Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το σηµερινό Internet, αποτελεί εξέλιξη του Arpanet, ενός δικτύου που άρχισε να αναπτύσσεται πειραµατικά στα τέλη της δεκαετίας του 1960 στα πανεπιστήμια των Η.Π.Α. Το γεγονός ότι το Internet προήλθε από τον πανεπιστηµιακό χώρο ήταν αποφασιστικής σηµασίας για την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής επικοινωνίας και της σχέσης του διαδικτύου με την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Το σηµερινό Internet, αποτελεί εξέλιξη του Arpanet, ενός δικτύου που άρχισε να αναπτύσσεται πειραµατικά στα τέλη της δεκαετίας του 1960 στα πανεπιστήμια των Η.Π.Α. Το γεγονός ότι το Internet προήλθε από τον πανεπιστηµιακό χώρο ήταν αποφασιστικής σηµασίας για την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής επικοινωνίας και της σχέσης του διαδικτύου με την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

3 οι εκπαιδευτικές εφαρµογές του Internet µπορούν να χωριστούν σε τρεις (3) κατηγορίες, ανάλογα µε τον τρόπο που χρησιµοποιούν οι διδάσκοντες την επαφή µε τους σπουδαστές τους: οι εκπαιδευτικές εφαρµογές του Internet µπορούν να χωριστούν σε τρεις (3) κατηγορίες, ανάλογα µε τον τρόπο που χρησιµοποιούν οι διδάσκοντες την επαφή µε τους σπουδαστές τους: 1. Πληροφοριακή Επικοινωνία(απουσία προσωπικής επαφής εκπαιδευτή σπουδαστή, π.χ. Online μαθήματα) 2. Προσωπική Επικοινωνία µε τρίτους (chat rooms, forum συζητήσεων) 3. Προσωπική Επικοινωνία µε εξειδικευµένο εκπαιδευτή (τηλεκπαίδευση ή εξ αποστάσεως εκπαίδευση)

4 Την ακαδημαϊκή εξέλιξη του Internet παγκοσμίως ακολούθησαν και τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ελλάδας και τόλμησαν δικτυακά. Σήμερα σχεδόν όλα τα πανεπιστημιακά τμήματα της χώρας διαθέτουν δικτυακούς τόπους. Η παρούσα εργασία στηρίζεται στην έρευνα και τη μελέτη των ιστοσελίδων 50 πανεπιστημιακών τμημάτων(Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι.) της χώρας.

5 ΕΥΧΡΗΣΤΙΑ Κάνοντας την ανάλυση και την αξιολόγηση των ιστοσελίδων κρίνεται απαραίτητο να γίνει αναφορά και στο ρόλο της ευχρηστίας στην κατασκευή και την αποτελεσματικότητα ενός site. Κάνοντας την ανάλυση και την αξιολόγηση των ιστοσελίδων κρίνεται απαραίτητο να γίνει αναφορά και στο ρόλο της ευχρηστίας στην κατασκευή και την αποτελεσματικότητα ενός site. Με τον όρο ευχρηστία ή χρηστικότητα – usability ορίζουμε την αποτελεσματικότητα, την ευκολία και την ικανοποίηση με την οποία οι χρήστες μπορούν να υλοποιήσουν ορισμένες ενέργειες στη πλοήγηση μιας ιστοσελίδας. Με τον όρο ευχρηστία ή χρηστικότητα – usability ορίζουμε την αποτελεσματικότητα, την ευκολία και την ικανοποίηση με την οποία οι χρήστες μπορούν να υλοποιήσουν ορισμένες ενέργειες στη πλοήγηση μιας ιστοσελίδας.

6 Η έρευνα εστιάζεται στις ιστοσελίδες εικοσιπέντε (25) τμημάτων Α.Ε.Ι. και εικοσιπέντε (25) τµηµάτων Τ.Ε.Ι. και αφορά την κατηγοριοποίηση των ιστοσελίδων σε πέντε (5) επιµέρους στοιχεία. Αυτά είναι : Η έρευνα εστιάζεται στις ιστοσελίδες εικοσιπέντε (25) τμημάτων Α.Ε.Ι. και εικοσιπέντε (25) τµηµάτων Τ.Ε.Ι. και αφορά την κατηγοριοποίηση των ιστοσελίδων σε πέντε (5) επιµέρους στοιχεία. Αυτά είναι : 1. Πληροφοριακή Ενημέρωση των τμημάτων 2. Επικοινωνιακές Τεχνικές 3. Παρεχόμενες Υπηρεσίες Διαδικτύου 4. Θέματα Σχεδίασης και χρήση πολυμέσων 5. Θέματα φιλικά προς το χρήστη

7 - Σε κάθε μια από τις πέντε (5) αυτές κατηγορίες αντιστοιχούν κάποια κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά θα πρέπει να εντοπιστούν στα Ακαδημαϊκά sites. Όσο περισσότερα από αυτά τα κριτήρια εντοπιστούν σε κάθε ιστοσελίδα τόσο πιο πλήρες και αποτελεσματικό θα θεωρείται και το site.

