Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ευδόκιμος Κωνσταντινίδης Παναγιώτης Μπαμίδης AHETA: Assistive Healthcare & Educational Technologies for special tArget groups, 2009 Χρήση συναισθηματικών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ευδόκιμος Κωνσταντινίδης Παναγιώτης Μπαμίδης AHETA: Assistive Healthcare & Educational Technologies for special tArget groups, 2009 Χρήση συναισθηματικών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ευδόκιμος Κωνσταντινίδης Παναγιώτης Μπαμίδης AHETA: Assistive Healthcare & Educational Technologies for special tArget groups, 2009 Χρήση συναισθηματικών ανθρωπόμορφων ειδώλων και πολυμέσων για την εκπαίδευση ατόμων με αυτισμό Corfu, Greece June 9-13, 2009 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 2nd International Conference on PErvasive Technologies Related to Assistive Environments

2 Evdokimos Konstantinidis Aristotle University of Thessaloniki, Medical School, Lab of Medical Informatics Corfu, 9-13 June 2009 2nd Int.Conference on PErvasive Technologies Related to Assistive Environments, AHETA Workshop Πειεχόμενα  Υπόβαθρο  Εκπαίδευση με χρήση υπολογιστών  Η πλατφόρμα εκπαιδευτής ACALPA  Αξιολόγηση της πλατφόρμας

3 Evdokimos Konstantinidis Aristotle University of Thessaloniki, Medical School, Lab of Medical Informatics Υπόβραθρο  Ο αυτισμός είναι μια σοβαρή διαταραχή της επικοινωνίας (αποτελείται από μία «τριάδα διαταραχών") ◦ κοινωνική δυσλειτουργία: είναι πολύ δύσκολο για ένα άτομο με αυτισμό να συναναστραφεί με άλλους ανθρώπους ◦ διαταραχή στην επικοινωνία: η κατανόηση και τη χρήση λεκτικών και μη λεκτικών σημάτων είναι πολύ δύσκολο για τα άτομα με αυτισμό, εμφανίζοντας μία συμπεριφορά που μπορεί να θεωρηθεί κοινωνικά ή συναισθηματικά ανάρμοστη ◦ μια τάση για ακαμψία στη σκέψη, τη γλώσσα και τη συμπεριφορά.  Οι άνθρωποι με αυτισμό έχουν ◦ ανώμαλη αντίδραση στα ερεθίσματα εισόδου ◦ ανικανότητα να γενικεύσει μεταξύ των περιβαλλόντων  Απαιτούνται συνεχείς εκπαιδευτικές παρεμβάσεις Corfu, 9-13 June 2009 2nd Int.Conference on PErvasive Technologies Related to Assistive Environments, AHETA Workshop

4 Evdokimos Konstantinidis Aristotle University of Thessaloniki, Medical School, Lab of Medical Informatics Χρήση υπολογιστών στην εκπαίδευση ατόμων με αυτισμό  Έχει αποδειχθεί πολύ αποδοτική μέθοδος παρέμβασης  Έχουν αναπτυχθεί πολλά συστήματα για την υποστήριξη: ◦ Αναγνώρισης συναισθημάτων ◦ Βελτίωση επικοινωνίας ◦ Κοινωνικοποίηση ◦ Προσαρμογή ◦ Αυτονομία  Οι υπολογιστές είναι αρκετά ελκυστικοί  Οι υπολογιστές δεν δίνουν την αίσθηση της προσμονής για απάντηση ή της κρίσης  Δίνουν την αίσθηση ελεγχόμενου περιβάλλοντος 2 Corfu, 9-13 June 2009 2nd Int.Conference on PErvasive Technologies Related to Assistive Environments, AHETA Workshop

5 Evdokimos Konstantinidis Aristotle University of Thessaloniki, Medical School, Lab of Medical Informatics Εκπαίδευση μέσω υπολογιστών με χρήση ανθρωπόμορφων ειδώλων  Τα ανθρωπόμορφα είδωλα διευκολύνουν τα άτομα με αυτισμό  Τα ανθρωπόμορφα είδωλα εκφράζουν ψυχική και συναισθηματική κατάσταση μέσω των εκφράσεων του προσώπου  Οι συναισθηματικές εκφράσεις των ανθρωπόμορφων ειδώλων είναι ευδιάκριτες και εύκολα αναγνωρίσιμες από τα άτομα με αυτισμό  Τα συναισθήματα είναι πολύ σημαντικά στην λήψη απόφασης και επίλυση προβλήματος 2 Corfu, 9-13 June 2009 2nd Int.Conference on PErvasive Technologies Related to Assistive Environments, AHETA Workshop

