Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μαθήματα Ανατομίας 2011-2012 Τράχηλος Κ. Αλπαντάκη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μαθήματα Ανατομίας 2011-2012 Τράχηλος Κ. Αλπαντάκη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μαθήματα Ανατομίας Τράχηλος Κ. Αλπαντάκη

2 Αυχενικοί σπόνδυλοι Μικρό σώμα Δισχιδείς ακανδώδεις αποφύσεις
Δισχιδείς ακανδώδεις αποφύσεις Εγκάρσιο τρήμα

3

4

5

6 Αυχενικοί σπόνδυλοι Άτλας Άξονας Πτερυγοειδείς σύνδεσμοι
Εγκάρσιος σύνδεσμος

7

8 Τρίγωνα του τραχήλου Πρόσθιο Οπίσθιο

9 Πρόσθιο τραχηλικό τρίγωνο
Υπογνάθιο τρίγωνο κάτω χείλος κάτω γνάθου πρόσθια &οπίσθια γαστέρα διγάστορα Υπογενείδιο τρίγωνο υοειδές οστό πρόσθια γαστέρα διγάστορα

10 Πρόσθιο τραχηλικό τρίγωνο
Μυικο τρίγωνο άνω γαστέρα ωμοϋοειδούς πρόσθιο χείλος στερνοκλειδομαστοειδούς Καρωτιδικό τρίγωνο άνω γαστέρα ωμοϋοειδούς βελονοϋειδής οπίσθια γαστέρα διγάστορα προσθιο χείλος στερνοκλειδομαστοειδούς

11 Μύες πάνω από το υοειδές
Βελονοϋειδής Διγάστορας- πρόσθια & οπίσθια γαστέρα Γναθοϋειδής Γενειοϋοεδής

12 Βελονοϋειδής Στυλοεδής απόφυση – Υοειδές οστό Κατάποση Προσωπικό νεύρο

13 Διγάστορας Οπίσθια γαστέρα: μαστοειδής απόφυση-υοειδές (προσωπικό ν)
Ακινητοποιημένη κάτω γνάθος ανύψωση υοειδούς Ακινητοποιημένο υοειδές άνοιγμα στόματος Οπίσθια γαστέρα: μαστοειδής απόφυση-υοειδές (προσωπικό ν) Πρόσθια γαστέρα: κάτω γνάθος-υοειδές (τρίδυμο ν)

14 Γενειοϋειδής κάτω γνάθος- υοειδές οστό
κάτω γνάθος- υοειδές οστό έλξη κάτω γνάθου (ακίνητο υοειδές ) έλξη υοειδούς (ακίνητη κάτω γνάθος) πρόσθιος κλάδος Α1

15 Γναθοϋειδής κάτω γνάθος-υοειδές οστό έδαφος του στόματος
ανυψώνει το έδαφος του στόματος τρίδυμο νεύρο

16 Μύες κάτω από το υοειδές
Στερνοϋοεδής Ωμοϋοειδής- κάτω & άνω γαστέρα Θυρεοϋοειδής Στερνοθυρεοειδής

17 Ωμοϋοειδής κάτω γαστέρα: ωμοπλάτη-ενδιάμεσος τένοντας
κάτω γαστέρα: ωμοπλάτη-ενδιάμεσος τένοντας άνω γαστέρα: ενδιάμεσος τένοντας- υοειδές οστό έλξη υοειδούς Α1-Α3

18 Θυρεοϋοειδής Θυρεοειδής χόνδρος – υοειδές οστό έλξη υοειδούς
Θυρεοειδής χόνδρος – υοειδές οστό έλξη υοειδούς ανύψωση λάρυγγα Α1

19 Στερνοθυρεοειδής Λαβή στέρνου- Θυρεοειδής χόνδρος κατάσπαση λάρυγγα
Λαβή στέρνου- Θυρεοειδής χόνδρος κατάσπαση λάρυγγα Α1-Α3

20 Στερνοϋοειδής Λαβή στέρνου, στερνοκλειδική άρθρωση- υοειδές
Λαβή στέρνου, στερνοκλειδική άρθρωση- υοειδές έλξη υοειδούς Α1-Α3

21 Καρωτιδικό σύστημα ΔΕ κοινή καρωτίδα: βραχιονοκεφαλικό στέλεχος (ανώνυμη αρ) ΑΡ κοινή καρωτίδα: αορτικό τόξο

22 Καρωτιδικό σύστημα Διχασμός στο καρωτιδικό τρίγωνο σε έξω και έσω καρωτίδα

23 επιπολής κροταφική άνω γναθιαία οπίσθια ωτιαία ινιακή προσωπική γλωσσική φαρυγγική άνω θυρεοειδής

