Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Υγιεινή Εισαγωγικές έννοιες.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Υγιεινή Εισαγωγικές έννοιες."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Υγιεινή Εισαγωγικές έννοιες

2 Υγιεινή – ορισμός Η επιστήμη που ασχολείται με τη μελέτη των παραγόντων (περιβαλλοντικών, φυσιολογικών, μικροβιολογικών, γενετικών) που σχετίζονται με την εκδήλωση, μετάδοση και πρόληψη ενός νοσήματος στον άνθρωπο και τα ζώα με σκοπό τη διασφάλιση της υγείας και της ευζωίας τους.

3

4 Γενικές έννοιες

5 Αποδεκτός κίνδυνος Αυτός που είναι συμβατός με τη στρατηγική προστασίας της υγείας του ανθρώπου και των ζώων ενός κράτους μέλους

6 Ζώο Καθεστώς υγείας ζώων Απολύμανση Αποπαρασίτωση
Θηλαστικό, πτηνό μέλισσα Καθεστώς υγείας ζώων Το καθεστώς της χώρας ή της ζώνης χωρών αναφορικά σε μία συγκεκριμένη νόσο βάσει του σχετικού κώδικα (Terrestrial Code). Απολύμανση Η εφαρμογή μετά από σχολαστική καθαριότητα, μίας μεθόδου για την καταστροφή παθογόνων λοιμωδών ή παρασιτικών παραγόντων. Αποπαρασίτωση Ομοίως, αναφορικά σε παθογόνα αρθρόποδα.

7 Σύστημα πρώιμης ειδοποίησης
Ένα σύστημα υπό τον έλεγχο των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για την έγκαιρη ανίχνευση και διάγνωση των ασθενειών των ζώων. Αυτά τα συστήματα χαρακτηρίζονται από: Επάρκεια ανίχνευσης και αναφοράς της ασθένειας Πρόσβαση σε εξειδικευμένο εργαστήριο Πρόγραμμα εκπαίδευσης των επαγγελματιών

8 Αναδυόμενη ασθένεια (Emerging disease)
Μία νέα λοίμωξη που προκαλείται από την εξέλιξη η την αλλαγή ενός ήδη υπάρχοντος παθογόνου μικροβίου ή μία ήδη υπάρχουσα λοίμωξη που επεκτείνεται σε μία νέα γεωγραφική περιοχή ή πληθυσμό, ή μία λοίμωξη που προκαλείται από έναν λοιμώδη παράγοντα που ταυτοποιείται για πρώτη φορά

9 Επιδημιολογική μονάδα
Ένα σύνολο ζώων με καθορισμένη επιδημιολογική συσχέτιση που διατρέχει τον ίδιο κίνδυνο έκθεσης σε έναν λοιμώδη παράγοντα (ίδιο περιβάλλον, ή ίδια διαχείριση, κτλ). Εκρίζωση Την εξάλειψη ενός παθογόνου παράγοντα από μία χώρα ή περιοχή

10 Συχνότητα εκδήλωσης νοσήματος (Incidence)
Ο αριθμός νέων περιστατικών (ζώων ή ομάδων ζώων) προσβεβλημένων από μία ασθένεια σε ένα δεδομένο πληθυσμό σε μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο Συχνότητα νοσήματος (Prevalence) Ομοίως αναφορικά στο σύνολο των περιστατικών της ασθένειας που υπάρχουν σε ένα δεδομένο πληθυσμό σε μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο

11 Περίοδος επώασης Η μέγιστη χρονική περίοδος που μεσολαβεί από την είσοδο ενός μικροβίου στο ζώο ως την εκδήλωση των πρώτων κλινικών συμπτωμάτων Μολυσματική περίοδος Η μέγιστη χρονική περίοδος στην οποία το προσβεβλημένο ζώο αποτελεί πηγή μόλυνσης

12 Προϊόν κρέατος Το κρέας που έχει υποβληθεί σε μία διαδικασία η οποία μεταβάλει με τρόπο μη αναστρέψιμο τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του. Γάλα Το προϊόν φυσιολογικής έκκρισης των γαλακτοφόρων αδένων στο οποίο δεν έχει γίνει οποιαδήποτε προσθήκη ή αφαίρεση Γαλακτοκομικό προϊόν Το αποτέλεσμα οποιασδήποτε επεξεργασίας του γάλακτος