8 ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

9 1.Πληροφοριακή Ενημέρωση Τμημάτων Κριτήρια: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 94% ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 94% ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 38% ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 38% ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 32% ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 32% ΔΙΟΙΚΗΣΗ 52% ΔΙΟΙΚΗΣΗ 52% ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6% ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6% ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 74% ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 74% ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 40% ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 40% ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 4% ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 4% ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 14% ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 14% ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 30% ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 30% ΣΥΝΕΔΡΙΑ 42% ΣΥΝΕΔΡΙΑ 42%->

10 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 48% ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 48% ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ 28% ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ 28% Α.Ε.Ι. 28% Α.Ε.Ι. 28% Τ.Ε.Ι. 26% Τ.Ε.Ι. 26% ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 26% ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 26% ΕΡΓΑΣΙΑ 16% ΕΡΓΑΣΙΑ 16% ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ 16% ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ 16% ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 10% ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 10% ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 10% ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 10%

11

12

13

14

15

16 2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 62% ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 62% ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 84% ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 84% ΦΑΞ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 76% ΦΑΞ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 76% E – MAIL ΤΜΗΜΑΤΟΣ 76% E – MAIL ΤΜΗΜΑΤΟΣ 76% ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6% ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6% FORUM ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ 16% FORUM ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ 16% CHAT ROOMS 2% CHAT ROOMS 2% E – MAIL Δ.Ε.Π. 78% E – MAIL Δ.Ε.Π. 78% ΤΗΛΕΦΩΝΑ Δ.Ε.Π. 74% ΤΗΛΕΦΩΝΑ Δ.Ε.Π. 74% DOWNLOAD ΑΡΧΕΙΑ 14% DOWNLOAD ΑΡΧΕΙΑ 14% DOWNLOAD ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 16% DOWNLOAD ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 16%

17

18

19

20 3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΑ: ON LINE ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 42% ON LINE ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 42% ON LINE ΑΙΤΗΣΕΙΣ 22% ON LINE ΑΙΤΗΣΕΙΣ 22% ON LINE ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 26% ON LINE ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 26% VIDEO ON DEMAND 6% VIDEO ON DEMAND 6% ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 32% ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 32% ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 22% ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 22% ΣΕΛΙΔΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ 18% ΣΕΛΙΔΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ 18% ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 32% ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 32% ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEB MAIL 26% ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEB MAIL 26% ΥΠΗΡΕΣΙΑ WAB 0% ΥΠΗΡΕΣΙΑ WAB 0% ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 18% ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 18% ON LINE ΜΑΘΗΜΑΤΑ 10% ON LINE ΜΑΘΗΜΑΤΑ 10%

21

22

23

24 4. ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 54% ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 54% ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ 2% ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ 2% BANNERS 6% BANNERS 6% ANNIMATION 26% ANNIMATION 26% CLIP ARTS 0% CLIP ARTS 0% ΚΙΝΟΥΜΕΝΟ TEXT 26% ΚΙΝΟΥΜΕΝΟ TEXT 26%

25

26 5. ΘΕΜΑΤΑ ΦΙΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ: ΕΥΚΟΛΗ URL 74% ΕΥΚΟΛΗ URL 74% ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ URL 24% ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ URL 24% ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ URL 76% ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ URL 76% ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 24% ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 24% ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ SITE 42% ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ SITE 42% SITE MAP 22% SITE MAP 22% ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ 44% ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ 44%