24 επιπολής κροταφική οπίσθια ωτιαία άνω γναθιαία ινιακή προσωπική γλωσσική φαρυγγική άνω θυρεοειδής

25 Έσω σφαγίτιδα: τριχωτό, εγκέφαλος, πρόσωπο, τράχηλος
προσωπική , γλωσσική, φαρυγγική, ινιακή, άνω και μάση θυρ. φλέβα Μαζί με υποκλείδιο σχηματίζουν τη βραχιονοκεφαλική (ανώνυμη ) φλέβα

26

27 Νεύρα Προσωπικό Γλωσσοφαρυγγικό Πνευμονογαστρικό Παραπληρωματικό
Υπογλώσσιο Εγκάρσιο τραχηλικό Αυχενική αγκύλη

28 Προσωπικό Οπίσθια γαστέρα του διγάστορα Βελονοϋειδής

29 Γλωσσοφαρυγγικό βελονοφαρυγγικός μυς καρωτιδικό σωμάτιο
βελονοφαρυγγικός μυς καρωτιδικό σωμάτιο αισθητικοί κλάδοι στο φάρυγγα

30 φαρυγγικός Πνευμονογαστρικό έσω & έξω κλάδοι άνω λαρυγγικού καρδιακός κλάδος κλάδος καρωτιδικού σωματίου

31 Παραπληρωματικό Δεν δίδει κλάδους στον τράχηλο Τραπεζοειδής

32 Υπογλώσσιο Δεν δίδει κλάδους στον τράχηλο Γλώσσα

33 Εγκάρσιο τραχηλικό Α2 και Α3 Πίσω από τον στερνοκλειδομαστοειδή
Πίσω από τον στερνοκλειδομαστοειδή Δερματικοί κλάδοι στον τράχηλο

34 υπογλώσσιο ν ωμοϋοειδής άνω γαστέρα κάτω ρίζα αγκύλης άνω ρίζα αγκύλης στερνοϋοειδής ωμοϋοειδής κάτω γαστέρα στερνοθυεοειδής

35 Οπίσθιο τραχηλικό τρίγωνο
ινιακό στερνοκλειδομαστοειδής τραπεζοειδής ωμοϋοειδής κάτω γαστέρα κλείδα υποκλείδιο

36 στερνοκλειδομαστοειδής
σπληνιοειδής κεφαλικός ανελκτήρας ωμοπλάτης μέσος σκαληνός πρόσθιος σκαληνός οπίσθιος σκαληνός ωμοϋοειδής κάτω γαστέρα τραπεζοειδής

37 Έξω σφαγίτιδα Εκβάλλει στην υποκλείδιο φλέβα Δέχεται την εκβολή
εγκάρσιας τραχηλικής υπερπλάτιας πρόσθιας σφαγίτιδας έξω σφαγίτιδα έσω σφαγίτιδα εγκάρσια τραχηλική

38 Υποκλείδια αρτηρία 1η μοίρα: βραχιονοκεαφαλική (ανώνυμη) ΔΕ/ αορτικό τόξο ΑΡ πολυάριθμοι κλάδοι (σπονδυλική αρ, θυρεοαυχενικό στέλεχος, έσω μαστική, πλευροαυχενικό στέλεχος) 2η μοίρα: μεταξύ πρόσθιου και μέσου σκαληνού 3η μοίρα: μεταξύ πρόσθιου και μέσου σκαληνού / μεταπίπτει σε μασχαλιαία/ ραχιαία ωμοπλατιαία αρ.

39 Σπονδυλική αρτηρία 1ος κλάδος εγκάρσια τρήματα Α6-Α1 Ινιακό τρήμα
Οπίσθιος κρανιακός βόθρος

40 Θυρεοαυχενικό στέλεχος
Κάτω θυρεοειδής (ανιούσα αυχενική/ νωτιαίος μυελός) Εγκάρσια τραχηλική Υπερπλάτια

41 Εγκάρσια τραχηλική αρτηρία
επιπολής κλάδος εν τω βάθει κλάδος

42 Υπερπλάτια αρτηρία Μυς ραχιαίας επιφάνειας ωμοπλάτης

43 Έσω θωρακική (μαστική)
κάτω χείλος υποκλειδίου θωρακική κοιλότητα

44 Πλευροαυχενικό στέλεχος
πρόσθιος σκαληνός εν τω βάθει αυχενική αρτηρία ανώτατη μεσοπλεύρια (πρωτα μεσοπλεύρια διαστήματα) ΑΡ: 3η μοίρα υποκλείδιου ΔΕ: 2η μοίρα υποκλείδιου