6 Evdokimos Konstantinidis Aristotle University of Thessaloniki, Medical School, Lab of Medical Informatics Συναισθηματική Υπολογιστική - Εκπαίδευση ατόμων με αυτισμό μέσω της πλατφόρμας ACALPA  Διασκεδαστικό περιεχόμενο διαμορφωμένο για εκπαιδευτικούς σκοπούς  Χρήση συναισθηματικών ανθρωπόμορφων ειδώλων  Σύνθεση ομιλίας  Πολυμεσικό περιεχόμενο (φωτογραφίες, βίντεο και ήχος) 2 Corfu, 9-13 June 2009 2nd Int.Conference on PErvasive Technologies Related to Assistive Environments, AHETA Workshop

7 Evdokimos Konstantinidis Aristotle University of Thessaloniki, Medical School, Lab of Medical Informatics 2 Ποικιλία παιχνιδιων στοχεύουν σε διαφορετικούς εκπαιδευτικούς τομείςdomains Συναισθηματική Υπολογιστική - Εκπαίδευση ατόμων με αυτισμό μέσω της πλατφόρμας ACALPA Οι οδηγίες δίνονται μέσω: - ανθρωπόμορφου ειδώλου - ομιλίας - κειμένου - συμβόλων makaton Θεματολογία - Αυτονομία (φαγητό, μπάνιο) - Χρόνο, τοποθεσία, μέγεθος - αντικείμενα καθημερινής χρήσης - συναισθήματα Corfu, 9-13 June 2009 2nd Int.Conference on PErvasive Technologies Related to Assistive Environments, AHETA Workshop

8 Evdokimos Konstantinidis Aristotle University of Thessaloniki, Medical School, Lab of Medical Informatics Παρακολούθηση και ανάλυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας 2 Απεικόνιση της "καμπύλη εκμάθησης» για κάθε άτομο ξεχωριστά, ενισχύοντας έτσι την κατανόηση και προσαρμογή των εκπαιδευτικών διαδικασιών στις ανάγκες του κάθε ατόμου. Corfu, 9-13 June 2009 2nd Int.Conference on PErvasive Technologies Related to Assistive Environments, AHETA Workshop

9 Evdokimos Konstantinidis Aristotle University of Thessaloniki, Medical School, Lab of Medical Informatics Αξιολόγηση της πλατφόρμας  Το σύστημα χρησιμοποιήθηκε σε ένα ειδικό σχολείο για παιδιά με αυτισμό με ◦ 50 αυτιστικά παιδιά ηλικίας 8-30 ετών ◦ 13 εκπαιδευτικοί  Το σύστημα αξιολογήθηκε από τους εκπαιδευτικούς μέσω ερωτηματολογίων 2 Corfu, 9-13 June 2009 2nd Int.Conference on PErvasive Technologies Related to Assistive Environments, AHETA Workshop

10 Evdokimos Konstantinidis Aristotle University of Thessaloniki, Medical School, Lab of Medical Informatics Το ερωτηματολόγιο 2 CategoryType of questions Content Related to autistic persons daily life, non-discriminating, integration of the content, ability to add more. Educational Approach Of Theory According to the theories for educating autistic persons, ability to support techniques and methods used in this kind of education (TEACCH), autonomic education or working as a team. Educational Approach In Practice Supporting of creativity, attract the attention of autistic persons, supporting of skill and difficulty levels, educational material well organized Technological PerformanceProtection of sensitive data, printable forms and reports Interaction Can educator provide a new approach of the educational procedure, avatar and synthesized speech interaction, emotional face of the avatar, multimedia material. Feedback Feedback provide by the system to the user under question, positive and negative feedback Software Design Clear and simple design, complexity, use of colors and fonts, navigation through forms. Corfu, 9-13 June 2009 2nd Int.Conference on PErvasive Technologies Related to Assistive Environments, AHETA Workshop

11 Evdokimos Konstantinidis Aristotle University of Thessaloniki, Medical School, Lab of Medical Informatics Αποτελέσματα – Ανθρωπόμορφο είδωλο Corfu, 9-13 June 2009 2nd Int.Conference on PErvasive Technologies Related to Assistive Environments, AHETA Workshop Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς Τις περισσότερες φορές τα άτομα με αυτισμό μπορούν να αναγνωρίσουν την συναισθηματική κατάσταση μέσω των εκφράσεων του προσώπου Ένα ανθρωπόμορφο είδωλο με συναισθηματική φωνή είναι αποτελεσματικότερο από ένα ανθρωπόμορφο είδωλο χωρίς ομιλία Το ανρθωπόμορφο υποστηρίζει και προάγει την εκπαιδευτική διαδικασία

12 Evdokimos Konstantinidis Aristotle University of Thessaloniki, Medical School, Lab of Medical Informatics Αποτελέσματα - Περιεχόμενο 2 Corfu, 9-13 June 2009 2nd Int.Conference on PErvasive Technologies Related to Assistive Environments, AHETA Workshop Παρόλο που τις περισσότερες φορές το πολυμεσικό περιεχόμενο είναι ελκυστικό για τα παιδιά με αυτισμό, μόνο σε μερικές περιπτώσεις το αυτιστικό άτομο δεν συγχέεται.