13 Έλεγχος ρουτίνας Η συνεχής μελέτη ενός πληθυσμού και του περιβάλλοντός του που αφορά μεταβολές στην συχνότητα εμφάνισης ενός νοσήματος ή στα χαρακτηριστικά του παθογόνου παράγοντα που τα προκαλεί. Περιστατικό ασθένειας ή λοίμωξης Η εκδήλωση ενός ή περισσοτέρων περιστατικών της ασθένειας ή της λοίμωξης σε μία επιδημιολογική μονάδα

14 Παθολογικό υλικό Υλικό που συλλέγεται από ζωντανό ή νεκρό ζώο με σκοπό να αποσταλεί στο εργαστήριο για την ανίχνευση ενός λοιμώδους ή παρασιτικού παράγοντα που πιθανώς περιέχει. Πληθυσμός Ομάδα επιδημιολογικών μονάδων που έχουν κάποια προκαθορισμένα κοινά χαρακτηριστικά

15 Ποιοτική εκτίμηση επικινδυνότητας (Qualitative risk assessment)
Η εκτίμηση κατά την οποία η πιθανότητα του αποτελέσματος ή το μέγεθος της επίπτωσης εκφράζονται με ποιοτικούς όρους όπως υψηλή, μέση, χαμηλή, αμελητέα. Ποσοτική εκτίμηση επικινδυνότητας (Quantitative risk assessment) Ομοίως, εκφρασμένη αριθμητικά

16 Stamping-out Σημαίνει την θανάτωση όλων των προσβεβλημένων από μία ασθένεια ζώων ενός κοπαδιού αλλά και αυτών για τα οποία υπάρχει υποψία ότι είναι προσβεβλημένα, και αναλόγως της περίστασης και των ζώων άλλων κοπαδιών που έχουν έρθει σε άμεση ή έμμεση επαφή με τα μολυσμένα ζώα με τρόπο που θεωρείται ικανός να μεταδώσει τον λοιμογόνο παράγοντα. Τα πτώματα θα πρέπει να καταστραφούν δια πυρράς ή να ταφούν

17 Ζωονόσος Η νόσος που μεταδίδεται φυσικά από τα ζώα στον άνθρωπο

18 Χαρακτηριστικά διαγνωστικών δοκιμών

19 Θετική προγνωστική αξία
Όρος που αναφέρεται συνήθως σε μία διαγνωστική μέθοδο και αφορά στην πιθανότητα που έχει ένα άτομο που αντιδρά θετικά στη συγκεκριμένη διαγνωστική μέθοδο να εκδηλώσει μία ασθένεια ή ένα χαρακτηριστικό σύμπτωμα για την ανίχνευση του οποίου έχει σχεδιαστεί η υπό μελέτη μέθοδος Αριθμός ατόμων που είναι θετικοί στο τεστ σε σχέση με αυτούς που έχουν τη νόσο

20 Αρνητική Προγνωστική Αξία
Όρος που αναφέρεται συνήθως σε μία διαγνωστική μέθοδο και αφορά στην πιθανότητα που έχει ένα άτομο που αντιδρά αρνητικά στη συγκεκριμένη διαγνωστική μέθοδο να μην εκδηλώσει μία ασθένεια ή ένα χαρακτηριστικό σύμπτωμα για την ανίχνευση του οποίου έχει σχεδιαστεί η υπό μελέτη μέθοδος Αριθμός ατόμων που είναι αρνητικοί στο τεστ σε σχέση με αυτούς που «δεν έχουν τη νόσο»

21 Ευαισθησία Το ποσοστό των θετικών που ανιχνεύει μία μέθοδος από ένα σύνολο θετικών δειγμάτων Ειδικότητα Το ποσοστό των αληθώς αρνητικών δειγμάτων από ένα σύνολο αρνητικών δειγμάτων Ελάχιστο όριο ανίχνευσης

22 Θνησιμότητα: Το ποσοστό των ατόμων που πεθαίνουν από μία συγκεκριμένη ασθένεια εντός ενός δεδομένου πληθυσμού Νοσηρότητα: Θνητότητα: Το ποσοστό θανάτων εντός ενός πληθυσμού


Κατέβασμα ppt "Υγιεινή Εισαγωγικές έννοιες."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google