνωση και προοπτική για την Ελληνική γεωργία Κώστας Καραντινινής SL u, Σουηδία η ελληνική γεωργία 1ο αγροτικό συνέδριο ναυτεμπορικής αθήνα 23/ιιι/2016 σε κρίσιμο σταυροδρόμι

2 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΉ / ΑΘΗΝΑ /23/ ΙIΙ /2016 ©κosτas κaranτininis MMXVI 1 1 ΝΕEΣ ΕΥΚΑΙΡIΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚH ΑΝAΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛAΔΑ (ΝΕΑΑΣΕ) ΝΕΕΣ ΕΥΚΑΙΡIΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚH ΑΝAΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛAΔΑ (ΝΕΑΑΣΕ) ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Είναι μια μελέτη με σκοπό να παρέχει τεχνική βοήθεια προς τις Ελληνικές αρχές Για την περιφερειακή ανάπτυξη Με μια αξιολόγηση νέων ευκαιριών για τον αγροτικό τομέα και την περιφέρεια προτάσεις για τις απαραίτητες αναδιαρθρώσεις για πλήρη εκμετάλευση των δυνατοτήτων του τομέα._

3 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΉ / ΑΘΗΝΑ /23/ ΙIΙ /2016 ©κosτas κaranτininis MMXVI 2 2 Ελληνική γεωργία: Αντικυκλική

4 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΉ / ΑΘΗΝΑ /23/ ΙIΙ /2016 ©κosτas κaranτininis MMXVI 3 3 Σχετική αντικυκλική συμπεριφορά

5 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΉ / ΑΘΗΝΑ /23/ ΙIΙ /2016 ©κosτas κaranτininis MMXVI 4 4 Παραγωγή γενικής μεταποίησης και τροφίμων, μηνιαίος δείκτης 2010=100

6 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΉ / ΑΘΗΝΑ /23/ ΙIΙ /2016 ©κosτas κaranτininis MMXVI 5 5 2. Εξάρτηση από επιδοτήσεις

7 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΉ / ΑΘΗΝΑ /23/ ΙIΙ /2016 ©κosτas κaranτininis MMXVI 6 6 2α. Άνιση Κατανομή των επιδοτήσεων

8 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΉ / ΑΘΗΝΑ /23/ ΙIΙ /2016 ©κosτas κaranτininis MMXVI 7 7 κατανομή

9 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΉ / ΑΘΗΝΑ /23/ ΙIΙ /2016 ©κosτas κaranτininis MMXVI 8 8 Απαιτήσεις επιστροφών από την Ελλάδα λόγω μη συμμόρφωσης ή ανεπαρκούς ελέγχου 2β. Ανεπαρκής Εφαρμογή

10 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΉ / ΑΘΗΝΑ /23/ ΙIΙ /2016 ©κosτas κaranτininis MMXVI 9 9 Οικονομικά σχέδια και ποσά εκτέλεσης ΕΓΤΑΑνάπτυξης 2γ. Ανεπαρκής άντληση πόρων

11 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΉ / ΑΘΗΝΑ /23/ ΙIΙ /2016 ©κosτas κaranτininis MMXVI 10 3. Πολιτική αστάθεια - ασυνέχεια Σύνολο: 29 υπουργοί Μέση θητεία: 16,4 μήνες NEA ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15 Υπουργοί- Μ.Ο.: 15,4 μήνες ΠΑΣΟΚ 10 Υπουργοί - Μ.Ο.: 28,0 μήνες

12 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΉ / ΑΘΗΝΑ /23/ ΙIΙ /2016 ©κosτas κaranτininis MMXVI 11 3α. Διοίκηση: κατακερματισμένη, αποκεντρωμένη και πολυεπίπεδη, ακολουθώντας ένα ιεραρχικό σχήμα από πάνω προς τα κάτω. Το Ελληνικό δίκτυο χάραξης αγροτικής πολιτικής

13 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΉ / ΑΘΗΝΑ /23/ ΙIΙ /2016 ©κosτas κaranτininis MMXVI 12 4. Αναποτελεσματικότητα στην καινοτομία

14 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΉ / ΑΘΗΝΑ /23/ ΙIΙ /2016 ©κosτas κaranτininis MMXVI 13 Επιδόσεις καινοτομίας της Ελλάδας 2006-13

15 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΉ / ΑΘΗΝΑ /23/ ΙIΙ /2016 ©κosτas κaranτininis MMXVI 14...παρά τις ικανοποιητικές επιδόσεις στη έρευνα Δημοσιεύσεις ανά εκατομμύριο κατοίκους στον τομέα των τροφίμων εν γένει

16 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΉ / ΑΘΗΝΑ /23/ ΙIΙ /2016 ©κosτas κaranτininis MMXVI 15 υψιλό κόστος κεφαλαίου Greece