13 Evdokimos Konstantinidis Aristotle University of Thessaloniki, Medical School, Lab of Medical Informatics Αποτελέσματα – Μέθοδος TEACCH 2 Corfu, 9-13 June 2009 2nd Int.Conference on PErvasive Technologies Related to Assistive Environments, AHETA Workshop Η μέθοδος TEACCH περιλαμβάνει χρήση οπτικών αντικειμένων σε μία δομημένη εκπαιδευτική διαδικασία Η μέθοδος TEACCH αλλάζει τις διαδικασίες και το επίπεδο δυσκολία σύμφωνα με τις ατομικές ανάγκες του κάθε ατόμου Το σύστημα είναι ευθυγραμισμένο με την μέθοδο TEACH όσον αφορά την δομή του περιεχομένου

14 Evdokimos Konstantinidis Aristotle University of Thessaloniki, Medical School, Lab of Medical Informatics Αποτελέσματα - Ανατροφοδότηση 2 Corfu, 9-13 June 2009 2nd Int.Conference on PErvasive Technologies Related to Assistive Environments, AHETA Workshop Η προσέγγιση ανατροφοδότησης που ενσωματώθηκε στο σύστημα ταιριάζει στις ανάγκες των ατόμων με αυτισμό Καταληλότητα Χρόνος Χρησιμότητα

15 Evdokimos Konstantinidis Aristotle University of Thessaloniki, Medical School, Lab of Medical Informatics Αποτελέσματα – Αλληλεπίδραση Η/Υ 2 Corfu, 9-13 June 2009 2nd Int.Conference on PErvasive Technologies Related to Assistive Environments, AHETA Workshop Τα άτομα με αυτισμό προτιμούν να αλληλεπιδρούν με ένα υπολογιστή παρά με άλλα παιχνίδια

16 Evdokimos Konstantinidis Aristotle University of Thessaloniki, Medical School, Lab of Medical Informatics Αποτελέσματα – Ποικιλία και Ποιότητα 2 Corfu, 9-13 June 2009 2nd Int.Conference on PErvasive Technologies Related to Assistive Environments, AHETA Workshop Η ποικιλία και ποιότητα του περιεχομένου μπορούν να υποστηρίξουν την εκπαιδευτική διαδικασία Το σύστημα ενθαρρύνει το αυτιστικό άτομο Το σύστημα παρακινεί κοινωνικές δραστηριότητες Το επίπεδο δημιουργικότητας ανεβαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις

17 Evdokimos Konstantinidis Aristotle University of Thessaloniki, Medical School, Lab of Medical Informatics Συμπεράσματα 2 Corfu, 9-13 June 2009 2nd Int.Conference on PErvasive Technologies Related to Assistive Environments, AHETA Workshop Η χρήση ανθρωπόμορφων ειδώλων σε εκπαιδευτικά συστήματα είναι πολλά υποσχόμενη για τα άτομα με αυτισμό Οι συναισθηματικές εκφράσεις του ανθρωπόμορφου ειδώλου, παρεχόμενες σε ένα ασφαλές περιβάλλον, κάνει τα αυτιστικά άτομα να κατανοήσουν την συναισθηματική κατάσταση πιο εύκολα Όταν το ανθρωπόμορφο είδωλο συνοδεύεται από μια συνθετική ομιλία στην μητρική γλώσσα του αυτιστικού ατόμου η εκπαιδευτική διαδικασία διευκολύνεται με πιο σωστό τρόπο Το πολυμεσικό περιεχόμενο πρέπει να είναι ελκυστικό αλλά ταυτόχρονα και απλό Η υποστήριξη τεχνικών και μεθόδων που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση αυτιστικών ατόμων, όπως η TEACCH, δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να ενσωματώσουν ένα μεγάλο όγκο πληροφοριών με πιο οργανωμένο τρόπο Η κατάλληλη ανατροφοδότηση του λογισμικού κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης με το αυτιστικό άτομο είναι πολύ σημαντικό

18 Evdokimos Konstantinidis Aristotle University of Thessaloniki, Medical School, Lab of Medical Informatics _________________________________________________________________________________________ This work has been benefited from a national fund EPEAEK II Corfu, 9-13 June 2009 2nd Int.Conference on PErvasive Technologies Related to Assistive Environments, AHETA Workshop Evdokimos Konstantinidis evdokimosk@gmail.com ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI


Κατέβασμα ppt "Ευδόκιμος Κωνσταντινίδης Παναγιώτης Μπαμίδης AHETA: Assistive Healthcare & Educational Technologies for special tArget groups, 2009 Χρήση συναισθηματικών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google