Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ο ΙΚΟΝΟΜΙΚΉ Α ΝΆΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Α ΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ Π ΟΛΙΤΙΚΉ ΣΤΗΝ Ι ΡΛΑΝΔΊΑ Κεντητού Λυδία Κοζώνη Τζωρτζίνα Μαντά Αλεξάνδρα Φραντζή Φραγκίσκα ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ο ΙΚΟΝΟΜΙΚΉ Α ΝΆΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Α ΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ Π ΟΛΙΤΙΚΉ ΣΤΗΝ Ι ΡΛΑΝΔΊΑ Κεντητού Λυδία Κοζώνη Τζωρτζίνα Μαντά Αλεξάνδρα Φραντζή Φραγκίσκα ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ο ΙΚΟΝΟΜΙΚΉ Α ΝΆΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Α ΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ Π ΟΛΙΤΙΚΉ ΣΤΗΝ Ι ΡΛΑΝΔΊΑ Κεντητού Λυδία Κοζώνη Τζωρτζίνα Μαντά Αλεξάνδρα Φραντζή Φραγκίσκα ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ (ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΚΤΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Λένα Τσιπούρη Α’ εξάμηνο, ακαδ. έτος:2014-2015

2 Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ 3.ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ 4. ΑΝΑΠΤΥΞΗ

3 Γ ΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  Πρωτεύουσα: Δουβλίνο  Επίσημες γλώσσες:  Αγγλικά,  Ιρλανδικά  Πολίτευμα: Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία  Ανεξαρτησία: 21 Ιανουαρίου 1922  Πληθυσμός: 4. 593.100 (2014) Μ.ο. ζωής: 81 χρόνια  Νόμισμα: Ευρώ

4 Τ Α Π ΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ Χ ΡΟΝΙΑ … Ανεξαρτησία 1922: Ανεξαρτησία, αγροτικός τομέας και ελεύθερο εμπόριο Πολιτική προστατευτισμού 1932: Πολιτική προστατευτισμού έως το 1972 1932-1950: αγροτικό και υπανάπτυκτο κράτος αύξηση ΑΕΠ 1960-1972: αύξηση ΑΕΠ κατά 4,4% ετησίως, λόγω της απελευθέρωσης του εμπορίου και της προσέλκυσης ΑΞΕ. 1973: μέλος ΕΕ 1973-1980: ύφεση λόγω πετρελαϊκών κρίσεων Κέλτικος τίγρης 1995-2000: « Κέλτικος τίγρης » φούσκα ακινήτων 2001-2002: επέκταση βασισμένη στη φούσκα ακινήτων 2007-2008: η παγκόσμια οικονομική κρίση ΔΝΤ 2010: αναγκαία τριετής παρέμβαση ΕΕ/ ΔΝΤ αειφόρο ανάπτυξη. 2011-2015: με ένα μικρότερο, καλά-κεφαλαιοποιημένο τραπεζικό σύστημα προς την αειφόρο ανάπτυξη.

5 Ε ΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ Α ΝΟΔΙΚΗ Π ΟΡΕΙΑ Καθοριστικός ρόλος IDA και κυβέρνησης της περιόδου Μεγάλο κύμα επενδύσεων Μεγάλο κύμα επενδύσεων ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 1960 - και LEO Pharma Ιρλανδία: βιο-φαρμακευτική βιομηχανία από τις πιο σημαντικές θέσεις για βιο-φαρμακευτική βιομηχανία (και όχι μόνο) στον κόσμο μεγαλύτερους καθαρούς εξαγωγείς: Από τους μεγαλύτερους καθαρούς εξαγωγείς: ΤΠΕ και Λογισμικού ΤΠΕ και Λογισμικού Φαρμακευτικών προϊόντων και ιατρικών συσκευών Φαρμακευτικών προϊόντων και ιατρικών συσκευών Επιστημόνων Επιστημόνων

6 Β ΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Φ ΑΡΜΑΚΩΝ 8/ 10 πρώτες φαρμακευτικές εταιρείες βρίσκονται στην Ιρλανδία 12/ 25 κορυφαίες πωλούν φάρμακα που παράγονται στην Ιρλανδία πάνω από το 50% των συνολικών εξαγωγών Εξάχθηκαν € 56,1 δις το 2011: πάνω από το 50% των συνολικών εξαγωγών της Ιρλανδίας Συμβολή πάνω από € 1.000.000.000 σε εταιρικό φόρο ετησίως Πάνω από 55.000 απασχολούνται στον τομέα απόφοιτοι Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Πάνω από το ήμισυ των εργαζομένων είναι απόφοιτοι Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 25% του συνόλου των ερευνητών διδακτορικού Απασχολεί το 25% του συνόλου των ερευνητών διδακτορικού που δραστηριοποιούνται σήμερα στην Ιρλανδία

