Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΝΑΝΗΨΗ. ΓΕΝΙΚΑ  Εξέλιξη αναισθησιολογίας-χειρουργικής: - Αύξηση πολυπλοκότητας / βαρύτητας επεμβάσεων - Αύξηση δυνατοτήτων επιτυχών επεμβάσεων σε βαρέως.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΝΑΝΗΨΗ. ΓΕΝΙΚΑ  Εξέλιξη αναισθησιολογίας-χειρουργικής: - Αύξηση πολυπλοκότητας / βαρύτητας επεμβάσεων - Αύξηση δυνατοτήτων επιτυχών επεμβάσεων σε βαρέως."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΝΑΝΗΨΗ

2 ΓΕΝΙΚΑ  Εξέλιξη αναισθησιολογίας-χειρουργικής: - Αύξηση πολυπλοκότητας / βαρύτητας επεμβάσεων - Αύξηση δυνατοτήτων επιτυχών επεμβάσεων σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς - Αύξηση απαραίτητου χρόνου μεταναισθητικής παρακολούθησης  Μονάδα Μεταναισθητικής Φροντίδας (ΜΜΑΦ): γιατί είναι απαραίτητη; - Υψηλή θνησιμότητα ασθενών κατά την άμεση μεταναισθητική περίοδο λόγω επιπλοκών - Δυνατότητα δραστικής μείωσης της θνησιμότητας μέσω κατάλληλης εξειδικευμένης παρακολούθησης και έγκαιρων παρεμβάσεων - Επικεντρωμένη φροντίδα: διευκόλυνση παρακολούθησης ασθενών σε ενιαίο χώρο, καλύτερη αξιοποίηση προσωπικού  Σκοπός ΜΜΑΦ: αφύπνιση ασθενών από τη χορήγηση αναισθησίας, επαναφορά προστατευτικών αντανακλαστικών, αποκατάσταση αναπνευστικής λειτουργίας, αιμοδυναμικής σταθερότητας

3 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ (1)  Κάθε κλίνη πρέπει να διαθέτει: - Συσκευή παροχής Ο 2 (μάσκες απλές, Venturi, Aerolin) - Συσκευή αναρρόφησης με ρυθμιστή πίεσης (παροχή κενού) - Βασικό monitoring: ηλεκτροκαρδιογράφημα (τουλάχιστον 3 απαγωγών), αυτόματη καταγραφή σφύξεων, αρτηριακής πίεσης (με περιχειρίδα, επεμβατική), παλμική οξυμετρία  Βασικός εξοπλισμός: - αναλώσιμα: επαρκής ποσότητα, ταχεία πρόσβαση - φάρμακα αναισθησίας αναρροφημένα σε σύριγγες - δίσκος διασωλήνωσης - τραπέζι χειρισμού δύσκολου αεραγωγού (λαρυγγικές μάσκες, εξειδικευμένα λαρυγγοσκόπια και οδηγοί, σετ τραχειοστομίας, σωλήνες Combitube)

4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ (2)  Βασικός εξοπλισμός (συνέχεια): - συσκευές τεχνητού αερισμού (ambu) και Τ-συστήματα - φορητές οβίδες οξυγόνου για τη μεταφορά ασθενών - αναπνευστήρες, μηχάνημα απινίδωσης  Προαιρετικός εξοπλισμός: - συσκευές θέρμανσης αίματος, κουβέρτες (βαμβακερές, από αλουμίνιο, με συσκευές θερμού αέρα). - εξειδικευμένο monitoring: θερμοκρασία, καπνογραφία, αναπνευστικές παράμετροι, καρδιακή παροχή, νευροδιεγέρτης, διφασματικός δείκτης. - αντλίες χορήγησης φαρμάκων. - τραπέζι εφαρμογής περιοχικής αναισθησίας - καθετηριασμού κεντρικού αγγείου: σετ ραχιαίας - επισκληριδίου, γάζες, αποστειρωμένα πεδία, betadine, κλπ.

5 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ  Ενιαίος ανοικτός χώρος: δυνατότητα ταυτόχρονης παρακολούθησης όλων των ασθενών  Βασικές δυνατότητες: στάση προσωπικού, εξαερισμός, έλεγχος θερμοκρασίας, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, νιπτήρες, αποθηκευτικοί χώροι (αναλώσιμα, φάρμακα), ακτινολογικό μηχάνημα, εύκολη μεταφορά φορείων και μηχανημάτων, τηλέφωνο για εσωτερική επικοινωνία με άλλα τμήματα  Προαιρετικές δυνατότητες: σύστημα ενδοεπικοινωνίας με τις χειρουργικές αίθουσες, κεντρική μονάδα παρακολούθησης monitoring ασθενών, αναλυτής αερίων αίματος  Εύκολη πρόσβαση: από και προς Χειρουργείο, Μ.Ε.Θ., Αιμοδοσία, Ακτινολογικές και Εργαστηριακές Υπηρεσίες  Μέγεθος: καθορίζεται από τον αριθμό των χειρουργικών αιθουσών: 1,5 – 3 κλίνες Ανάνηψης ανά αίθουσα. Οι χώροι στάθμευσης φορείου πρέπει να απέχουν μεταξύ τους 2 μέτρα

