Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πρακτική άσκηση Eργαστήριο Εδαφολογίας τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής μηχανικής ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α.Μ.:Ζ 12349.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πρακτική άσκηση Eργαστήριο Εδαφολογίας τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής μηχανικής ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α.Μ.:Ζ 12349."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πρακτική άσκηση Eργαστήριο Εδαφολογίας τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής μηχανικής ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α.Μ.:Ζ 12349

2 Για την επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την ορθή χρήση και την εκμετάλλευση των εδαφών είναι απαραίτητη η εξέταση των μορφολογικών τους χαρακτηριστικών και ο εργαστηριακός προσδιορισμός των ιδιοτήτων τους. Οι εργαστηριακές αναλύσεις πραγματοποιούνται σε εδαφικά δείγματα τα οποία μεταφέρονται στο εργαστήριο και οι ιδιότητές τους προσδιορίζονται με την εφαρμογή κατάλληλων και διεθνώς αποδεκτών μεθόδων. Συλλέχθηκαν δείγματα εδάφους, από βάθος 0-10cm και 10-30cm και μεταφέρθηκαν στο εργαστήριο όπου αφέθηκαν για αεροξήρανση. Στην συνέχεια λειοτρίφτηκαν ελαφρώς και κοσκινίστηκαν με κόσκινο διαμέτρου 2mm.Οι αναλύσεις έγιναν στο κοσκινισμένο δείγμα (κλάσμα της λεπτής γης).

3

4 Σκοπός ήταν να προσδιοριστούν οι παρακάτω εδαφικές ιδιότητες και να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα των αναλύσεων. Μηχανική σύσταση pH % ισοδύναμο CaCO3 Περιεκτικότητα σε οργανική ουσία

5 Μηχανική σύσταση Με την μέθοδο αυτή, το εδαφικό δείγμα γνωστού ξηρού βάρους, διασπείρεται σε μία στήλη ύδατος και η πυκνότητα του αιωρήματος μετράται σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα.Σύμφωνα με τον νόμο του Stokes τα χονδρόκοκκα υλικά καθιζάνουν ταχύτερα από τα λεπτόκοκκα.Χρησιμοποιήθηκε ένα πυκνόμετρο για την μέτρηση της πυκνότητας του αιωρήματος εδάφους – ύδατος.Ο χρόνος λήψης των μετρήσεων καθόριζεται από την εξίσωση του Stokes που μας δίνει την ταχύτητα καθιζήσεως των εδαφικών τεμαχιδίων .

6 Τοποθετήθηκαν 50γρ εδάφους σε κύπελλο ηλεκτρικού αναμείκτη με 40ml διαλύματος διασποράς (Calgon) και συμπληρώθηκε με απιονισμένο νερό μέχρι τα 5εκ. από το χείλος του κύπελλου. Το περιεχόμενο του κύπελλου αναδεύτηκε για 5min. Στη συνέχεια το αιώρημα μεταφέρθηκε στο σωλήνα Βουγιούκου ξεπλένοντας προσεκτικά τα υπολείμματα στο κύπελλο με απιονισμένο νερό. Συμπληρώθηκε με απιονισμένο νερό εως τα 1000ml. Τοποθετήθηκε το πυκνόμετρο μέσα στην στήλη και συμπληρώθηκε με απιονισμένο νερό εως την ένδειξη των 1130ml. Έγινε ανάδευση τοποθετώντας τα πλαστικά πώματα στην στήλη για 1 λεπτό και πάρθηκε μέτρηση με το πυκνόμετρο μετά απο 40”, για να έχει καθιζάνει η άμμος. Η πρώτη ένδειξη δείχνει την ποσότητα ιλύος και αργίλου. Απομακρύνθηκε το υδρόμετρο προσεκτικά και ξεπλύθηκε με απεσταγμένο νερό. Στα 40’’ μετρήθηκε επίσης η θερμοκρασία του αιωρήματος. Στην συνέχεια αφέθηκε ο κύλινδρος ακίνητος για 2 ώρες και στην συνέχεια έγινε άλλη μία μέτρηση πυκνότητας και θερμοκρασίας. Αυτή η μέτρηση δείχνει την ποσότητα της αργίλου.