7 Κ ΕΛΤΙΚΟΣ Τ ΙΓΡΗΣ 1995-2000 οικονομικής ανάπτυξης Περίοδος πραγματικής οικονομικής ανάπτυξης που τροφοδοτείται από τις ΑΞΕ (ρυθμός μεγέθυνσης: 9,4% ). φούσκα ↑ εισοδημάτων, ↑ καταναλωτικών δαπανών, ↑ τιμών των ακινήτων → φούσκα 2001-2003: απότομη πτώση μετά από μια 7ετή συνεχή μεγέθυνση

8 ΔΝΤ: 2010-2013 85 δις ευρώ 85 δις ευρώ διμερή και πολυμερή δάνεια 67,5 δις ευρώ από διμερή και πολυμερή δάνεια ιρλανδικούς πόρους 17,5 δις από ιρλανδικούς πόρους Σήμερα η Ιρλανδία έχει βγει από το πρόγραμμα στήριξης

9 Η Μ ΕΓΕΘΥΝΣΗ ΣΤΗΝ Ι ΡΛΑΝΔΙΑ ΑΞΕ, Πραγματικό ΑΕΠ, κατανάλωση, δημόσιο χρέος, ρυθμός μεγέθυνσης.

10 Α ΜΕΣΕΣ Ξ ΕΝΕΣ Ε ΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ( ΚΑΘΑΡΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ % ΤΟΥ Α ΕΠ )

11 Α ΕΠ ΚΑΙ Ρ ΥΘΜΟΣ Μ ΕΓΕΘΥΝΣΗΣ Ε ΤΗΣΙΩΣ

12 Ι ΔΙΩΤΙΚΗ Κ ΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Πηγή: ieconomics.com

13 Ε ΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ Ε ΞΑΓΩΓΕΣ ( ΧΙΛ. ΕΥΡΩ ) Ε ΙΣΑΓΩΓΕΣ Ε ΞΑΓΩΓΕΣ

14 Δ ΗΜΟΣΙΟ Χ ΡΕΟΣ

15 Δ ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ Α ΕΠ

16 Ρ ΥΘΜΟΣ Μ ΕΓΕΘΥΝΣΗΣ

17 Σ ΥΓΚΡΙΣΗ Ε Ε -Ι ΡΛΑΝΔΙΑΣ

18 Ε ΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ : 30% Σ ΥΝΤΕΛEΣΤΗΣ G INI : 0,30

19 Σ ΗΜΕΡΑ … Φορολογία Φορολογία : 9,1% του ΑΕΠ Καθαρό εθνικό κατά κεφαλήν εισόδημα Καθαρό εθνικό κατά κεφαλήν εισόδημα : 32654$ Καθαρά ποσοστά αναπλήρωσης συντάξεων Καθαρά ποσοστά αναπλήρωσης συντάξεων : 44,8% Δημόσιο Χρεός Δημόσιο Χρεός : 125,8% του ΑΕΠ Ιδιωτικό Χρέος: Ιδιωτικό Χρέος: 230,4% του ΑΕΠ Εθνική Αναπτυξιακή Βοήθεια Εθνική Αναπτυξιακή Βοήθεια : 0,5% του ΑΕθνΠ

20 Η Α ΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ Ι ΡΛΑΝΔΙΑ Πολιτική, εκπαίδευση, υγεία, απασχόληση, ανεργία, μετανάστευση, περιβάλλον.

21 Π ΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Τα τρία κυρίαρχα κόμματα:  Fine Gael ➡ κεντροδεξιά  Labour Party ➡ κεντροαριστερά  Fianna Fáil ➡ κεντροδεξιά Γενική πολιτική σταθερότητα κατά τα έτη 1973- 1997 με εναλλαγές των προαναφερθέντων κομμάτων.

22 Π ΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝ ΜΕΣΩ ΚΡΙΣΗΣ 1997-2011: Fianna Fáil + Green Party Σεπτέμβρης 2008: Ανακοίνωση ύφεσης 22 Νοεμβρίου 2010: απαίτηση των νέων μελών του κόμματος “Greens” για εκλογές 25 Φεβρουαρίου 2011: Γενικές Κοινοβουλευτικές Εκλογές  Συγκυβέρνηση Fine Gael (36,1%) και Labour Party (19,4%) Ιανουάριος 2012: δεύτερο οικονομικό πακέτο στήριξης Δεκέμβριος 2013: Επίσημη Έξοδος από τη ΤΡΟΙΚΑ