6 ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΑΝΑΝΗΨΗΣ  Γενικά καθορίζεται ανάλογα με: - τον αριθμό των ασθενών και τις απαιτήσεις φροντίδας τους (προεγχειρητική κατάσταση, βαρύτητα επέμβασης) - τον αριθμό των χειρουργικών αιθουσών (ημερήσιες διακυμάνσεις αριθμού ασθενών) και την εκπαίδευση / εμπειρία του προσωπικού  Κριτήρια του American Society of Perianesthesia Nurses: 1 νοσηλευτής προς 2 ασθενείς οι οποίοι: 1 νοσηλευτής προς 2 ασθενείς οι οποίοι: - έχουν αφυπνισθεί πλήρως, είναι σταθεροί και χωρίς επιπλοκές, - ο δεύτερος, αν και δε διαθέτει ικανοποιητικό επίπεδο συνείδησης, είναι σταθερός, χωρίς τεχνητό αεραγωγό και είναι >9 ετών 1 νοσηλευτής προς 1 ασθενή ο οποίος: 1 νοσηλευτής προς 1 ασθενή ο οποίος: - έχει πρόσφατα εισέλθει στην Ανάνηψη και οι ζωτικές λειτουργίες του δεν έχουν αποκατασταθεί, - απαιτεί μηχανική υποστήριξη αναπνοής ή διαθέτει τεχνητό αεραγωγό, - δε διαθέτει ικανοποιητικό επίπεδο συνείδησης και είναι <9 ετών 2 νοσηλευτές προς 1 ασθενή ο οποίος: 2 νοσηλευτές προς 1 ασθενή ο οποίος: - βαρέως πάσχοντα, αιμοδυναμικά/αναπνευστικά ασταθή, με επιπλοκές

7 ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΝΗΨΗ (1)  Κλίμακα μεταναισθητικής ανάνηψης ALDRETE: ο ασθενής μπορεί να αποχωρήσει όταν συγκεντρώνει score >=8  Αναπνοή: - Ο ασθενής μπορεί να βήξει και να πάρει βαθιά εισπνοή (2) - Ρηχή ή εργώδης αναπνοή, ικανοποιητική οξυγόνωση (1) - Άπνοια ή απόφραξη αεραγωγού (0)  Ιστική αιμάτωση: - Χρώμα φυσιολογικό, θερμά άκρα (2) - Χρώμα ωχρό, ψυχρά άκρα (1) - Χρώμα κυανωτικό (0)  Δραστηριότητα - Κινεί άνω και κάτω άκρα (2) - Κινεί μόνο τα άνω άκρα (1) - Καμιά κίνηση (0)

8 ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΝΗΨΗ (2)  Κυκλοφορικό σύστημα: - Διακυμάνσεις αρτηριακής πίεσης εντός του 20% των τιμών της προεγχειρητικής περιόδου (2) - Διακυμάνσεις αρτηριακής πίεσης μεταξύ 20-50% των τιμών της προεγχειρητικής περιόδου (1) - Διακυμάνσεις αρτηριακής πίεσης μεγαλύτερες του 50% των τιμών της προεγχειρητικής περιόδου (0)  Επίπεδο συνείδησης: - Ασθενής ξύπνιος, προσανατολισμένος στο χώρο (2) - Αποκρίνεται σε ακουστικά ερεθίσματα, παραμένει υπνηλικός (1) - Δεν αποκρίνεται σε ερεθίσματα, κοιμάται βαθιά (0)  Άλλα κριτήρια: κεντρική θερμοκρασία >36 0 C, έλλειψη ναυτίας και εμέτου, πόνος σε ανεκτά επίπεδα (VAS>5), αποκατάσταση αισθητικότητας-κινητικότητας κάτω άκρων σε ραχιαία αναισθησία

9 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΣΘΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΝΗΨΗ - Περίληψη προεγχειρητικής εκτίμησης: ιστορικό, εργαστηριακός έλεγχος - Περίληψη προεγχειρητικής εκτίμησης: ιστορικό, εργαστηριακός έλεγχος - Αναισθησιολογικοί χειρισμοί: τύπος και χορηγηθέντα φάρμακα αναισθησίας, διάρκεια αναισθησίας - Χειρουργικοί χειρισμοί: τύπος επέμβασης, απώλειες αίματος και αντικατάσταση κλπ. - Προβλήματα που παρουσιάσθηκαν: δυσκολία αεραγωγού, αλλεργικές αντιδράσεις, έντονες αιμοδυναμικές διακυμάνσεις, καθυστέρηση αφύπνισης, διεγερτικός ασθενής στην αφύπνιση κλπ. - Προτεινόμενες ενέργειες για πιθανά προβλήματα: χορήγηση αναλγητικών, αίματος, λήψη ακτινογραφίας κλπ. - Τοποθέτηση μάσκας Ο 2 / σύνδεση σε αναπνευστήρα, σύνδεση στα monitors, έλεγχος ζωτικών σημείων - Έλεγχος βατότητας ενδαγγειακών γραμμών, ουροκαθετήρων - Ενημέρωση για τα εισερχόμενα – αποβαλλόμενα υγρά


Κατέβασμα ppt "ΑΝΑΝΗΨΗ. ΓΕΝΙΚΑ  Εξέλιξη αναισθησιολογίας-χειρουργικής: - Αύξηση πολυπλοκότητας / βαρύτητας επεμβάσεων - Αύξηση δυνατοτήτων επιτυχών επεμβάσεων σε βαρέως."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google