27

28

29 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

30 Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΕΓΙΝΕ ΩΣ ΕΞΗΣ: Κάθε ένα από τα κριτήρια που αναφέρθηκαν αξιολογήθηκε με (1) βαθμό. Όσο περισσότερους βαθμούς – κριτήρια συγκέντρωσαν τα sites των τμημάτων τόσο πιο πλήρη θεωρήθηκαν. Έτσι σε κάθε κατηγορία δημιουργήθηκε ένας πίνακας με τα δέκα καλύτερα sites σύμφωνα με τη βαθμολογία που συγκέντρωσαν και στο τέλος ένας πίνακας με τη Συνολική Εκτίμηση – τα δέκα καλύτερα sites από όλες τις κατηγορίες. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΕΓΙΝΕ ΩΣ ΕΞΗΣ: Κάθε ένα από τα κριτήρια που αναφέρθηκαν αξιολογήθηκε με (1) βαθμό. Όσο περισσότερους βαθμούς – κριτήρια συγκέντρωσαν τα sites των τμημάτων τόσο πιο πλήρη θεωρήθηκαν. Έτσι σε κάθε κατηγορία δημιουργήθηκε ένας πίνακας με τα δέκα καλύτερα sites σύμφωνα με τη βαθμολογία που συγκέντρωσαν και στο τέλος ένας πίνακας με τη Συνολική Εκτίμηση – τα δέκα καλύτερα sites από όλες τις κατηγορίες.

31 1. Πληροφοριακή Ενημέρωση των τμημάτων : Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙ Α Οικονομικό Πανεπιστήµιο Αθηνών – Πληροφορικής 12 Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης – Πληροφορικής 12 Ε.Κ.Π.Α. – Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. 12 Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας – Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού 11 Πανεπιστήµιο Αιγαίου – Μαθηµατικών 11 Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης – Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 10 Πανεπιστήµιο Αιγαίου – Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης 10 Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου –Εφαρµογών Πληροφορικής στην Διοίκηση και στην Οικονοµία 9 Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας – Δηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας 8 Τ.Ε.Ι. Σερρών – Πληροφορικής και Επικοινωνίας 8

32 Πανεπιστήµιο Αιγαίου –Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων 8 Τ.Ε.Ι. Κρήτης – Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και Πολυµέσων 8 Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών – Στατιστικής 8 Πανεπιστήµιο Αιγαίου – Μηχανικών Οικονοµίας και διοίκησης 8 Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών – Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών 8 Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης – Πολιτικών Έργων Υποδομής 8

33 2. Επικοινωνιακές Τεχνικές : Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙ Α Τ.Ε.Ι. Ηπείρου – Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης 11 Πανεπιστήµιο Αιγαίου – Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης 9 Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου –Εφαρµογών Πληροφορικής στην Διοίκηση και στην Οικονοµία 7 Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας – Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού 7 Πανεπιστήµιο Κρήτης – Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών 7 Τ.Ε.Ι. Λάρισας – Διοίκηση και Διαχείριση Έργων 7 Τ.Ε.Ι. Καβάλας – Βιοµηχανικής Πληροφορικής 7 Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών – Στατιστικής 7 Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης – Πληροφορικής 7 Πανεπιστήµιο Κρήτης –Οικονοµικών Επιστηµών 7

34 3. Υπηρεσίες Διαδικτύου : A.E.I. - T.E.I. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης – Πληροφορικής 10 Τ.Ε.Ι. Ηπείρου – Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης 8 Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών – Πληροφορικής 7 Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας – Δηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας 5 Πανεπιστήµιο Πειραιά – Βιοµηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας 5 Πανεπιστήµιο Αιγαίου – Μαθηµατικών 5 Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου – Εφαρµογών Πληροφορικής στην Διοίκηση και στην Οικονοµία 4 Α.Π.Θ. – Πολιτικών Μηχανικών 4 Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας – Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού 4 Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων – Φυσικής 4

35 4. Θέματα Σχεδίασης και χρήση Πολυμέσων A.E.I. - T.Ε.Ι. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου –Εφαρµογών Πληροφορικής στην Διοίκηση και στην Οικονοµία 4 Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας – Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 4 Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης – Πληροφορικής 3 Α.Π.Θ. – Φαρµακευτικής 3 Α.Π.Θ. – Βιολογίας2 Πανεπιστήµιο Κρήτης – Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών 2 Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης – Αυτοµατισµού 2 Πανεπιστήµιο Πάτρας – Γεωλογίας 2 Τ.Ε.Ι. Κρήτης – Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και Πολυµέσων 2 Τ.Ε.Ι. Λάρισας – Διοίκηση και Διαχείριση Έργων 2

36 Τ.Ε.Ι. Πειραιά – Πολιτικών Έργων Υποδοµής 2 Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων – Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων 2 Ε.Κ.Π.Α. – Χηµείας 2 Πανεπιστήµιο Κρήτης –Οικονοµικών Επιστηµών 2 Τ.Ε.Ι. Λάρισας – Διοίκησης Επιχειρήσεων 2