7

8

9 ΑΝΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ

10 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΒΟΥΓΙΟΥΚΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΠΥΚΝΟΜΕΤΡΟ

11 ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

12 Μέτρηση pH Βασική ιδιότητα το εδάφους η οποία προσδιορίστηκε με ηλεκτρικό πεχάμετρο σε αιώρημα εδάφους : απιονισμένου νερού 1:1 Σε 20γρ εδάφους προστέθηκαν 20ml απιονισμένου νερού και ανακατεύθηκαν μέχρι να γίνει ένα ομοιογενές μίγμα. Μετά από μια ώρα κατάγραφηκε η τιμή του pH για κάθε δείγμα.

13 ΠΕΧΑΜΕΤΡΟ

14 % Ισοδύναμο CaCO3 Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος Bernard η οποία βασίζεται στην αντίδραση CaCO3 + 2HCl  CaCl2 + CO2 +H2O και μετράται ο όγκος του εκλυόμενου CO2. Σε κωνική φιάλη της συσκευής τοποθετήθηκε 1γρ εδάφους και εντός της φιάλης,ειδικό σωληνάκι της συσκεύης γεμάτο με 2/3 διαλύματος HCl με προσοχή γιατί να μην χυθεί HCl στο εδαφικό δείγμα.Η χοάνη της συσκεύης βρισκόταν σε τέτοια θέση έτσι ώστε η στάθμη του νερού εντός του σωλήνα μετρήσεως να βρίσκεται λίγο πιο πάνω από το μηδέν.

15 Πωματίστηκε την φιάλη ώστε η στάθμη να κατέβει στο μηδέν της κλίμακας του σωλήνα μετρήσεως.Έχοντας την αναρτημένη χοάνη με το αριστερό χέρι κοντά στο σωλήνα μετρήσεως και κρατώντας την κωνική φιάλη από το λαιμό και με τον αντίχειρα και το δείκτη έγινε ανακίνηση έτσι ώστε να χυθεί το HCl στο εδαφικό δείγμα.Εκλύεται CO2.Προσοχή δόθηκε στη στάθμη του νερού στο σωλήνα μετρήσεως και της χοάνης να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο εφόσον εκλυόταν αέριο ακόμη.Όταν σταμάτησε η έκλυση CO2 καταγράφηκαν τα cm3 CO2.

16 Προσδιορισμός οργανικής ουσίας του εδάφους με την μέθοδο Walkey-Black
Σε 1γρ εδάφους προστέθηκαν 10ml διαλύματος K2Cr2O7 (1Ν) με την προχοΐδα και έγινε ανάδευση, για να αναμιχθεί το αντιδραστήριο με το έδαφος.Στην συνέχεια προστέθηκε ταχέως και σε σε συνεχή ροή 20ml πυκνού H2SO4 με ογκομετρικό κύλινδρο. Έγινε ανάδευση εκ νέου για 30-60” με προσοχή.Αφέθηκε το διάλυμα σε ηρεμία για 30 λεπτά.Στην συνέχεια προστέθηκαν 200 ml απιονισμένου νερού και 10ml H3PO4 στο διάλυμα και αφέθηκε να ψυχθεί για 5 λεπτά.Μετά την ψύξη προστέθηκε δείκτης οργανικής ουσίας και τιτλοδοτληθηκε η περίσσεια K2Cr2O7 με δισθενή θειικό σίδηρο(0,5Ν).Στο σημείο εξουδετέρωσης το χρώμα μεταβάλλεται απότομα σε πράσινο αφού γίνει σκούρο μοβ πρώτα.

17 Προσθέτοντας διχρωμικό καλιο στο δείγμα έδαφους για τον προσδιορισμό της οργανικής ουσίας

18 ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΕΣΤΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΩΝΙΚΕΣ ΦΙΑΛΕΣ ΣΕ ΗΡΕΜΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ

19 ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ

20 ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ


Κατέβασμα ppt "Πρακτική άσκηση Eργαστήριο Εδαφολογίας τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής μηχανικής ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α.Μ.:Ζ 12349."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google