23 Ε ΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 80,5% Δαπάνες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: 80,5% της συνολικής δαπάνης για εκπαίδευση Ιδιωτικές δαπάνες 183 (έτος βάσης 2000) Ιδιωτικές δαπάνες για εκπαίδευση 2011: 183 (έτος βάσης 2000) 25,69% ίδιων ηλικιακών ομάδων 2012: Νέοι άνεργοι ή εκτός εκπαίδευσης: 25,69% ίδιων ηλικιακών ομάδων δείκτη PISA Σύμφωνα με τον δείκτη PISA, 2012: 509 Απόδοση 509 /478 (oecd total) 494 Απόδοση στα Μαθηματικά: 494 /489 520 Απόδοση στις επιστήμες: 520 /500

24 Ε ΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Σ ΥΣΤΗΜΑ

25 Υ ΓΕΙΑ  Υπέρβαρος πληθυσμός: 51% (2007)  Καθ. Κάπνισμα: 24% (2007)  Βρεφική θνησιμότητα: 0,35% (2010)  Θάνατοι από Καρκίνο: 0,22% (2010)  Αυτοκτονίες: 0,01% (2010)

26 Α ΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

27 Α ΝΕΡΓΙΑ

28 Ρ ΥΘΜΟΣ Α ΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ

29 Σ ΗΜΕΡΑ … Δαπάνες του κράτους Δαπάνες του κράτους : 47,1% του ΑΕΠ Δαπάνες στην Εκπαίδευση Δαπάνες στην Εκπαίδευση : 138,1 (έτος βάσης 2005) Δαπάνες για Υγεία Δαπάνες για Υγεία : 8,9% του ΑΕΠ Ποσοστό ανεργίας Ποσοστό ανεργίας : 13% του εργατικού δυναμικού επιστημονικής έρευνας 9 η παγκοσμίως ως προς την ποιότητα επιστημονικής έρευνας.(PISA) 3 η παγκοσμίως ως προς απόδοση των μαθητών (PISA)

30 Π ΕΡΙΒΑΛΛΟN κάτω από τα εθνικά ανώτατα όρια 2000-2010: κάτω από τα εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών οχήματα χαμηλών εκπομπών 2008: ↑ οχήματα χαμηλών εκπομπών (φορολογία πλέον με βάση τις εκπομπές) ανανεώσιμες πηγές 2012: το 20% της ηλ. ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (13 ο υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ) 5 ο υψηλότερο ποσοστό ανακύκλωσης 2011: 5 ο υψηλότερο ποσοστό ανακύκλωσης συσκευασιών και 3 ο υψηλότερο ποσοστό ανακύκλωσης ηλ. συσκευών 2008-2012: πάνω κατά 2,1 τόνους για τα αέρια θερμοκηπίου (Πρωτόκολλο του Κιότο)

31 Μ ΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 2014: Καθαρή Μετανάστευση: ↓ κατά 35,3% 2013-2014: Μετανάστες από την Ιρλανδία ↓ 8% Μετανάστευση ↑ 8% (εσωτερική-εξωτερική)

32 Τ Α Δ ΥΝΑΤΑ Χ ΑΡΤΙΑ ΤΗΣ Ι ΡΛΑΝΔΙΑΣ Ευέλικτη οικονομία ευελιξία προσαρμοστικότητα 1 η παγκόσμια για την ευελιξία και την προσαρμοστικότητα του εργατικού της δυναμικού 2 η πιο παγκοσμιοποιημένη χώρα στον κόσμο Επιχειρηματικό Περιβάλλον επενδυτικά κίνητρα 1 η στον κόσμο σε επενδυτικά κίνητρα. Μια από τις 10 καλύτερες χώρες να στηθεί μια επιχείρηση Υψηλά επίπεδα εκπαίδευσης Μια από τις 10 χώρες με το υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο 1 η στον κόσμο ως προς το ειδικευμένο εργατικό δυναμικό Ευνοϊκά δημογραφικά στοιχεία 1 η στην Ευρώπη στο ποσοστό νέων Ανταγωνιστικότητα → Αύξηση εξαγωγών Το μέσο ονομ. κόστος εργασίας κάτω από το μ.ο. της ΕΕ (2011) Το μέσο ονομ. κόστος εργασίας κάτω από το μ.ο. της ΕΕ (2011)

33 Ι ΡΛΑΝΔΙΑ - I RELAND ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ… Πηγές διαγραμμάτων: ΟΟΣΑ, ieconomics.com, wikipedia


Κατέβασμα ppt "Ο ΙΚΟΝΟΜΙΚΉ Α ΝΆΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Α ΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ Π ΟΛΙΤΙΚΉ ΣΤΗΝ Ι ΡΛΑΝΔΊΑ Κεντητού Λυδία Κοζώνη Τζωρτζίνα Μαντά Αλεξάνδρα Φραντζή Φραγκίσκα ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google