45 Υποκλείδια φλέβα Βραχιονοκεφαλική Συνέχεια της μασχαλιαίας φλέβας
Μαζί με έσω σφαγίτιδα Βραχιονοκεφαλική

46 Αυχενικό πλέγμα Έλασσον ινιακό ΔΕΡΜΑΤΙΚΟ μείζον ωτιαίο ΔΕΡΜΑΤΙΚΟ
Εγκάρσιο Τραχηλικό ΔΕΡΜΑΤΙΚΟ Άνω ρίζα αγκύλης Μύς κάτω του υοειδούς Κάτω ρίζα αγκύλης Μύς κάτω του υοειδούς υπερπλάτιο Φρενικό ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ

47 Βραχιόνιο πλέγμα Άνω πρωτεύον στέλεχος Μέσο πρωτεύον στέλεχος
Κάτω πρωτεύον στέλεχος

48 Σκαληνοί μύς Πρόσθιος ορθός κεφαλικός Α1&Α2 Πλάγιοςορθός κεφαλικός
Πρόσθιος ορθός κεφαλικός Α1&Α2 Πλάγιοςορθός κεφαλικός Α1 & Α2 Επιμήκης κεφαλικός Α1 –Α3 Επιμήκης τραχηλικός Α2 - Α6 Σκαληνοί μύς

49 Βάση του λαιμού – Άνω θωρακικό στόμιο
Σώμα Θ1, λαβή του στέρνου, έσω χείλος 1ης πλευράς

50 Βάση του λαιμού άνωθεν του άνω θωρακικού στομίου
λαβή στέρνου- άνω χείλος κλείδας- Θ1-άνω χείλος ωμοπλάτης

51 Φρενικά και Πνευμονογαστρικά νευρά
Φρενικό: Α3-Α5 Πρόσθιος σκαληνός Πνευμονογαστρικό: Καρωτιδική θήκη Καρδιακοί κλάδοι Μπροστά από υποκλείδια αρτηρία & φλέβα

52 Παλίνδρομα λαρυγγικά νεύρα
ΔΕ: έκφυση από ΔΕ πνευμονογαστρικό στο ύψος 1ης μοίρας Υποκλειδίου Αρ Πορεία μεταξύ τραχείας-οισοφάγου προς λάρυγγα ΑΡ: έκφυση από ΑΡ πνευμονογαστρικό στο ύψος του αορτικού τόξου Πορεία προς τα πάνω ,στο πλάγιο της τραχείας προς το λάρυγγα

53 Συμπαθητικό νευρικό σύστημα
τραχηλική μοίρα συμπαθητικού στελέχους νευρικά γάγγλια καρδιακά νεύρα

54 Γάγγλια Σύναψη με προγαγγλιακές θωρακικές ίνες Άνω αυχενικό (Α1-Α2)
Σύναψη με προγαγγλιακές θωρακικές ίνες Άνω αυχενικό (Α1-Α2) Μέσο αυχενικό(Α6) Κάτω αυχενικό (Α7)

55 Άνω αυχενικό γάγγλιο έσω – έξω καρωτίδα Α1-Α4 νωτιαία νεύρα φάρυγγας
καρδιά (άνω καρδιακά νεύρα)

56 Μέσο αυχενικό γάγγλιο Α5-Α6 νωτιαία νεύρα καρδιά (μέσα καρδιακά νεύρα)

57 Κάτω αυχενικό γάγγλιο (Αστεροειδές)
σπονδυλική αρτηρία Α7-Θ1 νωτιαία νεύρα καρδιά (κάτω καρδιακά νεύρα)

58 Σύνδρομο Pancoast

59 Μείζων θωρακικός πόρος
Συμβολή ΑΡ υποκλειδίου και έσω σφαγίτιδας

60 Ελάσσων θωρακικός πόρος
Συμβολή ΔΕ υποκλειδίου και έσω σφαγίτιδας

61 Λεμφαδένες ινιακοί Οπίσθιοι ωτιαίοι παρωτιδικοί Επιπολής τραχηλικοί
Υπογνάθιοι Εν τω βάθει τραχηλικοί

62 Ευχαριστώ!!! Ερωτήσεις;;;;;;;;;;;


Κατέβασμα ppt "Μαθήματα Ανατομίας 2011-2012 Τράχηλος Κ. Αλπαντάκη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google