Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ Τ.Ε.Ι ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ Τ.Ε.Ι ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ Τ.Ε.Ι ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ Η επαφή των φοιτητών με τις έννοιες : 1) της υγείας των βρεφών,των παιδιών και των εφήβων 2)της ανάπτυξης και εξέλιξης των παιδιών 3)της ικανότητας των παιδιών να αξιοποιούν τις δυνατότητες τους ως ενήλικες.

3 ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ?

4 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Η ιατρική περίθαλψη παρέχεται σε όλες τις χώρες του κόσμου με τη μορφή τριών συστημάτων: 1)της δημόσιας αρωγής (public assistance) 2) της ασφαλίσεως υγείας (health insurance) 3)της εθνικής υπηρεσίας υγείας (national health service)

5 1) ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΩΓΗ Αποτελεί το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης των αναπτυσσόμενων χωρών (Αφρική,Ασία, Λατινική Αμερική.) Χαρακτηριστικό του συστήματος είναι η δωρεάν παροχή στοιχειωδών υπηρεσιών υγείας για επείγοντα νοσήματα σε υποτυπώδη κέντρα,με περιορισμένο εξοπλισμό,από ολιγάριθμους ιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό.

6 2) ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ Αποτελεί το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης των αναπτυγμένων χωρών (Δυτική Ευρώπη,Βόρεια Αμερική, Αυστραλία,Ιαπωνία.) Χαρακτηριστικό του συστήματος είναι η σύμβαση των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και των ιατρών με ασφαλιστικούς φορείς και η αμοιβή αυτών κατά την παροχή οποιασδήποτε ιατρικής πράξης.Οι ασφαλιστικοί φορείς μπορεί να είναι κρατικοί ή ιδιωτικοί.

7 3) ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΓΕΙΑΣ Αποτελεί το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης των σοσιαλιστικών χωρών Ευρώπης και Ασίας (π.χ πρώην Σοβιετική ένωση). Χαρακτηριστικό του συστήματος είναι ότι οι γιατροί είναι έμμισθοι υπάλληλοι του κράτους με περιορισμό της ελεύθερης άσκησης του επαγγέλματος.Γιατροί και νοσηλευτές διορίζονται και κατανέμονται με βάση της κρατικές ανάγκες. Δεν υπάρχει το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής ιατρού και νοσοκομείου από τον ασθενή.

8 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α) Δημόσια αρωγή : Παρουσιάζει ατέλειες οργανωτικές λειτουργικές, ποσοτικές, ποιοτικές. Β) Ασφάλιση υγείας : Aνεξέλεγκτες ιατρικές δαπάνες,αδυναμία προγραμματισμού, δυσχέρεια περιφερειοποίησης της υγείας,σύνδεση της υγείας με συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά θέματα. Γ)Εθνική υπηρεσία υγείας : Αδυναμία ελεύθερης εκλογής ιατρού και νοσηλευτικού ιδρύματος,αδυναμία επιλογής του τόπου εγκατάστασης και άλλων επιστημονικών παραμέτρων του ιατρού.

9 ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ : Eίναι ένας κλάδος της ιατρικής επιστήμης που μελετά τη διασπορά μιας νόσου σε ένα πληθυσμό και τους παράγοντες που την επηρεάζουν. ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ? Σε ομάδες ατόμων και περιλαμβάνει υγιείς και ασθενείς. ΠΩΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ?Με την μελέτη και την έρευνα των παρατηρήσεων και των αποτελεσμάτων της κλινικής ιατρικής σε συνδυασμό με τη χρήση πληθυσμιακών στοιχείων και δεικτών υγείας (θνητότητας, νοσηρότητας, θνησιμότητας.)

10 ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Δείκτης = Αριθμός των γεγονότων που εμφανίστηκαν στο χρονικό διάστημα /ο εκτεθειμένος σε κίνδυνο πληθυσμός Δείκτης θνητότητας = αριθμός των θανάτων από μια νόσο / αριθμός των ατόμων που νόσησαν από την ίδια νόσο.(βαρύτητα) Δείκτης θνησιμότητας = αριθμός των θανάτων σε ένα πληθυσμό από μια νόσο / πληθυσμό. (συχνότητα) Δείκτης νοσηρότητας μετριέται με τους α)δείκτη επίπτωσης = αριθμός των νέων περιστατικών σε μια χρονική περίοδο /πληθυσμός που είναι εκτεθειμένος να προσβληθεί από τη νόσο. β)δείκτη επιπολασμού = αριθμός όλων των περιστατικών (παλαιών και νέων ) μιας νόσου σε μια χρονική περίοδο /πληθυσμός στην ίδια χρονική περίοδο

11 ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ  Να διαπιστώσει τη συχνότητα των νόσων σε ένα πληθυσμό.  Να μελετήσει τους αιτιολογικούς παράγοντες των νόσων.  Να διαπιστώσει ποια άτομα και γιατί βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο να νοσήσουν.  Επεξεργάζεται και δοκιμάζει μεθόδους για την πρόληψη νόσων.  Ερευνά τη φυσική ιστορία της νόσου (μεταβολές στη διάρκεια και έκβαση μιας νόσου σε σχέση με το φύλο, την ηλικία, το χώρο, το χρόνο και το αποτέλεσμα της επίδρασης στον άνθρωπο διάφορων παραγόντων.

