Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Έλεγχος και τα μέσα ελέγχου. 2 Θέματα που αναλύονται Η αναγκαιότητα του ελέγχου Τα χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού ελέγχου. Η διαδικασία του ελέγχου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Έλεγχος και τα μέσα ελέγχου. 2 Θέματα που αναλύονται Η αναγκαιότητα του ελέγχου Τα χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού ελέγχου. Η διαδικασία του ελέγχου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Έλεγχος και τα μέσα ελέγχου

2 2 Θέματα που αναλύονται Η αναγκαιότητα του ελέγχου Τα χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού ελέγχου. Η διαδικασία του ελέγχου. Διάφορες μέθοδοι ελέγχου. Η χρησιμοποίηση των τεχνικών ελέγχου Gantt και PERT.

3 3 Η αναγκαιότητα του Ελέγχου

4 4 Τα χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού ελέγχου Να είναι αποτελεσματικός ως προς το κόστος. Να είναι αποδεκτός από εκείνους στους οποίους εφαρμόζεται. Να είναι κατάλληλος.

5 5 Η διαδικασία ελέγχου Η διαδικασία είναι συνεχής. Αν τη διαχωρίσουμε στα συστατικά της μέρη θα δούμε ότι περιλαμβάνει τρεις φάσεις: Α) Τον καθορισμό των προτύπων. Β) Τη σύγκριση της καταμετρημένης απόδοσης με τα πρότυπα. Γ) Την ενίσχυση των επιτυχιών/ διόρθωση των μειονεκτημάτων.

6 6 Η διαδικασία ελέγχου Α) Μερίδιο στην αγορά. Β) Καινοτομίες. Γ) Παραγωγικότητα. Δ) Φυσικοί και οικονομικοί πόροι. Ε) Αποδοτικότητα. Στ) Απόδοση και ανάπτυξη διοικητικού στελέχους. Ζ) Απόδοση και συμπεριφορά εργαζομένου. Η) Κοινωνική ευθύνη.

7 7 Η διαδικασία ελέγχου Η σύγκριση της καταμετρημένης απόδοσης με τα πρότυπα: Τα στελέχη έχουν δύο τρόπους για να βεβαιωθούν ότι η απόδοση ανταποκρίνεται στα καθορισμένα πρότυπα 1. Έλεγχος ανατροφοδότησης (αντιδραστική προσέγγιση) όταν εμφανιστούν τα προβλήματα τότε παίρνουν διορθωτικά μέτρα. 2. Έλεγχος προτροφοδότησης (προληπτική προσέγγιση) μπορούν να προτρέξουν των προβλημάτων και ν’ αναλάβουν προληπτική δράση.

8 8 Η διαδικασία ελέγχου Ενίσχυση των επιτυχιών – Διόρθωση των μειονεκτημάτων. Όταν υπάρχουν μειονεκτήματα, το στέλεχος θα πρέπει πρώτα ν’ αντιμετωπίσει τα σοβαρότερα, καθορίζοντας τη φύση και την έκταση των υπεισερχομένων δυσκολιών και στη συνέχεια να προχωρήσει στις διορθωτικές ενέργειες που είναι αναγκαίες. Κατ’ αυτό τον τρόπο το σύστημα ελέγχου μιας επιχείρησης είναι κυβερνητικό. Ένα κυβερνητικό σύστημα ελέγχου επιτρέπει σε μια επιχείρηση να έχει αυτό-ρυθμιζόμενη συμπεριφορά.

9 9 Μέθοδοι ελέγχου Μέθοδοι ελέγχου που χρησιμοποιούνται σταθερά είναι: Α) ο αυτοέλεγχος Β) ο ομαδικός έλεγχος

10 10 Μέθοδοι ελέγχου Μέθοδοι ελέγχου που χρησιμοποιούνται περιοδικά είναι: Α) τα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης. Β) οι προϋπολογισμοί.

11 11 Μέθοδοι ελέγχου Μέθοδοι ελέγχου που χρησιμοποιούνται περιπτωσιολογικά είναι: Α) οι ειδικές εκθέσεις. Β) η προσωπική παρατήρηση. Γ) έλεγχοι διαφόρων προγραμμάτων (projects).

12 12 Έλεγχοι διαφόρων προγραμμάτων Διάφορες μέθοδοι έχουν αναπτυχθεί για τον έλεγχο ειδικών προγραμμάτων της επιχείρησης. Δύο είναι οι πιο διαδεδομένοι: Το διάγραμμα του Γκάντ (Gantt). Η τεχνική Αξιολόγησης και Αναθεώρησης του Προγράμματος (PERT).

13 13 Το διάγραμμα του Γκάντ Το διάγραμμα του Γκάντ δείχνει οπτικά πότε υποτίθεται πως πρέπει να ολοκληρωθεί ένα έργο και που βρίσκεται τη χρονική στιγμή που γίνεται ο έλεγχος, τι πρέπει να γίνει ακόμα για να ολοκληρωθεί το έργο ή το ειδικό πρόγραμμα (project) για το οποίο είναι υπεύθυνο το διοικητικό στέλεχος και το βοηθά να διαπιστώσει εάν οι εργασίες του βρίσκονται μπροστά, έμειναν πίσω ή εάν συμφωνούν με τα προγραμματισθέντα.

14 14 Το διάγραμμα του Γκάντ Τα διάφορα στάδια των ενεργειών για την έκδοση ενός βιβλίου προγραμματίζονται ως εξής:

15 15


Κατέβασμα ppt "1 Έλεγχος και τα μέσα ελέγχου. 2 Θέματα που αναλύονται Η αναγκαιότητα του ελέγχου Τα χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού ελέγχου. Η διαδικασία του ελέγχου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google