37 5. Θέματα φιλικά προς το χρήστη : Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Α.Π.Θ. – Βιολογίας 5 73 Kb Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου –Εφαρµογών Πληροφορικής στην Διοίκηση και στην Οικονοµία 4230 Kb Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών – Πληροφορικής 467,8 Κb Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας – Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού 4136 Κb Ε.Κ.Π.Α. – Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε.4141 Κb Τ.Ε.Ι. Ηπείρου – Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης 3203 Κb Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης – Αυτοµατισµού 374,2 Κb Πανεπιστήµιο Αιγαίου – Μαθηµατικών 393,3 Κb Πανεπιστήµιο Κρήτης – Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών 3137 Κb Α.Π.Θ. – Φαρµακευτικής 335,1 Κb

38 Συνολική Εκτίμηση : Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι.ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης – Πληροφορικής 34 Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών – Πληροφορικής 30 Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου –Εφαρµογών Πληροφορικής στην Διοίκηση και στην Οικονοµία 28 Τ.Ε.Ι. Ηπείρου – Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης 28 Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας – Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού 27 Πανεπιστήµιο Αιγαίου – Μαθηµατικών 26 Ε.Κ.Π.Α. – Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. 26 Πανεπιστήµιο Αιγαίου – Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης 24 Α.Π.Θ. – Βιολογίας 22 Πανεπιστήµιο Κρήτης – Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών 22

39 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

40 Ύστερα από όλη αυτή τη λεπτομερή έρευνα και μελέτη των ιστοσελίδων 50 ακαδημαϊκών τμημάτων της χώρας μπορούμε να συμπεράνουμε τα εξής : Ύστερα από όλη αυτή τη λεπτομερή έρευνα και μελέτη των ιστοσελίδων 50 ακαδημαϊκών τμημάτων της χώρας μπορούμε να συμπεράνουμε τα εξής : Στους δικτυακούς τόπους των τμημάτων υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που επαναλαμβάνονται κατά την πλειοψηφία στις web τοποθεσίες τους. Αυτά τα στοιχεία είναι ο οδηγός σπουδών, η αναφορά στη διοίκηση, πληροφορίες για μεταπτυχιακά προγράμματα, τα παραδοσιακά επικοινωνιακά μέσα (διεύθυνση – τηλέφωνο – φαξ – e-mail τμήματος) και πληροφορίες για το εκπαιδευτικό προσωπικό του τμήματος με πληροφορίες επαφής. Στους δικτυακούς τόπους των τμημάτων υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που επαναλαμβάνονται κατά την πλειοψηφία στις web τοποθεσίες τους. Αυτά τα στοιχεία είναι ο οδηγός σπουδών, η αναφορά στη διοίκηση, πληροφορίες για μεταπτυχιακά προγράμματα, τα παραδοσιακά επικοινωνιακά μέσα (διεύθυνση – τηλέφωνο – φαξ – e-mail τμήματος) και πληροφορίες για το εκπαιδευτικό προσωπικό του τμήματος με πληροφορίες επαφής.

41 Επίσης, ένα σχετικά ικανοποιητικό ποσοστό τμημάτων που πλησίαζε το 50%, έκανε αναφορά σε συνέδρια, ευρωπαϊκά προγράμματα, τοποθέτησε φωτογραφίες και παρείχε την υπηρεσία της online βιβλιοθήκης. Παρατηρήθηκε ότι στους δικτυακούς τόπους των Πανεπιστημιακών Τμημάτων δεν χρησιμοποιήθηκαν πολλά γραφικά διότι θεώρησαν ότι περιττεύουν εφόσον σχεδιάστηκαν για να δημοσιεύονται κάποιες συγκεκριμένες-χρήσιμες πληροφορίες προς τους φοιτητές. Αυτό βέβαια συντέλεσε στη μεγαλύτερη ταχύτητα ανοίγματος των sites.

42 Οι περισσότεροι δικτυακοί τόποι αν και περιείχαν αρκετά μεγάλο περιεχόμενο σελίδων δεν δημιούργησαν ένα Site Map με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούν τον επισκέπτη στην πλοήγηση της ιστοσελίδας και δεν ενημέρωναν τακτικά τις web τοποθεσίες τους.