17 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΉ / ΑΘΗΝΑ /23/ ΙIΙ /2016 ©κosτas κaranτininis MMXVI 16 Τραπεζική πίστωση σε εγχώριες επιχειρήσεις. (%) μηνιαίας μεταβολής έναντι προηγούμενου έτους Industry Agriculture Trade Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος

18 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΉ / ΑΘΗΝΑ /23/ ΙIΙ /2016 ©κosτas κaranτininis MMXVI 17 Τιμές αγοράς και μίσθωσης γης – Ελλάδα 1985-2008

19 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΉ / ΑΘΗΝΑ /23/ ΙIΙ /2016 ©κosτas κaranτininis MMXVI 18 Τιμές γης – Ελλάδα και επιλεγμένες χώρες

20 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΉ / ΑΘΗΝΑ /23/ ΙIΙ /2016 ©κosτas κaranτininis MMXVI 19 Τιμές Μίσθωσης γης: Ελλάδα και επιλεγμένες χώρες

21 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΉ / ΑΘΗΝΑ /23/ ΙIΙ /2016 ©κosτas κaranτininis MMXVI 20 Δείκτες ρύθμισης γης σε χώρες της ΕΕ

22 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΉ / ΑΘΗΝΑ /23/ ΙIΙ /2016 ©κosτas κaranτininis MMXVI 21 7. Ψαλίδα εισροών - εκροών Δείκτες γεωργικών εισροών και εκροών,Εναρμονισμένος ΔΤΚ, 2010=100

23 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΉ / ΑΘΗΝΑ /23/ ΙIΙ /2016 ©κosτas κaranτininis MMXVI 22 7α. Ολιγοπώλιο εισροών € 700 εκατομμύρια Συνολικός προϋπολογισμός για την Ελλάδα για τις τρεις βασικές εισροές παραγωγής € 170 εκατομμύρια για σπόρους € 170 εκατομμύρια για χημικά € 350 εκατομμύρια για λιπάσματα + 18% ΦΠΑ + 15% κέρδος € 1 δισεκατομμύριο σύνολο ετησίως. 50% των ετήσιων ενισχύσεων της Ελλάδας ΚΑΠ. τρείς (3) πολυεθνικές εταιρίες

24 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΉ / ΑΘΗΝΑ /23/ ΙIΙ /2016 ©κosτas κaranτininis MMXVI 23 7β. Ολιγοψώνιο εκροών

25 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΉ / ΑΘΗΝΑ /23/ ΙIΙ /2016 ©κosτas κaranτininis MMXVI 24 Το μερίδιο της τελικής τιμής αγρότης μεσάζων λιανέμπορος ΦΠΑ Οργανικά Συμβατικά Συμβ. χύμα

26 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΉ / ΑΘΗΝΑ /23/ ΙIΙ /2016 ©κosτas κaranτininis MMXVI 25 Μερίδιο αγοράς συνεταιρισμών στα φ&λ R 1308/2013

27 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΉ / ΑΘΗΝΑ /23/ ΙIΙ /2016 ©κosτas κaranτininis MMXVI 26 Τιμές ελαιόλαδου Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία (€/τον): 2008-2013

28 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΉ / ΑΘΗΝΑ /23/ ΙIΙ /2016 ©κosτas κaranτininis MMXVI 27 Εισόδημα ανά οικογενειακή εκμετάλλευση ελαιόδεντρων Πηγή: EC, ΓΔ-AGRI (2012). Οικονομική ανάλυση του ελαιοκομικού τομέα

29 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΉ / ΑΘΗΝΑ /23/ ΙIΙ /2016 ©κosτas κaranτininis MMXVI 28 Η αξιακή αγροδιατροφική εφοδιαστική αλυσίδα και οι διαστάσεις της οργάνωσης

30 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΉ / ΑΘΗΝΑ /23/ ΙIΙ /2016 ©κosτas κaranτininis MMXVI 29 Η πυραμιδική δομή του ΕΔΕΣΓΤ

31 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΉ / ΑΘΗΝΑ /23/ ΙIΙ /2016 ©κosτas κaranτininis MMXVI 30 Η κορυφαία πυραμίδα του ΕΔΕΣΓΤ και οι τέσσερις πυλώνες

32 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΉ / ΑΘΗΝΑ /23/ ΙIΙ /2016 ©κosτas κaranτininis MMXVI 31 Οι Επιτροπές του ΕΔΕΣΓΤ

33 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΉ / ΑΘΗΝΑ /23/ ΙIΙ /2016 ©κosτas κaranτininis MMXVI 32 Ενδεικτική διάρθρωση του ΕΔΕΣΓΤ


Κατέβασμα ppt "Κosτas κaranτininis Θεσμοί, οργάνωση και προοπτική για την Ελληνική γεωργία Κώστας Καραντινινής SL u, Σουηδία η ελληνική."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google