12 ΠΡΟΛΗΨΗ 1)ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ : αποβλέπει στην αποφυγή εμφάνισης μιας νόσου σε υγιή άτομα π.χ εφαρμόζεται για τη προστασία των παιδιών από τους λοιμογόνους παράγοντες (εμβόλια ),για την προστασία των εργαζόμενων με την αποφυγή έκθεσης σε βλαβερούς παράγοντες στο χώρο εργασίας,κατά την προγεννετική περίοδο (αποφυγή καπνίσματος,λοιμώξεων, οινοπνεύματος, ακτινοβολίας,βαρείας εργασίας). 2)ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ: αποβλέπει στη πρώιμη διάγνωση μια νόσου σε άτομα που δεν έχουν ακόμα εμφανίσει συμπτώματα της νόσου. Γίνεται με τη βοήθεια του προσυμπτωματικού ελέγχου (screening ) π.χ mantoux, test PAP, μαστογραφία, δελτίο υγείας παιδιού. 3)ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ : έρχεται μετά την ασθένεια π.χ αφού συμβεί το έμφραγμα και το άτομο επιβιώσει,με σκοπό να προστατέψει την μετέπειτα υγειά του.

13 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ Το παιδί από τη στιγμή της γέννησης του υφίσταται την επίδραση του οικογενειακού, κοινωνικού και οικολογικού περιβάλλοντος. ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ επιδρά στα πρώτα χρόνια της ζωής για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας,για την προστασία από τα ατυχήματα,τις δηλητηριάσεις, και για την παροχή σωστής διαπαιδαγώγησης,διατροφής και ανατροφής. ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ επιδρά σε όλες τις ηλικίες δια μέσου των υπηρεσιών που προσφέρει και έχουν σκοπό στην ποιότητα ζωής του παιδιού.Στα πλαίσια αυτού το κράτος προσφέρει βρεφονηπιακούς σταθμούς,σχολεία,νοσοκομεία, γυμναστήρια,κολυμβητήρια,ειδικά σχολεία για παιδιά με ειδικές ανάγκες,κέντρα αποκατάστασης, κ.τ.λ ΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ επιδρά σε όλες τις ηλικίες με ποικίλους τρόπους.Ξεκινά από την κατοικία και συνεχίζει με την γειτονιά,τη χώρα,την ήπειρο,τη γη.

14 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤ0 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ 1)ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Οι γονείς έχουν υποχρέωση να επιτηρούν τα παιδία από άσχημη πτώση,χτυπήματα, τραυματισμοί, εγκαύματα, εισροφηση αντικειμένων ξηρών καρπών,να πνιγούν,να βάζουν ζώνη ασφάλειας, να συνοδεύονται όταν διασχίζουν το δρόμο,να εκπαιδεύονται στο ποδήλατο κ.τα.λ 2)ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ: Οι δηλητηριάσεις μπορεί να είναι τυχαίες,εθελούσιες (απόπειρες αυτοκτονίας ),μέσο κακοποίησης, και ιατρογενεις. ΤΥΧΑΙΕΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ Συμβαίνουν συνήθως στα μικρά παιδιά στο σπίτι από κατάποση φάρμακων, απορρυπαντικών,οινοπνεύματος.Πρόληψη αυτών των καταστάσεων είναι η τοποθέτηση κάθε επιβλαβούς ουσίας σε απρόσιτο μέρος. ΕΘΕΛΟΥΣΙΕΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ Είναι σοβαρό σύμπτωμα και αποτελεί ένδειξη για ψυχιατρική αντιμετώπιση και συνεργασία με τις κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες,για την εκτίμηση του οικογενειακού περιβάλλοντος του παιδιού (συνήθως έφηβου).

15 ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ Ορισμός:Είναι η εσκεμμένη κακομεταχείριση του παιδιού από γονείς ή κηδεμόνες ώστε να θίγεται η σωματική και ψυχοπνευματική του ακεραιότητα. 1)ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ Πρόκειται για εσκεμμένες σωματικές βλάβες όπως : -εκχυμώσεις στο θώρακα και στα άκρα (από άγριο πιάσιμο και τράνταγμα του παιδιού.) -ενδοστοματική κάκωση (ρήξη χαλινού, αιμορραγία υπερώας ή έσω επιφάνειας παρειών από βίαιη ώθηση του μπουκαλιού ή του κουταλιού.) -περικογχικές εκχυμώσεις από ράπισμα με την παλάμη στο πρόσωπο. -γρατσουνιές,σημάδια από δάγκωμα,από κάψιμο με τσιγάρο,με καυτό νερό, -αποκόλληση των επιφύσεων των μακρών οστών από έντονο τράβηγμα. -κατάγματα κρανίου, ενδοφθαλμιες αιμορραγίες, τύφλωση,νευρολογικές εκδηλώσεις από μετατραυματικά αιματώματα,εγκεφαλική αιμορραγία και θάνατος από χτυπήματα στο κεφάλι. -επαναλαμβανόμενες κακώσεις του ίδιου οστού που οδηγεί σε παραμόρφωση του οστού.

16 2)ΨΥΧΙΚΗ-ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ Είναι: -να δέχεται το παιδί συνεχείς επιπλήξεις και ύβρεις -να του προκαλούνται αισθήματα ενοχής -να εμπλέκεται στις επιπλήξεις των γονιών του με προσπάθεια του κάθε γονιού να πάρει το μέρος του, δηλητηριάζοντας έτσι την ψυχή του.


Κατέβασμα ppt "ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ Τ.Ε.Ι ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google