43 Κάποιοι αξιόλογοι δικτυακοί τόποι που μπορούν να αναφερθούν ως υπόδειγμα είναι: α) το τμήμα Πληροφορικής του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης. Είναι ένας δικτυακός τόπος με εντυπωσιακή πληρότητα υλικού και αισθητικά καλή σχεδίαση, χωρίς υπερβολές. β) το τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Δικτυακός τόπος με πλούσιο περιεχόμενο, πολύ ωραίο συνδυασμό χρωμάτων και τη χρήση πρωτότυπων στοιχείων. γ) και το τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και την Οικονομία του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου. Εξίσου με πλούσιο περιεχόμενο, εντυπωσιακή σχεδίαση και χρήση γραφικών χωρίς να κουράζουν τον επισκέπτη. Κάποιοι αξιόλογοι δικτυακοί τόποι που μπορούν να αναφερθούν ως υπόδειγμα είναι: α) το τμήμα Πληροφορικής του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης. Είναι ένας δικτυακός τόπος με εντυπωσιακή πληρότητα υλικού και αισθητικά καλή σχεδίαση, χωρίς υπερβολές. β) το τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Δικτυακός τόπος με πλούσιο περιεχόμενο, πολύ ωραίο συνδυασμό χρωμάτων και τη χρήση πρωτότυπων στοιχείων. γ) και το τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και την Οικονομία του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου. Εξίσου με πλούσιο περιεχόμενο, εντυπωσιακή σχεδίαση και χρήση γραφικών χωρίς να κουράζουν τον επισκέπτη.

44 Οι δικτυακοί τόποι των τμημάτων Αυτοματισμού του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας και Υπολογιστικών Συστημάτων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά συγκέντρωσαν τη χαμηλότερη βαθμολογία και προφανώς τα λιγότερα κριτήρια. Θεωρούνται αρκετά ελλιπείς διότι παρέχουν τις λιγότερες πληροφορίες και υπηρεσίες στους χρήστες. Οι δικτυακοί τόποι των τμημάτων Αυτοματισμού του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας και Υπολογιστικών Συστημάτων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά συγκέντρωσαν τη χαμηλότερη βαθμολογία και προφανώς τα λιγότερα κριτήρια. Θεωρούνται αρκετά ελλιπείς διότι παρέχουν τις λιγότερες πληροφορίες και υπηρεσίες στους χρήστες.

45 Τα κυριότερα χαρακτηριστικά των ελληνικών περιοχών στο δίκτυο είναι : Τα κυριότερα χαρακτηριστικά των ελληνικών περιοχών στο δίκτυο είναι : - Δεν βλέπουμε να παρουσιάζονται οι εργασίες των μελών της κοινότητας ώστε να πληροφορηθούν για αυτές ενδιαφερόμενοι από άλλους τομείς ή από άλλα ιδρύματα. - Η επαρκής τεχνική γνώση των ομάδων που αναπτύσσουν τις περιοχές στο δίκτυο και το ενδιαφέρον τους για την ιδιαιτερότητα του μέσου. Παρατηρούμε δηλαδή ότι εκτός από κάποιες εξαιρέσεις υπάρχουν και πολύ καλοί δικτυακοί τόποι. ->

46 - Το ξεπέρασμα της μεγάλης απόστασης από το κέντρο και της διασποράς των σχολών τους από ιδρύματα της περιφέρειας διαμέσου της δραστηριότητας τους στο web. - Ο σημαντικότερος λόγος που τα περισσότερα τμήματα παρουσίασαν ατέλειες και παρείχαν ελλιπές πληροφοριακό υλικό εντοπίστηκε στο ότι, οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από το κεντρικό site της σχολής που εδρεύουν.

47 Σύμφωνα με την παραπάνω έρευνα που διεξάχθηκε στις ιστοσελίδες των Πανεπιστημιακών Τμημάτων, ένας ακαδημαϊκός δικτυακός τόπος για να είναι σωστά κατασκευασμένος πρέπει να περιλαμβάνει : Σύμφωνα με την παραπάνω έρευνα που διεξάχθηκε στις ιστοσελίδες των Πανεπιστημιακών Τμημάτων, ένας ακαδημαϊκός δικτυακός τόπος για να είναι σωστά κατασκευασμένος πρέπει να περιλαμβάνει : - Μια σύντομη περιγραφή του τμήματος - Στοιχεία που χαρακτηρίζουν την ταυτότητα του - Περιοχές Συνεργασίας - Πληροφορίες Επαφής - Παρουσίαση Εκπαιδευτικού Προσωπικού - On line Υπηρεσίες - Τι νέο υπάρχει στο site - Εύκολη πλοήγηση - Αποφυγή υπερβολικής και αλόγιστης χρήσης γραφικών


Κατέβασμα ppt "ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google